Témata
Reklama

Kovací lisy se značkou ŽĎAS

Kovací lisy pro volné kování jsou ve výrobním programu akciové společnosti ŽĎAS

Žďár nad Sázavou již čtyři desítky let.
Kovací lisy pracují v kovárnách s převážně kusovou nebo malosériovou výrobou a dokáží kovat celý sortiment volně kovaných výkovků. Kromě nových dodávek celých kovacích souborů nebo dílčích strojů se ŽĎAS zabývá také rekonstrukcemi a modernizacemi zařízení vlastní i cizí provenience.
Firma má vlastní kovárnu, kde pracují kovací soubory značky ŽĎAS a kde se přímo na domácí půdě věnuje průběžnému vývoji těchto zařízení.
Reklama
Reklama

Nový typ lisu

V rámci inovace strojního parku byl starý lis CKV 1000, instalovaný v roce 1981, nahrazen zcela novým lisem CKVX 1250. Jedná se o hornotlaký jednoválcový lis moderní dvousloupové konstrukce. Je vybaven podélným posuvem, čtyřpozicovým lineárním zásobníkem spodních nástrojů, hydraulickým upínáním horního držáku a nástroje. Výměna nástrojů je možná v ručním i automatickém režimu. Lis společně s rekonstruovaným manipulátorem QKK 8 tvoří integrovanou, plně automatizovanou kovací jednotku využívající programové kování PROKO, které umožňuje:
 • jednotný průběh kování při opakovaném kování;
 • optimalizaci kování z hlediska mezních vlastností materiálů;
 • plynulost výroby;
 • vyloučení nesprávného postupu kování;
 • plné soustředění obsluhy na kontrolu činnosti zařízení, nemusí se zabývat technologickým postupem.
 • Systém PROKO je organizován do dvou volitelných úrovní. Základní úroveň tvoří společný program, který je zabudován přímo do řídicího systému lisu. Je určen pro kování základních tvarů (kulatiny, kvadrátů, plochých výkovků). Obsluha může jednoduchým způsobem zadat vstupní parametry materiálu, ingotu i výkovku a program vypočte optimální postup kování v sledu jednotlivých průchodů. Dle tohoto postupu řídicí systém během kování nastavuje kovací soubor na příslušné režimy a parametry. V případě potřeby může obsluha svým zásahem kování ovlivnit.
  Vyšší úroveň tvoří oddělený program pro tvorbu kompletních kovacích plánů. Prakticky se jedná o PC - kompatibilní počítač, na kterém se pomocí programu PROKO určují kovací postupy pro různé výkovky. Tvorbou se zabývá technolog, který na základě výpočtů a vlastní zkušenosti vytvoří libovolný plán. K dispozici má programové moduly pro tvorbu databáze vstupních ingotů a optimalizační výpočty. Výsledné kovací plány se mohou uložit na pevný disk.
  Pohon lisu je akumulátorový s pracovním tlakem 25 MPa, médiem je 3% vodní emulze. Stávající akumulátorová stanice byla za účelem snížení tlakových pulzací
  v přívodním potrubí rozšířena o 4 ks vzduchových tlakových lahví, každá o objemu 4000 dm3, na celkový vzduchový objem 33,2 m3.

  Modernizace lisu CKW 6300

  Pro potřeby Západočeské univerzity Plzeň modernizoval ŽĎAS model lisu
  CKW 6300 (M 1 : 10), výrobce Škoda Plzeň. Modernizace spočívala ve zvýšení tvářecí síly z 63 t na 100 t, a to zvětšením průměrů u všech tří lisovacích válců,
  v přetěsnění lisovacích a zpětných válců a válce podélného posuvu. Dále je model lisu vybaven přímým olejovým sinusovým pohonem a elektrickým řídicím systémem, což v praxi umožňuje plynule kovat s frekvencí 3 Hz, tj. 180 zdvihů/min.
  Model lisu CKW 6300 měl svoji premiéru jako exponát na MSV v Brně. Nyní je instalován na univerzitě, kde bude využíván především pro potřeby školy, při řešení výzkumně-vývojových úkolů v oblasti tvařitelnosti materiálů, vlivu tvářecích teplot, tvářecích rychlostí, velikosti úběrů, netradičních technologických postupů aj.

  Rekonstrukce v Indii

  Také u firmy HFSI, Thane, Indie byl do provozu uveden hornotlaký jednoválcový čtyřsloupový lis. Jedná se o lis určený pro volné kování, vyrobený v roce 1957 německou firmou Bohler ( Fick. Původním médiem byla čistá voda. Po rekonstrukci a modernizaci mechanické části byl doplněn o hydraulický přímý olejový pohon, který je umístěn v přístavku haly na stejné úrovni s podlahou haly. Pohon tvoří 4 ks konstantních čerpadel s celkovou dodávkou 2840 l/min a celkovým instalovaným příkonem 1,2 MW. I tato akce dokázala, že lze s úspěchem zvládnout obdobné rekonstrukce i ve velmi obtížných klimatických podmínkách.

  Lisy v lince na výrobu železničního dvoukola

  Dokončeny jsou konstrukční práce na rekonstrukci elektrohydraulického řízení lisů v lince na výrobu železničního dvoukolí u firmy Bonatrans Bohumín. Jedná se o kovací lis 5600 t, dále děrovací, prohýbací a značkovací lis. Rekonstrukce spočívá v náhradě zastaralých řídicích bloků s ventily ovládanými vahadlovými hřídeli moderními řídícími bloky s vestavnými logickými ventily s vysokou životností a spolehlivostí v provozu. Obdobné změny zaznamená i lis CKN 8000, určený na výrobu železničních os volným kováním, a v neposlední řadě i akumulátorová stanice, kde se sleduje především zlepšení kvality pracovní kapaliny a podmínek obsluhy.
  Reklama
  Vydání #4
  Kód článku: 10433
  Datum: 11. 04. 2001
  Rubrika: SST představuje / Obrábění
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

  Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

  Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

  Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

  Silná geometrie s měkkým řezem

  Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

  Související články
  Okénko do historie

  Na Vinohradech v Praze v historickém areálu rodiny Fričů sídlí malá nástrojařská dílna Nástrojárna NADO. Řemeslné dílny byly v tomto areálu od nepaměti, zejména se jednalo o výrobu hodinových strojků jako součástí měřicích přístrojů. Návštěva Nástrojárny NADO je spíše takovým okénkem do historie, ale přeci jen se v ní najde něco nového. Na jen několik let staré drátové řezačce Fanuc Robocut tam vyrábějí velmi přesné lisovací a tvářecí nástroje, dílenské přípravky a formy na vstřikování termoplastů.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

  V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

  Precizní závitové nástroje

  Šrouby jsou i dnes v moderní době plné počítačů a kosmických technologií nejčastější strojní součástí a není snad stroje nebo zařízení, kde by se nevyskytovaly. Funkční část šroubu tvoří závit, jehož chody jsou navinuty s určitým stoupáním kolem válcového či kuželového jádra. Liší se svým profilem v závislosti na druhu použití. V drtivé většině případů se používají závity s pravým stoupáním, ojediněle z konstrukčních důvodů s levým.

  Vícenásobné možnosti hybridních obráběcích strojů

  Nové spektrum výroby otevírají hybridní obráběcí stroje, u kterých je možné umístit v zásobníku nástrojů nejen řezné nástroje, ale také laserovou pracovní hlavu pro svařování. Vedle možnosti obrábět je možné také nanášet přídavný materiál nebo svařovat. Toto uspořádání umožňuje opra-vovat poškozené součásti nebo nanést materiál v požadovaném místě.

  Vyřešení manipulace s kovovými třískami

  Preciznost a efektivita jsou ve společnosti Alcutec GmbH nejvyšší prioritou. To je důvod, proč tato firma specializovaná na frézování hliníku zavádí briketovací zařízení od firmy RUF, které z hliníkových třísek vznikajících při výrobě dokáže slisovat kompaktní brikety. Briketováním se výrazně zredukuje objem kovových třísek a odstraní se z nich zbytky ulpělé řezné kapaliny. V této formě se s odpady z výroby výrazně snadněji manipuluje a při prodeji se dosahuje vyšších výnosů než u volných jednotlivých hliníkových třísek.

  Sedm celoživotních návyků

  Ve věku, kdy se většina lidí spokojeně těší do důchodu, podnikatel z americké Indiany, Don Wood, založil firmu, která se ukázala být jeho největším celoživotním úspěchem. Růst firmy s názvem 80/20 je záviděníhodný a vznikl díky perfektním organizačním dovednostem a energii vložené zakladatelem firmy. Jeho recept na úspěch přesto není přísně střeženým tajemstvím.

  Optimální osvětlení průmyslových hal

  Podle evropských průzkumů jsou asi tři čtvrtiny kancelářského a průmyslového osvětlení zcela neefektivní. Jde převážně o výrobní a skladovací prostory a příslušející administrativní budovy. Chybí inteligentní řízení světla v kombinaci s regulovatelnými svítidly a senzory s ohledem na přirozené denní světlo.

  Na cestě ke zrození stroje,
  Část 1. Průzkum trhu

  Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje postup výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, v jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu a návratnost investic.

  Téma: technologie pro výrobu forem

  Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

  Virtuálně na veletrh

  Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

  Názorové fórum odborníků

  Jednou z odpovědí na požadavky zvyšování produktivity a přesnosti obrábění jsou multifunkční obráběcí stroje. Jedná se o technicky náročná řešení, která mají své přednosti, ale i nedostatky. Co si myslíte o slučování více výrobních technologií do jednoho zařízení? Je to podle vás již zcela zvládnutá disciplína? V čem vidíte její omezení a jaké by mohlo být jejich řešení?

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit