Témata
Zdroj: Messe München

Veletrh Laser World of Photonics v Mnichově

Zástupci mezinárodního fotonického průmyslu se koncem června sejdou v Mnichově na předním světovém veletrhu Laser World of Photonics, který letos slaví padesáté výročí a společně se souběžným veletrhem Automatica proběhne od 27. do 30. června 2023 na mnichovském výstavišti.

David Nesiba

Je klíčovým zaměstnancem robotického oddělení ve společnosti Dreamland Kosmonosy, kde má na starost autonomní mobilní roboty Mobile Industrial Robots. Vystudoval SPŠSE v Liberci, 16 let pracoval ve výzkumném ústavu v Liberci, a před nástupem do společnosti Dreamland byl zaměstnán ve společnosti Hexagon Metrology Praha. Od ledna 2022 je také redaktorem časopisu MM Průmyslové spektrum.

Reklama

Při této příležitosti nám projektová manažerka veletrhu Anke Odouli poskytla krátký rozhovor:

MM: Proč je rok 2023 pro veletrh Laser World of Photonics rokem speciálním?

A. Odouli: Důvodů je několik: Na jedné straně se vůbec první ročník konal před padesáti lety v Mnichově pod názvem Laser 73 a zúčastnilo se ho přibližně sto vystavovatelů. Gerd vom Hoevel, tehdejší generální ředitel Messe München, měl vizionářskou myšlenku vytvořit první světový veletrh pro nový typ laserových technologií – první laser vůbec byl vyvinut v roce 1960. I v roce 2022 se společnost Messe München ujala průkopnické role, když iniciovala platformu pro mezinárodní kvantovou komunitu a tím i pro další technologii s obrovským budoucím potenciálem. V roce 2023 bude tato akce probíhat opět, a to souběžně s veletrhem Laser World of Photonics v samostatné hale. Na druhou stranu se mezinárodní vědecká elita po čtyřleté přestávce konečně může opět osobně setkat na kongresu World of Photonics. V neposlední řadě se těšíme na první termínově společné konání s veletrhem Automatica, protože mezi automatizačním a laserovým průmyslem existuje mnoho průsečíků.

Veletrh Laser World of Photonics podporuje klíčové laserové technologie laseru již padesát let. (Zdroj: Messe München)

MM: Jak probíhají registrace vystavovatelů?

A. Odouli: V tuto chvíli, tedy tři měsíce před veletrhem, máme obsazeno již více výstavních ploch než v loňském roce. Obzvláště vysoké tempo růstu vystavovatelů je z USA a Číny. Laser World of Photonics měl vždy široké mezinárodní zastoupení a jsme rádi, že mnoho mezinárodních vystavovatelů, kteří se v roce 2022 nemohli zúčastnit kvůli cestovním omezením, se může zúčastnit letos. Svou účast již potvrdili všichni lídři z fotonického průmyslu a významné průmyslové výzkumné ústavy. Očekáváme kolem 800 vystavovatelů z 30 zemí na ploše 50 000 m2. Jsme rádi, že mezi vystavovateli můžeme přivítat také společnosti z České republiky (zatím deset firem). Dokonce se vůbec poprvé chystá společná česká expozice pod hlavičkou Českého optického klastru a agentury CzechTrade.

Přední světový veletrh a kongres Laser spojuje mezinárodní fotonický průmysl. (Zdroj: Messe München)
Reklama
Reklama
Reklama

MM: Na která průmyslová témata se Laser World of Photonics letos zaměří?

A. Odouli: Fotonika se stala klíčovou technologií, bez níž by inovace v mnoha oblastech již nebyly myslitelné. Autonomní řízení, elektrická mobilita, vědy o živé přírodě, moderní diagnostika a komunikační procesy – snad neexistuje odvětví, které by z toho netěžilo. Výstavní plochy přirozeně navazují právě na tato témata, stejně jako doprovodný program s fóry, panely či speciální přehlídkou „Photonika ve výrobě“. Svou roli tam budou hrát i témata, jako je například problém dodavatelského řetězce nebo nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Navzdory těmto výzvám pokračuje vzestupný trend ve fotonickém průmyslu: Jen pro Německo předpovídá průmyslová asociace Spectaris do roku 2025 roční růst kolem 6,5 procenta. V roce 2021 toto odvětví vygenerovalo tržby ve výši 47,3 miliardy eur.

Společné konání s veletrhem Automatica přinese cenné synergické efekty. (Zdroj: Messe München)

MM: Co můžeme od kongresu World of Photonics očekávat?

A. Odouli:  Jsme velmi rádi, že se zde na výstavišti po dlouhé přestávce konečně mohou opět setkat špičkoví vědci z celého světa. Na vědeckých konferencích a při aplikačně orientovaných panelových diskusích budou diskutovat o svých nejnovějších výzkumných výsledcích. V roce 2023 se pod záštitou kongresu uskuteční pět samostatných konferencí: Největší bude konfernece CLEO/Europe-EQEC, která se bude zabývat všemi aspekty optických technologií a fotoniky v oblasti základního výzkumu. Konat se budou také čtyři konference, které se zaměří na aplikačně orientovanou vědu, a to konference LiM – Lasers in Manufacturing, Digital Optical Technologies, Optical Metrology a ECBO – European Conferences on Biomedical Optics.

MM: Děkujeme za rozhovor.

Vůbec poprvé se chystá společná česká expozice pod hlavičkou Českého optického klastru a agentury CzechTrade.

Související články
Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Letošní veletrh Formnext slibuje hojnou účast

Formnext, přední světový veletrh aditivní výroby a průmyslové produkce nové generace, slaví úspěšný start do nového veletržního roku – navzdory poněkud utlumené ekonomické situaci v Německu a globálním politickým výzvám se do konce února přihlásilo již přibližně 574 společností z 35 různých zemí.

MSV ve znamení měření a seřizování

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci špičkových měřicích a seřizovacích přístrojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Karla Suchny, jednatele společnosti Zoller Czech.

Související články
Plzeňské setkání strojařů

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni letos uspořádala již devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. V porovnání s minulým ročníkem zaznamenala podstatně větší návštěvnost – čítala téměř dvě stě účastníků a uskutečnilo se bezmála šedesát prezentací. Náš časopis na konferenci figuroval jako mediální partner akce.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Přestaneme vyrábět a budeme tisknout?

3D tisk (AM – Additive Manufacturing) je obor, který přes svou krátkou historii překvapuje v mnoha ohledech – efektivitou, praktičností, flexibilitou... Jeho využitelnost jako technologie roste téměř exponenciálně, a přitom ale trochu utajeně.

Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Štěstí přeje připraveným!

Cesta antivirového řešení Avast od prvních nápadů ve Výzkumném ústavu matematických strojů k firmě o 1 700 zaměstnancích Avast Software obývající několik pater nové budovy na Pankráci, byla dlouhá a někdy trnitá. Zakladateli a tvůrci myšlenky na vytvoření vlastního antivirového programu, ze kterého se postupem doby stal ochranný systém bránící napadením, jsou Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Měření velikosti a tvaru částic

Německá společnost Sympatec se vydala začátkem dubna na turné. Soubor přednášek s hlavním cílem představit uživatelům možnosti a výhody sofistikovaných přístrojů dostal název PM Tour. Písmena PM pod sebou skrývají anglický výraz particle measurement neboli měření částic. Na velikosti částic velmi záleží, neboť mohou ovlivňovat vlastnosti finálního produktu (cement, farmacie, kovové prášky, potravinářství apod.). Turné po evropských zemí pořádala polská společnost Atest. Na českém a slovenském trhu společnost Sympatec zastupuje Josef Chromý.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Revoluce v měření přišla s analogovým signálem

Když se dnes bavíme o moderních výrobních postupech, máme často na mysli využívání high-tech technologií, které je snahou stále více propojovat, automatizovat a sledovat. Tyto přístupy pomáhají výrobcům transformovat jejich výrobní procesy až do stadia nejvyššího – takzvané cyber factory –, přičemž vysoká jakost vyráběných dílů a úspora nákladů během výrobních procesů hrají nejdůležitější roli. Z tohoto jasně vyplývá nutnost investice také do měřicích systémů.

Akademici a (nejen) technika

Spolupráce akademické a komerční sféry. Těchto pět slov v sobě bez nadsázky zahrnuje budoucí prosperitu naší země. Akademická sféra, včetně univerzit, totiž disponuje vynikajícími mozky, jejichž práce však byla v minulosti často „jen“ výzkumem pro poznání. Přitom na kvalitní výzkum je potřeba stále větší množství financí a těch se dnes často nedostává. Komerční sféra naopak financemi disponuje, ale aby ustála zesilující tlak konkurence, potřebuje získávat další a další know-how čili právě výsledky výzkumu. V čem je úhel pohledu na tuto problematiku z obou stran stejný a v čem se liší?

O strojích a hologramech

Cílem následujícího textu je informovat o novinkách a trendech v oblasti hologramů v průmyslu a také situaci zpřehlednit. Výrazem „hologram“ je totiž označováno téměř nepřeberné množství nástrojů a technologií, které v podstatě spojuje vlastně jen to, že pracují s nějakou formou optické iluze. Takové hologramy je možné využívat nejrůznějším způsobem, totéž platí o způsobech jejich vytváření. Navíc je dění v oboru hodně dynamické. Téměř neustále se objevují nové průmyslové aplikace a vedle nich vzniká řada zajímavých inovací, které jsou předváděny na výstavách, ale fakticky ještě nebyly uvedeny do praxe.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit