Témata
Vydání #4
Duben 2001Téma měsíce

Obráběcí technika, komponenty, CAM systémy

Řezné nástroje a materiály

Články

Servis

Veletrhy pod lupou

Povrchové úpravy letos na Finetu

Resale 2001 - Mekka použitých strojů a zařízení

Je tomu už šest let, kdy se v Karlsruhe za účasti 100 vystavovatelů z devíti různých zemí poprvé konal v současnosti největší veletrh použitých strojů a zařízení Resale.

Mezinárodní strojírenský veletrh 2001

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků, zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.

Informační technologie

Přesnost interpolace

V technické praxi se vedle jednoznačně matematicky zadaných ploch často vyskytují plochy zcela obecného tvaru, které jsou zadány množinou definičních bodů. Takto zadané plochy se pro další zpracování nahrazují matematickým modelem, často interpolační plochou.

Inovace

Karbonizace hřídelových těsnicích kroužků

Karbonizace hřídelových těsnicích kroužků je jev, který může způsobit únik oleje. Tento článek se zabývá výzkumem karbonizace a popisuje nově vyvinuté vhodné zkušební metody.

Management

Investície do kvality

Keď som sa vyberala do súkromnej výrobnej firmy IMOS - ASEK, sídliacej v neveľkej obci Kalinkovo, ležiacej 18 km od Bratislavy, nevedela som o nej veľa. Azda iba to, že je toho času najväčšou firmou na Slovensku vyrábajúcou komponenty pre vzduchotechniku.

SST představuje

Kovací lisy se značkou ŽĎAS

Kovací lisy pro volné kování jsou ve výrobním programu akciové společnosti ŽĎAS

Kovací lisy ze značkou Šmeral

Mechanické svislé kovací lisy Šmeral patří k nosné části výrobního programu akciové společnosti Šmeral Brno. Díky své ojedinělé konstrukci a výkonům jsou známé ve více než 50 zemích světa.

Trendy

Technické aspekty aplikace kuličkových šroubů

Technické a užitné parametry kuličkových šroubů umožňují zabezpečit požadovaný přesný mechanický a vysoce účinný převod rotačního pohybu na přímočarý.

Moderní řezací technika

Také při dělení materiálu je třeba dbát na dosažení vysoké přesnosti, hospodárnosti i kvality řezu.

Břitové destičky pro vysoce produktivní obrábění

Požadavek vysoké produktivity a minimálních nákladů při obrábění na automatizovaných obráběcích strojích vyvolává vysoké nároky na úroveň nástrojů s vyměnitelnými břitovými destičkami SK. Tyto nástroje mají dnes dominantní podíl v moderních technologiích obrábění.

CNC řídicí systémy s integrovanou bezpečností

K ochraně osob před pohybujícími se částmi obráběcích strojů musí být provedena příslušná technická opatření, která slouží především k tomu, aby při otevřených ochranných zařízeních zabránila nebezpečným pohybům stroje.

Pohonné jednotky s naháněnou maticí

Permanentní snaha o zlepšení produktivity a kvality obrábění silně ovlivňuje stavbu obráběcích strojů. Maximálně dosažitelná zrychlení a rychlosti při současně dobré přesnosti polohování představují proto výzvu pro techniku lineárního pohonu.

Rychloběžné řemenové převody v obráběcích strojích

Spojení hnacího motoru s poháněnou skupinou v obráběcích strojích je možno provést spojkou nebo převodem. Mezi převody zaujímají významné místo převody řemenové. Všimněme si proto současných nejmodernějších řemenů.

Zvyšování produktivity výroby

Již se stalo železným pravidlem, že japonská firma Yamazaki Mazak přichází každým rokem na trh s novinkami, o kterých se dá bez nadsázky říci, že určují směr dalšího vývoje obráběcí techniky.

High-tech obráběcí stroje

Rakouská firma Emco Maier je u nás známá především výrobou malých strojů, hobby techniky a výukových systémů včetně malých CNC strojů řízených standardními PC. Během devadesátých let však došlo k podstatné restrukturalizaci výrobního programu a ke změně zaměření na produkci high-tech obráběcích strojů a systémů.

Ve správný čas na správné místo

Který zákazník by si nepřál řešit speciální problémy při obrábění pomocí nástrojů konstruovaných na bázi normalizovaného nástroje, současně při dosažení nízkých výrobních nákladů?

Nová dimenze v kopírovacím frézování

Po úspěšném loňském podzimním startu s nově koncipovanou kopírovací frézou typu A251-12 dokončila firma Plansee Tizit celou plánovanou řadu fréz. Je tudíž možné v celém rozsahu využít to nejnovější v oblasti rychlého frézování.

Není vrtání jako vrtání

Vrtání patří mezi nejjednodušší operace obrábění, a přesto je potřeba pro různé vrtací nástroje přesně dodržovat technologický postup (např. pro vystružovaný otvor vyrobit geometricky přesný otvor s minimálními přídavky a s naváděcím sražením).

Jak se stát spokojeným uživatelem CAM systému?

Jaký je rozdíl mezi dobrou a špatnou investicí? Na co si dát pozor, abych mohl být spokojeným uživatelem CAM systému?

Lineární snímače pro lineární motory

Nový bezdotykový lineární snímač polohy LIDA 400 umožňuje dosažení vysoké přesnosti odečítání polohy při vysoké rychlosti pohybu.

Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj pro HSC

Tak jako jiné oblasti, i obrábění podléhá módním trendům. Jedním z těch dynamicky se rozvíjejících je vysokorychlostní obrábění. Jeho směr určují především výrobci nástrojů, kteří v konkurenčním boji o zákazníka přicházejí na trh se stále novými technologiemi.

Řezání závitů a vrtání děr do kalených ocelí

Co ještě nedávno bylo považováno v oblasti řezných nástrojů za nemožné, stává se realitou. Jemnozrnné tvrdokovy a výkonnější vrstvy povlaků, stejně jako optimalizované geometrie nástrojů zřetelně rozšiřují možnosti výroby závitů do kalených ocelí.

Software pro řízení zakázkové výroby

Výrobci nástrojů, forem, jednoúčelových zařízení apod. jsou charakterem své zakázkové výroby stále pod tlakem nároků zákazníků, kteří požadují zkracování výrobních časů, snižování cen, a to vše v návaznosti na neustále se zvyšující kvalitu.

Svislá soustružnická obráběcí centra

Rotační součásti zaujímají významný podíl z celkového množství všech obráběných součástí.

CNC soustruhy s jednoduchou obsluhou

V současné době se už i menší firmy odklání od používání klasických strojů, které nemohou obstát v konkurenci s CNC stroji. Starší stroje se dodatečně vybavují indikací polohy, ale to je pouze dílčí zlepšení.

Obráběcí stroje z jižních Čech

K 1. lednu 2000 byl v akciové společnosti Kovosvit zaveden do praxe nový organizační a řídicí prvek nazvaný projektové řízení. Projektové řízení se týká hlavně oblasti vývoje nových produktů.

CAM do dílen

Zavedení CAD/CAM systémů do kanceláří konstruktérů a programátorů v dnešní době již nestačí. Konkurenční prostředí nutí nástrojárny jít dál a instalovat CAM přímo ke strojům do dílen.

Zvýšení výkonu CNC fréz

Pokud máte problémy s termíny zakázek a nevíte, jak bez velkých nákladů zvětšit kapacitu svých obráběcích CNC strojů, řešením může být software pro optimalizaci posuvů NCSpeed.

Unikátní řešení pro elektroerozivní řezání

Počátkem roku, tak jako každoročně, představila firma Charmilles, největší švýcarský výrobce elektroerozivních obráběcích strojů, svůj nový výrobní program. Mezi mnoha novinkami se objevilo i jedno zcela unikátní řešení problematiky drátového řezání.

Modernizace křivkových soustružnických automatů

Použití CNC řízení pro křivkové soustružnické automaty přináší mnoho výhod, jako například zrušení výroby složitých tvarových vaček či zjednodušení technologického programování obrábění.

Detekce vad obrobku během obrábění

Velké problémy, jak přiznávají mnozí výrobci, vznikají tehdy, když materiálové vady odkryté během CNC obrábění jsou detekovány až při kontrolní operaci prováděné po ukončení dlouhého cyklu.

Použití hliníku v konstrukci řezných nástrojů

Na přelomu 80. a 90. let bylo jasné, že v budoucnosti obstojí pouze nástroje, které budou schopny zvládnout vysoké řezné rychlosti. Tento trend souvisel se vzrůstajícími nároky na produktivitu práce zejména v automobilovém průmyslu a se zaváděním nových řezných materiálů na bázi PKD a CBN.

Výroba vnitřních závitů tvářením

Ve strojírenské praxi se převážná většina vnitřních závitů zhotovuje klasickým způsobem, tj. třískovým obráběním. Při tomto způsobu výroby závitů se uplatňují řezné závitníky, které postupným odřezáváním třísek vytvoří závity požadovaného profilu a rozměru.

Nabídka modernizovaných nástrojů

Současný vývoj třískového obrábění směřuje k vysokým řezným rychlostem, k opracování tvrdých i houževnatých materiálů s problematickou obrobitelností a k omezování použití řezných kapalin. Požadavek ekonomické a produktivní výroby i za těchto nepříznivých podmínek je přitom samozřejmostí.

Povlaky na nástroje a části strojů

Lichtenštejnská firma Balzers AG, přední světový výrobce vakuové technologie a povlakovacích procesů, předvedla nedávno nové povlaky řady Balinit pro povlakování nástrojů a pro konstrukční tribologická řešení, ale i nové možnosti dříve vyvinutých povlaků a zařízení na jejich nanášení.

Výroba

Laserové navařování

Dosud známé a běžně používané metody opravování forem a nástrojů navařováním, jako je navařování plazmou, WIG - navařování wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře argonu, MIG/MAG, impulzní mikronavařování (plátkování), jsou sice velkým přínosem při opravách, přesto se u nich potýkáme s určitými nedostatky.

Systém měření radiální házivosti pneumatik

K dalšímu zvýšení kvality produkce pneumatik a dlouhodobému sledování výroby ve firmě Barum Continental, s. r. o., Otrokovice přispěl program Tyremev.

Návrh formy pro hluboké tažení plechů

Přestože neustále rostou možnosti softwaru pro simulace technologických procesů, řada nástrojáren dosud používá klasický postup: nejprve formu zkonstruuje, vyrobí a pak provede několik iterací zkouškou na lisu s následnou úpravou formy.

Pokrok v měření a hodnocení struktury povrchu

Zvyšování životnosti a funkční spolehlivosti součástí je podmíněno vysokou jakostí jejich funkčních ploch, tj. rozměrovou i tvarovou přesností a drsností povrchu.

Komplexní automatizace výrobních objektů (2. část)

V minulém vydání jsme vám přinesli článek popisující automatizaci jednoho z největších světových výrobních komplexů na výrobu barevných obrazovek - Phillips Picture Tube Technology Centre Hranice. Dnes se budeme zabývat programovým vybavením a hierarchií komunikačního systému.

Japonský průmysl obráběcích strojů

Při příležitosti světového veletrhu IMTS 2000 v Chicagu vydala na podzim loňského roku japonská asociace výrobců strojírenské techniky Japan Machine Tool Builders Association (JMTBA) studii hodnotící výrobu a export za období 1989 - 1999 včetně výhledu na rok 2000.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit