Témata
Reklama

Není vrtání jako vrtání

Vrtání patří mezi nejjednodušší operace obrábění, a přesto je potřeba pro různé vrtací nástroje přesně dodržovat technologický postup (např. pro vystružovaný otvor vyrobit geometricky přesný otvor s minimálními přídavky a s naváděcím sražením).

V opačném případě vyrobíte "banánový otvor", tj. neválcový tvar, který není kolmý k upínací ploše, o drsnosti ani nemluvě. Co potom s tím? U větších průměrů přetočit nožem ve vytáčecí hlavičce, u menších frézou-drážkovačkou. Každá úprava nebo oprava však stojí peníze. Peníze přitom potřebujeme na jiné účely - zejména na zproduktivnění výroby pomocí moderních nástrojů a CNC strojů.
Každý jistě zná a někde ještě používá stávající postup pro vystružený otvor: navrtat, vrtat, srazit hranu kvůli navedení nástroje, vyhrubovat a vystružit. Občas se setkáváme s "racionalizací", tj. některá operace se vypustí. Výsledky si jistě dovedete představit - chudák výstružník.
Reklama
Reklama
Reklama

Vrtání sdruženým nástrojem

Firma Kennametal Hertel nabízí řešení: průměry 3 až 18 mm vrtat sdruženým nástrojem SEFAS nebo BF, tj. vrtat geometricky přesný otvor bez navrtávání a se sražením v jedné operaci. Zde se používá monolitní karbidový povlakovaný vrták SE (dle označení Kennametal Hertel řady B) se speciální geometrií břitu špičky a čela šroubovice pro zajištění samostředění nástroje bez potřeby navrtání a se stabilní tvorbou třísky. Výsledkem je prakticky 100% kruhovitost, drsnost Ra 0,8 až 1,2, přesnost H7 až H9 dle tuhosti soustavy stroj-nástroj-obrobek a v závislosti na řezných podmínkách. Vrták SE se používá pro všechny druhy materiálu do pevnosti 1200 N.mm-2, jeho vysoká životnost se zvláště dobře osvědčuje pro houževnaté a těžko obrobitelné materiály. Například rozteče u 4 otvorů průměru 7,8 mm do čtverce 60 x 60 byly vyvrtány na CNC frézce v materiálu 11.600 s přesností ±0,02mm, přitom otvor měl průměr 7,82 mm. V některých případech se nemusí potom ani vystružovat. Pro litinu a Al a Ti slitiny se používá vrták B411. Jedná se o dvouzubý nástroj se 4 břity, kdy dva vrtají a dva vystružují, tedy dosažitelná přesnost je H7. Místo destiček na srážení se mohou používat zahlubovací destičky různých tvarů, např. pro hlavu imbus šroubu. Výše uvedené vrtáky jsou délek až 7D. Upínání se doporučuje v upínačích s házivostí ±0,02 mm. Používají se buď upínače Whistle Notch (dle DIN 6535 tvar B), nebo hydraulické upínače s házivostí 0,003 mm, která zajišťuje 4x větší životnost nástroje. Vrtáky těchto typů se brousí a povlakují při zachování stejných obráběcích vlastností.

Modulární vrták

Pro průměry 12,5 až 40 mm je produktivnější používat modulární SE vrták (KSEM nástroj firmy Kennametal Hertel), tj.nástroj s vyměnitelnou špičkou. Tělo je vyrobeno z oceli a je opatřeno šroubovicí a vnitřním chlazením a vyměnitelná špička je z povlakovaného tvrdokovu s geometrii, která zajišťuje středění. Délky jsou až 10D. Zde je nutné vnitřní chlazení. Tříska se vytváří na břitech vyměnitelné špičky a odvádí se šroubovicí pomocí tlaku chladicí kapaliny. Vyměnitelné špičky se brousí a povlakují dle opotřebení až 4x. Upínají se do Whistle Notch upínačů.

Vrtáky s vyměnitelnými destičkami

Pro průměry 25 až 60 mm se používají Drill-Fix vrtáky s vyměnitelnými destičkami. Existují dva druhy těchto vrtáků: Drill-Fix DFT - tělo vrtáku se šroubovicí a vnitřním chlazením je osazeno dvěmi trigony, které zajišťují dobré centrování a úběr materiálu; Drill-Fix DFR - tělo vrtáku se šroubovicí a vnitřním chlazením je osazeno dvěma obdélníkovými destičkami s dolní hranou jako u trigonu a boční hranou do šroubovice, které zajišťují stabilní tvorbu třísky a kvalitu povrchu. Vrták typu DFR umožňuje 2x větší řezné rychlosti než DFT. Upínání se provádí do Whistle Notch upínačů. Je zde možnost radiálního rozjezdu u soustružení suportem, u frézovacích center pomocí speciálního držáku, který umožňuje přesazení od nominálního průměru od 0,3 až do 1,3 mm. Vrtáky typu HTC-C mají ještě v ose tvrdokovový navrtáváček pro přesnější středění. Používají se pro průměry 20 až 45 mm do hloubky 5D a 8D. Pro průměry 45 až 270 mm se používají stavebnice HTS tvořené upínačem, tělem, hlavicí, kazetami s vyměnitelnými destičkami trigon.
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 10436
Datum: 11. 04. 2001
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Československá stopa u nového rekordu

Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

Novinka z varnsdorfské líhně

Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

Související články
Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Optimalizace obrábění zvyšuje trvanlivost

Tři miliony malých součástí pro systémy ABS jsou spolehlivě vyráběny na soustruzích speciálním nástrojem. Řešení vyvinuté společně s výrobcem a uživatelem minimalizuje vedlejší časy a zvyšuje trvanlivost nástroje až o 300 %.

Malosériová výroba ozubených kol

Rostoucí nároky na rychlost a flexibilitu si žádají nová řešení pro výrobu ozubení. Pětiosé frézky a nejnovější funkce nabízené metodou InvoMilling otevírají nové možnosti pro výrobu malých dávek. V následujícím rozhovoru prof. Dr. Ing. Tillmann Körner z Aalen University hovoří o současných trendech v oblasti frézování ozubení.

Technologie pro úlohy rovinného broušení

Klíčová odvětví průmyslu jsou odkázána na součásti broušené s extrémní tvarovou a rozměrovou přesností, i pokud jsou zhotovené z obtížně opracovatelných materiálů. K těmto účelům – od nejmenších (S) až po největší (XXL) součásti pro broušení malých i velkých sérií – nabízí pokrokovou technologii výrobce brusek Okamoto.

S novým katalogem k dlouhotočným automatům

Společnost WNT rozšířila své nástrojové portfolio zaměřené na dlouhotočné automaty. Každý zasvěcený ví, že tento obor je svým způsobem specifický, a proto vyžaduje zvláštní přístup. S tímto vědomím WNT připravila nový samostatný katalog, který je zaměřen výhradně na danou technologii obrábění.

Větší řádkování při obrábění načisto

Při použití fréz s optimálně zakřiveným břitem pro frézování vnějších povrchů je možné časy na dokončovací obrábění značně snížit. Docílit toho lze vzájemnou souhrou stroje, nástroje a softwaru, jak ukazuje následující příklad.

Frézy s kulovým čelem pro plochy v kvalitě leštění

Optika vyráběná z plastů klade vysoké nároky na kvalitu povrchu nástrojů, respektive forem. Nově vyvinutá strategie obrábění umožňuje frézovat i velmi malé a náročné tvary hospodárně až na konečný rozměr s vysokou jakostí povrchu.

Simulací ke zlepšení efektu mazání a chlazení

Optimalizace třískového obrábění moderní metodou simulace strategie mazání a chlazení je dnes podrobena systematickému výzkumu. Použitím simulace procesu třískového obrábění a simulace proudění chladicího média se značně sníží náklady na výzkum a vývoj.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit