Témata
Vydání #5
Květen 2013Téma měsíce

Řezné nástroje v třískovém obrábění

Řezné kapaliny, Trendy v technologii povrchových úprav, MSV Nitra

Články

Servis

Zlínští strojaři

Od 13. května 2013 až do konce června proběhne v budově 53/A bývalého areálu Svit ve Zlíně výstava s názvem Dny strojírenství ve Zlíně.

Kovosvitští nabírají druhý dech

V Kovosvitu MAS se konaly tradiční Zákaznické dny, které v letošním roce přivítaly nevídané množství návštěvníků, a to jak tuzemských během prvních dvou dní, tak i v den třetí rekordy atakovaly počty zahraničních zástupců a tamních významných zákazníků.

Tovární výroba bez produkce odpadu

Zlepšení podmínek pro zaměstnance i pro obyvatele města slibuje americká společnost Procter & Gamble, která vstoupila na československý trh v roce 1991, kdy odkoupila od Fondu národního majetku závod Rakona Rakovník. Zástupci firmy hovoří o moderní výrobě na nových automatických linkách a nulovém spotřebním odpadu.

Úspech českých studentů v soutěži Electrolux DEsign Laboratory

Celosvětová designérská soutěž Electrolux Design Laboratory zve pravidelně studenty a absolventy oboru průmyslový design z celého světa, aby přihlásili své inovativní nápady. Letos se pětice českých studentů objevila mezi stovkou nejlepších návrhů.

Vývoj prototypů 3D baterií pokračuje

V prostoru Era Svět v Praze se diskutovalo nejen o e-mobilitě, ale také o nanotechnologiích a inovačním podnikání. Pozvání přijal i Jan Procházka, jeden z vědců, kteří se podílejí na vývoji pokročilých 3D baterií. Ty by mohly podle jeho slov přinést zásadní zlom v mnoha oborech, od elektromobilů až po energetiku.

Kámen na mnoho způsobů

Přírodní kámen odjakživa vyzýval vysoce kvalifikované a řemeslně zdatné odborníky k tomu, aby z něj vytvářeli fascinující produkt - ať již ve formě katedrály čnící do nebes nebo podlahové dlaždice dodávající koupelně ráz exkluzivity, dynamicky zabudován v kombinaci se sklem do fasády či opracován jako socha podněcující vzpomínky a emoce. Práce s přírodním kamenem má v Evropě dlouhou tradici, tento materiál se stal součástí kulturních dějin.

Green Light Machining

Pod tímto názvem se v prostorách firmy Misan v Lysé nad Labem konal za účasti společností Sandvik Coromant a Zeiss odborný seminář věnovaný zvýšení využitelnosti strojů a efektivity výroby. Pojďme se společně podívat, jak se organizátoři této akce zhostili.

Technologická show v Losone

Představení novinek v oblastech frézování, elektroerozivního obrábění, automatizace a zákaznického servisu bylo náplní International Technology Show, které v březnu uspořádala společnost GF AgieCharmilles ve švýcarském Losone. Akce byla zaměřena na uživatele z oblasti výroby nástrojů a forem a přesného strojírenství.

Hannoverem (nejen) po červeném koberci

Scéna známá z nejrůznějších zpravodajství, někdejších filmových týdeníků i osobně účastníkům podivných "mávacích akcí" z dob školní docházky: má přijet vzácná návštěva, roluje se červený koberec. Jako vyjádření pocty a snad také proto, aby vážený host trefil a nezabloudil. Nápad se dá využít ale i jinak.

Sázka na design, díl 4.

Dnes již počtvrté se v našem seriálu o průmyslovém designu, kterému se společně se studiem Divan design na stránkách MM Průmyslového spektra věnujeme, oslovujeme nejenom komunitu konstruktérů, aby při návrzích nových produktů na ně nahlíželi kreativním pohledem, ale i obecnou veřejnost, pro niž je design tím prvním, čím je produkt osloví. Konstruktéři svými vytvořenými produkty nesdělují uživatelům pouze skutečnost, jakou technologií byly vytvořeny a k jakému účelu mají být použity, ale musí také vypovídat o určitém stylu designéra a samozřejmě i o době, ve které vznikaly. Posláním každého článku je představit výsledek úzké spolupráce mezi konstruktérem a designérem.

Jak na podnikání v Kazachstánu?

Další díl našeho seriálu zabývající se možnými podnikatelskými aktivitami na zahraničních trzích se zaměřuje na region Kazachstánu. Mezi jeho hlavní lákadla patří silná a liberální ekonomika, dobře organizovaný a efektivní trh, otevřenost vůči zahraničním společnostem a politická stabilita. Jak však proniknout na tento atraktivní trh? Možné cesty se snaží nastínit specialisté ze společnosti Citibank.

Bionické konstrukce a supravodiče míří do technické praxe

Hannoverský veletrh je tradiční příležitostí k představení novinek a průmyslových trendů. Nejinak je tomu u společnosti Festo, která zde pravidelně vystavuje nejen své novinky z oblasti manipulační a automatizační techniky, ale také výsledky nekonvenčně laděných projektů. O překvapení a nápadité konstrukce tu nebývá nouze.

Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

Téměř na všech tuzemských technických fakultách (až na čestné výjimky) permanentně klesá počet studentů. Důvodem není v globálním pojetí snižující se zájem mladé generace o studium na vysokých školách. Naopak, humanitní obory na veřejnoprávních školách či ekonomické a manažerské na těch soukromých se těší čím dál většímu zájmu. Přesto pokračuje trend snižování zájmu o studium technických oborů i přes skutečnost, že právě po těchto absolventech a žádných jiných je v praxi zvyšující se poptávka a do budoucna tomu s ohledem na vývoj hi-tech techniky nebude jinak. Přesto se absolventi středních škol stále hlásí na humanitní obory, po jejichž vystudování získávají stále obtížněji uplatnění a nakonec končí například i jako pokladní v supermarketech.

Bezpečnost a rizika strojních zařízení, část 1

Série třech článků předkládá základní informace o "Novém přístupu" k zajištění bezpečnosti strojních zařízení. Pro představitele vedení firem, osoby odpovědné za systémy managementu kvality výrobce strojních zařízení, poskytuje tento text přehledný soubor o činnostech, které nesmí chybět v certifikovaném systému. Pro zákazníky a uživatele strojních zařízení je prokazatelnost jejich očekávané standardní bezpečnosti nejen zásadní otázkou důvěryhodnosti, ale kritériem při výběru dodavatele (viz CE, ES prohlášení, návody k bezpečné instalaci, obsluze, údržbě i likvidaci).

Havířina – těžká dřina

Těžba uhlí bývá historicky spojována s orientací hospodářství na těžký průmysl, zastaralé provozy a negativní dopady na životní prostředí. Opak je však pravdou. Uhlí je dobýváno moderními technologiemi a roste zájem o kvalitní uhlí použitelné v hutnictví a dalších perspektivních oborech. Lze očekávat, že jeho úloha ve světové ekonomice se s ubývajícími zásobami ropy a zemního plynu bude dále zvyšovat.

Co se skrývá za značkou? Ikea, Lego, Toshiba

Další díl našeho seriálu navazujícím na historickou encyklopedii ostravské rodačky a profesorky Jany Geršlové, vám poodhaluje historická fakta spojená se vznikem světový firem a korporací. Každý měsíc vám předkládáme zkrácené ukázky třech vybraných oborově tříděných značek.

Pět za jednoho

Obchodní společnost CNC Invest po dlouhých 17 let na českém a slovenském trhu zastupovala japonského výrobce obráběcích strojů Okuma. Ke konci letošního února však došlo k vzájemné dohodě, která tuto spolupráci ukončila. Firma CNC Invest tak byla před rozhodnutím, jakou cestou se dále dát.

Informační technologie

Softwarové novinky pro technology

CAD/CAM systém TopSolid přichází s novou verzí 6.14 a 7.7. Novinky se týkají jak oblasti konstrukce, tak technologií, a je jich tolik, že bychom vyčerpali rozsah tohoto časopisu, pokud bychom se je pokusili vyjmenovat a stručně popsat opravdu všechny.

Letošní novinky - cloud a důraz na simulace

Jak je v tomto období obvyklé, představil Autodesk i letos nový software pro digitální prototypování v průmyslové výrobě ve verzi 2014. Desktopové i cloudové aplikace umožňují výrobcům stále efektivněji, rychleji a s nižšími náklady navrhovat, vyrábět a dodávat na trh lepší produkty. Letošní verze řešení Autodesk také klade velký důraz na simulační procesy.

Inovace

Selektivní laserové slinování polymerů

Další pokrok lidstva nelze realizovat bez zásadních inovací výroby. Hnací silou je neustále sílící konkurence globálního rozsahu. Ta vyvolává rostoucí tlak na inovace materiálů a výrobních technologií a na efektivnější využívání znalostního potenciálu vědeckých a výzkumných pracovišť. V posledních letech se do popředí zájmu dostávají inovativní výrobní procesy, jejichž podstatou jsou tzv. aditivní technologie, původně vyvinuté pro účely rychlé výroby prototypů (rapid prototyping, 3D printing).

Komerční příloha

Nová dimenze v tryskání malých dílů

Inteligentním řešením detailů a použitím osvědčených komponent zajišťuje inovativní Multi-Tumbler Rösler dosud nikdy nedosaženou bezpečnost procesu při bubnovém tryskání dílů.

Korozní problémy při spalování biomasy a komunálního odpadu

Kotle pro spalování biomasy jsou určeny buď ke 100% spalování biomasy, nebo ke kombinaci biomasa - uhlí. V současné době se spaluje především dřevní štěpka, ale přechází se i na spalování zemědělských produktů (sláma, otruby, seno, slupky, oříšky). Předpokládá se i spalování energetických rostlin (šťovík, laskavec, topolovka, mužál). Ve srovnání s dřevnými štěpky se jedná o suroviny s vyššími obsahy chlóru a síry a jejich sloučeniny ve spalinách zvyšují korozní problémy teplosměnných ploch kotlů.

Moderní povrchové úpravy

Akciová společnost Liss byla založena a je 100% vlastněna švýcarskou skupinou B.C.I. Group. Od svého založení před více jak 22 lety se vyprofilovala na oblast inovací, zavádění nových technologií a postupů především v oblasti povrchového inženýrství a povrchových úprav. Aktivně působí nejen v oblasti aplikací a vývoje tenkých PVD povlaků. Nabízí svoje služby i v oblasti galvanických vrstev, metalizace nevodivých materiálu a depozici optických vrstev.

Porušení celistvosti při žárovém zinkování

Nanášení povlaků žárového zinku spočívá v ponoření ocelových součástí do tekutého kovu o teplotě cca 450 °C. Zinkovaný dílec je při ponořování do taveniny vystaven nerovnoměrnému působení zvýšené teploty, kdy část pod hladinou se rychle prohřívá, zatímco část nad hladinou má teplotu prostředí. Součásti jsou proto v průběhu ponořování do zinkové taveniny namáhány významným proměnným pnutím vyvolaným tepelnou roztažností materiálu. Napětí jsou tahová a tlaková a dosahují meze kluzu materiálu. Zinkované dílce se vždy deformují a obsahují zbytková napětí.

Vyhodnocování čistoty povrchu

Možnosti kontroly čistoty povrchu z hlediska mastných a prachových nečistot se rozšířily o metodu kontinuálního skenování v reálném čase. Metoda doplňuje již existující statický způsob detekce a přináší možnost snadné a rychlé namátkové kontroly komplexních kovových výrobků a součástí. Její univerzálnost dovoluje použití přímo v provozu, není zapotřebí žádné testovací temné komory, ani laboratoře.

International Galvanizing Awards 2012

V roce 2009 Evropské sdružení asociací žárových zinkoven (EGGA) vyhlásilo 1. ročník soutěže o nejlepší evropskou stavbu s užitím žárově pozinkované oceli - European Galvanizing Award 2009. Pro rok 2012 (2. ročník) byla soutěž přejmenována na International Galvanizing Awards a měla již celosvětovou působnost.

Koroze kovů ve výrobním procesu a při exportu

V procesu, který začíná příjmem kovových polotovarů a končí hotovým produktem dodaným zákazníkovi, je velké množství rizik, která mohou negativně ovlivnit konečnou kvalitu a vzhled výrobku. Z hlediska balení a protikorozní ochrany s využitím odpařovacích inhibitorů koroze (VCI - vapor/volatile corrosion inhibitor) je klíčový především stav povrchu baleného kovu neboť v případě přítomnosti vody, mastnoty, nečistot a reziduí procesních kapalin na povrchu výrobku, nemohou inhibitory proniknout až ke kovu (potažmo k primární oxidační vrstvě), povrch úspěšně pasivovat a chránit před korozí.

20 let vývoje průmyslových PVD technologií

U lidí může představovat 20 let nejlepší, nejkrásnější a nejplodnější období. V případě věku komerčních firem to může znamenat mládí, střední věk i relativně pokročilé stáří. Záleží především na dlouhodobém podnikatelském záměru, uplatňování stále nových nápadů a pozitivní motivaci všech zaměstnanců, nejen majitelů či manažerů. Pro SHM platí určitě paralela s nejplodnějším a nejkrásnějším období v lidském věku. Podělte se s námi o radost z mladého výročí dvacetileté společnosti SHM v přehledu vývoje PVD technologií a povlaků za posledních dvacet let, které do značné míry odrážejí vývoj v oboru obecně.

Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu

Výroba automobilů, která splní veškerá přání a požadavky zákazníků, je skutečným uměním. V TPCA je za ni zodpovědná Toyota, jejíž výrobní systém TPS (neboli Toyota Production System) je v automobilovém průmyslu pojmem a zárukou efektivní výroby. Hlavní prioritou je skloubit nekompromisní požadavky na kvalitu a bezpečnost s naprostým respektem k ochraně životního prostředí.

Analýza tloušťky pokovení ručním spektrometrem

Příspěvek pojednává o možnostech ručního spektrometru Delta pracujícího na principu ED-XRF (energiově disperzní rentgenové fluorescenci) a jeho možnostech analýzy tloušťky galvanických vrstev.

Výzkumné a vývojové pracoviště

Společnost Galatek Ledeč nad Sázavou dodává kompletní provozy lakoven a linek povrchových úprav v evropské kvalitě pro nejširší okruh zájemců, se zaměřením na střední a větší zákazníky.

Koroze a ochrana proti korozi zásobníku na kapalná paliva

Surová ropa je směsí různých uhlovodíků, které samy nevyvolávají korozi kovů a slitin. Surová ropa obsahuje ale také vodu, některé soli (chlorid sodný, chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý), sulfan (sirovodík) a mikroorganismy. Tyto kontaminanty jsou obsaženy v surové ropě ve velmi malých koncentracích (1-3 % hmotnostních) a působí korozí dna zásobníků, pontonů, střech a nikoliv jejich stěn.

SST představuje

Optimální osvětlení průmyslových hal

Podle evropských průzkumů jsou asi tři čtvrtiny kancelářského a průmyslového osvětlení zcela neefektivní. Jde převážně o výrobní a skladovací prostory a příslušející administrativní budovy. Chybí inteligentní řízení světla v kombinaci s regulovatelnými svítidly a senzory s ohledem na přirozené denní světlo.

Trendy

Obrábění bezolovnatých slitin mědi

Třískové obrábění bezolovnatých slitin mědi je ve srovnání s obráběním slitin mědi obsahujících olovo podstatně obtížnější. Při použití optimální geometrie, materiálu a povlaku břitu, jakož i vhodné strategie chlazení, je možné dosáhnout kontrolovaného utváření třísky a většího výkonu obrábění i u bezolovnatých slitin mědi.

Špičkové technologie jsou základem pro přesnost a flexibilitu

Rodinná firma AFS Fördertechnik GmbH, založená před jedenácti lety v Mudenbachu, se zaměřuje na výrobu ozubených kol, řemenic pro klínové řemeny nebo vodicí kladky, obecně součástí pohonů pro výrobní zařízení v oblasti automobilového a potravinářského průmyslu.

Japonské rozdíly

Tak, jako je pro nás Evropany těžké rozpoznat jednotlivé národnosti v Evropě, stejně obtížné a možná mnohem obtížnější je pro nás poznat rozdíly mezi japonskými společnostmi podnikajícími ve stejném oboru. V oblasti Nagoji mají svá sídla hned tři největší japonští výrobci obráběcích strojů.

Přínosy vysokotlakého chlazení při třískovém obrábění

Stále větší počet výrobních firem profituje z výhod, které do jejich provozů přineslo nasazení vysokotlakého chlazení pro obráběcí stroje. K těmto výhodám patří vyšší produktivita dosažená zvýšením řezných rychlostí i posuvů, snadnější lámání třísek a tím i jejich lepší odvod z místa řezu, jakož i podstatně delší životnost řezných nástrojů, které díky přesně umístěnému proudu chladicí kapaliny do místa řezu přirozeně stárnou a neničí se v důsledku přehřátí. V neposlední řadě k nim patří také kvalitnější povrch obrobku.

Malé nástroje pro velkou práci

Pokud platí, že dobré věci přicházejí po malých kouscích, pak nová řada malých destiček od společnosti TaeguTec přichází v době, kdy současný ekonomický pokles a vylepšené technologie slévání a tváření vyžadují změnu konvenčních řezných nástrojů. Hloubka řezu se při hrubovacím soustružení pohybuje v rozmezí 2-3 mm, čímž se délka řezné hrany 12-15 mm, kterou mají klasické břitové ISO destičky, stává nadměrnou.

Zlepšení povrchu a tvaru

Superfinišováním je možné dosáhnout znatelného zlepšení kvalitativních (fyzikálních) parametrů u vysoce zatěžovaných obrobků. Vyšší efektivita, zmenšení tření a snížení TCO (Total Cost of Ownership, tj. celkových nákladů na vlastnictví) jsou jen některé z pozitivních efektů.

Nové nástroje pro frézování, soustružení a vrtání

Společnost Seco Tools představuje celou řadu nových produktů pro aplikace v oblasti frézování, soustružení a vrtání, které přinášejí vyšší produktivitu obrábění.

Šneková soukolí (převody)

Kvalita obrobeného ozubení je obecně přímo závislá na technické úrovni nástroje. Společnost Pilsen Tools, s. r. o., výrobce uvedených nástrojů, proto trvale věnuje maximální pozornost kvalitě provedení, tj. geometrické a rozměrové přesnosti, jakosti a stavu polotovaru, tepelnému zpracování a integritě povrchu řezných funkčních ploch. Trvalé zlepšování uvedených parametrů je i předmětem řešených výzkumných a vývojových projektů.

Filtrace vzduchu při obrábění

V redakci se objevila informace o zajímavém projektu, který vznikl na základě dlouhodobější spolupráce mezi firmami Toshulin (známý a významný výrobce svislých soustruhů a svislých obráběcích center) a Wemac (úspěšná, ryze česká firma, působící v oblasti průmyslové filtrace vzduchu v kovoobrábění) a protože obě společnosti souhlasily se zveřejněním většiny technických detailů, rádi se s vámi o ně podělíme.

Soustružení korozivzdorných ocelí novými řeznými materiály

Pro vysoce produktivní soustružení korozivzdorných ocelí vyvinula společnost Tungaloy Corporation nové řezné materiály destiček s označením T6100 a AH600, které se nyní dostaly také na český trh. Tyto nové karbidové materiály přináší koncovému uživateli vyváženou skladbu destiček poskytujících výraznou odolnost proti vylamování břitu a otěru při středním až vysoko-rychlostním soustružení.

Zvyšování produktivity a snižování nákladů

Pouhá výroba a distribuce řezných nástrojů dnes již nepostačuje současným trendům potřeb jejich uživatelů. Faktory obrábění, řezné nástroje a výrobní zázemí se musí v této moderní době chápat jako hluboce komplexní záležitost. Vliv těchto faktorů má stále větší podíl na efektivním a maximálním využití potenciálu poměrně nákladných obráběcích nástrojů.

Efektivní údržba vodou mísitelných obráběcích kapalin

Legislativní změny v oblasti používání a označování chemických látek kladou stále vyšší nároky na výrobce obráběcích kapalin při výběru složek a přísad pro zlepšení jejich užitných vlastností. Bez provozní údržby však ani moderní řezné kapaliny bez obsahu nebezpečných látek nemusí přinášet očekávané vlastnosti - zejména dlouhou životnost a vysoký hygienický standard. Právě na tyto dva aspekty se v následujícím článku zaměříme.

Příručka pro technology: Kompenzační přístup při frézování - posuv

Výroba správně opracovaného komponentu je záležitostí přeměny hrubého obrobku v dokonale dokončený kus tím nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem. Dosažení tohoto cíle je částečně záležitostí geometrie (dráha frézy) a částečně technologie (výběr frézy a řezných podmínek).

Správné skladování použitých čisticích utěrek

Čisticí utěrky jsou praktické a pomáhají udržovat pracoviště v čistotě. Důkladně odstraňují zbytky olejů, řezných kapalin, ředidel nebo kovové třísky. Ale ten, kdo ve svých výrobních halách shromažďuje použité utěrky v otevřených nádobách, porušuje protipožární předpisy.

Břitové destičky pro soustružnické operace

Mezi novinkami společnosti Iscar pro ISO soustružení najdeme ekonomické břitové destičky nebo inovovaný páčkový upínací mechanismus. K dispozici jsou také nové ekonomické pětibřité destičky pro soustružení závitů, pětibřité destičky pro upichování a zapichování a také nový výkonný zapichovací systém.

Složité díly z těžce obrobitelných materiálů

Jeden z trendů ve výrobě osobních automobilů lze shrnout do následujících slov: nové výrobní závody přinášejí nové výzvy. Zejména v Jižní Americe a Číně se nyní staví řada výrobních závodů, jejichž plánování má řadu nových požadavků.

Dokonalé pedály

Jak cyklističtí nadšenci a osoby zasvěcené tomuto sportu jistě vědí, minulé desetiletí nejslavnějšího švýcarského výrobce jízdních kol, firmy BMC, by se dalo přirovnat k zajímavé, ale místy krkolomné jízdě. Firmu, kterou původně založil anglický emigrant vyrábějící jízdní kola pro britskou značku Raleigh, koupil v roce 2001 švýcarský podnikatel Andy Rihs, který postavil impozantní nový výrobní závod ve městě Grenchen, nedaleko Bernu, s prostým, jednoznačným cílem sestavit zde jízdní kolo a tým schopný vyhrát závod Tour de France.

Technologické testy

Blaser Swisslube, společnost působící v oblasti maziv, nedávno rozšířila technologické centrum ve svém sídle ve švýcarském Hasle-Rüegsau. Už po čtyři roky jsou zde testovány nově vyvinuté chladicí a mazací látky a zákazníci zde tak mají možnost v reálném prostředí testovat konkrétní technologie.

Obrábění titanu, superslitin a nerezavějících ocelí

Je známo, že obrobitelnost těchto materiálů vyžaduje odlišný přístup než u standardních ocelí. Pro vyšší spolehlivost a maximální trvanlivost nástroje je nutné zajistit vysokou tuhost nástroje, optimální geometrii s vynikající řezivostí i za vyšších řezných parametrů, vhodnou jakost slinutého karbidu a povlaku pro dlouhou životnost, a v neposlední řadě umožnit dostatečný přívod procesního média skrze nástroj přímo na břit.

Podavače tyčí zvyšují produktivitu výroby

V posledních letech se na strojírenském trhu objevila spousta nových technologií. Velký pokrok nastal jak v řešení vlastních obráběcích strojů, tak příslušenství, která jednotlivé výrobní technologie vyžadují. Pro plné využití každého obráběcího stroje je důležité, aby použité příslušenství bylo v souladu s jeho výrobními možnostmi. Jedině tak je možné dosáhnout maximální možný výkon ve výrobním procesu.

Výroba

Zdokonalený procesní řetězec

Konstrukce dílů, zhotovení řezných plánů a programů ohýbání, plánování výrobních procesů a jejich kontrola: moderní výrobu plechu si už nelze představit bez výkonného softwaru. Pomocí nového BySoft 7 společnosti Bystronic může uživatel rychle a pohodlně zkonstruovat rozměrově přesné díly a pouhým stisknutím tlačítka vypracovat řezné plány a programy ohýbání. Kromě toho je zajištěno a kontrolováno efektivní plánování výrobních procesů. Pro další zdokonalování procesního řetězce při zpracování plechů jsou však navíc zapotřebí vysoce moderní stroje. V tomto ohledu jsou vhodné oba dva nové stroje firmy Bystronic - laserový řezací stroj ByAutonom a ohraňovací lis Xcite.

Bezpečnost provozovaných pohyblivých schodů a chodníků

Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky (eskalátory a travelátory) mají historicky obdobný vývoj jako výtahy. První eskalátor vznikl v roce 1899 v New Yorku a o jeho rozvoj se z počátku, stejně jako u výtahů, zasloužila firma OTIS. V Československu se objevil první eskalátor v Praze v roce 1926, byl v dřevěném provedení a nahradil bývalou starou pozemní lanovou dráhu na Letnou. V roce 1939 byl otevřen moderní obchodní dům Bílá labuť společnosti Brouk a Babka, jehož eskalátory byly dlouho jedinými v Praze.

Pyramida produktivního procesu

Uživatelé obráběcích strojů jsou často konfrontováni s protichůdnými požadavky: vyrábět co nejlevněji, vyrábět co nejrychleji, vyrábět co nejpřesněji.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit