Témata
Reklama

Mezinárodní strojírenský veletrh 2001

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků, zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.

V minulém vydání časopisu MM Průmyslové spektrum jsme vám představili oborové celky Elektronika a automatizace a Energetika a silnoproudá elektrotechnika. Dnes vás čeká oborový celek Obrábění, tváření a povrchové úpravy.
Reklama
Reklama
Reklama

Představujeme oborový celek MSV 2001: Obrábění, tváření a povrchové úpravy

... o oboru

Devadesátá léta byla pro průmysl obráběcích a tvářecích strojů obdobím takřka nepřetržité konjunktury. Klíčovému odvětví, které je ukazatelem stupně průmyslového rozvoje jednotlivých zemí, vévodí nejvyspělejší státy. Na celosvětové produkci obráběcích a tvářecích strojů se podílí 23 % Japonsko, 12 % USA a přibližně 50 % evropské země sdružené v CECIMO (mezi nimi i ČR). Evropskými velmocemi jsou na tomto poli Německo, Itálie a Švýcarsko. Největším spotřebitelem obráběcích a tvářecích strojů jsou USA, z odvětví pak především automobilový průmysl, ve kterém nachází uplatnění přibližně 40 % světové produkce.
Z hlediska vývojových trendů neustále roste význam víceprofesních obráběcích center, dále vysokorychlostního obrábění, modularity strojů, schopnosti laserových aplikací, užití ekologických kapalin atd. Dynamicky se v této oblasti prosazuje průmyslová elektronika, moderní řídicí systémy, měřicí a kontrolní technologie, automatizace a robotizace. Z nových tvářecích technologií se prosazuje zejména tváření za studena, řezání laserovým nebo vodním paprskem, ohýbání jemného plechu, řezání či ohýbání několika vrstev materiálu současně atd.

Situace v ČR

Výroba obráběcích a tvářecích strojů patří k našim nejúspěšnějším průmyslovým odvětvím. Produkce této techniky vždy výrazně převyšovala domácí poptávku a byla z větší části odkázána na vývoz. Ztráta východních odbytišť proto vedla na počátku devadesátých let k výrobnímu propadu. Od roku 1994 však výroba obráběcích a tvářecích strojů v ČR dynamicky roste, přičemž 80 až 90 % vyrobených strojů nalézá uplatnění na zahraničních trzích, v naprosté většině v USA, Kanadě a v zemích EU. Objemem výroby je dnes naše země v daném odvětví na 7. místě v Evropě a na 14. místě na světě.
"České dodavatele si vyberou zákazníci, kteří upřednostňují rychlou dodávku strojů solidní technické úrovně s dobrým servisem a odpovídající cenou. Právě takové pověsti se stále více těší české obráběcí stroje," říká prezident Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky a současně generální ředitel TOS Varnsdorf Jan Rýdl. O vysoké technické úrovni, přesnosti a spolehlivosti českých strojů svědčí, že nacházejí uplatnění u nejnáročnějších odběratelů v automobilovém a leteckém průmyslu. Nalezneme je ve výrobních halách firem Boeing, Geae, British Aerospace, Rolls-Royce, Saab, Volkswagen, Wyman Gordon apod.

Členství v CECIMO

Většina našich výrobců obráběcích a tvářecích strojů, zajišťujících přibližně 90 % objemu české produkce, je sdružena ve Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky (SST). Svaz byl založen v roce 1990 a v současnosti je jeho členy 45 podniků z České i Slovenské republiky. Velkým úspěchem SST a zároveň uznáním kvality českého strojírenství bylo v roce 1996 přijetí za člena Evropského sdružení výrobců obráběcích a tvářecích strojů CECIMO.
Tato prestižní organizace sdružuje národní svazy průmyslu obráběcích strojů z 15 zemí. Její členskou výrobní základnu představuje více než 1450 výrobců, z 85 % z kategorie malých a středních firem. V průmyslu obráběcích a tvářecích strojů je v zemích CECIMO zaměstnáno více než 150 000 osob. CECIMO je přidruženým orgánem EU, sídlí v Bruselu a ČR je zde již pátým rokem jediným řádným členem z postkomunistické části Evropy.

IMT 2000

SST je spolupořadatelem specializovaného veletrhu, který je největší přehlídkou obráběcí a tvářecí techniky v regionu střední a východní Evropy. Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT se na brněnském výstavišti koná souběžně se sudými ročníky Mezinárodního strojírenského veletrhu. V roce 2000 se veletrh IMT uskutečnil podruhé, a to za účasti 567 vystavujících firem, z toho 312 zahraničních. Vystavovatelé přijeli z 24 zemí a jejich expozice obsadily čistou výstavní plochu bezmála 15 000 m2. Veletrh IMT 2000 byl spojen s premiérou nového pavilonu V, nejmodernějšího na brněnském výstavišti, který svými špičkovými technickými parametry přesně odpovídá nárokům na prezentaci těžkých strojních exponátů.
Součástí veletrhu byla prestižní soutěž o Zlaté medaile IMT 2000, v níž odborná hodnotitelská komise ocenila celkem šest exponátů. Zlatou medaili si z Brna odvezla firma Penta Trading Praha za japonskou elektroerozivní drátovou řezačku Hitachi 254Y, premiérově uváděnou na světový trh. V kategorii tvářecích strojů byla oceněna novinka společnosti Žďas Žďár nad Sázavou - kontejnerové hydraulické nůžky na šrot CNS 400 K. Zbývající čtyři Zlaté medaile již patřily obráběcím strojům, a to konkrétně vertikálnímu soustružnickému obráběcímu centru VL3 německého výrobce EMAG Maschinenfabrik a vystavovatele CZ.Tech Čelákovice, dále vertikálnímu obráběcímu centru MCV 1270 z Kovosvitu Sezimovo Ústí, obráběcímu centru s posuvným portálem a výměnnými vřetenovými hlavami FRFQ 250 z TOS Kuřim a konečně horizontálnímu frézovacímu a vyvrtávacímu stroji WFN 180 HS Q z TOS Varnsdorf.

Členění oborového celku

Třetí veletrh IMT se uskuteční až v roce 2002, nicméně ani letos nezůstane tento obor stranou. Vzhledem ke konání světové výstavy EMO pravděpodobně budou expozice vystavovatelů obráběcí a tvářecí techniky chudší o některé strojní exponáty. Zkušenosti z roku 1999 ovšem ukazují, že se zeštíhlení lichých let rozhodně netýká počtu vystavujících firem, které se navzdory podmínkám CECIMO neváhají zúčastnit alespoň informačními stánky. Letošní oborový celek Obrábění, tváření a povrchové úpravy by měl navázat na úspěšný veletrh IMT 2000 a představit mezinárodní odborné veřejnosti to nejlepší, čeho český průmysl obráběcích a tvářecích strojů v uplynulém roce dosáhl.
Podobory oborového celku Obrábění, tváření a povrchové úpravy budou tvořit obráběcí stroje, řezné nástroje pro obrábění kovů, upínací a polohovací nástroje a nářadí, brousicí materiály a nástroje, tvářecí stroje, nástroje pro objemové a plošné tváření, ruční mechanizované nářadí, ruční nemechanizované nářadí, zařízení pro povrchovou úpravu kovů, stroje a zařízení pro jemnou mechaniku a optiku, stroje na jiné kovodělné výrobky.
V oborech, které jsou součástí celku Obrábění, tváření a povrchové úpravy, vystavovalo na veletrzích MSV a IMT 2000 celkem 678 firem, tj. 26,9 % z celkového počtu vystavovatelů. Celkem 19,8 % z celkového počtu

Potenciál oboru

registrovaných odborných návštěvníků označilo tuto oblast za hlavní cíl návštěvy veletrhu.
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 10440
Datum: 11. 04. 2001
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Lokální, přesto světový Intertool 2016

Začátkem května 2016 se uskutečnila v celém areálu výstaviště Messe Wien přehlídka průmyslového sektoru. V hale A stejného výstaviště se konala výstava Smart Automation Austria. Souběžně probíhající akce Intertool v halách A a B trvala o den déle a těšila se nebývalé návštěvnosti.

V říjnu do Milána

Po šesti letech se podnik nazvaný EMO opět vrací do italského Milána. Bezesporu to bude radostnější pohled do expozic, než tomu bylo právě v roce 2008, kdy vrcholila světová finanční krize, která si vybírala svoji daň především na průmyslové výrobě. I když obráběcí a tvářecí technologie letos svůj veletržní boom již zažily, a to v květnu na CIMT v Pekingu, určitě se vyplatí vypravit se do Milána i třeba proto, že v bezprostřední blízkosti výstaviště Fiera Milano se koná celosvětová výstava EXPO, pro niž je říjen posledním měsícem konání a jejíž zhlédnutí jistě stojí za to.

Související články
Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Roztažená křídla čínského draka

Opět po dvou letech se v Pekingu konal jeden z největších světových veletrhů obráběcích a tvářecích strojů a technologií CIMT (China International Machine Tool), který lze velikostně přirovnat k hannoverskému EMO a který rozlohou a počtem návštěvníků zdaleka předčí jeho milánské zastavení, tokijský Jimtof či chicagský IMTS. Celá světová liga (i ti, kteří třeba na EMO nevystavují) se zde prezentuje po boku domácích producentů oboru obráběcí stroje, nástroje a příslušenství. Letos se termín konání kryl s velikonočním týdnem a křesťanský svět musel tento fakt přijmout.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

HANNOVER MESSE 2018 (pondělí 23. - pátek 27. dubna)

Bezplatné elektronické vstupenky pro čtenáře časopisu MM Průmyslové spektrum.

Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Virtuálně na veletrh

Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit