Témata
Reklama

Moderní povrchové úpravy

Akciová společnost Liss byla založena a je 100% vlastněna švýcarskou skupinou B.C.I. Group. Od svého založení před více jak 22 lety se vyprofilovala na oblast inovací, zavádění nových technologií a postupů především v oblasti povrchového inženýrství a povrchových úprav. Aktivně působí nejen v oblasti aplikací a vývoje tenkých PVD povlaků. Nabízí svoje služby i v oblasti galvanických vrstev, metalizace nevodivých materiálu a depozici optických vrstev.

Povrchové inženýrství je jednou z nejdůležitějších částí výroby. Na povrch materiálů jsou vždy kladeny největší kvalitativní požadavky, protože většina degradačních mechanismů jako koroze, abrazivní a adhezivní otěr začíná od povrchu materiálů. Povrchové inženýrství pomáhá odstranit nebo zmírnit dopady těchto degradačních mechanismů.

Reklama
Reklama

PVD povlakování

Jednou z dynamicky se rozvíjejících oblastí je díky stále rostoucím požadavkům na ochranu vůči otěru depozice tvrdých a kluzných PVD vrstev. Při PVD depozici (fyzikální depozice) vrstev se využívá fyzikálních procesů (teplo, kinetická energie) na transformaci deponovaného materiálu z pevného do plynného skupenství. Tenké vrstvy deponované PVD technologií s tloušťkou jen 0,002 5 mm mají unikátní vlastnosti, jako je velmi vysoká tvrdost, otěruvzdornost a odolnost vůči vysokým teplotám. PVD vrstvy našly uplatnění nejenom v oblasti řezného a tvářecího nářadí, ale stále více se prosazuje i povlakování různých komponentů. U těchto aplikací se používají převážně povlaky na bázi amorfního uhlíku, které se označují DLC. Těchto vrstev je v současnosti velké množství a jejich vlastnosti se hodně liší především na metodě depozice. Jen ve společnosti Liss jsou k dispozici tři odlišné způsoby depozic povlaků DLC. Mimo tyto obvyklé aplikace PVD povlakování je možné tenké otěruvzdorné povlaky použít například i pro výrazné barevné označování. Zde je možné využit faktu, že klasický TiN je díky své zlaté barvě nepřehlédnutelný a takto označené kusy se jen těžko zamíchají se standardní produkcí. Další výhodou je, že povrch takto upraveného dílce je až pětkrát tvrdší, je odolnější při neustálém dotykovém proměřování a prodlouží výrazně jeho životnost.

PVD povlakování komponentů povlakem TiN

Čtvrtá generace PVD povlaků

Jednou z novinek v oblasti povlaků pro řezné aplikace je nabídka z poslední, již čtvrté generace povlaků vytvářených na zařízeních sesterské firmy Platit povlak QuadCoatings4– AlTiCrN+CrCN. Tato vrstva našla uplatnění především při výrobě náročných komponentů pro větrné elektrárny. Z pohledu výroby jsou tu důležité dvě operace: výroba ozubení odvalováním a závitování. Ve výrobě se obvykle používají materiály 42CrMo4 zušlechtěné běžně na 900 MPa. Při kombinaci s ozubením, které běžné dosahuje až modul 12 a průměru ozubeného kola 4 000 mm, klade vysoké nároky na stabilitu procesu. Odvalování je jedna z oblastí, kde bez vhodných PVD povlaků není možné produktivně vyrábět. Neméně důležité je i závitování, které se provádí již na kompletně vyrobeném dílci a zalomení závitníků znamená velké finanční ztráty.

Porovnání životnosti odvalovacích fréz, m = 10, 42CrMo4, 900 MPa, frézování pod olejem.
Struktura nové vrstvy AlTiCrN+CrCN

Galvanické pokovování

Jak již bylo zmíněno v úvodu článku, není povlakování tenkými PVD (PACVD) vrstvami jedinou technologií povrchových úprav ve firmě Liss. V oblasti galvanických vrstev je i díky navázanosti na švýcarský hodinářský průmysl zaměření na pokovování zlatem (v různých odstínech a s různými legurami), stříbrem, rhodiem, NiPd, a dále pak niklem a mědí. Galvanické povrchové úpravy se provádějí jak závěsově, tak i jako hromadné pokovení především drobných dílů. Novinkou je i tzv. selektivní pokovení (zlacení), které se díky stále vysokým cenám zlata v průmyslu prosazuje. U této technologie je drahým kovem pokovena jen funkční část např. u kontaktů.

Hromadné pokovení kontaktů zlatem

Metalizace

Zajímavou oblastí, které se společnost věnuje, je i metalizace nevodivých podkladových materiálů. Vyvíjí se a nanášejí metalické optické a dekorativní tenké vrstvy. Depozice probíhá v čistých prostorech třídy 10 000 (ISO 7) na vodivé i nevodivé podkladové materiály (plasty, sklo, keramika). Pro vytváření strukturovaných vrstev se využívá fotocitlivých laků a litografických postupů.

Pokovování (metalizace) plastových nosičů

V oblasti povrchových úprav se firma snaží zákazníkům poskytnout komplexní služby a plně využít všech procesů. Při mnohých aplikacích je možné s výhodou použít kombinaci různých procesů. Není možné např. na nevodivé materiály (plast, keramika) nanést galvanickou měď přímo. Proto lze s výhodou použít PVD depozici tenké vrstvy Ti, Cr nebo Ag v tloušťce kolem 1 µm a následně nanést hromadně tlustou galvanickou vrstvu mědi na takto upravený, již vodivý podkladový materiál.

Jozef Sondor

Liss

www.liss.cz
j.sondor@liss.cz

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 130549
Datum: 07. 05. 2013
Rubrika: Komerční příloha / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Použití DLC povlaků (nejen) v automobilovém průmyslu

Povlakování v České republice zažívá v posledních letech velmi plodné období. Těchto služeb masivně využívají zejména firmy z všeobecného strojírenství a automobilového průmyslu. Stále více nachází uplatnění také u firem působících v leteckém, potravinářském, energetickém a elektrotechnickém průmyslu.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Nový utvařeč třísek

Neustále probíhající vývoj nové technologie povlakování, známé pod obchodním označením Dragonskin, pokračuje ve společnosti WNT vytvořením nové řady vyměnitelných břitových destiček pro soustružení s inovativní geometrií utvařeče třísky -XU. Zaměřením na tvarové a všeobecné soustružení řeší tento utvařeč mnoho problémů zejména v operacích, kde je vyžadováno dokonalé utváření třísky.

Související články
Sputtering v oblasti moderního PVD povlakování

V současné době jsou vysoce výkonné povlaky vyráběny celou škálou metod. Proces magnetronového naprašování (sputtering) umožňuje kombinovat různé povlakovací materiály a přitom poskytuje optimální pružnost a tvrdost povlaku. Ukázal se tak velmi efektivním pro mnoho aplikací.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Povlak na bázi AlCrN zvyšuje trvanlivost fréz čtyřnásobně

Výroba součástí řídicího ústrojů automobilů klade na obrábění vysoké nároky. Při použití povlaku na bázi AlCrN u válcových fréz a protahováků se dosáhlo dvou- až čtyřnásobné zvýšení trvanlivosti břitu. Čímž se rovněž zkrátily časy na výměnu nástrojů.

Povlak DLC zvyšuje trvanlivost závitníků

Pro závitníky na řezání závitů do titanu byl vyvinut nový povlak CrTiN s horní vrstvou DLC. Ve srovnání se závitníky z HSS s povlakem TiCN je možné s nimi pracovat s dvojnásobnou řeznou rychlostí při dvojnásobné trvanlivost.

Cermety s vysokou tuhostí

Vysoký výkon při soustružení uhlíkových a slitinových ocelí přináší nově vyvinuté cermetové materiály společnosti Tungaloy Corporation.

Výzkumné a vývojové pracoviště

Společnost Galatek Ledeč nad Sázavou dodává kompletní provozy lakoven a linek povrchových úprav v evropské kvalitě pro nejširší okruh zájemců, se zaměřením na střední a větší zákazníky.

20 let vývoje průmyslových PVD technologií

U lidí může představovat 20 let nejlepší, nejkrásnější a nejplodnější období. V případě věku komerčních firem to může znamenat mládí, střední věk i relativně pokročilé stáří. Záleží především na dlouhodobém podnikatelském záměru, uplatňování stále nových nápadů a pozitivní motivaci všech zaměstnanců, nejen majitelů či manažerů. Pro SHM platí určitě paralela s nejplodnějším a nejkrásnějším období v lidském věku. Podělte se s námi o radost z mladého výročí dvacetileté společnosti SHM v přehledu vývoje PVD technologií a povlaků za posledních dvacet let, které do značné míry odrážejí vývoj v oboru obecně.

Koroze a ochrana proti korozi zásobníku na kapalná paliva

Surová ropa je směsí různých uhlovodíků, které samy nevyvolávají korozi kovů a slitin. Surová ropa obsahuje ale také vodu, některé soli (chlorid sodný, chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý), sulfan (sirovodík) a mikroorganismy. Tyto kontaminanty jsou obsaženy v surové ropě ve velmi malých koncentracích (1-3 % hmotnostních) a působí korozí dna zásobníků, pontonů, střech a nikoliv jejich stěn.

Analýza tloušťky pokovení ručním spektrometrem

Příspěvek pojednává o možnostech ručního spektrometru Delta pracujícího na principu ED-XRF (energiově disperzní rentgenové fluorescenci) a jeho možnostech analýzy tloušťky galvanických vrstev.

International Galvanizing Awards 2012

V roce 2009 Evropské sdružení asociací žárových zinkoven (EGGA) vyhlásilo 1. ročník soutěže o nejlepší evropskou stavbu s užitím žárově pozinkované oceli - European Galvanizing Award 2009. Pro rok 2012 (2. ročník) byla soutěž přejmenována na International Galvanizing Awards a měla již celosvětovou působnost.

Porušení celistvosti při žárovém zinkování

Nanášení povlaků žárového zinku spočívá v ponoření ocelových součástí do tekutého kovu o teplotě cca 450 °C. Zinkovaný dílec je při ponořování do taveniny vystaven nerovnoměrnému působení zvýšené teploty, kdy část pod hladinou se rychle prohřívá, zatímco část nad hladinou má teplotu prostředí. Součásti jsou proto v průběhu ponořování do zinkové taveniny namáhány významným proměnným pnutím vyvolaným tepelnou roztažností materiálu. Napětí jsou tahová a tlaková a dosahují meze kluzu materiálu. Zinkované dílce se vždy deformují a obsahují zbytková napětí.

Koroze kovů ve výrobním procesu a při exportu

V procesu, který začíná příjmem kovových polotovarů a končí hotovým produktem dodaným zákazníkovi, je velké množství rizik, která mohou negativně ovlivnit konečnou kvalitu a vzhled výrobku. Z hlediska balení a protikorozní ochrany s využitím odpařovacích inhibitorů koroze (VCI - vapor/volatile corrosion inhibitor) je klíčový především stav povrchu baleného kovu neboť v případě přítomnosti vody, mastnoty, nečistot a reziduí procesních kapalin na povrchu výrobku, nemohou inhibitory proniknout až ke kovu (potažmo k primární oxidační vrstvě), povrch úspěšně pasivovat a chránit před korozí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit