Témata
Reklama

V redakci se objevila informace o zajímavém projektu, který vznikl na základě dlouhodobější spolupráce mezi firmami Toshulin (známý a významný výrobce svislých soustruhů a svislých obráběcích center) a Wemac (úspěšná, ryze česká firma, působící v oblasti průmyslové filtrace vzduchu v kovoobrábění) a protože obě společnosti souhlasily se zveřejněním většiny technických detailů, rádi se s vámi o ně podělíme.

Před nějakým časem se firma Toshulin rozhodla vybudovat vzorové pracoviště, sestavené ze čtyř svislých soustruhů. Toto pracoviště, které bude umístěno přímo ve výrobním závodě, by mělo plnit následující úlohy: především by mělo sloužit pro prezentaci špičkové technologie firmy potenciálním zájemcům o stroje Toshulin v reálných podmínkách průmyslové výroby a dále bude využíváno pro testování nových materiálů, nástrojů a nejnáročnějších metod obrábění. Samozřejmostí také bude využití strojů pro vlastní a kooperační výrobu.

Reklama
Reklama

Ochrana životního prostředí

Firma Toshulin důrazně dbá na dodržování principů ochrany životního prostředí a protože předpokládané zatížení tohoto špičkového pracoviště může být z hlediska vlivu na pracovní prostředí v hale extrémní, rozhodli se pracovníci výrobce osadit stroje odpovídajícím výkonným filtračním systémem. Je zřejmé, že toto zadání je složitější, než by se mohlo na první pohled zdát. Svislé soustruhy Toshulin jsou robustní stroje určené jak pro hrubovací, tak i dokončovací operace – to znamená, že během procesu obrábění se do ovzduší může uvolňovat velmi různorodá vzdušnina široce variabilního složení. Stroje jsou objemově rozměrné, polokrytované a s ohledem na jejich kinematiku (pojezdy os, rotace stolu) je proudění vzduchu během procesu obrábění poměrně nevyzpytatelné. Rovněž technologické vybavení strojů bude na výši – pracovní posuvy, rychloposuvy, vysoké otáčky vřetena, vysoké pracovní tlaky chladicích kapalin apod. – to vše jsou faktory, které velmi negativně ovlivňují vzdušninu produkovanou při obrábění. Chladicí kapalina, proudící vysokou rychlostí k břitu nástroje a dopadající na rotující obrobek, totiž vytváří extrémně jemný emulzní aerosol, složený převážně z částic o velikosti jednoho mikrometru a menší – a to je podle dostupných informací opravdu problematická vzdušnina. Všechny tyto faktory je proto třeba při návrhu vhodného filtračního zařízení vzít pečlivě v úvahu.

Aplikace filtrační věže Absolent

Odsávání a filtrace vzdušnin

Volba proto padla na osvědčeného partnera – společnost Wemac. Tato firma se již roky úzce specializuje právě na oblast odsávání a filtrace vzdušnin vznikajících při procesech obrábění v kovoprůmyslu a v tuzemsku se může pyšnit více než šesti tisícovkami instalací. Abychom o uvažovaném projektu získali detailnější informace, požádali jsme o vyjádření ředitele firmy Ing. Davida Kratochvíla, který nám sdělil následující: „Spolupodílet se na podobné práci společně s tak prestižní firmou je čest a závazek zároveň. Proto jsme k projektu přistupovali velmi pečlivě. Prvním problémem je u podobných sestav stanovit správně potřebnou kapacitu vhodného filtračního zařízení, v dalších krocích je pak třeba zabývat se volbou nejvhodnějšího filtračního principu, způsobem napojení, odvodem vyčištěného vzduchu atd.“

Kapacita filtrační jednoty

Pro stanovení potřebné kapacity filtrační jednotky existuje více či méně složitá metodika. U velkých a otevřených strojů s nejednoznačným pohybem masy vzduchu se může jednat o poměrně komplikovaný postup. Samozřejmě by nebyl problém odrazit se čistě mechanicky od celkového vnitřního prostoru stroje, který má být odsáván, a konstatovat, že vzduch ve stroji se má vyměnit např. čtyřikrát za minutu. David Kratochvíl k tomuto dodává: „Bohužel i s tímto postupem se lze setkat. Tím bychom se ovšem konkrétně v případě většího z obou strojů dostali na celkovou kapacitu filtrační jednotky přes 40 000 m³.h-1, což je monstrum velikosti kamionu s příkonem přes 50 kW. Proto jsme pro stanovení potřebné kapacity použili princip řízeného proudění vzduchu – což zjednodušeně řečeno znamená, že v určitém místě stroje instalujeme tzv. vzduchovou clonu, která brání šíření aerosolu nežádoucím směrem, a zároveň jej směruje k místu odsávání. Pomocí technologie vzduchových clon lze velmi výrazně ovlivňovat směr a rychlost proudění vzduchu ve stroji. Tímto způsobem, který se velice osvědčil právě u velkých a otevřených strojů, lze výrazně snížit potřebnou kapacitu filtrační jednotky, aniž by došlo ke snížení celkové účinnosti odsávání. Díky tomu jsme pro aplikaci Toshulin mohli navrhnout filtrační jednotku A•Mist-80TF s kapacitou pouze 8 000 m³.h-1.

Princip filtrace

Náročnější byla diskuse o vhodném principu filtrace. Optimální totiž je, pokud se mohou parametry odsávané vzdušniny změřit – tedy jaká je výstupní koncentrace, jaká je teplota vzdušniny, jaké je velikostní rozložení částic aerosolu ve vzdušnině apod. To v tomto případě nebylo možné, protože stroje ještě nejsou v provozu a navíc na nich bude aplikována různá technologie.

První a druhý stupeň se skládá z filtračních kazet„Po dohodě s uživatelem jsme nakonec navrhli třístupňový princip filtrace pomocí filtrační věže Absolent A•Mist-80TF. Absolent je švédský výrobce skutečně špičkových filtračních jednotek pro nejtěžší aplikace, u nichž díky pozoruhodnému principu filtrace dosahuje životnosti interních filtračních elementů v řádu až několika roků – hovoříme skutečně o zcela bezúdržbovém provozu. Jakost filtrace je navíc vynikající, na výstupu z filtračních věží Absolent běžně naměříme výstupní koncentrace v řádu tisícin, přičemž česká norma stanovuje limit pro emulzní a olejové aerosoly na hodnotě 5 mg.m-3. Jednotky lze dále osadit frekvenčními měniči s odpovídajícími čidly, a tím je možné při použití funkce konstantního průtoku dosáhnout významných úspor i ve spotřebě elektrické energie,“ uzavřel Ing. David Kratochvíl a vysvětlil princip filtračních věží Absolent A•Mist-80TF.
Stroj společnosti Toshulin

Filtrace probíhá ve třech stupních. První a druhý stupeň se skládá z filtračních kazet Absolent s autodrenáží (po nasycení na určitou úroveň zachycené médium volně stéká a shromažďuje se v nádrži jednotky v její spodní části). Díky tomuto zásadnímu efektu se oba tyto stupně zanášejí velmi zvolna. Použitý filtrační materiál odpovídá aktuálnímu způsobu použití a vždy je snaha dosáhnout toho, aby první, nejrobustnější stupeň zachytil až 80 % objemu všech vstupních částic – tedy zejména těch největších. Druhý stupeň je pak určen pro částice střední velikosti a bývá navrhován tak, aby do třetího stupně vstupovalo max. 1–1,5 % všech odsávaných nečistot. Třetí filtrační stupeň (tzv. HEPA filtr) zaručuje konstantní stupeň odlučování 99,99 % při velikosti 0,3 μm.

Dlouhé cykly výměny filtračních elementů

Právě díky neobvykle velké filtrační ploše zejména prvního filtračního stupně a dále pak schopnosti uvolňovat od určitého stupně nasycení zachycené médium je dosaženo mimořádně dlouhých cyklů výměny jednotlivých filtračních elementů, které mohou být samozřejmě měněny samostatně (každý filtrační stupeň má vlastní čidlo, které samostatně hlídá jeho stav). U některých uživatelů v ČR i v zahraničí dosahuje životnost jednotlivých filtračních stupňů šesti i více let.

Poděkovali jsme za vysvětlení a za poskytnuté informace a věříme, že díky spolupráci obou úspěšných firem vznikne pozoruhodné obráběcí pracoviště, na které se rádi v budoucnu přijedeme podívat.

Dana Benešová

wemac@wemac.cz
www.wemac.cz

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 130531
Datum: 07. 05. 2013
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Odsávání aerosolů u velkých otevřených strojů

Často se setkáváme s tvrzením, že je prakticky nemožné efektivně odsávat velké, otevřené stroje a chránit tak jejich obsluhu před negativními účinky rozptýlené chladicí kapaliny - olejového nebo emulzního aerosolu.

Jak odsávat a filtrovat olejové mlhoviny a emulzní aerosoly?

Je bezpochyby chvályhodné, že drtivá většina vedoucích pracovníků strojírenských firem, ve kterých se převážně pracuje s obráběcími stroji, klade v dnešní době velký důraz na kvalitní pracovní prostředí.

Kompaktní filtrační jednotka pro nejtěžší aplikace

Pro odsávání olejových aerosolů a emulzní mlhoviny v kovoprůmyslu je dnes k dispozici dostatečné množství různých filtračních systémů.

Související články
Ochrana vodicí dráhy

Od června 2013 je firma TAT – pohonová technika, s. r. o., výhradním obchodním zastoupením italské firmy P.E.I., která je výrobcem ochranné vodicí dráhy. Tímto sortimentem se doplňují komponenty pro výrobce strojů – obráběcích, dřevoobráběcích, laserových –, které již firma dodává: ozubené tyče, kuličkové šrouby, přesné převodovky, lineární vedení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezpečnost u strojů

Firmy Elesa a Ganter představují nepřetržitě nové produkty. Tentokrát jsou zaměřené na bezpečnost u strojů s vysokou provázaností elektronických okruhů a mechanických dílů.

Pryč s olejem ve vodě

Málokdo očekával, že novým materiálem, který odstraňuje olej z vody, se stane nitrid bóru, známý spíše jako nástrojový materiál než jako sorbent. S objevem nečekané podivuhodné vlastnosti materiálu, který je modifikací kubického nitridu bóru cBN na vyměnitelné břitové destičky pro obrábění, nyní přišli australští a francouzští vědci.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Odsávání a filtrace ve slévárnách tlakového lití

Na problematice odsávání a filtrace vzduchu ve slévárnách tlakového lití si již vylámal zuby nejeden dodavatel filtrační techniky - jedná se totiž o velmi náročné provozy s komplikovanou strukturou odsávané vzdušniny, které obsahuje jak suchý kouř, tak i částice přilnavého oleje a mnoho dalších nečistot.

Francouzi pracují, aby mohli žít, Němci žijí, aby mohli pracovat. A Češi…?

Život je jedna velká náhoda a skládá se z dílčích menších. K jedné z nich můžeme řadit i tuto reportáž, jež měla svůj původ právě v setkání s ředitelem firmy Brück Lubošem Malým při naší společné cestě do Jižní Koreje. Zde jsme se domluvili, že následně navštívím "jeho" firmu. Den D záhy nastal a my vám přinášíme základní dojmy z téměř sedmihodinového pobytu. Materiál by však stačil na celou knihu, v oblasti výzkumných a experimentálních záležitostí pak na aplikační vysokoškolská skripta, která by byla snem každého pedagoga. Tak rozsáhlé jsou zkušenosti Luboše Malého a jeho týmu za posledních 16 let, co fabriku postavil na pevné nohy a díky zapáleným a erudovaným zaměstnancům a moderním technologiím zajistil perspektivu do daleké budoucnosti. Jak to vše začalo? Pojďme proti spirále času…

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Úspora času a nákladů s technologií MQL

Myšlenka snížit spotřebu chladicího maziva při obrábění není nová. Naopak - technologie minimálního množství maziva (MQL) byla popsána a zavedena již před 20 lety. Stejně jako v mnoha jiných případech, technologie musela projít dlouhou cestou vývoje.

5tiosé obráběcí centrum pro zpracování kamene

Spolupráce partnerů projektu s názvem Vývoj nové generace CNC strojů pro zpracování kamene mezi společností Kaspe, a. s. a Ústavem výrobních strojů a zařízení, Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii z Fakulty strojní, ČVUT v Praze je v současné době ukončována výrobou prototypu nového stroje.

Zkušenosti made in Siemens v průmyslových aplikacích

V minulém čísle jsme slíbili, že se budeme věnovat věcem nadčasovým. Takových pěkných záležitostí má Sinumerik ve své kuchyni dostatek a my jsme z této nabídky pro vás dnes vybrali pomocníka nenápadného, zato však neuvěřitelně významného a pracovitého. Dovolte, abychom v dnešním příspěvku představili Drive CLiQ - komunikační médium pro přenos regulačních dat u pohonů Sinamics v reálném čase

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit