Témata
Reklama

Nabídka modernizovaných nástrojů

Současný vývoj třískového obrábění směřuje k vysokým řezným rychlostem, k opracování tvrdých i houževnatých materiálů s problematickou obrobitelností a k omezování použití řezných kapalin. Požadavek ekonomické a produktivní výroby i za těchto nepříznivých podmínek je přitom samozřejmostí.

V dané situaci je nutno mít k dispozici vedle vhodného obráběcího stroje schopného poskytnout dostatečně vysoký výkon, požadovanou (mnohdy velmi vysokou) řeznou rychlost, dokonalou tuhost a spolehlivost upnutí obrobku i nástroje především kvalitní, speciálně konstruovaný obráběcí nástroj.
Konstrukce těchto nových nástrojů musí zajistit bezpečný způsob upnutí vyměnitelné destičky, novou vhodnou geometrii řezné hrany, odpovídající kvalitu řezného materiálu a v případě rotačního nástroje též jeho dokonalé vyvážení. Nezastupitelnou roli hrají rovněž upínací prvky spojující rotační nástroj a vřeteno stroje v jediný tuhý a přesný celek. Firma Iscar si je vědoma nedělitelnosti všech zmíněných aspektů, a proto zaměřuje nepřetržitý výzkum a vývoj na celou oblast jako nedílný komplex od spolehlivého a bezpečného upnutí nástroje v obráběcím stroji po bezproblémový odchod třísky z místa řezu a kvalitu obrobeného povrchu.
V posledních letech bylo věnováno značné úsilí vědecko-výzkumných pracovišť firmy Iscar na využití analytických modelů s aplikací FEM (metoda konečných prvků) při vývoji řezných nástrojů a k analýze vlastního procesu obrábění. Hlavním cílem je využití této metody k simulaci řezného procesu a chování nástroje při obrábění s možností následné optimalizace ještě před jeho skutečným vyrobením. Díky úspěšné aplikaci FEM nejen na konstrukci řezných nástrojů, ale i na analýzu vlastního řezného procesu, optimalizaci výkonu, a dokonce i díky jejímu využití k podrobnému průzkumu vzájemných vazeb a vlivu vlastností nástroje a obrobku se tato metoda stává často používaným prostředkem ve výzkumu a vývoji řezného procesu jako celku.
Strategie firmy spočívá nejen v důrazu na vysokou kvalitu a výkonnost vyráběných nástrojů a řezných materiálů, ale též v jejich upotřebitelnosti jak v podmínkách průmyslových gigantů se sériovou i kusovou výrobou, tak i v oblasti drobnějších výrobců s rozmanitou univerzální výrobou a mnohdy i velmi speciálními požadavky na nástroj.
V nedávné době uvedla firma Iscar na trh řadu novinek a perspektivních řešení v oblasti obrábění a řezných nástrojů. V následném stručném výčtu budou uvedeny alespoň některé z nich.
Reklama
Reklama
Reklama

Heli 2000

Do souboru nových nástrojů a řezných destiček vyvinutých na přelomu století a označených symbolickým číslem 2000 jsou zařazeny i výrazně modernizované stopkové frézy E90A a E90AD a dále čelní frézy F90A a F90AP z dosavadní řady HeliMill. Rozsáhlá modernizace byla provedena jak na tělese nástroje, tak i na vlastním řezném elementu - vyměnitelné destičce.
Šroubovitý řezný břit s vysoce pozitivním úhlem čela umožňuje hladký a čistý řez s dokonalým napojováním jednotlivých záběrů na obrobené ploše. Zvýšená geometrická přesnost obvodového tvaru řezné hrany destičky umožňuje obrábění vysoce přesných 90° osazení. Změna tvaru řezného břitu umožňuje též zapouštěcí frézování v širším rozsahu oproti původní geometrii destičky. K popsaným změnám řezného elementu lze přiřadit i podstatné úpravy vlastního tělesa frézy. Např. byla zlepšena konstrukce lůžka destičky, zúženy tolerance geometrického tvaru tělesa s cílem zabezpečení klidného chodu nástroje, zlepšeno tepelné zpracování materiálu tělesa s cílem zlepšení jeho mechanických vlastností, rozšířen výběr tvarových variant a další. Výsledkem všech provedených inovací je vytvoření dokonalého nástroje zabezpečujícího vysokou přesnost a kvalitu obrábění při dokončovacích operacích frézování. Významným faktem z hlediska ekonomického využití stávajících skladových zásob je možnost vzájemné zaměnitelnosti a použitelnosti starých i nových nástrojů a destiček z původní řady HeliMill a nové Heli 2000. Zmíněné zkvalitnění výsledků obrábění je však podmíněno kombinací nových nástrojů i nových řezných destiček.

Mold 2000

Skupina nástrojů zařazená pod toto globální označení je dalším členem modernizovaného souboru 2000. V podstatě ji tvoří dvě charakteristické podskupiny stopkových fréz osazených kruhovými vyměnitelnými destičkami o velikosti průměru 5 - 12 mm. První podskupina je tvořena celistvými stopkovými nástroji s různým počtem zubů a rozsahem průměrů od 8 do 40 mm, druhá je kombinací frézovacích hlaviček a modulárního nástrojového systému FlexFit, zkompletovaných na požadovanou délku závitovým spojem. Soubor frézovacích hlaviček lze navíc doplnit hrubozubými frézovacími hlavičkami Ø 40 mm ze systému ChamMill.
Nástroje příslušející pod skupinu Mold 2000 jsou určeny především pro průmyslová odvětví zabývající se výrobou zápustek, šablon, forem a podobných součástí s tvarovými dutinami, hlubokým osazením apod.

Závitové frézy

Rozsáhlá řada nástrojů pro výrobu závitů byla v nedávné době rozšířena o závitové frézy. Tyto nástroje umožňují výrobu přesných závitů na CNC frézkách a obráběcích centrech s možností využití interpolačních programů. Jsou vyráběny s jedním či dvěma lůžky pro speciální broušené závitové destičky, dodávané ve čtyřech základních velikostech a pro různé druhy závitů. Stejným tělesem nástroje lze obrábět pravý i levý, vnější či vnitřní závit různých průměrů se shodným stoupáním. Frézy jsou určeny především pro obrábění přesných závitů umístěných mimo osu rotace obrobku. Metoda frézování závitů přináší i řadu dalších technických a ekonomických výhod. Zcela odpadají běžné problémy s odstraňováním třísek, případně ulomených závitníků při obrábění vnitřních závitů klasickými metodami, výrazný ekonomický zisk se objevuje při potřebě zhotovení vnitřních závitů velkých průměrů, kdy není nutno zajišťovat nákladný rozměrný nástroj.
Závitové destičky s velmi přesně broušeným profilem závitu jsou k dispozici v rozsahu obvyklých stoupání pro nejpoužívanější standardy ISO, Whitworth, UN, NPT, NPTF a BSPT. Destičky jsou zhotoveny z povlakovaných druhů řezných materiálů IC 328 a nového IC 928, což je vylepšený IC 328 s novým PVD povlakem TiAlN, vhodný i pro obrábění litiny.
Kromě běžných závitových fréz standardně vybavených přívodem chladicí kapaliny jsou vyráběny i nástroje s karbidovou stopkou pro zvýšení tuhosti při obrábění závitů s potřebným větším vyložením. Firma Iscar nabízí též nástroje vybavené destičkami se speciálním profilem závitu dle požadavku zákazníků.

Multi-Master

Firma Iscar rozšiřuje v rámci svých inovačních aktivit soubor stopkových rádiusových fréz (Ball - Nose) o koncepčně nový člen označený Multi-Master. Je reprezentován sadou rozmanitých stopkových fréz tvořených štíhlým tělesem rozličných délek, tvarů a průměrů a unikátní rychlovýměnnou karbidovou hlavou se speciálním spojovacím závitem.
K dispozici jsou tři rozdílné typy vzájemně zaměnitelných hlav, které umožňují sestavit stopkový nástroj s rádiusovým i rovným břitem a dále též nástroj pro prořezávání drážek při velkých vyloženích. Každá hlava má předlisovaný tvar s ostrými broušenými řeznými břity. Nástroje Multi-Master se vyznačují výrazně zlepšenou ekonomií provozu, danou zvýšeným výkonem a velmi krátkými časy potřebnými pro přestavení a seřízení nástroje. Lze je s výhodou používat při obrábění různých zápustek, forem a jiných obdobných součástí, kde je vyžadováno stabilní obrábění i při velkém vyložení nástroje. Soustava těles nástrojů s celokarbidovými frézovacími hlavami přispívá ke zvýšené životnosti nástrojů i v podmínkách vysokorychlostního obrábění.
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 10410
Datum: 11. 04. 2001
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Související články
Kloubový robot uvnitř stroje

V oboru obráběcích strojů není potřeba japonskou společnost Okuma podrobně představovat. Je známá svým širokým sortimentem soustružnických, frézovacích a brousicích číslicově řízených obráběcích strojů. Nyní na trh přináší vlastní automatizační řešení v podobě robota Armroid.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Přesnost zvyšující produktivitu

Zakoupení obráběcího centra Pama umožnilo společnosti Tajmac-ZPS zvýšit nejen její celkovou produktivitu, ale také geometrickou přesnost při výrobě důležitých komponent pro její vícevřetenové automaty.

Československá stopa u nového rekordu

Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

Novinka z varnsdorfské líhně

Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Vlajková loď pětiosého obrábění

Český výrobce obráběcích strojů Kovosvit MAS v letošním roce slaví úspěch se svojí high-tech produkcí, zejména s pětiosými vertikálními obráběcími centry řady MCU. Tyto stroje se daří firmě umísťovat na náročné trhy Evropské unie i jinde ve světě, cenné reference sbírají především v leteckém průmyslu.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

CNC řízení pro rychlostní a multifunkční obrábění

Výsledek obráběcího procesu v parametrech přesnost/rychlost/povrch je dán mnoha faktory na straně stroje, nástrojů, způsobu programování a upínání, přičemž může existovat i více cest k jednomu stanovenému cíli. V tomto článku bychom se chtěli zaměřit na CNC řídicí systém, který je dnes bezpochyby podstatnou a nenahraditelnou složkou tohoto procesu. Řídicím systémem přitom většinou rozumíme jak vlastní řídicí počítač, tak i pohony os a vřeten a systémy odměřování polohy.

Robot s dvojitým uchopovačem zrychlil obsluhu CNC stroje

Osvald Jensen A/S je dánská rodinná firma dodávající strojírenské produkty pod vlastní značkou. Ve své továrně v Dánsku firma vyvíjí a vyrábí součástky do převodovek pro široké spektrum využití. Zaměřuje se na produkci vysoce kvalitních šnekových převodovek, převodových ústrojí a ozubených kol nejrůznějších velikostí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit