Témata
Reklama

Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj pro HSC

Tak jako jiné oblasti, i obrábění podléhá módním trendům. Jedním z těch dynamicky se rozvíjejících je vysokorychlostní obrábění. Jeho směr určují především výrobci nástrojů, kteří v konkurenčním boji o zákazníka přicházejí na trh se stále novými technologiemi.

Dříve nevídaným možnostem nástrojů se dnes musí přizpůsobovat parametry obráběcích strojů, na něž jsou kladeny velmi vysoké požadavky. Jedním z výrobců, kteří se snaží držet krok s technickým pokrokem, je TOS Varnsdorf, a. s. Tento tradiční výrobce horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů střední velikosti se v roce 2000 na veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT 2000 v Brně prezentoval novým výrobkem, vysokorychlostním horizontálním frézovacím a vyvrtávacím strojem WFN 180 HS Q Idea. Stroj byl odbornou komisí oceněn Zlatou medailí.
Reklama
Reklama

Stroj řady WFN HS Idea

Stroj řady WFN HS Idea je ve výrobním programu firmy, představovaném klasickými horizontkami pro univerzální užití, do jisté míry unikátním. Jeho ojedinělost spočívá nejen v jeho poměrně specifickém určení pro vysoce produktivní technologie vysokorychlostního obrábění, ale také ve způsobu vysokorychlostního obrábění těžkých dílců v porovnání s řešením jiných výrobců. Konstruktéři stroje byli postaveni před dilema, zda obrobek o hmotnosti deseti i více tun orientovat vertikálně, či horizontálně a zda jej upevnit na pevný nepohyblivý základ, nebo jím pohybovat. U stroje Idea byla zvolena klasická koncepce vodorovných vyvrtávaček s uspořádáním loží ve tvaru T. Promyšlená konstrukce a použití nejpokrokovějších prvků umožňují i při hmotnosti obrobku 12 000 kg dosahovat velmi vysokých dynamických pohybů pracovních skupin. Velkou výhodou ve srovnání se stroji, kde všechny pracovní pohyby musí vykonávat nástroj, je velice kompaktní konstrukce a v konečném důsledku také výhodná cena. Nezanedbatelnou výhodou tohoto horizontálního uspořádání (s horizontální osou vřetena) je skutečnost, že nevzniká problém se žhavými třískami, které u vertikálně orientovaných strojů ulpívají na obrobku, ohřívají jej a mohou tak nepříznivě ovlivnit výslednou kvalitu.

Konstrukční řešení

Za základ stroje posloužil skelet zkombinovaný z těžkých dílců strojů stávajícího výrobního programu. Stroj je řízen ve čtyřech plně souvisle řízených osách X, Y, ZB řídicím systémem Heidenhain TNC 426/430 M, který je vybaven funkcemi pro řízení zrychlení a pro řízení vysokých otáček vřetena. Výrobce je připraven realizovat dodávky i s jiným řídicím systémem, např. Sinumerik 840 D. Vřeteník stroje je osazen nevýsuvně uloženou elektrovřetenovou jednotkou (např. firmy WEISS) bez mechanických převodových stupňů s vysokofrekvenčním řízením otáček. Elektrovřetenová jednotka je vybavena autonomním chladicím zařízením pro odvod tepla z motoru. Výrobce nabízí možnost výběru takové elektrovřetenové jednotky, která přesně odpovídá technologickým potřebám zákazníka. Z hlediska technologického užití výrobce rozděluje elektrovřetenové jednotky na dvě skupiny. Pro dokončovací obrábění povrchů pokrokovými nástroji je určena elektrovřetenová jednotka s maximálními otáčkami 24 000 min-1 a krouticím momentem od 80 Nm. Pro univerzální užití (hrubování ve smyslu rychlostního obrábění) pak elektrovřetenová jednotka s maximálními otáčkami do 12 000 min-1 a krouticím momentem do 340 Nm. Důležitým konstrukčním prvkem je vedení pohybových skupin na tzv. kompaktních lineárních vedeních s předepnutými valivými elementy, které svými minimálními pasivními odpory umožňují dosahovat vysokých rychlostí posuvů, zrychlení a vysoké přesnosti polohování.
Nová řada strojů nabízí také variantní provedení stupně automatizace pracovního cyklu. Stroje označené WFN HS Q jsou vybaveny zařízením pro automatickou výměnu nástrojů v lineárním, resp. velkokapacitním řetězovém zásobníku. Stroje označené WFN HS MC jsou navíc doplněny o zařízení umožňující automatickou výměnu technologických palet. Modulární koncepce stroje nabízí uživatelům bohaté možnosti výběru nejen z hlediska volby řezných parametrů, ale i velikostí souřadnic X,YZ, velikostí a únosností upínacích stolů a volby speciálního technologického příslušenství.
Idea je typickým příkladem zákaznicky orientovaného vývoje, reagujícího na konkrétní požadavky zákazníka. Výrobce, TOS Varnsdorf, svým novým výrobkem oslovuje především výrobce lisovacích nástrojů a forem a zároveň tak reaguje na stále rostoucí požadavky automobilového a plastikářského průmyslu. Cílevědomé zařazení tohoto stroje do výrobního procesu přináší uživateli zkrácení výrobních časů a v konečném důsledku i celkové snížení výrobních nákladů.
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 10431
Datum: 11. 04. 2001
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Kloubový robot uvnitř stroje

V oboru obráběcích strojů není potřeba japonskou společnost Okuma podrobně představovat. Je známá svým širokým sortimentem soustružnických, frézovacích a brousicích číslicově řízených obráběcích strojů. Nyní na trh přináší vlastní automatizační řešení v podobě robota Armroid.

Související články
Vždy přímo na místě

Čerpadla Spandau Pumpen dopravují chladicí kapalinu do obráběcích strojů v závodě SKF Lubrication Systems v České republice.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Přesnost zvyšující produktivitu

Zakoupení obráběcího centra Pama umožnilo společnosti Tajmac-ZPS zvýšit nejen její celkovou produktivitu, ale také geometrickou přesnost při výrobě důležitých komponent pro její vícevřetenové automaty.

Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Vlajková loď pětiosého obrábění

Český výrobce obráběcích strojů Kovosvit MAS v letošním roce slaví úspěch se svojí high-tech produkcí, zejména s pětiosými vertikálními obráběcími centry řady MCU. Tyto stroje se daří firmě umísťovat na náročné trhy Evropské unie i jinde ve světě, cenné reference sbírají především v leteckém průmyslu.

Novinka z varnsdorfské líhně

Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Československá stopa u nového rekordu

Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

Briketování třísek má stále větší význam

Po dlouhé roky bylo zpracování kovových třísek opomíjenou činností kovoobráběcích podniků, které produkují tento specifický odpad. Třískové hospodářství se však stále častěji stává součástí celkové ekonomiky výroby. Potenciál kovových třísek jako suroviny, či jako prostředek k významným úsporám si uvědomují v mnohých společnostech. Takové závěry vyvozuje jeden z nejvýznamnějších výrobců briketovacích lisů v Evropě, česká společnost Briklis. Zajímavostí je i to, že zájem o briketování nemají pouze producenti kovových, ale také plastových třísek z obrábění, či jiných způsobů zpracování různých materiálů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit