Témata

MM Glosa: Kostým role národní hrdosti

Vlastenectví je o hrdosti na věci a historické události, kterých nejsme tvůrci. Vlastenectví je o respektu k osobnostem, které ve většině případů osobně neznáme. Jediné, co máme společné, je stejná země narození. Buďme na ni pyšní a světlem pro ostatní.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Volíš Losnu, nebo Mažňáka? Máš raději Boba a Bobka, či Pata a Mata? Nebelvír, nebo Havraspár? S knižními hrdiny bývá často spojováno poučení i rozptýlení. A rozdělení podle doby a okolností, ve kterých na nich dílčí generace vyrůstaly, může být signifikantní. Avšak příslušnost ke generacím X, Y, Z, mileniálům M nebo poválečným baby boomers není univerzální odpovědí na všechny problémy, i když se to při pohledu do veřejného prostoru může na první pohled zdát. Je však pozoruhodné, že ač se rádi zaštiťujeme potřebou individuálního přístupu ke každému, v případě, že jde o generace, takt a ohleduplnost jdou často stranou. Boomeři. Sněhové vločky. Jste bezcitní, slyší ti první. Jste přecitlivělí, nerozumíte legraci, slyší ti druzí. A tak dále. Vážně jsme schopni rozdělovat společnost na několik skupin a přisuzovat jim jejich jedinečné charakteristiky dle roku narození?

Úcta, respekt, tolerance. Vždy mě fascinovaly vztahy Japonců, obzvláště pak mezigenerační. Měl jsem možnost tuto zemi pracovně navštěvovat, diskutovat s lidmi ve fabrikách nebo neformálně za jejich zdmi. Od dědečka přes tátu až po syna. Po generace všichni spjati s jediným zaměstnavatelem. Nepřipadá v úvahu, že by někdo nastoupil či přešel třeba ke konkurenčnímu výrobci obráběcích strojů, byť těsně sousedícímu se společně sdíleným parkovištěm. Loajálnost k zaměstnavateli, se kterou jsem se v takové míře nikde jinde ve světě nesetkal. Předávání zkušeností zajišťuje kontinuální růst odborných dovedností, generační DNA je pevným základem pro inovace. Velkou roli v tom samozřejmě hraje japonská mentalita, která se bohužel expatům zde v Evropě plíživě vytrácí a návrat zpět do rodné země vycházejícího slunce je v častých případech důkazem průšvihu, kterého se zde dopustili. Bývá to pro ně noční můrou.

Hledáme modly, upínáme se k ikonám a prožíváme jejich úspěchy. Podvědomě si přisuzujeme spolupodíl na dosažené metě. Z této aktivity totiž nebolí ruce ani hlava, resp. mozek. Stáváme se specialisty na všechno. Sport budiž toho příkladem, zejména pak hokej. Vrací nám lidskou hrdost k vlasti. Na pár dnů, možná týdnů… Sport prochází dějinami a je vnímán jako národní bohatství. Všichni si jej přisuzujeme. Prožíváme-li nenaplněný život či politickou frustraci, sport je často kostýmem naší role národní hrdosti a substituce reality. Pro fanoušky bývá často těžké si uvědomit (a přiznat), že oni přece nic nevyhráli. Úspěšných bylo pár desítek lidí kolem trenéra, kteří vyhráli nad dalšími desítkami lidí kolem jiného trenéra reprezentujících svoji zemi. My ale nic, my jsme byli pouze při tom a fandili. Ale jako společnost se k titulu můžeme upínat, protože je pro nás světový a svým způsobem výjimečný. Kromě sportu již ale u nás další kolektivní hrdost nemáme. Titul je euforie a jeden z mála okamžiků, kdy jsme hrdí na to, pod jakou vlajkou žijeme. A to je všechno, nečekejme od toho více, nehledejme v tom nic hlubšího. Pracujme na sobě, abychom se stali šampiony. Ve svých rodinách, profesích a okruhu svých známých. Buďme pro ně hrdiny.

Zůstávejte zdrávi na těle i na duchu a s nadějí lepších zítřků si i nadále udržujte zdravý rozum. Požehnané dny a hezké léto.Vydání #7,8
Kód článku: 240742
Datum: 26. 06. 2024
Rubrika: Redakce / Názory
Firmy
Související články
MM Glosa: Evangelizace tak trochu jinak

Když jsme před 13 lety pod rouškou Průmyslu 4.0 začali pojmenovávat přirozený nástup digitalizace do výrobních procesů jako období průmyslové revoluce, byli jsme opiti mocí z pocitu uspokojení, jak máme vše pod kontrolou a tvoříme dějiny. Ani v nejmenším. Záhy jsme prozřeli, a později i ti největší propagátoři přiznali, že se jednalo o přirozenou inovační evoluci, nikoliv revoluci. Ale nyní skutečně zažíváme období průmyslové revoluce, a to v kontextu radikální změny výroby. 

Kristova léta

Ke svému závěru se nachýlil rok, ve kterém stále rezonovaly všechny krize, které si Evropa nashromáždila za předchozí období. Některé státy se jejich důsledky popraly celkem se ctí, jako například Polsko, další se vrátily do předcovidové úrovně a bohužel Česká republika jako jediná stále lapá po dechu. Proč? Co je důvodem?

MM Podcast: Glosa - Sedmnáctá země spolková na kolečkách

Problémy koncernové automobilky jsou vážnější, než si většina lidí umí představit. Kombinace emisního skandálu DieselGate, změny trhu a návyků spotřebitelů, inflace a neschopnosti na to všechno pružně reagovat je pro VW smrticí koktejl. Může jí dokonce hrozit osud finské Nokie či amerického Kodaku, které před lety nedokázaly zachytit nastupující disruptivní změny a se svým ikonickým byznysem skončily. Jak zásadní problém by podobný osud znamenal pro Německo, potažmo celou subdodavatelskou Evropu, se můžeme jen domýšlet.

Související články
Fórum výrobních manažerů

Jaké zkušenosti máte s produktovými/subdodavatelskými dodávkami do obranného průmyslu? Jak bylo náročné se do tohoto sektoru dostat? Jedná se o oblast, která je pro vás v současné době důležitá nejen v rámci vaší výrobní diverzifikace, ale i případných státních garancí?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MM Podcast: Glosa - (Po)citová investice

Kolikrát již v době růstu ekonomiky došlo k nenadálému, často nevysvětlitelnému zlomu? Kdo tahal za konce nití, aby změnil otáčení zeměkoule? Proč se to již stalo součástí naší životní cesty a začali jsme to brát jako samozřejmost, bez hlubšího pátrání po příčinách, navíc s ignorací všech hoaxů a cílené propagandy?

MM Podcast: Glosa - Potěmkinovy vesnice současnosti

Položme si otázku, zdali dokáže evropský průmysl snížit své emise tak, abychom dle dohody Green Deal byli v roce 2050 uhlíkově neutrální.Odpověď zní – nikoliv. Nastavované limity jsou naprosto technicky nereálné. Podle stávající legislativy musíme plyn v průmyslu nahradit do roku 2030 minimálně z poloviny zeleným vodíkem, který ale stále neexistuje. A nemluvě o tom, že na jeho výrobu potřebujeme 10krát více zelené elektřiny, kterou neumíme ani vyrobit, ani uchovat a distribuovat.

Fórum výrobních manažerů

S čím se v současné době v rámci operativy řízení firmy nejvíce potýkáte? Přetrvává stále nedostatek subdodavatelských komponent ve vaší oblasti a s tím související komplikace s plněním termínů zakázek? Ovlivňují vaši ekonomiku provozu cenové úrovně energetických a materiálových vstupů, nedostatek technického personálu či něco jiného? Jak tuto situaci řešíte a podařilo se vám již některé problémy stabilizovat?

MM Podcast: Glosa - Tschüss Kernenergie

Zelené Německo nás intenzivnějším spalováním uhlí, substituujícím bezjadernou výrobu elektřiny pro uspokojení rostoucích direktivně nastavených požadavků na provoz elektromobilů, může v následujícím období dostihnout, a přiblížit se tak naší produkci 500 gramů emisí CO2 na jednu spotřebovanou kWh, tedy např. 20násobku objemu produkce Švédska, které naopak svoji energetickou koncepci zaměřuje na jádro.

MM Podcast: Glosa - Královská disciplína

Z dostupných výzkumů víme, že do čtvrté třídy mají děti matematiku rády, ale poté se již ve srovnání se světem propadáme. Všechny ty pompéznosti s digitální revolucí a kampaně za větší počet studentů v technických oborech nemůžou padnout na úrodnou půdu, pokud nedokážeme vyučovat matematiku tak, aby se k ní děti rády vracely. A pro případnou eliminaci neúspěchů raději zrušíme povinnou maturitu z matematiky. 

Fórum výrobních manažerů

Jak silná koruna, růst energií, tlak na mzdy, úrokové sazby a inflace ovlivňují vaši konkurenceschopnost na světových trzích? Které regiony světa začínají podle vás na „evropské realitě“ profitovat?

MM Podcast: Glosa - Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky

Krize je selektivním očistným procesem. Je to její zákon a řád, po generace prověřený a v důsledku vždy přijímaný. Není jiné možnosti. Někdy přijde v menší vlně, jindy s větší vervou, než bychom si přáli. Je na světě jiné spravedlnosti?

MM Podcast: Glosa - Made in Germany: Richtig oder falsch?

Proč stále není slyšet o problémech průmyslových firem, do kterých se kvůli souběhu všech krizí dostaly? Obecně, ať se jedná o jedince, či instituci, vždy máme obavy přiznat určité potíže. V momentu, kdy majitel firmy či management pustí do éteru první negativní zprávu, přestane být podnik důvěryhodný pro zákazníky, banky a zaměstnance, jak současné, tak i potenciální. Proto to všichni zatím drží pod pokličkou a vyčkávají do doby, kdy situace již bude neudržitelná či na stav upozorní okolí.

MM Podcast: Glosa - Tanec na Titaniku ve dvojitém svetru

Podnikatelé potřebují mít možnost predikovat své náklady. Trh se nechová přirozeně, nepohybujeme se v tržním hospodářství, ale v ekonomice ovlivněné válkou a spekulanty. Nic nemá svoji logiku. V létě, kdy byly obnovitelné zdroje na maximálním výkonu, byla spotová cena elektřiny na burze nejvyšší. Na všem v obrovské míře profitují obchodníci, často mimoevropští. Různé podpůrné substituce, které stojí stát obrovské finanční zdroje, se v důsledku rozplynou jako pára nad hrncem. Vzpomeňme na letní politicky pompézní snížení spotřební daně u PHM o necelé dvě koruny na litr, které jsme ve finále ani nezaregistrovali, protože bylo okamžitě přehlušeno nárůstem ceny ropy a marží prodejců.

MM Podcast: Glosa - Dědici evropské historie

Evropa se během relativně krátké doby proměnila z technologicky, ekonomicky i vojensky nejrozvinutějšího regionu planety v turistický skanzen s otevřeným zbytnělým sociálním systémem, na který se snaží napojit vlny přicházejících z celého světa.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit