Témata
Reklama

Obráběcí stroje z jižních Čech

K 1. lednu 2000 byl v akciové společnosti Kovosvit zaveden do praxe nový organizační a řídicí prvek nazvaný projektové řízení. Projektové řízení se týká hlavně oblasti vývoje nových produktů.

Hlavním cílem je zkrácení průběžné doby vývoje od zadání projektu do vydání dokumentace pro opakovanou výrobu na maximálně 15 měsíců. Podstatnou roli má i motivace členů řešitelského týmu. Vedoucí projektu je jmenován vedením akciové společnosti na základě výběrového řízení a po celou dobu trvání projektu je zároveň vedoucím samostatně hospodařícího střediska, z jehož výsledků je tvořena hmotná zainteresovanost celého týmu. Základními kritérii, podle kterých je hodnocena úspěšnost vývojového týmu, jsou:
 • technické parametry;
 • ekonomické parametry;
 • ekologie stroje;
 • dodržení určených termínů.
 • Tato kritéria jsou před zahájením projektu definována v zadávacím protokolu a celý projekt je v pravidelných intervalech po celou dobu sledován vedením akciové společnosti. Projektový tým svou práci končí zavedením novinky do běžné (opakované) výroby.
  Reklama
  Reklama
  Reklama

  Realizace v loňském roce

  V průběhu roku 2000 byly formou projektového řízení realizovány tyto nové stroje: manuální soustruh MT70 s řízeným cyklem, vertikální obráběcí centra III. generace MCV 1000A a MCV 1270, soustružnický poloautomat na obrábění velkých hřídelů SPHD50 a soustružnický multifunkční poloautomat SPM16. Tyto stroje jsou v letošním roce na trhu jako součást standardní nabídky společnosti. Vedle výše uvedených strojů bylo formou projektového řízení realizováno několik inovací nižšího řádu.
  V roce 2001 uvede Kovosvit na trh dvě novinky, které rovněž vznikají formou projektového řízení.

  Vertikální obráběcí centrum MCV 750 SPRINT

  První novinkou roku 2001 je vertikální obráběcí centrum MCV 750 SPRINT, které je pokračováním vývojové řady vertikálních center III. generace. Od předchozích center MCV 750A a MCV 750 HSC se liší nejen technickými parametry, ale zejména zcela novým designem, který výrazně zlepšuje ergonomii obsluhy a přístup do pracovního prostoru při výměně obrobku.
  Řešení rámu stroje vychází z osvědčené koncepce strojů MCV 750A a MCV 750 HSC, shoduje se i většina technických parametrů. Markantní rozdíl je ve vřetenové jednotce, kde je stroj vybaven jednotkou vlastní konstrukce firmy Kovosvit s otáčkami až do 18 000 min-1, s výkonem motoru vřetena 11 kW, jmenovitými otáčkami 1500 min-1 a jmenovitým krouticím momentem 70 Nm.
  Motorové vřeteno s hybridními ložisky je chlazeno samostatným oběhem chladicí kapaliny a je zárukou trvale vysokého výkonu obrábění a minimálních teplotních deformací. Parametry vřetena jsou dostatečné jak pro výkonové obrábění, tak i pro dokončovací operace za vysokých otáček.
  V základním provedení je stroj vybaven řídicím systémem Heidenhain TNC 426 s digitálními pohony Siemens. Díky jednoduché koncepci stroje, jednoduchému krytování a bezobslužnému mazacímu systému je zaručena vysoká spolehlivost stroje, což logicky umožňuje práci bez zbytečných prostojů.

  Cyklem řízený soustruh MT70-4500 CNC

  Druhou novinkou z letošní produkce vývojářů Kovosvitu je "dlouhá" verze cyklem řízeného soustruhu MT70-4500 CNC s točnou délkou 4500 mm. Stejně jako centrum MCV 750 SPRINT bude tento soustruh poprvé představen veřejnosti na výstavě EMO, která se koná v září letošního roku v německém Hannoveru.
  Stroj koncepčně vychází z již známého soustruhu MT70 CNC, který byl v obráběcích délkách 2000 a 3000 mm na trh uveden v roce 2000. Na stroji je zcela nově koncipována skupina pohonu osy Z, která by v klasickém provedení (rotující šroub) nebyla ekonomicky ani technicky přijatelně řešitelná.
  Proti stroji, z něhož je novinka odvozena, je rovněž zvětšen průchod vřetena.
  Dále je na stroji zcela nově řešeno krytování pracovního prostoru a bezpečnostní prvky, které jsou pro tyto stroje stanoveny evropskými normami.
  Tento stroj, stejně jako centrum MCV 750 SPRINT, je možné vybavit bohatým zvláštním příslušenstvím rozšiřujícím technologické možnosti stroje.
  Reklama
  Vydání #4
  Kód článku: 10425
  Datum: 11. 04. 2001
  Rubrika: Trendy / Obrábění
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Pohodlné upínání magnetem

  Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

  Novinka z varnsdorfské líhně

  Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

  Pro větší efektivitu ve výrobě

  Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

  Související články
  Československá stopa u nového rekordu

  Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Vyvrtávání hlubokých otvorů

  V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

  Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

  Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

  Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

  Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

  Optimalizace obrábění zvyšuje trvanlivost

  Tři miliony malých součástí pro systémy ABS jsou spolehlivě vyráběny na soustruzích speciálním nástrojem. Řešení vyvinuté společně s výrobcem a uživatelem minimalizuje vedlejší časy a zvyšuje trvanlivost nástroje až o 300 %.

  Technologie pro úlohy rovinného broušení

  Klíčová odvětví průmyslu jsou odkázána na součásti broušené s extrémní tvarovou a rozměrovou přesností, i pokud jsou zhotovené z obtížně opracovatelných materiálů. K těmto účelům – od nejmenších (S) až po největší (XXL) součásti pro broušení malých i velkých sérií – nabízí pokrokovou technologii výrobce brusek Okamoto.

  Malosériová výroba ozubených kol

  Rostoucí nároky na rychlost a flexibilitu si žádají nová řešení pro výrobu ozubení. Pětiosé frézky a nejnovější funkce nabízené metodou InvoMilling otevírají nové možnosti pro výrobu malých dávek. V následujícím rozhovoru prof. Dr. Ing. Tillmann Körner z Aalen University hovoří o současných trendech v oblasti frézování ozubení.

  S novým katalogem k dlouhotočným automatům

  Společnost WNT rozšířila své nástrojové portfolio zaměřené na dlouhotočné automaty. Každý zasvěcený ví, že tento obor je svým způsobem specifický, a proto vyžaduje zvláštní přístup. S tímto vědomím WNT připravila nový samostatný katalog, který je zaměřen výhradně na danou technologii obrábění.

  Větší řádkování při obrábění načisto

  Při použití fréz s optimálně zakřiveným břitem pro frézování vnějších povrchů je možné časy na dokončovací obrábění značně snížit. Docílit toho lze vzájemnou souhrou stroje, nástroje a softwaru, jak ukazuje následující příklad.

  Frézy s kulovým čelem pro plochy v kvalitě leštění

  Optika vyráběná z plastů klade vysoké nároky na kvalitu povrchu nástrojů, respektive forem. Nově vyvinutá strategie obrábění umožňuje frézovat i velmi malé a náročné tvary hospodárně až na konečný rozměr s vysokou jakostí povrchu.

  Simulací ke zlepšení efektu mazání a chlazení

  Optimalizace třískového obrábění moderní metodou simulace strategie mazání a chlazení je dnes podrobena systematickému výzkumu. Použitím simulace procesu třískového obrábění a simulace proudění chladicího média se značně sníží náklady na výzkum a vývoj.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit