Témata
Reklama

Lineární snímače pro lineární motory

Nový bezdotykový lineární snímač polohy LIDA 400 umožňuje dosažení vysoké přesnosti odečítání polohy při vysoké rychlosti pohybu.

Aplikace lineárních motorů v různých oborech výrobních strojů a zařízení mají jedno společné: vysokou dynamiku a vysoké rychlosti pohybu. Použití se zaměřuje především na technologická zařízení pro výrobu elektronických součástek a v průběhu posledních dvou let i na třískové obráběcí stroje. Elektrotechnický průmysl zaručuje poměrně čisté pracovní prostředí a umožňuje tak využití nezakrytých lineárních snímačů polohy. Při konstrukci těchto snímačů je kladen důraz na malé zástavné rozměry (průřez), montážní tolerance, přesnost a odolnost proti znečištění. Jedním z představitelů tohoto trendu je inkrementální lineární snímač polohy LIDA 400 od firmy Heidenhain.
Reklama
Reklama

Snímač LIDA 400

Vysoké přesnosti snímače LIDA 400 je dosaženo kvalitním rastrem mřížky měřicího pásku, vyrobeného fotolitograficky, a nově vyvinutou optikou snímací hlavy. Vysoká kvalita a ostrost signálu umožňují věrohodnou interpolaci originálního výstupního signálu a při použití vysokého interpolačního faktoru dochází k minimálním odchylkám. Použitím snímače LIDA 400 lze vylepšit regulační vlastnosti polohové a rychlostní smyčky.
Zajímavostí je nová konstrukce snímací hlavy. Její stavební výšku se podařilo snížit na 12 mm a tím umožnit zástavbu snímače do těsných montážních prostorů. Díky nové konfiguraci optické cesty a novým fotodetektorům bylo dosaženo velikosti segmentu snímaní o ploše 14,5 mm2 i přes miniaturizaci snímací hlavy. Velikost plochy zajišťuje relativní necitlivost proti znečištění.
Snímače polohy řady LIDA 400 pracují s periodou signálu 20 (m a výstupními signály ( 1 V ss nebo TTL. Maximální délka měření pro zvláštní aplikace dosahuje až 30 m. Vzhledem k tomu, že konstrukce hlavy neobsahuje žádné pružné elementy, lze bez potíží pracovat s rychlostí až 480 m.min-1. Referenční značky jsou využitelné jako limitní spínače.
Snímače umožňují několik způsobů montáže, počínaje vlepením na opracovanou plochu až po montáž do vlastního nosiče s možností předepnutí, a tedy definice přesné délky.
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 10432
Datum: 11. 04. 2001
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Rozpínací vřetena pro upínání ozubených kol

Rozpínací vřetena, kterými se upínají ozubená kola mezi hroty, se používají při výrobě ozubených kol, nejčastěji pro účely výstupní kontroly, kde je velkou výhodou vysoká přesnost a rozsah rozpínání.

Software MSP - dva nástroje k bezchybné výrobě na 5osých centrech

V jednom z předchozích článků jsme se zabývali obslužným SW pro spínací dotekové měřicí sondy. Ukázali jsme, že běžná měřicí doteková sonda je vlastně jenom opakovatelný spínač a že použitelný výsledek nám dá až software v řídicím systému. Ať už pracujeme s makroprogramy přímo v paměti CNC nebo tvoříme vlastní cykly na úrovni CAD, výsledkem jednoho měření je obvykle údaj o jednom geometrickém prvku, maximálně vztah několika prvků (nový počátek nebo úhel natočení obrobkových souřadnic, průměr a osa díry, šířka drážky apod.). Také obslužný software skenovací sondy, která obvykle sbírá mnohem větší množství bodů než sondy spínací, většinou směřuje k hodnocení daného prvku nebo pravidelného geometrického tvaru.

Související články
Q znamená 4

Pan Q vynalézal pro Jamese Bonda mnohá unikátní zařízení, která slavnému špionovi pomáhala přežít. Společnost Renishaw písmenem Q označuje unikátní systém rádiové komunikace až čtyř sond (obrobkových i nástrojových) s jediným přijímačem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Moderní nástroje pro diagnostiku geometrických chyb obráběcích strojů

Zvyšování produktivity obrábění úzce souvisí se zabezpečením stability parametrů procesu obrábění a tedy i stability parametrů základního článku tohoto procesu – obráběcích strojů. Pracovníci oddělení jakosti, údržby i servisních firem jsou pod stálým tlakem na zajištění bezporuchového chodu strojů a zároveň na maximální zkrácení servisních i preventivních odstávek.

Pyramida produktivního procesu - nastavení procesu

V minulém čísle bylo pojednáno o tom, že nejdůležitější je příprava a seřízení stroje, v tomto článku bude vysvětleno nastavení procesu před začátkem obrábění.

Na cestě k nulové chybě upínání

I ta nejmenší cizí tělíska (prach, třísky apod.) mezi dutinou vřetena a stopkou nástroje mohou zapříčinit nepřesnost upnutí vrtáku nebo frézy, což má za následek výrobu zmetků nebo poškození nástroje a tím přerušení výroby. Toto mohou odstranit měřicí systémy se senzory.

Převratná novinka pro povrchy

Novinku pro měření vlastností a jakosti povrchu nazvanou TALYScan 280 představila Společnost Taylor Hobson. Jedná se o bezkontaktní, optický přístroj navržený pro rychlou a přesnou 3D kontrolu povrhu v dílenském prostředí.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Integrace měření drsnosti povrchu do obráběcích strojů

Blum-Novotest, přední výrobce inovativní a vysoce kvalitní měřicí a zkušební techniky, bude na veletrhu MSV 2014 prezentovat sondu na měření drsnosti povrchu TC64-RG. S tímto novým produktem je nyní možné automatické testování kvality povrchu obrobku v obráběcích strojích.

Snímač polohy do drsného prostředí

Podobně jako Yeti, vyznačuje se i nový lineární snímač LMA nenápadností a schopností odolávat nejdrsnějším podmínkám. Ne trh je uváděn odolný snímač polohy, který bez bez problému přežije olej, prach, vibrace i zasypání pilinami.

Měření a kontrola zlomení nástroje

Společnost Blum Novotest uvádí na trh vylepšenou verzi sond Z-nano s extrémně kompaktním měřicím systémem pro měření délky a kontrolu zlomení nástroje na vertikálních i horizontálních obráběcích centrech.

Indukční LVDT snímače

Výrobce přesných snímačů vzdálenosti a polohy, společnost Micro-Epsilon vyvinula novou, cenově výhodnou řadu indukčních LVDT snímačů, které jsou ideální pro střední až vysoko objemové OEM projekty.

Odměřovací systémy a jejich vliv na přesnost

Na obráběcí stroje jsou kladeny stále vyšší a vyšší požadavky na rychlost, přesnost a kvalitu obráběných součástí. Proces obrábění ovlivňuje mnoho faktorů a jedním z nich je kvalita pohonů jednotlivých os, které pohybují obráběcím nástrojem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit