Témata
Reklama

Zlepšení podmínek pro zaměstnance i pro obyvatele města slibuje americká společnost Procter & Gamble, která vstoupila na československý trh v roce 1991, kdy odkoupila od Fondu národního majetku závod Rakona Rakovník. Zástupci firmy hovoří o moderní výrobě na nových automatických linkách a nulovém spotřebním odpadu.

Na setkání s novináři spojeném s exkurzí rakovnického závodu byl představen konkrétní plán s důrazem na ekologii, který počítá s nulovým limitem produkovaných odpadů. „Jedná se o zásadní krok na cestě k dlouhodobé vizi moderní výrobní společnosti, která neprodukuje žádné odpady v továrnách a snižuje na nulu i spotřební odpad,“ uvádí se v memorandu. Takovýmto způsobem pracuje již 45 výrobních závodů firmy po celém světě (z celkových 136). První továrnu s nulovým odpadem najdeme v Budapešti (2007). V České republice dosáhl závod tohoto označení v roce 2011. V současné době je ve zmíněných 45 továrnách zcela běžným standardem to, že 99 % materiálů, které do nich vstoupí, je opouští buď jako hotový výrobek, nebo jako recyklát. „Svůj podíl na tom má neustálé zvyšování kvality produktů, zmenšování jejich obalů i větší kompaktnost. Kromě výročí 175 let od založení P&G oslavujeme tedy i fakt, že brány našich továren opouští jako odpad méně než 1 % všech materiálů, které do nich vstupují,“ vysvětlují zástupci firmy při exkurzi v jedné z hal u nových výrobních linek, které taktéž umožňují uvedené vize splnit.

Reklama
Reklama
Letecký snímek areálu závodu

Hlavním „velínem“ je ovšem moderní Technické centrum, které je odpovědné za vývoj a implementaci nových technologií nejen pro závod Rakovník, ale pro celý region střední a východní Evropy, Blízkého východu a Afriky. Inženýři tady připravují technologie a řešení projektů pro více než 15 výrobních závodů. Většina projektů se podle informací zástupců firmy řeší pro největší výrobní závody v Čechách, Rusku, Turecku, Saúdské Arábii, na Ukrajině a v Rumunsku. Technické centrum zaměstnává asi 40 inženýrů (stále hledá nové mladé talenty) se specializací na strojní a chemické inženýrství, automatizaci, elektro, modelování a simulaci procesů, stavebnictví, optimalizaci procesů a samozřejmě na bezpečnost a ochranu životního prostředí. V době jeho vzniku (2007/2008) hovořili zástupci firmy v médiích o svých plánech takto: „Dlouhodobě se investuje do ekologie a naším cílem je výroba, která je co nejšetrnější k životnímu prostředí. Právě vývoj ekologických technologií bude tvořit hlavní část práce technologického centra. Vývojové centrum se tak jako první ve střední a východní Evropě zařadí mezi technická střediska firmy, která společnost provozuje ještě v USA, Belgii, Japonsku a Mexiku,“ uvedli pro rakovnický list. Z letošní exkurze je více než patrné, že své vize firma důsledně plní. Pracuje na nových výrobních linkách, recykluje a třídí odpad a přestala dokonce vyvážet na skládku. „Pro společnost je to ekonomicky výhodnější, protože nemusí platit za skládku a peníze naopak dostává za tříděný odpad. Ten odchází z továrny na další využití,“ dodává Pavel Stehlík, který má ve firmě na starosti ekologii.

Vizuální komunikace v souladu s tradicí české firmy

Spojení tradice a modernity

Spojení tradice proslulé Rakony a novodobého korporátního designu světového gigantu Procter & Gamble se osvědčilo. Vnímání značky v regionu posílilo, produktové portfolio se výrazně rozšířilo a vizuální styl jednotlivých značek se dynamizoval. Nicméně i novodobí grafici vycházejí z původních návrhů, ctí tradici jednotlivých firem a konzervativní přístup centrály. Svědčí o tom i připomínání historie rakovnické firmy a budování image na základě regionální tradice. Podle dostupných pramenů vznikla Rakona v roce 1875, kdy František Otta začal vyrábět mýdlo v omšelé budově na náměstí. Postupem času se mu začalo dařit, výroba a prodej rostly po celé 20. století a v roce 1965 se v nabídce objevily prášky na praní a později také přípravky na mytí nádobí. Procter & Gamble (P&G) oba tyto segmenty rozvíjel od roku 1991, kdy získal Rakonu od Fondu národního majetku a dále citlivě přetvářel její portfolio i corporate design. V současné době vyrábí firma 16 značek ve 170 variantách produktů, včetně pracích prášků Ariel, Dash, Tide, Vizir a Bonux, přípravek na nádobí Jar, čisticí prostředek Mr. Proper nebo aviváž Lenor. Od roku 2004 pak kosmetické produkty Old Spice, Secret, Infasil a od roku 2007 Gillette. Výrobu exportuje do více než třiceti zemí západní, střední a východní Evropy. Již zmíněné Technické centrum poskytuje mezinárodní podporu technologickému vývoji produktů a nové designové centrum (2010) služby vizuální komunikace pro místní závod i celou západní Evropu. Nutné je připomenout i podnikatelskou složku na Slovensku, která vznikla po rozdělení ČSFR v roce 1993. Dalším důležitým mezníkem byl rok 1999, kdy se česká společnost stala součástí regionální organizační jednotky Central Europe South, působící v pěti zemích (Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Chorvatsko a Slovinsko) se správou v Budapešti. V roce 2011 se Česká republika stala součástí nové struktury P&G a od 1. července 2011 se dosavadní dvě skupiny zemí (střední Evropa Jih – CES – a střední Evropa Sever – CEN) sloučily a vytvořily novou organizaci Střední Evropa (CE).

Ekologické vnímání produkce

Za nejvýraznější projekt v rámci investičního programu zaměřeného na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce označují zástupci firmy odsávací a filtrační systémy, které výrazně snížily hodnotu celkových emisí. Původní neekologický uhelný bojler (coal fired boiler) byl nahrazen bojlerem na zemní plyn. Dalším ryze ekologickým počinem je zmíněný nulový limit produkovaných odpadů, což představuje podle slov zástupců firmy zásadní krok na cestě k dlouhodobé vizi společnosti neprodukovat žádné odpady v továrnách a snížit na nulu i spotřební odpad. Bob McDonald, generální ředitel a předseda představenstva P&G, k tomu dodává: „V naší představě budoucnosti jsou továrny maximálně využívající energii z obnovitelných zdrojů a výrobky vznikající z recyklovaných materiálů. Chceme takové továrny, kde se maximálně šetří se zdroji a neprodukuje se žádný odpad. Z toho důvodu je třeba pohlížet na odpad a produkci úplně jinak. Díky našim 45 továrnám, v nichž recyklujeme a znova využíváme nebo měníme na energii veškerý odpad, jsme blíže takovéto budoucnosti.“

Nové výrobní linky pracují v souladu s ekologickými záměry firmy.

Aby P&G dosáhl nulového odpadu u všech továren, hledá inovativní způsoby, jak odpad zužitkovat. V Mexiku se například odpad z výroby toaletního papíru Charmin používá na výrobu nízkonákladové střešní krytiny, s jejíž pomocí se staví domy v lokálních komunitách. Ve Velké Británii je odpad z výroby plenek a ubrousků využit jako výplň při výrobě polstrovaného nábytku. Odpad z výroby holicí pěny Gillette je tradičně kompostován.

Detail výrobní linky představuje její vstupní část.

„Pro papír, plasty a sklo máme velmi dobře definovaný recyklační systém, ale naše produktové portfolio je hodně široké. Proto hledáme udržitelná řešení pro různorodé typy odpadu,“ uvedl Dr. Forbes McDougall, který řídí program P&G pro globální nulový odpad.

„Zaměřili jsme se na hledání řešení pro nejnáročnější odpady v našich největších továrnách. Přestože jsme zaznamenali pokrok v celkovém recyklování, počet továren s nulovým odpadem rostl jen velmi pomalu. V současné době už ve většině případů víme, jak postupovat, a každý měsíc přibude další továrna s nulovým odpadem,“ dodává. Společně s oznámením o továrnách s nulovým odpadem vyzvala společnost P&G také veřejnost, zaměstnance i své zákazníky, aby přemýšleli o vlastních každodenních aktivitách a také o tom, jaký vliv mohou mít na životní prostředí. Navrhují sdílet videa a infografiky na téma ekologických dopadů našich každodenních činností.

Vlastimil Růžička, Rakovník

vlastimil.ruzicka@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 130556
Datum: 07. 05. 2013
Rubrika: Servis / Reportáž
Autor:
Firmy
Související články
Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Čeští obráběči na čínském trhu

Spolupráce mezi českými a čínskými strojírenskými subjekty má kořeny ještě v hlubokém socialismu. Vzájemný obchod se v posledních letech vyvíjel dynamicky, byť v číselném vyjádření výrazně v neprospěch ČR. Po dvou letech růstu a rekordních výsledků došlo v roce 2012 opět k poklesu.

Související články
Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Moderní technologie v mechanice

Vyškovský výrobce teleskopických krytů, kapotáží a jiných výrobků z plechu firma Hestego společně se svojí sesterskou společností KSK Precise Motion, kuřimským výrobcem kuličkových šroubů, uspořádali pro své zákazníky a dealery z tuzemska i zahraničí Technický open house. Během třech dní se této akce zúčastnila celá řada návštěvníků z Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Turecka, Ruska, Polska a dalších zemí, kteří využili pozvání a nahlédli tzv. pod pokličku technického rozvoje a výroby samotné. Naše redakce byla též přítomna, a tak vám přinášíme malé poohlédnutí.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Roztažená křídla čínského draka

Opět po dvou letech se v Pekingu konal jeden z největších světových veletrhů obráběcích a tvářecích strojů a technologií CIMT (China International Machine Tool), který lze velikostně přirovnat k hannoverskému EMO a který rozlohou a počtem návštěvníků zdaleka předčí jeho milánské zastavení, tokijský Jimtof či chicagský IMTS. Celá světová liga (i ti, kteří třeba na EMO nevystavují) se zde prezentuje po boku domácích producentů oboru obráběcí stroje, nástroje a příslušenství. Letos se termín konání kryl s velikonočním týdnem a křesťanský svět musel tento fakt přijmout.

Češi v říši středu

Čínský trh patřil historicky společně s ruským a indickým mezi ty, kam českoslovenští výrobci obráběcích a tvářecích strojů směřovali nejvíce své produkce. Značky jako Škoda, TOS či ČKD dodnes představují pečeť kvality a spolehlivosti, na kterou se snaží současní pokračovatelé těchto českých symbolů navazovat. Někde se jim to celkem daří, někde zasahuje vyšší moc v podobě restrikcí a někde se teprve investiční boom zavádění nových technologií očekává. Čína patří do té první skupiny a firmy se mohou právem těšit z úspěchů, které zde sklízejí.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit