Témata
Reklama

Břitové destičky z cermetů

Řezné materiály na bázi keramiky a slinutých karbidů určené pro třískové obrábění kovů jsou známy již mnoho let. Zvyšující se požadavky na produktivitu práce a maximální využití výkonnosti dnešních moderních obráběcích strojů kladou stále větší nároky na výkonnost řezných materiálů.
Moderní vysoce výkonné řezné materiály lze charakterizovat vysokou odolností proti opotřebení a dostatečnou houževnatostí. Vlastnostmi by tedy měly být něco mezi řeznou keramikou a slinutými karbidy. Většinu požadavků je možno splnit použitím cermetů.
Reklama
Reklama

Cermety Kyocera

Žhavou novinkou v oblasti řezných materiálů je čtvrtá generace cermetů firmy Kyocera, konkrétně řady označené TN (nepovlakované cermety) a PV (povlakované cermety). Obecnou charakteristikou těchto cermetů je možnost jejich použití při velkých řezných rychlostech. To je umožněno jejich vysokou otěruvzdorností a charakterovou stálostí při vyšších teplotách. Výsledkem je perfektní jakost obrobeného povrchu a zanedbatelná není ani vysoká trvanlivost těchto cermetů při náročných řezných podmínkách. Cermety se používají především při soustružení, ale v obou řadách cermetů - TN i PV - jsou zastoupeny materiály s vysokou odolností proti rázům a tepelným šokům, které byly vyvinuty pro některé hrubovací soustružnické operace a zejména pro frézování.
Hlavní charakteristiky jednotlivých cermetů:
 • TN 30 - vysokorychlostní soustružení všech druhů ocelí a litin (300 - 500 m.min-1);
 • TN 60 - univerzální, tzv. integrovaný cermet pro dokončovací i polohrubovací soustružení se zvýšenou houževnatostí a odolností při vyšších teplotách;
 • TN 90 - houževnatý cermet určený pro upichování, zapichování a pro hrubovací operace;
 • PV 90 - univerzální povlakovaný cermet pro výkonné soustružení normálních i nerezových ocelí, s výhodou používaný v automobilovém průmyslu pro obrábění výkovků s přídavkem na obrábění do 2 mm;
 • TN100M - houževnatý cermet na bázi TiCN-NbC s vysokou odolností proti tepelným rázům, určený pro frézování.
 • Utvářeče nové generace

  Jedním z hlavních předpokladů pro úspěšné použití moderních obráběcích nástrojů je vedle vhodnosti volby řezného materiálu a řezných podmínek rovněž geometrie břitu nástroje. Využití výkonných konstrukčních a analytických programů a nových technologií při vývoji řezných nástrojů umožňuje dosažení celkově vhodnějších řezných podmínek. Právě nová generace utvářečů řady X firmy Kyocera je základem pro optimalizaci obrábění nízkouhlíkatých ocelí, které stále tvoří více než polovinu všech obráběných materiálů.
  Tříčlenná řada utvářečů vyměnitelných břitových destiček pro soustružení je tvořena typy XS pro hrubování, XQ pro střední hrubování a XP pro dokončování. Hlavní charakteristikou těchto utvářečů je komplexní prostorová geometrie řezné hrany a čelních ploch, které jsou základem snadného utváření třísky při všech typických úhlech nastavení hlavního řezného ostří. Tím jsou odstraněny potíže s častými přestávkami během obráběcího procesu z důvodu nutnosti odstraňování nevhodně nebo vůbec neutvořené dlouhé třísky, což je právě velmi typické pro nízkouhlíkaté oceli, obzvláště pak pro oceli se zaručenou svařitelností. Utvářeče řady XS pro hrubování využívají ke snadnému odchodu z místa řezu a následnému utváření třísky speciální kombinaci sklonu čelní plochy a přilehlých tvarových ploch. Utvářeče XQ pro střední hrubování mají mírně pozitivní čelní plochu s přilehlými utvářecími plochami. Utvářeče řady XP pro dokončování jsou charakteristické vysoce pozitivním sklonem čelní plochy, a tedy ostrou řeznou hranou, která zlepšuje utváření třísky při dokončování.
  Zvýšená pevnost ostří dosažená rozšířením nepozitivní části čelní plochy (zábřitu) v rádiusové oblasti řezné hrany zaručuje spolehlivost a stabilitu řezného procesu a umožňuje použití této geometrie i pro vysokorychlostní obrábění. Pozitivní sklon řezné hrany vede ke kontrolovanému utváření třísky i při výjezdu nástroje z řezu. Neopomenutelným kladem je široká aplikační oblast použitelných řezných podmínek při vysokém výkonu a velmi dobré kvalitě obrobeného povrchu.

  Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami

  Při rozdělení třískového obrábění na operace frézování, soustružení a vrtání zjistíme, že vrtání tvoří pouze 10 až 12 % z celkového množství těchto operací. Mohlo by se tedy zdát, že jde téměř o okrajovou záležitost, ale z hlediska ekonomiky a produktivity výroby určitých produktů hraje mnohdy právě problematika vrtání klíčovou roli. Řešení řady technologických problémů spojených s vrtáním umožňuje použití novinky v oblasti nástrojů na vrtání, vrtáků řady Magic Drill, které po několikaletém vývoji uvedla firma Kyocera i na náš trh.
  Vrtáky Magic Drill svou jedinečnou koncepcí nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami přinášejí následující výhody:
 • Využití čtyř řezných hran břitových destiček snižuje náklady na nástroj.
 • Břitové destičky s předlisovanými utvářeči třísek zajišťují tvorbu tří separátních třísek, čímž se dosahuje snadnějšího a klidnějšího vrtání, zejména u hlubokých otvorů.
 • Tvar a umístění břitových destiček v tělese vrtáku snižuje celkové zatížení nástroje, radiální složka působící řezné síly zároveň způsobuje jeho nepatrné vyosení během vlastního procesu vrtání. To vede ke vzniku malého prostoru mezi řeznou částí nástroje a vrtanou součástí a při vyjíždění nástroje z vyvrtaného otvoru tak nedochází k sekundárnímu poškození stěny otvoru.
 • Vrtáky umožňují bezproblémové vrtání rovných i šikmých ploch.
 • Řezná geometrie tříčlenné řady předlisovaných utvářečů destiček ZCMT pro vrtáky Magic Drill umožňuje použití těchto nástrojů pro všechny druhy obráběných materiálů.
 • Základní těleso vrtáku je možno doplnit excentrickou objímkou, umístěnou na upínací stopce držáku, které je schopna zajistit širší použití a zjednodušení správného seřízení vrtáku na obráběcích strojích.
 • Ucelená rozměrová řada vrtáků o průměrech od 10 do 50 mm v provedení 2xD, 3xD, 4xD a 5xD umožňuje jejich použití pro většinu operací vrtání.
 • Firmu Kyocera zastupuje na českém trhu společnost Grumant.
  Reklama
  Vydání #4
  Kód článku: 10413
  Datum: 11. 04. 2001
  Rubrika: Trendy / Obrábění
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Pohodlné upínání magnetem

  Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

  Alternativa k aditivním technologiím

  Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

  Nástroje ve znamení podnikové mantry

  Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

  Související články
  Nový rekord v HPC frézování

  Společnosti Chiron a Gühring, výrobce strojů a specialista na nástroje, společně dosáhly významného rekordu v oblasti vysokovýkonného frézování: 1 000 cm3 oceli (16MnCr5) bylo obrobeno za 60 sekund. To představuje úběr osmi kilogramů oceli za minutu. A také extrémní třískový objem v čase a enormní posuv.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

  Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

  Nová buňka

  Schwäbische Werkzeugmaschinen, expert v podnětných, obrobkově zaměřených výrobních systémech, rozšiřuje své portfolio třetí výrobní buňkou systému „Instaluj a pracuj“.

  Československá stopa u nového rekordu

  Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

  Vítejte v továrně budoucnosti

  Závod na výrobu nástrojů, který provozuje společnost Sandvik Coromant ve švédském městě Gimo, byl Světovým ekonomickým fórem zařazen mezi vyspělá zařízení Průmyslu 4.0.

  Novinka z varnsdorfské líhně

  Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

  Pro větší efektivitu ve výrobě

  Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

  Více pružnosti pro rozšířenou koncepci obrábění

  Zásadní změny do automobilového průmyslu i nové výzvy pro německý systém stavby obráběcích strojů představuje současný rozvoj e-mobility.

  Vyvrtávání hlubokých otvorů

  V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

  Optimalizované obrábění tvrdokovů

  Tvrdokovy se skládají z jemných zrn velmi tvrdých materiálů - zpravidla karbidu wolframu - s kovovým pojivem, jako je např. kobalt. Jsou vytvářeny metodou práškové metalurgie a po sintrování dosahují vysokých hodnot pevnosti a tvrdosti. Tvrdokovy se přednostně používají pro výrobu obráběcích nástrojů, přesto také u řezných a tvářecích nástrojů vede jejich vynikající životnost k rostoucí poptávce. Pro tento účel vyžadované třískové obrábění přináší vysoké náklady. V rámci semináře u jednoho výrobce obráběcích strojů prezentují odborníci z oblasti technologií, obráběcích strojů, nástrojů a softwaru CAD-CAM své zkušenosti i řešení využitelná v praxi.

  Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

  Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit