Témata
Reklama

Zvýšení výkonu CNC fréz

Pokud máte problémy s termíny zakázek a nevíte, jak bez velkých nákladů zvětšit kapacitu svých obráběcích CNC strojů, řešením může být software pro optimalizaci posuvů NCSpeed.

Již rok je na českém trhu optimalizační software NCSpeed firmy Formtec. Jeho zdrojem je NC program pro CNC stroj z libovolného CAM pracoviště. Optimalizace spočívá v úpravě posuvů pohybů nástroje v závislosti na velikosti odebírané třísky pomocí virtuální simulace obrábění. Dráha nástroje se nemění, upraví se pouze posuv. Software dokáže i snížit přejezdy rychloposuvů nad materiálem. Pokud namítnete, že optimalizace je další práce navíc, resp. pozdržení přípravy NC dat pro výrobu, jste na omylu. NCSpeed dokáže provést optimalizaci ve velmi krátkém čase. Vývoj softwaru směřuje k automatickému nastavování optimalizace a tím i ke zkrácení časů potřebných k přepočtu NC dat.
Reklama
Reklama

Praktické zkoušky

Při obrábění dvou stejných dílů na stroji MCFV 125 byl první díl obroben bez použití optimalizačních metod. Skutečný čas obrábění byl 23 hodin. Pro druhý díl byly NC programy optimalizovány pomocí NCSpeedu, čas obrábění se zkrátil na 17 hodin. U tohoto dílu tedy došlo ke zkrácení času o 26 %. Další zkoušky na jiných CNC strojích potvrdily zkrácení časů v rozmezí 20 - 30 %.
Po provedení ekonomického rozboru pro použití optimalizace programů pomocí NCSpeedu na 5 CNC strojích bylo zjištěno zvýšení kapacity o 1 CNC stroj, a navíc po odečtení investic (NCSpeed, PC a náklady spojené s provozem) výdělek zhruba 1 000 000 Kč /1 rok.

Práce s NCSpeedem

Jak bylo napsáno v úvodu, zdrojem optimalizace jsou NC programy z libovolného pracoviště CAM. Jaký CAM software máme k dispozici, se promítá i do práce se softwarem. Pokud máme WorkNC, je možno využít automatické vygenerování optimalizovaného programu při spuštění překladu drah postprocesorem. Potřebné údaje pro optimalizaci se načtou přímo z WorkNC, kde je společná knihovna nástrojů a tam se nastaví potřebné optimalizační podmínky i pro NCSpeed. To je nejoptimálnější řešení. Firma Formtec spolupracuje na tomto rozhraní s vývojáři firmy Sescoi.
Při použití jiných CAM softwarů je potřeba provést načtení potřebných údajů z přiděleného NC programu a doplnění ručním zadáním. V tomto případě používáme knihovnu nástrojů přímo v NCSpeedu, kde si můžeme nastavit optimalizační podmínky pro daný nástroj a obráběný materiál. Pokud máme dobře nastavenou vstupní masku dialogu upřesnění nástroje, zadáváním ostatních údajů se nezdržíme víc než 15 minut pro středně velký obráběný díl.
Optimalizačními podmínkami ovládáme chování nástroje v problémových místech obrábění:
 • chování nástroje při vnořování nástroje do materiálu;
 • chování v uzavřených rozích, tedy jak se má nástroj chovat při vzestupném a sestupném frézování;
 • umožnění pohybu nástroje bez záběru nad materiálem vyšším posuvem;
 • přiblížení se k materiálu rychloposuvem s ohledem na virtuální model obrábění.
 • Pomocí virtuálního obrábění vzniká zároveň i polotovar obrábění dané operace. Můžeme provádět kontrolu korektnosti obrábění, úplnosti obrobení a kvality obrobených ploch.

  Náročnost obsluhy softwaru

  Obsluha programu musí dobře znát řezné podmínky užívaných nástrojů a musí mít dobrý cit pro obrábění. Ovládaní programu je velice jednoduché a řada nastavení probíhá automaticky.

  Co získáme optimalizací

  Optimalizované programy nejen zkrátí dobu obrábění, ale navíc šetří stroj a prodlouží životnost obráběcího nářadí. Podle vyjádření uživatelů jsou optimalizované programy příjemnější pro obsluhu, neboť samy korigují pohyb nástroje v problémových místech tam, kde obsluha jinak musela sama provádět korekci posuvu. To vede k automatizaci obrábění bez obsluhy nebo k možnosti obsluhy více CNC strojů.
  Reklama
  Vydání #4
  Kód článku: 10423
  Datum: 11. 04. 2001
  Rubrika: Trendy / Obrábění
  Autor:
  Firmy
  Související články
  CNC řízení pro rychlostní a multifunkční obrábění

  Výsledek obráběcího procesu v parametrech přesnost/rychlost/povrch je dán mnoha faktory na straně stroje, nástrojů, způsobu programování a upínání, přičemž může existovat i více cest k jednomu stanovenému cíli. V tomto článku bychom se chtěli zaměřit na CNC řídicí systém, který je dnes bezpochyby podstatnou a nenahraditelnou složkou tohoto procesu. Řídicím systémem přitom většinou rozumíme jak vlastní řídicí počítač, tak i pohony os a vřeten a systémy odměřování polohy.

  Virtuální stroj pomáhá vyhnout se poškození

  Kolize během obrábění jsou vždy nákladnou záležitosti. Tím, jak se výroba vybavuje stále vyšší úrovní automatizace a s rozšiřováním aplikací internetu věcí (IIoT) nabývá prevence chyb na složitosti i časové náročnosti. Japonský výrobce CNC strojů Okuma , který si jako jediný na světě vyrábí veškeré klíčové komponenty obráběcích strojů sám, vyvinul digitální řešení, které slouží k přípravě, simulaci a otestování celého procesu obrábění před jeho zahájením. Během vlastního obrábění provádí systém Collision Avoidance Systém (CAS) velmi přesnou virtuální simulaci s předstihem v řádu milisekund před vlastním řezáním. Jakékoli kolize, které by mohly nastat, jsou tak zablokovány předtím, než mohou způsobit vážná poškození - šetříc čas a peníze provozovatele stroje.

  Digitalizujeme svět obrábění

  Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

  Související články
  Větší řádkování při obrábění načisto

  Při použití fréz s optimálně zakřiveným břitem pro frézování vnějších povrchů je možné časy na dokončovací obrábění značně snížit. Docílit toho lze vzájemnou souhrou stroje, nástroje a softwaru, jak ukazuje následující příklad.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Zubní náhrady aneb strojírenství i v dentálním průmyslu

  Zubní náhrady se vyrábějí již od dob egyptských faraonů téměř stejným způsobem. Pouze materiály a metody se za tu dobu vyvinuly na úroveň 21. století.

  Silná geometrie s měkkým řezem

  Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

  Software MSP - dva nástroje k bezchybné výrobě na 5osých centrech

  V jednom z předchozích článků jsme se zabývali obslužným SW pro spínací dotekové měřicí sondy. Ukázali jsme, že běžná měřicí doteková sonda je vlastně jenom opakovatelný spínač a že použitelný výsledek nám dá až software v řídicím systému. Ať už pracujeme s makroprogramy přímo v paměti CNC nebo tvoříme vlastní cykly na úrovni CAD, výsledkem jednoho měření je obvykle údaj o jednom geometrickém prvku, maximálně vztah několika prvků (nový počátek nebo úhel natočení obrobkových souřadnic, průměr a osa díry, šířka drážky apod.). Také obslužný software skenovací sondy, která obvykle sbírá mnohem větší množství bodů než sondy spínací, většinou směřuje k hodnocení daného prvku nebo pravidelného geometrického tvaru.

  Toolmanagement do moderní výroby

  Každá firma, která realizuje technologii obrábění, spravuje svůj nástrojový park a příslušná data. Disponuje určitým nástrojovým managementem např. v podobě výdajových karet či vytvořený v běžně dostupných počítačových programech, např. MS Excel. Otázkou pak je, zda mu tento stávající systém plně vyhovuje nebo ho hodlá změnit a nalézt profesionálnější řešení.

  Nástroje v rámci čtvrté průmyslové revoluce

  Abychom mohli vyrábět součásti hospodárně, je potřebné rozšířit proces o výměnu informací. Důležitou roli při tom hraje management nástrojů, neboť pokud chybí nástroj, výroba stojí.

  Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

  V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

  Interaktivní programování CNC strojů

  Proces obrábění není zdaleka tak jednoduchý, jak se v mnoha případech jeví. Současné obráběcí stroje jsou obvykle vybaveny pro volbu několika způsobů přípravy programů. Dialogový způsob programování má stále svou nezastupitelnou pozici.

  Inovace na obou stranách výrobního sortimentu

  Svislá dvoustojanová centra řady Genos prošla inovací technických parametrů, a to konkrétně u modelů M560R-V a M460R-VE. Současně zavádí firma Okuma i nové obslužné a komunikační rozhraní Okuma Suite do řídicích systémů svých sofistikovaných modelů. Inovace přicházejí z obou stran výrobního sortimentu – u standardních tříosých center i u vícerých víceúčelových strojů pro náročné aplikace.

  Harmonizace ve svařování

  Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit