Témata
Reklama

Japonský průmysl obráběcích strojů

Při příležitosti světového veletrhu IMTS 2000 v Chicagu vydala na podzim loňského roku japonská asociace výrobců strojírenské techniky Japan Machine Tool Builders Association (JMTBA) studii hodnotící výrobu a export za období 1989 - 1999 včetně výhledu na rok 2000.

Na začátku a na konci devadesátých let zaznamenala japonská výroba obráběcích strojů dva významné vrcholy. Období mezi těmito vrcholy představovalo těžkou recesi, úplně na dno si produkce sáhla v roce 1994, ještě před nástupem tzv. asijské krize. Vrcholu výroby bylo dosaženo poprvé v roce 1990, a to hodnotou 1400 bil. JPY, ale již v následujícím roce postihla strojírenství včetně automobilového průmyslu investiční krize. Přes již probíhající krizi jenu došlo v roce 1995 k oživení, především zásluhou výroby zařízení pro informační a komunikační technologie.
Léta 1996 a 1997 byla ve znamení investic do kovozpracující výroby, vyvolaných nutností náhrady NC strojů pořízených v 80. letech. Japonské investice do technologického vybavení v hodnotě 1131 bil. JPY byly realizovaly zásluhou vysoké produkce v roce 1988. Poté následoval pokles vyvolaný krizí v jihovýchodní, ale i ve východní Asii. V roce 1998 však poprvé v historii výroby obráběcích strojů v Japonsku převážil export v hodnotě 657,1 bil. JPY domácí spotřebu.
Následující rok došlo k poklesu výroby o 23,5 %, na 738,4 bil. JPY, vyvolanému restrukturalizací hlavních odběratelů ze strojírenského a automobilového průmyslu a snížením investičních potřeb. Přispěla k tomu i odbytová krize na největším trhu v USA, kde odbyt klesl o 34,6 % proti roku 1998. Dále pokračoval i propad exportu do Velké Británie (o 31,4 %), Německa (o 25,7 %) a Itálie (o 19,1 %). Produkce obráběcích strojů představovala 71 249 strojů, z toho 40 879 NC strojů. V závěru roku se příliv objednávek stabilizoval, zejména z oblasti informačních technologií, kde došlo k prudkému růstu zájmu o vysoce přesné stroje, pokračujícímu i v roce 2000.
Začátek roku 2000 byl díky zotavení z krize ve znamení opětného oživení poptávky z Koreje a jihovýchodní Asie, především z Tchaj-wanu, Hongkongu a Thajska. Zlepšení se projevilo i na domácím a zahraničním trhu. Objednávky domácího trhu v 1. pololetí vzrostly o 34,8 %, což je nejlepší výsledek za uplynulých 2,5 roku. Podle statistik dosáhly objednávky v první polovině roku 2000 hodnoty 460,5 bil. JPY, což je o 23,5 % více než za stejné období roku 1999. Na tom se významně podílí růst objednávek z oblasti automobilového průmyslu (o 18 %) a z oblasti výroby strojů a zařízení (o 28,5 %).
Reklama
Reklama
Reklama

Technologické trendy

S cílem snížit provozní náklady se spojují CNC stroje, dříve samostatně řízené, do výrobních systémů, jejichž součástí je počítačem řízená výroba a konstrukce, nákup a skladové hospodářství. Prioritu mají vzájemně kompatibilní a zaměnitelné stroje v řídicí síti před individuálními stroji s vyšší přesností nebo rychlostí obrábění. Tím se vytvářejí systémy otevřeného výrobního prostředí a podmínky pro začlenění do těchto systémů se stávají součástí standardních specifikací CNC strojů.
Tématem dne je větší zájem japonských konstruktérů o šetrnost strojů vůči životnímu prostředí. Jedná se především o minimalizaci tvorby CO2 a NOx, minimalizaci spotřeby řezných a chladicích kapalin při obrábění na sucho a lepší vztah k hygieně a bezpečnosti práce
Japonští výrobci se začínají ve větší míře zajímat o získání evropských certifikátů dle systému ISO 9000 a o získání značky shody CE pro své výrobky.
Během uplynulého desetiletí se design a výrobní metody japonských výrobců výrazně změnily. Zásadou zůstává největší přínos přidané hodnoty k výrobku. Změnou v přístupu je vypouštění nadbytečných funkcí sofistikovaných mechanismů ve prospěch reálných individuálních požadavků zákazníka. Prosazuje se standardizace dílů a snížení jejich počtu pro snížení výrobních nákladů.
Vývoj strojů pro vysokorychlostní obrábění odráží požadavky automobilového, elektronického a elektrotechnického průmyslu na rychlou, vysoce přesnou a levnou výrobu dílů. Tomuto trendu odpovídá vývoj strojů s vysokou rychlostí vřeten a posuvů a se zkracováním doby výměn nástrojů a obrobků.
Ještě nedávno se úroveň přesnosti požadovaná pro automobilové díly pohybovala v řádu 10 µm, u vysoce přesných dílů v řádu 1 µm. S rostoucím požadavkem japonského elektronického průmyslu na vyšší přesnost dílů pro digitální videorekordéry, přehrávače DVD, pohony harddisků a fluidních ložisek vzrostla na 0,1 µm; nástup nanotechnologie si vyžaduje až 0,01 µm.

Koncepce levných strojů

S nástupem ekonomické recese, s nižšími zisky a se zkrácením investičních rozpočtů se heslem dne stala nízká cena. Japonští výrobci, jejichž cenová politika je významným prvkem marketingové strategie, považují tvorbu ceny za hlavní součást vývoje nových výrobků.
Ve spojení s tímto novým přístupem mnoho z nich změnilo konstrukce svých strojů, snížilo počet dílů, standardizovalo design a nakupuje vysoce kvalitní, ale levné díly v zemích s levnou pracovní silou. Základní strategií pro nejbližší léta je zlepšení základních funkcí strojů beze změny ceny, snížení cen při zachování stávajících funkcí a zlepšení funkcí se současným snížením cen.

Tvářecí stroje 1989 - 1999

Pro srovnání uvádíme i stručný výtah ze statistiky o vývoji výroby tvářecích strojů ze zprávy japonského ministerstva zahraničního obchodu a průmyslu MITI za stejné období.
Výroba tvářecích strojů dosáhla historického rekordu v hodnotovém vyjádření v roce 1991, a to produkcí za 302,3 bil. JPY. Z obdobných příčin jako u obráběcích strojů objem výroby v následujících letech klesal; v roce 1992 na 227,1 bil. JPY, v roce 1993 na 181,1 bil. JPY a na 131,6 bil. JPY v roce 1994. V roce 1995 nastalo oživení - výroba představovala hodnotu 147,5 bil. JPY, vrcholu dosáhlo v roce 1997 objemem 190,8 bil. JPY. Od té doby výroba klesá - na 122,1 bil. JPY s výrobou 11 357 strojů v roce 1999. Zprávy za rok 2000 zatím výrazné zotavení nenaznačují.
Největší pokles zájmu zaznamenala v roce 1999 výroba a prodej ohýbacích, hydraulických a mechanických lisů; u velkých hydraulických a mechanických lisů o 35 % u každého typu. Pokud jde o NC tvářecí stroje, NC hydraulické lisy zaznamenaly nepatrný pokles, NC mechanické lisy o 26 % a NC prostřihovací stroje o 31 %.
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 10402
Datum: 11. 04. 2001
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Prestižní ocenění Zlatá medaile

Výjimečnost nástroje FreeTurn skupiny Ceratizit potvrdila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu odborná porota prestižního ocenění Zlatá medaile. Ocenění za inovaci ve zpracovatelské technologii bylo společnosti uděleno za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného nástroje. Společně s progresivní obráběcí metodou High Dynamic Turning zvyšuje nástroj FreeTurn dynamičnost a efektivnost procesu soustružení.

Produktivní vrtání otvorů do hliníku

Výrobci automobilů produkují čím dále více dílů z hliníku s cílem snížit hmotnost vozidel i spotřebu paliva. S ohledem na tuto tendenci je proto jasné, že vzniká poptávka po vrtácích použitelných pro výrobu otvorů ve součástkách z hliníkových slitin. Musí být zároveň schopny zajistit vysokou produktivitu, nízké náklady na otvor, dlouhou a konzistentní životnost, vysokou opakovatelnost i bezpečnost procesů.

Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Související články
Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Řezné kapaliny zvyšují výkonnost při soustružení závitů

Závity jsou strojně obráběné prvky, se kterými se lze běžně setkat prakticky ve všech průmyslových odvětvích. A přesto, že se soustružnické závitořezné operace využívají už celá desetiletí, stále ještě se daří dosahovat v tomto procesu pokroků, zejména pokud jde o problematické materiály, jako jsou korozivzdorné oceli, žáruvzdorné slitiny (HRSA) nebo titan. Jako příklad lze uvést vývoj soustružnických závitořezných nástrojů, které jsou opatřeny přívodem řezné kapaliny z horní i ze spodní strany, jehož kombinovaná přesnost přináší prodloužení životnosti nástroje a zvýšení kvality závitů a otevírá potenciál pro použití vyšších hodnot řezných parametrů. Tento pozitivní vliv ještě více vyniká při obrábění problematických materiálů.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

Nové nástroje z opotřebovaných nástrojů

Není-li možné nástroje ze slinutého karbidu dále přeostřovat, zbývá většinou pouze jedna možnost – odho-dit je do šrotu. Použití nově vyvinuté metody recyklace však nyní umožňuje tyto opotřebované nástroje využít jako výchozí polotovar pro výrobu nástrojů nových.

Proč používat strategii trochoidního frézování?

Strategie trochoidního frézování byla na trh díky svým výhodám uvedena už před několika léty, ale přesto se často setkáváme se zákazníky, kteří používají výhradně tradiční metody obrábění. Důvodem nejsou nedostatečné možnosti strojového parku nebo absence kvalitního CAM systému pro programování. Důvodem je nejčastěji obecná neznalost této strategie frézování a konzervativní myšlení.

Technologie pro firmu s dobrou tradicí

Společnost Jihlavan je tradičním výrobcem letecké i pozemní hydrauliky. Má vlastní vývoj leteckých hydraulických přístrojů. Navíc vyrábí pro významné evropské společnosti přístroje dle jejich dokumentace. S jeho výrobním ředitelem Liborem Babákem jsme si povídali zejména o technologiích a trendech a „vychytávkách“ v této oblasti výroby.

Zrod (a znovuzrození) břitové destičky

Prakticky veškeré výrobky z kovů se obrábějí pomocí břitových destiček – ať už se jedná o letecký průmysl, výrobu energetických zařízení, nebo oblast spotřebního zboží. Břitové destičky jsou využívány ve velkém měřítku a pro širokou škálu aplikací, od frézování masivních bloků motorů a tvarového obrábění forem využívaných výrobci sportovní obuvi až po obrábění číselníků. Seznam požadavků na břitové destičky je dlouhý: vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost, vysoké rychlosti úběru kovu a maximální spolehlivost, a to i v náročných podmínkách, jako jsou složité dráhy nástrojů nebo hluboké dutiny, špičková výkonnost při obrábění za sucha i za mokra a vynikající kvalita obrobené plochy při dodržení přísných tolerancí.

Vysokorychlostní dokončování tvarových ploch

Za účelem efektivního snižování procesních časů se výrobní podniky při hledání příslušného řešení často zaměřují na oblast hrubování. Velký potenciál pro zkracování výrobních časů a zajištění rychlejší výroby ovšem nabízí časově náročné dokončovací frézování. A právě na tuto kartu vsází WNT, specialista na třískové obrábění patřící do koncernu Ceratizit Group, při zavádění nového systému 3D Finish. Díky frézám tohoto systému lze při dokončovacím obrábění na 5osých strojích dosáhnout značné časové úspory a současně docílit lepší kvality obrobeného povrchu.

Zero point - efektivní způsob upínání obrobků

Soustava stroj–nástroj–obrobek předurčuje, jak přesné a kvalitní bude obrobení polotovaru obrobku. K významným, ale bezesporu velmi podceňovaným prvkům tohoto procesu patří také upínání obrobku. O trendech v upínání obrobků pomocí technologických palet pojednává tento příspěvek.

Rychlovýměnný upínací systém

Společnost v-tech v minulém roce představila modulární rychlovýměnný systém pro CNC obráběcí stroje. Slouží jako rozhraní mezi stolem CNC stroje a upínačem obrobku, který může být v podobě svěráku, univerzálního sklíčidla či přípravku.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit