Témata
Reklama

Řezání závitů a vrtání děr do kalených ocelí

Co ještě nedávno bylo považováno v oblasti řezných nástrojů za nemožné, stává se realitou. Jemnozrnné tvrdokovy a výkonnější vrstvy povlaků, stejně jako optimalizované geometrie nástrojů zřetelně rozšiřují možnosti výroby závitů do kalených ocelí.

Nejnovější vývoj firmy Emuge-Franken dospěl k novým druhům závitníků, vrtáků a kruhověinterpolačních vrtacích závitových fréz pro obrábění kalených ocelí.
Reklama
Reklama
Reklama

Závitníky a vrtáky VHM

Nový program monolitních VHM závitníků, které jsou dodávány pod obchodním označením VHM-Rekord 1A-HCut a jsou určeny pro obrábění tvrdých a kalených materiálů o tvrdosti 55 - 63 HRC, obsahuje maticový závitník s náběhem dvou až tří a čtyř až pěti stoupání pro rozměry M3 - M16, M8x1 - M16x1,5 a G1/8" a G1/4". Závitníky jsou určeny jen pro strojní řezání, pro kalené oceli se doporučuje mazání závitníků olejem nebo pastou Emuge. Při řezání závitů je třeba dbát na to, aby osa závitníku souhlasila s osou předvrtaného otvoru. U slepých závitových otvorů s krátkým výběhem může být použit jako dokončovací nástroj závitník s náběhem 2 - 3 stoupání, který dořízne závit v oblasti výběhu závitu.
Současně s těmito závitníky jsou ve výrobním programu firmy Emuge-Franken také vrtáky pro předvrtání otvorů. Spirálové monolitní vrtáky VHM, dodávané pod obchodním označením VHM-HCut Spiralbohren, byly vyvinuty speciálně pro vrtání kalených ocelí o tvrdosti od 50 do 70 HRC. Rozsah průměrů od 2,55 do 14,6 mm pokrývá potřebné rozměry pro předvrtání děr pro výše uvedené závitníky.

Frézování závitů

Obor frézování závitů závitovými frézami se v současné době značně rozšiřuje, především v automobilovém průmyslu. Očekává se, že tato rychlá a elegantní technologie, umožňující využití předností moderních CNC obráběcích strojů, se v budoucnu stane jednou z převažujících technologií výroby závitů. Firma Emuge-Franken nabízí v současné době již 7 skupin závitových fréz, přičemž tři skupiny těchto nástrojů dokáží vyrobit závitem opatřený otvor, aniž by jej bylo nutné předem předvrtat. Mezi nejčerstvější novinky v této oblasti patří kruhověinterpolační vrtací závitová fréza pro tvrdosti do 60 HRC, kruhověinterpolační vrtací závitová fréza pro libovolný ocelový materiál a tříbřitá vrtací závitová fréza pro litinové materiály.
Kruhověinterpolační vrtací závitová fréza označená ZBGF-H umožňuje kruhovou interpolací vyfrézovat závit do plného materiálu v jednom pracovním cyklu, bez předvrtání otvoru. Jedná se o vynikající nástroj vhodný pro výrobu vnitřních závitů do kalených materiálů o tvrdosti do 60 HRC. Na nových moderních NC strojích lze velice elegantně řezat závity i bez použití řezné kapaliny. Tato závitová fréza řeže levými otáčkami, aby bylo docíleno sousledného frézování, což je základní podmínkou pro obrábění kalených materiálů.
Kruhověinterpolační vrtací závitová fréza z tvrdokovu, označená ZBGF-W, je pravořezná a je vybavena vnitřním přívodem chladicího média. Umožňuje výrobu vnitřních závitů v libovolných ocelových materiálech až do tvrdosti 50 HRC. Otvor pro závit a vlastní závit jsou opět vyrobeny v jednom pracovním cyklu bez předvrtání otvoru.
Tříbřitá monolitní vrtací závitová fréza BGF umožňuje oproti běžným závitovým frézám se dvěma břity dosažení pozoruhodného zvýšení výkonu. V praxi to přináší následující výhody:
 • delší životnost tříbřitého nástroje;
 • zkrácení hlavního času, zvláště u závitů větších rozměrů;
 • bezproblémovou výrobu závitů u předlitých otvorů;
 • vyšší stabilitu díky optimální geometrii nástroje;
 • velmi dobré vedení frézy při vrtání.
 • S jedním nástrojem je možné předvrtat otvor, frézovat závity a srážet hrany. Nové tříbřité vrtací závitové frézy jsou k dispozici v rozměrech od M6 do M16 pro závitové hloubky 1.5xD, 2xD, 2.5xD, a to vždy s vnitřním přívodem chladicího média. Nástroje jsou opatřeny povlakem TiCN, nebo jsou bez povlaku. Tyto frézy jsou určeny výhradně pro frézování závitů v šedé litině a v Al slitinách s vyšším obsahem křemíku.

  Přesné upínání závitníků

  Důležitou podmínkou vysoké životnosti řezných nástrojů při maximálních výkonech je správné upínání těchto nástrojů. Pro upínání závitníků nabízí firma Emuge-Franken velmi širokou paletu závitových upínacích pouzder a reverzačních aparátů.
  Nejčerstvější novinkou v této oblasti je závitořezné pouzdro dodávané pod obchodním označením KSN-Softsynchro/MMS. Toto kleštinové pouzdro pro upínání závitníků s vnitřním přívodem chladicího média je určeno pro nejmodernější CNC obráběcí stroje, které jsou vybaveny synchronním řízením a možností minimálního množství vnitřního přívodu chladicího média, buď mlhy, nebo vzduchu. Pouzdro je dodáváno se stopkou HSK DIN 69893A, je velice tuhé a přesné i při vyšších řezných rychlostech. Cílené, proudově optimalizované vedení chladicího média přes závitník až do místa řezání zajišťuje vysokou životnost závitníků. Vlivem zabudovaného minimálního délkového vyrovnání jsou vyrovnávány vzniklé minimální rozdíly ve stoupání mezi posuvem vřetena a stoupáním závitníku, které by jinak vedly k příliš vysokým třecím silám na hřbetech břitů závitníku, a tím k výraznému snižování životnosti. Použití tohoto závitořezného pouzdra optimalizuje životnost závitníků a prakticky vyloučí přeřezávání závitů.
  Další novinkou je hydroupínací pouzdro KSN-Softhydro pro upínání standardních závitníků (se standardní tolerancí stopky h9) s vnitřním přívodem chladicího média. Přenos krouticího momentu je zajišťován integrovaným upínacím čtyřhranem. Pouzdro je určeno pro upínání závitníků v rozsahu M5 až M16 s vnitřním přívodem chladicího média do 50 barů a standardně je dodáváno se stopkou HSK-A. Vestavěním minimálního délkového vyrovnání jsou tato pouzdra předurčena pro použití na moderních CNC obráběcích strojích se synchronním řízením.

  Závitořezný reverzační aparát

  Velmi významnou novinkou firmy Emuge-Franken je závitořezný reverzační aparát Switch-Master. Aparát je vybaven pneumaticky ovládaným reverzačním ústrojím a je určen k přepínání směru otáček nástroje při zpětném pohybu vřetena stroje. Pro správnou funkci je vybaven aretací polohy a také možností automatické výměny nástroje. Aretaci je třeba individuálně přizpůsobit pro každý stroj. Aparát je standardně vybaven stopkou Weldon o průměru 25 mm dle DIN 1835B+E. Rozsah řezání je M4 - M12, max. počet otáček 3000 min-1. Vlivem velmi krátkého časového taktu je tento aparát významným pomocníkem při zajišťování vysokých výkonů při závitovacích operacích na moderních CNC obráběcích strojích s poháněným strojním vřetenem. Oproti standardním reverzačním aparátům přináší zrychlení operace nejméně o 30 %. Další výhody Switch-Masteru:
 • šetrný provoz obráběcího stroje odstraněním rázů při reverzaci otáček;
 • vyloučení osových sil působících na závitník při reverzaci;
 • minimalizace osové síly na bocích (hřbetech) závitníku;
 • přesně definovaný bod přepnutí přes přibližovací senzor. Tím je bod přepnutí nezávislý na počtu otáček a na stoupání závitníku, což v praxi zaručuje přesnou hloubku řezaného závitu;
 • redukce bezpečnostní vzdálenosti mezi obrobkem a závitníkem vlivem krátkých spínacích cest;
 • klidný chod procesu řezání.
 • Vlastní závitořezný aparát Switch-Master se vyznačuje vysokou životností a spolehlivostí, které je dosaženo tlakovým mazáním a bezpečným utěsněním proti vniknutí chladicího média do pouzdra aparátu, umožněným rozdělením osového a radiálního pohybu upínací hlavy. Aparát je určen pro řezání pravořezných závitů.
  Reklama
  Vydání #4
  Kód článku: 10430
  Datum: 11. 04. 2001
  Rubrika: Trendy / Obrábění
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Pohodlné upínání magnetem

  Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

  Pro větší efektivitu ve výrobě

  Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

  Novinka z varnsdorfské líhně

  Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

  Související články
  Československá stopa u nového rekordu

  Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Vyvrtávání hlubokých otvorů

  V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

  Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

  Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

  Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

  Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

  Optimalizace obrábění zvyšuje trvanlivost

  Tři miliony malých součástí pro systémy ABS jsou spolehlivě vyráběny na soustruzích speciálním nástrojem. Řešení vyvinuté společně s výrobcem a uživatelem minimalizuje vedlejší časy a zvyšuje trvanlivost nástroje až o 300 %.

  Technologie pro úlohy rovinného broušení

  Klíčová odvětví průmyslu jsou odkázána na součásti broušené s extrémní tvarovou a rozměrovou přesností, i pokud jsou zhotovené z obtížně opracovatelných materiálů. K těmto účelům – od nejmenších (S) až po největší (XXL) součásti pro broušení malých i velkých sérií – nabízí pokrokovou technologii výrobce brusek Okamoto.

  Malosériová výroba ozubených kol

  Rostoucí nároky na rychlost a flexibilitu si žádají nová řešení pro výrobu ozubení. Pětiosé frézky a nejnovější funkce nabízené metodou InvoMilling otevírají nové možnosti pro výrobu malých dávek. V následujícím rozhovoru prof. Dr. Ing. Tillmann Körner z Aalen University hovoří o současných trendech v oblasti frézování ozubení.

  S novým katalogem k dlouhotočným automatům

  Společnost WNT rozšířila své nástrojové portfolio zaměřené na dlouhotočné automaty. Každý zasvěcený ví, že tento obor je svým způsobem specifický, a proto vyžaduje zvláštní přístup. S tímto vědomím WNT připravila nový samostatný katalog, který je zaměřen výhradně na danou technologii obrábění.

  Větší řádkování při obrábění načisto

  Při použití fréz s optimálně zakřiveným břitem pro frézování vnějších povrchů je možné časy na dokončovací obrábění značně snížit. Docílit toho lze vzájemnou souhrou stroje, nástroje a softwaru, jak ukazuje následující příklad.

  Frézy s kulovým čelem pro plochy v kvalitě leštění

  Optika vyráběná z plastů klade vysoké nároky na kvalitu povrchu nástrojů, respektive forem. Nově vyvinutá strategie obrábění umožňuje frézovat i velmi malé a náročné tvary hospodárně až na konečný rozměr s vysokou jakostí povrchu.

  Simulací ke zlepšení efektu mazání a chlazení

  Optimalizace třískového obrábění moderní metodou simulace strategie mazání a chlazení je dnes podrobena systematickému výzkumu. Použitím simulace procesu třískového obrábění a simulace proudění chladicího média se značně sníží náklady na výzkum a vývoj.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit