Témata
Reklama

CAM do dílen

Zavedení CAD/CAM systémů do kanceláří konstruktérů a programátorů v dnešní době již nestačí. Konkurenční prostředí nutí nástrojárny jít dál a instalovat CAM přímo ke strojům do dílen.

Požadavek výrobců forem, lisovacích nástrojů, zápustek a prototypových dílů na torbu NC programů přímo u frézek velmi dobře splňuje CAM systém WorkNC.
Reklama
Reklama
Reklama

Proč CAM v dílně?

To, že kumulace profesí CAD + CAM, tzn. konstruktér + programátor, nedává šanci být konkurenceschopným, se moderním nástrojárnám již dávno potvrdilo. Zkušenost špičkových nástrojáren potvrzuje správnost dalšího trendu - instalace CAM do dílen.
Důvodů, proč dát CAM k dispozici obsluhám CNC frézek, je celá řada.
CAM v kanceláři (nedostatky):
 • Programátor nemůže být stále u stroje a učit se z vlastních chyb.
 • Programátor není často dostupný, když dílna "zápasí" s jeho programy.
 • Ani zkušený programátor nemůže předvídat konečné stavy v dílně (rozměry polotovaru, upnutí obrobku, chybějící nástroj, vyložení nástroje, změna stroje).
 • CAM u stroje (přínosy):
 • Maximální operativnost (potíže u hlubokých tvarů a těžko obrobitelných materiálů).
 • Likvidace prostojů (zlomený nástroj, chyba v programu).
 • Produktivnější postupy (programuje se na reálné podmínky - konkrétní stroj, stav obrobku a nástroj).
 • Stabilizace frézařů (velmi důležitý faktor podchycující zájem mladších frézařů o PC).
 • Zmizení problémů typu: "... s tím už nemohu nic dělat, takhle to programátor udělal...".
 • Trvalá dostupnost CAM i v odpoledních a nočních směnách.
 • Líheň budoucích programátorů.
 • Programátor z kanceláře zmizí?

  Rozhodně ne v nástrojárnách, které vyrábí složité díly (formy na plasty, lisovací nástroje). Komplikovaný díl se programuje řadu dní. Klidné prostředí kanceláře je logickou podmínkou udržení koncentrace programátora. CAM v dílně umožňuje kromě již výše uvedených situací přenést některé fáze programování obrobku do dílny. Dokončovací operace na čisto se dají lépe připravit ve stadiu předdokončení, kdy je obrobený tvar už vidět. Přímo v dílně se také snáze programuje vyklopené vřeteno. Úpravy dílů např. po navaření se jednoznačně lépe programují přímo u obrobku. Ideálním tématem pro programování u stroje jsou elektrody. Obsluha stroje si se svým CAM najde optimální postupy, které maximálně zrychlí práci.

  Jaký CAM do dílny?

  Neexistuje CAM speciálně vyvinutý pro dílenské prostředí. CAM pro dílnu musí být jednoduchý na obsluhu, snadno naučitelný (frézař s ním pracuje příležitostně), rychlý, spolehlivý a blízký filozofii frézaře. S velkými systémy jsou problémy. Jsou složité na obsluhu (často svázané s CAD), častá absence češtiny dílně také vadí.
  Zcela jednoznačná je volba hardwarové platformy, tzn. PC s Windows (NT, 2000). Není nutné pořizovat žádné speciální průmyslové počítače. Dílenskému prostředí vyhovuje skříň s uzavřeným prostorem pro běžný počítač a pracovní plochou pro klávesnici a myš. V blízké době lze očekávat přítomnost CAM přímo na počítačích řídicích systémů strojů.

  CAM systém WorkNC

  Osvědčeným systémem pro dílenský provoz nástrojáren je CAM systém WorkNC. Tento CAM vyniká jednoduchostí obsluhy, rychlostí a spolehlivostí. Pestrá paleta strategií, včetně strategií pro automatické dohrubování a dokončování menším nástrojem po větším nástroji, velmi zvyšuje produktivitu CNC frézky. Nesmírně cenným je dále arzenál prvků podporující HSC technologie. WorkNC frézaři značně usnadňuje život také pomocí otevřené databanky technologických postupů, tzv. vzorů obrábění (např. výroba elektrod). WorkNC má integrovanou databanku nástrojů s údaji pro optimalizační software NCspeed. Platforma Windows spolu s českou lokalizací WorkNC dělá z tohoto CAM skutečného pomocníka frézařů.
  Ukázkovým příkladem rozšíření CAM WorkNC až do dílny je u nás např. výrobce forem na plasty, firma Mürdter Dvořák z Olšan u Prostějova.

  Full Time Machining

  Dalším prvkem dokazujícím prolínání CAM systémů s řídicími systémy CNC fréz je softwarový modul FTM (Full Time Machining). Pomocí FTM lze řídit CNC stroj, tzn. lze zobrazovat aktuální polohu obrobku, polohu nástroje s držákem a dráhy spočítané z WorkNC. FTM pomáhá při nájezdu nulového bodu, při obrábění s vykloněným vřetenem a odměřování rozměru obrobku. Pro usnadnění práce má obsluha k dispozici také speciální klávesnici s joystickem.
  Systém WorkNC i softwarový modul FTM jsou produkty francouzské firmy Sescoi SA. Na českém trhu WorkNC distribuuje firma SEMACO Progresivní obrábění, s. r. o., která zajišťuje předvedení, eventuálně zapůjčení CAM WorkNC na otestování.
  Reklama
  Vydání #4
  Kód článku: 10424
  Datum: 11. 04. 2001
  Rubrika: Trendy / Obrábění
  Autor:
  Firmy
  Související články
  CNC řízení pro rychlostní a multifunkční obrábění

  Výsledek obráběcího procesu v parametrech přesnost/rychlost/povrch je dán mnoha faktory na straně stroje, nástrojů, způsobu programování a upínání, přičemž může existovat i více cest k jednomu stanovenému cíli. V tomto článku bychom se chtěli zaměřit na CNC řídicí systém, který je dnes bezpochyby podstatnou a nenahraditelnou složkou tohoto procesu. Řídicím systémem přitom většinou rozumíme jak vlastní řídicí počítač, tak i pohony os a vřeten a systémy odměřování polohy.

  Virtuální stroj pomáhá vyhnout se poškození

  Kolize během obrábění jsou vždy nákladnou záležitosti. Tím, jak se výroba vybavuje stále vyšší úrovní automatizace a s rozšiřováním aplikací internetu věcí (IIoT) nabývá prevence chyb na složitosti i časové náročnosti. Japonský výrobce CNC strojů Okuma , který si jako jediný na světě vyrábí veškeré klíčové komponenty obráběcích strojů sám, vyvinul digitální řešení, které slouží k přípravě, simulaci a otestování celého procesu obrábění před jeho zahájením. Během vlastního obrábění provádí systém Collision Avoidance Systém (CAS) velmi přesnou virtuální simulaci s předstihem v řádu milisekund před vlastním řezáním. Jakékoli kolize, které by mohly nastat, jsou tak zablokovány předtím, než mohou způsobit vážná poškození - šetříc čas a peníze provozovatele stroje.

  Digitalizujeme svět obrábění

  Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

  Související články
  Větší řádkování při obrábění načisto

  Při použití fréz s optimálně zakřiveným břitem pro frézování vnějších povrchů je možné časy na dokončovací obrábění značně snížit. Docílit toho lze vzájemnou souhrou stroje, nástroje a softwaru, jak ukazuje následující příklad.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Simulací ke zlepšení efektu mazání a chlazení

  Optimalizace třískového obrábění moderní metodou simulace strategie mazání a chlazení je dnes podrobena systematickému výzkumu. Použitím simulace procesu třískového obrábění a simulace proudění chladicího média se značně sníží náklady na výzkum a vývoj.

  Zubní náhrady aneb strojírenství i v dentálním průmyslu

  Zubní náhrady se vyrábějí již od dob egyptských faraonů téměř stejným způsobem. Pouze materiály a metody se za tu dobu vyvinuly na úroveň 21. století.

  Software MSP - dva nástroje k bezchybné výrobě na 5osých centrech

  V jednom z předchozích článků jsme se zabývali obslužným SW pro spínací dotekové měřicí sondy. Ukázali jsme, že běžná měřicí doteková sonda je vlastně jenom opakovatelný spínač a že použitelný výsledek nám dá až software v řídicím systému. Ať už pracujeme s makroprogramy přímo v paměti CNC nebo tvoříme vlastní cykly na úrovni CAD, výsledkem jednoho měření je obvykle údaj o jednom geometrickém prvku, maximálně vztah několika prvků (nový počátek nebo úhel natočení obrobkových souřadnic, průměr a osa díry, šířka drážky apod.). Také obslužný software skenovací sondy, která obvykle sbírá mnohem větší množství bodů než sondy spínací, většinou směřuje k hodnocení daného prvku nebo pravidelného geometrického tvaru.

  Nástroje v rámci čtvrté průmyslové revoluce

  Abychom mohli vyrábět součásti hospodárně, je potřebné rozšířit proces o výměnu informací. Důležitou roli při tom hraje management nástrojů, neboť pokud chybí nástroj, výroba stojí.

  Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

  V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

  Interaktivní programování CNC strojů

  Proces obrábění není zdaleka tak jednoduchý, jak se v mnoha případech jeví. Současné obráběcí stroje jsou obvykle vybaveny pro volbu několika způsobů přípravy programů. Dialogový způsob programování má stále svou nezastupitelnou pozici.

  Inovace na obou stranách výrobního sortimentu

  Svislá dvoustojanová centra řady Genos prošla inovací technických parametrů, a to konkrétně u modelů M560R-V a M460R-VE. Současně zavádí firma Okuma i nové obslužné a komunikační rozhraní Okuma Suite do řídicích systémů svých sofistikovaných modelů. Inovace přicházejí z obou stran výrobního sortimentu – u standardních tříosých center i u vícerých víceúčelových strojů pro náročné aplikace.

  Harmonizace ve svařování

  Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

  Velmi rychlá dvojčata

  SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

  Automatizace lidem práci nebere

  Automatizaci se ve firmě Kovosvit MAS věnují od roku 2013. Z původního projektu vznikla samostatná divize MAS Automation a na letošní rok má plánované téměř dvojnásobné tržby oproti roku 2017. V porovnání s plánovaným obratem celého Kovosvitu jsou tržby divize zatím nevýznamné, ale průměrný růst divize o dvě třetiny ročně dokládá, že automatizace má v podniku ze Sezimova Ústí zelenou.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit