Témata
Reklama

Břitové destičky z cermetů

Řezné materiály na bázi keramiky a slinutých karbidů určené pro třískové obrábění kovů jsou známy již mnoho let. Zvyšující se požadavky na produktivitu práce a maximální využití výkonnosti dnešních moderních obráběcích strojů kladou stále větší nároky na výkonnost řezných materiálů.
Moderní vysoce výkonné řezné materiály lze charakterizovat vysokou odolností proti opotřebení a dostatečnou houževnatostí. Vlastnostmi by tedy měly být něco mezi řeznou keramikou a slinutými karbidy. Většinu požadavků je možno splnit použitím cermetů.
Reklama
Reklama
Reklama

Cermety Kyocera

Žhavou novinkou v oblasti řezných materiálů je čtvrtá generace cermetů firmy Kyocera, konkrétně řady označené TN (nepovlakované cermety) a PV (povlakované cermety). Obecnou charakteristikou těchto cermetů je možnost jejich použití při velkých řezných rychlostech. To je umožněno jejich vysokou otěruvzdorností a charakterovou stálostí při vyšších teplotách. Výsledkem je perfektní jakost obrobeného povrchu a zanedbatelná není ani vysoká trvanlivost těchto cermetů při náročných řezných podmínkách. Cermety se používají především při soustružení, ale v obou řadách cermetů - TN i PV - jsou zastoupeny materiály s vysokou odolností proti rázům a tepelným šokům, které byly vyvinuty pro některé hrubovací soustružnické operace a zejména pro frézování.
Hlavní charakteristiky jednotlivých cermetů:
 • TN 30 - vysokorychlostní soustružení všech druhů ocelí a litin (300 - 500 m.min-1);
 • TN 60 - univerzální, tzv. integrovaný cermet pro dokončovací i polohrubovací soustružení se zvýšenou houževnatostí a odolností při vyšších teplotách;
 • TN 90 - houževnatý cermet určený pro upichování, zapichování a pro hrubovací operace;
 • PV 90 - univerzální povlakovaný cermet pro výkonné soustružení normálních i nerezových ocelí, s výhodou používaný v automobilovém průmyslu pro obrábění výkovků s přídavkem na obrábění do 2 mm;
 • TN100M - houževnatý cermet na bázi TiCN-NbC s vysokou odolností proti tepelným rázům, určený pro frézování.
 • Utvářeče nové generace

  Jedním z hlavních předpokladů pro úspěšné použití moderních obráběcích nástrojů je vedle vhodnosti volby řezného materiálu a řezných podmínek rovněž geometrie břitu nástroje. Využití výkonných konstrukčních a analytických programů a nových technologií při vývoji řezných nástrojů umožňuje dosažení celkově vhodnějších řezných podmínek. Právě nová generace utvářečů řady X firmy Kyocera je základem pro optimalizaci obrábění nízkouhlíkatých ocelí, které stále tvoří více než polovinu všech obráběných materiálů.
  Tříčlenná řada utvářečů vyměnitelných břitových destiček pro soustružení je tvořena typy XS pro hrubování, XQ pro střední hrubování a XP pro dokončování. Hlavní charakteristikou těchto utvářečů je komplexní prostorová geometrie řezné hrany a čelních ploch, které jsou základem snadného utváření třísky při všech typických úhlech nastavení hlavního řezného ostří. Tím jsou odstraněny potíže s častými přestávkami během obráběcího procesu z důvodu nutnosti odstraňování nevhodně nebo vůbec neutvořené dlouhé třísky, což je právě velmi typické pro nízkouhlíkaté oceli, obzvláště pak pro oceli se zaručenou svařitelností. Utvářeče řady XS pro hrubování využívají ke snadnému odchodu z místa řezu a následnému utváření třísky speciální kombinaci sklonu čelní plochy a přilehlých tvarových ploch. Utvářeče XQ pro střední hrubování mají mírně pozitivní čelní plochu s přilehlými utvářecími plochami. Utvářeče řady XP pro dokončování jsou charakteristické vysoce pozitivním sklonem čelní plochy, a tedy ostrou řeznou hranou, která zlepšuje utváření třísky při dokončování.
  Zvýšená pevnost ostří dosažená rozšířením nepozitivní části čelní plochy (zábřitu) v rádiusové oblasti řezné hrany zaručuje spolehlivost a stabilitu řezného procesu a umožňuje použití této geometrie i pro vysokorychlostní obrábění. Pozitivní sklon řezné hrany vede ke kontrolovanému utváření třísky i při výjezdu nástroje z řezu. Neopomenutelným kladem je široká aplikační oblast použitelných řezných podmínek při vysokém výkonu a velmi dobré kvalitě obrobeného povrchu.

  Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami

  Při rozdělení třískového obrábění na operace frézování, soustružení a vrtání zjistíme, že vrtání tvoří pouze 10 až 12 % z celkového množství těchto operací. Mohlo by se tedy zdát, že jde téměř o okrajovou záležitost, ale z hlediska ekonomiky a produktivity výroby určitých produktů hraje mnohdy právě problematika vrtání klíčovou roli. Řešení řady technologických problémů spojených s vrtáním umožňuje použití novinky v oblasti nástrojů na vrtání, vrtáků řady Magic Drill, které po několikaletém vývoji uvedla firma Kyocera i na náš trh.
  Vrtáky Magic Drill svou jedinečnou koncepcí nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami přinášejí následující výhody:
 • Využití čtyř řezných hran břitových destiček snižuje náklady na nástroj.
 • Břitové destičky s předlisovanými utvářeči třísek zajišťují tvorbu tří separátních třísek, čímž se dosahuje snadnějšího a klidnějšího vrtání, zejména u hlubokých otvorů.
 • Tvar a umístění břitových destiček v tělese vrtáku snižuje celkové zatížení nástroje, radiální složka působící řezné síly zároveň způsobuje jeho nepatrné vyosení během vlastního procesu vrtání. To vede ke vzniku malého prostoru mezi řeznou částí nástroje a vrtanou součástí a při vyjíždění nástroje z vyvrtaného otvoru tak nedochází k sekundárnímu poškození stěny otvoru.
 • Vrtáky umožňují bezproblémové vrtání rovných i šikmých ploch.
 • Řezná geometrie tříčlenné řady předlisovaných utvářečů destiček ZCMT pro vrtáky Magic Drill umožňuje použití těchto nástrojů pro všechny druhy obráběných materiálů.
 • Základní těleso vrtáku je možno doplnit excentrickou objímkou, umístěnou na upínací stopce držáku, které je schopna zajistit širší použití a zjednodušení správného seřízení vrtáku na obráběcích strojích.
 • Ucelená rozměrová řada vrtáků o průměrech od 10 do 50 mm v provedení 2xD, 3xD, 4xD a 5xD umožňuje jejich použití pro většinu operací vrtání.
 • Firmu Kyocera zastupuje na českém trhu společnost Grumant.
  Reklama
  Vydání #4
  Kód článku: 10413
  Datum: 11. 04. 2001
  Rubrika: Trendy / Obrábění
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Pohodlné upínání magnetem

  Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

  Československá stopa u nového rekordu

  Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

  Novinka z varnsdorfské líhně

  Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

  Související články
  Pro větší efektivitu ve výrobě

  Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Vyvrtávání hlubokých otvorů

  V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

  Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

  Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

  Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

  Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

  Optimalizace obrábění zvyšuje trvanlivost

  Tři miliony malých součástí pro systémy ABS jsou spolehlivě vyráběny na soustruzích speciálním nástrojem. Řešení vyvinuté společně s výrobcem a uživatelem minimalizuje vedlejší časy a zvyšuje trvanlivost nástroje až o 300 %.

  Technologie pro úlohy rovinného broušení

  Klíčová odvětví průmyslu jsou odkázána na součásti broušené s extrémní tvarovou a rozměrovou přesností, i pokud jsou zhotovené z obtížně opracovatelných materiálů. K těmto účelům – od nejmenších (S) až po největší (XXL) součásti pro broušení malých i velkých sérií – nabízí pokrokovou technologii výrobce brusek Okamoto.

  Malosériová výroba ozubených kol

  Rostoucí nároky na rychlost a flexibilitu si žádají nová řešení pro výrobu ozubení. Pětiosé frézky a nejnovější funkce nabízené metodou InvoMilling otevírají nové možnosti pro výrobu malých dávek. V následujícím rozhovoru prof. Dr. Ing. Tillmann Körner z Aalen University hovoří o současných trendech v oblasti frézování ozubení.

  S novým katalogem k dlouhotočným automatům

  Společnost WNT rozšířila své nástrojové portfolio zaměřené na dlouhotočné automaty. Každý zasvěcený ví, že tento obor je svým způsobem specifický, a proto vyžaduje zvláštní přístup. S tímto vědomím WNT připravila nový samostatný katalog, který je zaměřen výhradně na danou technologii obrábění.

  Frézy s kulovým čelem pro plochy v kvalitě leštění

  Optika vyráběná z plastů klade vysoké nároky na kvalitu povrchu nástrojů, respektive forem. Nově vyvinutá strategie obrábění umožňuje frézovat i velmi malé a náročné tvary hospodárně až na konečný rozměr s vysokou jakostí povrchu.

  Větší řádkování při obrábění načisto

  Při použití fréz s optimálně zakřiveným břitem pro frézování vnějších povrchů je možné časy na dokončovací obrábění značně snížit. Docílit toho lze vzájemnou souhrou stroje, nástroje a softwaru, jak ukazuje následující příklad.

  Simulací ke zlepšení efektu mazání a chlazení

  Optimalizace třískového obrábění moderní metodou simulace strategie mazání a chlazení je dnes podrobena systematickému výzkumu. Použitím simulace procesu třískového obrábění a simulace proudění chladicího média se značně sníží náklady na výzkum a vývoj.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit