Témata
Reklama

Unikátní řešení pro elektroerozivní řezání

Počátkem roku, tak jako každoročně, představila firma Charmilles, největší švýcarský výrobce elektroerozivních obráběcích strojů, svůj nový výrobní program. Mezi mnoha novinkami se objevilo i jedno zcela unikátní řešení problematiky drátového řezání.

Jedná se o drátovou řezačku z řady High-Tec, Robofil 2030SI-TW. Volné označení této výrobní řady High-Tec již samo o sobě naznačuje, že se jedná o stroj pro nejnáročnější zákazníky, kteří požadují výjimečnou přesnost a kvalitu řezu. Aby bylo možné vyhovět extrémním nárokům, které se již mnohdy pohybují v podmínkách nutných pro laboratorní práci, bylo nutné eliminovat zejména vliv tepelné dilatace, a to jak vlastního materiálu stroje, tak materiálu obrobku. I když většina těchto strojů pracuje v klimatizovaných prostorách, je jejich konstrukční řešení přísně podřízeno tepelné stabilizaci. Výsledkem je konstantní teplota celé spodní části rámu, který má své vlastní chlazení. Aby bylo vyloučeno mechanické pnutí materiálu obrobku, udržuje celá soustava tepelných čidel ve spojení s numerickým řízením teplotu obráběcí lázně v rozmezí max. ±0,5 °C. Také spodní rameno a celé spodní vedení drátu pracuje v konstantních tepelných podmínkách.
Reklama
Reklama
Reklama

Automatické navlékání drátu

Sekce automatického navlékání drátu, z níž byly odstraněny všechny mechanické části, představuje velmi zajímavé technické řešení. Ve speciální trysce dochází k současnému ohřevu a ochlazování upravovaného drátu a současným protiběžným tahem dochází k jeho přetržení. Výsledným produktem je vyžíhaný a vyrovnaný drát s koncem ve tvaru ostrého kužele, splňující všechny parametry pro optimální automatický návlek. Samotný automatický návlek drátu, který je jednou z podmínek bezobslužného provozu stroje, je podporován dalším zajímavým řešením, zvaným "inteligentní návlek". Princip funkce podporované softwarem stroje spočívá v automatickém hledání startovacího bodu. Pokud stroj není z jakéhokoli důvodu schopen navléknout drát do startovacího otvoru, začne automaticky hledat jinou možnost zavedení drátu. Hledání samozřejmě probíhá pouze v okruhu budoucí odpadové části obrobku. Po nalezení vhodného otvoru provede automatické zavedení drátu, pokud možno nejkratším možným směrem se vrátí do původního startovacího bodu a provede, opět ve zcela automatickém režimu, celou zadanou operaci.

Řezání dvěma průměry drátu

Popisované funkce, včetně vybavení speciálním generátorem Charmilles Isopulse se speciální úpravou SI pro komplexní řešení problematiky řezání tvrdokovů, jsou však charakteristické pro celou výrobní řadu strojů High-Tec třídy. To, co činí stroj Robofil 2030SI-TW naprosto výjimečným, je možnost řezání dvěma různými průměry drátu, opět v naprosto bezobslužném režimu nevyžadujícím jakýkoli zásah ze strany operátora. Na stroji jsou umístěny dvě cívky drátu o rozdílném průměru, například 0,30 mm pro hrubování a 0,10 mm pro finální řez. Z praxe je známo, že drát o větším průměru řeže rychleji. Nasazení tohoto průměru drátu tedy uživateli zajistí maximální rychlost prvního řezu. Následné finální obrábění drátem o malém průměru umožní dosáhnout optimálního povrchu a minimálních rohových rádiů.
Jak je toho dosaženo? Řešení spočívá v systému kombinace pevného kruhového vodítka a pohyblivého vodítka tvaru V. Po provedení hrubovací operace je hrubovací drát vedený klasickým pevným kruhovým vodítkem automaticky přerušen a autoreverzním chodem navinut zpět na cívku. Po přisunutí vodítka tvaru V proběhne opět ve zcela automatickém cyklu navlečení šlichtovacího drátu a dokončení celé operace. Pohled na pracovní postup je pochopitelně velmi zjednodušen a řešení této problematiky si jistě vyžádalo značné úsilí konstruktérů. Pro ilustraci dodejme, že většina operací prováděných na těchto strojích je směrována do tolerancí kolem 1 µm a požadavky na kvalitu finálního povrchu se pohybují v drsnostech 0,12 - 0,1 Ra, a to jak pro obrobky z klasických ocelí, tak pochopitelně i pro karbidy a ostatní dnes běžně používané materiály.
Již první praktické provozní zkoušky prováděné v Holandsku prokázaly, že popsané řešení je výrazným přínosem pro budoucí uživatele. Produktivita strojů této třídy vzrostla až o neuvěřitelných 30 %. Můžeme tedy doufat, že se tento unikátní stroj objeví co nejdříve i na české scéně přesného obrábění. Stroje značky Charmilles do ČR dováží společnost Zenit.
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 10422
Datum: 11. 04. 2001
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Stroj na středění klikových hřídelí

Je všeobecně známo, že kliková hřídel je jednou z nejkritičtějších součástek motoru s vnitřním spalováním a jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších dílů z hlediska obrábění. Potřeba přesného vyvážení klikové hřídele, která je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost motoru, se stala ještě důležitější, jelikož výrobci automobilů usilují o snižování emisí CO2 prostřednictvím lepšího výkonu motoru a strategií spočívajících v odlehčování. Díky různým vylepšením, kterých se v průběhu let dosáhlo v procesech kování a odlévání, už mají neopracované komponenty klikové hřídele téměř požadovaný tvar s mnohem menším množstvím přebývajícího materiálu. To znamená, že na konečné klikové hřídeli je třeba obrábět méně částí. Přináší to s sebou také zvýšenou potřebu přesného vyvážení se zmenšenou velikostí protizávaží, které se při vytváření těžiště často provádí.

Obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Stále rostoucí požadavky výrobců proudových motorů vyžadují kontinuální vývoj žárupevných materiálů. Klasické metody obrábění jsou zde na hranici svých možností, efektivní alternativou je elektroerozivní řezání drátovou elektrodou.

Související články
Chvění zakázáno

Nemusí to být samotný stroj nebo budova, které způsobují nežádoucí vibrace. Tlumiče kmitů mají kmity vzniklé vibracemi odstranit. Zkušebna a zkušební obráběcí stroj byly vybaveny rozdílnými výrobky, které chvění tlumí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Okénko do historie

Na Vinohradech v Praze v historickém areálu rodiny Fričů sídlí malá nástrojařská dílna Nástrojárna NADO. Řemeslné dílny byly v tomto areálu od nepaměti, zejména se jednalo o výrobu hodinových strojků jako součástí měřicích přístrojů. Návštěva Nástrojárny NADO je spíše takovým okénkem do historie, ale přeci jen se v ní najde něco nového. Na jen několik let staré drátové řezačce Fanuc Robocut tam vyrábějí velmi přesné lisovací a tvářecí nástroje, dílenské přípravky a formy na vstřikování termoplastů.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Kontinuální omílací systém do stávající periferie

Pokud jde o sériovou výrobu složitých tlakových odlitků z hliníkových slitin, je Kovolis Hedvikov preferovaným partnerem automobilových výrobců a dodavatelů. S cílem rozšířit kapacitu i možnosti zpracování investovala společnost do nového omílacího systému, přizpůsobeného široké škále dílů a místním podmínkám.

Bezdotykové orovnávání brousicích kotoučů

Exaktní orovnávání diamantových brousicích kotoučů musí zajistit jak vytvoření požadovaného tvaru, tak i optimální topografii povrchu. U mechanických technologií vznikají vždy síly mezi nástrojem a kotoučem. Bezkontaktní strategie nyní používá pro orovnávání kotoučů technologii elektroerozivního řezání drátovou elektrodou.

Zdvojnásobení produktivity při výrobě grafitových elektrod

Frézka Penta P 432 HSC představuje novou ekonomickou řadu HSC vertikálních frézovacích center určených především pro obrábění elektrod. Je technicky a ekonomicky smysluplným doplněním pracovišť pro výrobu forem s vynikajícím poměrem cena/výkon.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Optimalizace péče o ložiska zabraňuje odstávkám výroby

Ložiska jsou vysoce namáhanými součástmi pohonů, které v průběhu času podléhají opotřebení. S ohledem na to je zvláště důležité zahrnout je do plánů údržby, protože tato strategie pomáhá prodloužit životnost strojů nebo zařízení.

Značení s Mopa lasery

V posledních letech se lasery stávají dominantním způsobem značení produktů. V oblasti značicích technologií kontinuálně dochází k inovacím a lasery tak nahrazují čím dál více konvenční technologie.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit