Témata
Reklama

Software pro řízení zakázkové výroby

Výrobci nástrojů, forem, jednoúčelových zařízení apod. jsou charakterem své zakázkové výroby stále pod tlakem nároků zákazníků, kteří požadují zkracování výrobních časů, snižování cen, a to vše v návaznosti na neustále se zvyšující kvalitu.

Tito výrobci se také velmi často potýkají s nepředvídatelnými problémy, jako jsou změny zadání, a to i v průběhu již započaté výroby, zpoždění dodávek, havárie apod. V takovýchto případech je nutné mít neustále aktuální důležité informace, jako jsou reálné stavy zakázek, plánování výroby, vytížení strojů, kapacity, zbytkové časy atd.
Reklama
Reklama
Reklama

Systém WorkPLAN

Tyto informace je schopen poskytovat, a tedy uvedené problémy pomáhá účinně řešit komplexní software pro řízení výroby WorkPLAN. Tento systém byl vyvinut firmou Sescoi, tedy odborníky, kteří důvěrně znají prostředí nástrojáren (díky svému 3D CAM produktu WorkNC), a proto je WorkPLAN od svého začátku obrazně řečeno "ušit na míru" pro kusovou, zakázkovou výrobu, tedy zahrnuje a řeší specifika s ní spojená.
Mezi největší výhody systému WorkPLAN patří jeho komplexnost a rozdělení na jednotlivé moduly. Svou konfigurací je jednoduše přizpůsobitelný potřebám firmy, a to bez nutnosti dalšího programování. Centralizace dat pro řízení zajišťuje vyvarování se tvorbě stejných dat na několika místech. WorkPLAN přináší on-line zprávy z výroby, zprůhledňuje celý proces výroby, což umožňuje optimalizaci nákladů. V závislosti na požadavku zobrazuje detailní plánování, nebo naopak jen hrubý náhled. V neposlední řadě je výhodou tohoto softwaru jeho příjemné uživatelské prostředí (WorkPLAN pracuje na bázi Windows).

Jednotlivé moduly

Modul Nabídky rychle vypracovává globální nebo detailní nabídky, vyhledává v databázi veškeré podobné nabídky i zakázky, které byly uloženy dle různých kritérií, provádí simulaci nabídek do stávajícího plánu výroby.
Modul Zakázky řeší vedení objednávek od zákazníků, počítá náklady na zakázku, stanovuje rezervy, ukazuje porovnání nákladů předpokládaných a skutečně realizovaných, generuje potvrzení objednávek, faktury na zakázky, dodací listy, vyhodnocuje náklady v časových úsecích, statisticky porovnává atd.
Modul Výroba udává v každém okamžiku reálný stav zakázek, zavádí materiálové kusovníky, technologické postupy, ukládá a sleduje výrobní časy, zapisuje problémy s kvalitou i jejich vyhodnocování a řešení, analyzuje spotřebu času, řeší zbytkové časy, graficky zobrazuje aktivity pracovišť, pracovní vytížení, zpracování operací, pokroky v zakázce.
Modul Plánování simuluje nové zakázky do stávajícího plánu, zavádí plánované i neplánované operace, vytváří sloupové diagramy v celkovém pohledu na vytížení, kapacity pro pracovníky i pracoviště, graficky znázorňuje zakázky ve skutečném plánu, analyzuje odchylky a upravuje změny plánu po opětovných simulacích.
Modul Sledování času pro zaměstnance eviduje pomocí čárových kódů nebo dotykové obrazovky přítomnost, absence, přesčasy, dovolené, zaznamenává průběhy operací na zakázkách, je zde možnost propojení na software mzdového oddělení.
Modul Nákup/Sklad zadává technické specifikace položek, materiálů do skladových karet, generuje automaticky objednávky na materiál a nakupované díly dle vypracovaných kusovníků, přijímá a rozděluje materiál do skladového hospodářství, zpracovává inventury.
Modul Kvalita sleduje výsledky kontrol a následných zásahů z hlediska nekvality, eviduje nutné vícenáklady, rozděluje dle různých hledisek a graficky zobrazuje ve formě grafů.
Modul Konfigurace přizpůsobuje software pracovnímu prostředí jednotlivých firem, ukládá informace o vlastní firmě, zákaznících, dodavatelích, rozčleňuje pracovníky a pracoviště na oddělení, úseky, dílny a určuje jednoznačné vazby mezi nimi, zadává standardní i dynamická schémata pro plánování vytížení a kapacit.
Modul Systém kalkuluje veškeré požadované aktivity a připravuje tisky a rozhraní jednotlivých požadovaných výstupů.
Všechny tyto moduly dohromady tvoří WorkPLAN, který poskytuje komfort komplexního řízení firmy, zrychluje a zjednodušuje práci, zvyšuje produktivitu, efektivitu a zisk.
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 10428
Datum: 11. 04. 2001
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
CNC řízení pro rychlostní a multifunkční obrábění

Výsledek obráběcího procesu v parametrech přesnost/rychlost/povrch je dán mnoha faktory na straně stroje, nástrojů, způsobu programování a upínání, přičemž může existovat i více cest k jednomu stanovenému cíli. V tomto článku bychom se chtěli zaměřit na CNC řídicí systém, který je dnes bezpochyby podstatnou a nenahraditelnou složkou tohoto procesu. Řídicím systémem přitom většinou rozumíme jak vlastní řídicí počítač, tak i pohony os a vřeten a systémy odměřování polohy.

Virtuální stroj pomáhá vyhnout se poškození

Kolize během obrábění jsou vždy nákladnou záležitosti. Tím, jak se výroba vybavuje stále vyšší úrovní automatizace a s rozšiřováním aplikací internetu věcí (IIoT) nabývá prevence chyb na složitosti i časové náročnosti. Japonský výrobce CNC strojů Okuma , který si jako jediný na světě vyrábí veškeré klíčové komponenty obráběcích strojů sám, vyvinul digitální řešení, které slouží k přípravě, simulaci a otestování celého procesu obrábění před jeho zahájením. Během vlastního obrábění provádí systém Collision Avoidance Systém (CAS) velmi přesnou virtuální simulaci s předstihem v řádu milisekund před vlastním řezáním. Jakékoli kolize, které by mohly nastat, jsou tak zablokovány předtím, než mohou způsobit vážná poškození - šetříc čas a peníze provozovatele stroje.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Související články
Větší řádkování při obrábění načisto

Při použití fréz s optimálně zakřiveným břitem pro frézování vnějších povrchů je možné časy na dokončovací obrábění značně snížit. Docílit toho lze vzájemnou souhrou stroje, nástroje a softwaru, jak ukazuje následující příklad.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Simulací ke zlepšení efektu mazání a chlazení

Optimalizace třískového obrábění moderní metodou simulace strategie mazání a chlazení je dnes podrobena systematickému výzkumu. Použitím simulace procesu třískového obrábění a simulace proudění chladicího média se značně sníží náklady na výzkum a vývoj.

Zubní náhrady aneb strojírenství i v dentálním průmyslu

Zubní náhrady se vyrábějí již od dob egyptských faraonů téměř stejným způsobem. Pouze materiály a metody se za tu dobu vyvinuly na úroveň 21. století.

Software MSP - dva nástroje k bezchybné výrobě na 5osých centrech

V jednom z předchozích článků jsme se zabývali obslužným SW pro spínací dotekové měřicí sondy. Ukázali jsme, že běžná měřicí doteková sonda je vlastně jenom opakovatelný spínač a že použitelný výsledek nám dá až software v řídicím systému. Ať už pracujeme s makroprogramy přímo v paměti CNC nebo tvoříme vlastní cykly na úrovni CAD, výsledkem jednoho měření je obvykle údaj o jednom geometrickém prvku, maximálně vztah několika prvků (nový počátek nebo úhel natočení obrobkových souřadnic, průměr a osa díry, šířka drážky apod.). Také obslužný software skenovací sondy, která obvykle sbírá mnohem větší množství bodů než sondy spínací, většinou směřuje k hodnocení daného prvku nebo pravidelného geometrického tvaru.

Nástroje v rámci čtvrté průmyslové revoluce

Abychom mohli vyrábět součásti hospodárně, je potřebné rozšířit proces o výměnu informací. Důležitou roli při tom hraje management nástrojů, neboť pokud chybí nástroj, výroba stojí.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Interaktivní programování CNC strojů

Proces obrábění není zdaleka tak jednoduchý, jak se v mnoha případech jeví. Současné obráběcí stroje jsou obvykle vybaveny pro volbu několika způsobů přípravy programů. Dialogový způsob programování má stále svou nezastupitelnou pozici.

Inovace na obou stranách výrobního sortimentu

Svislá dvoustojanová centra řady Genos prošla inovací technických parametrů, a to konkrétně u modelů M560R-V a M460R-VE. Současně zavádí firma Okuma i nové obslužné a komunikační rozhraní Okuma Suite do řídicích systémů svých sofistikovaných modelů. Inovace přicházejí z obou stran výrobního sortimentu – u standardních tříosých center i u vícerých víceúčelových strojů pro náročné aplikace.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Automatizace lidem práci nebere

Automatizaci se ve firmě Kovosvit MAS věnují od roku 2013. Z původního projektu vznikla samostatná divize MAS Automation a na letošní rok má plánované téměř dvojnásobné tržby oproti roku 2017. V porovnání s plánovaným obratem celého Kovosvitu jsou tržby divize zatím nevýznamné, ale průměrný růst divize o dvě třetiny ročně dokládá, že automatizace má v podniku ze Sezimova Ústí zelenou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit