Témata
Reklama

Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

Téměř na všech tuzemských technických fakultách (až na čestné výjimky) permanentně klesá počet studentů. Důvodem není v globálním pojetí snižující se zájem mladé generace o studium na vysokých školách. Naopak, humanitní obory na veřejnoprávních školách či ekonomické a manažerské na těch soukromých se těší čím dál většímu zájmu. Přesto pokračuje trend snižování zájmu o studium technických oborů i přes skutečnost, že právě po těchto absolventech a žádných jiných je v praxi zvyšující se poptávka a do budoucna tomu s ohledem na vývoj hi-tech techniky nebude jinak. Přesto se absolventi středních škol stále hlásí na humanitní obory, po jejichž vystudování získávají stále obtížněji uplatnění a nakonec končí například i jako pokladní v supermarketech.

Tento článek je součástí seriálu:
Příklady táhnou aneb mladí nechť jsou inspirací
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Studenti technických oborů nacházejí uplatnění ve špičkových specializacích, získávají drahocenné zkušenosti v zahraničí u matek svých zaměstnavatelů. Po stáži se velká část z nich vrací zpět do vlasti na vysoké manažerské posty či na soukromé podnikání obohacena o obrovské zkušenosti a kontakty v technické a obchodní sféře.

A právě tyto osoby v našem seriálu oslovujeme. Měsíc co měsíc přinášíme příběhy mladých lidí, kteří využili příležitosti odejít do zahraničí za odborným poznáním a nyní pracují na vysokých pozicích v prestižních světově působících společnostech. Rádi bychom, aby následující příběhy byly inspirací nejen pro středoškoláky při volbě jejich další studijní cesty.

Reklama
Reklama
Reklama

Příběh čtvrtý

D.Sc. (Tech) Vladimír Dospěl, Senior Simulation Analyst RAND Simulation Oy, Vantaa, Finsko, Rok narození: 1981

Jakou vysokou školu jste studoval, z jaké střední školy jste přišel?

Po maturitě na víceletém gymnáziu v Lanškrouně jsem nastoupil v roce 2000 na Fakultu strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Mým magisterským oborem byla Stavba výrobních strojů a zařízení na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky. V pátém ročníku jsem se vydal na svůj zahraniční výměnný semestr v rámci programu Socrates/Erasmus na Technickou univerzitu Chemnitz. Díky připravovanému studijnímu programu, tzv. Dvojdiplomu, mezi studovaným ústavem a TU Chemnitz, koordinovaným současným ředitelem doc. Petrem Blechou, jsem se rozhodl absolvovat celé magisterské studium také v Německu. Po zakončení obou oborů v roce 2006 státními zkouškami v Chemnitzu a o dva měsíce později v Brně jsem začal doktorské studium opět na svém domovském ústavu, kde jsem se věnoval problematice kinematiky a dynamiky paralelně kinematických strojů. V druhém ročníku jsem však vycestoval podruhé, tentokrát do finského Tampere. Zde jsem posléze dostal nabídku pozice výzkumného pracovníka s prostorem pro získání doktorátu za vypracování studie „Elastodynamická odezva tenkostěnných válcových skořepin od brousicích sil“. Zde jsem práci obhájil a získal titul D.Sc. (Tech) – Doctor of Science in Technology (ekvivalent Ph.D.). Na svém tématu zadaném na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky jsem pracoval dálkově a dovedl ho bohužel pouze k státní doktorské zkoušce.

Proč jste se rozhodl pro studium této vysoké školy a konkrétní specializace?

Brno jsem si nakonec vybral, protože FSI VUT byla jednou z mála technických univerzit toho času (ne-li jedinou), která vyžadovala složení přijímacích zkoušek, což na mne udělalo jistý dojem. Robotiku a výrobní stroje jsem si potom vybral, protože jsem byl více matematicky zaměřený a v kombinaci s CAD výukou jsem se zde takzvaně „našel“. Tento ústav byl také jedním z prvních, který nabízel studentům zahraniční stáže na několika evropských univerzitách, což jsem povazoval za velké plus a později jsem této možnosti i využil.

Na co z dob studií vzpomínáte rád a co naopak bylo špatné a v čem by se mělo v porovnání se světem naše technické vysoké školství zlepšit?

Když začnu z neprofesní stránky, samozřejmě moc rád vzpomínám na všechny své kamarády, které jsem v průběhu svého studia potkal. Velice rád také vzpomínám na všechny výborné pedagogy, kteří byli nejen vynikajícími odborníky, ale zároveň i dokázali ukázat lidskou tvář – za všechny bych rád jmenoval doc. Radka Knoflíčka. Na druhou stranu bych si přál, aby se na českých technických univerzitách více kladl důraz na to, aby studenti pochopili danou problematiku. Já jsem osobně zastáncem mota „kvalita je více než kvantita“. Solidní základy matematiky, mechaniky a konstrukčních předmětů jsou nezbytné, učení se vzorečků nazpaměť je ztrátou času. Také si myslím, že větší vstřícnost ze strany profesorů-pedagogů by pomohla. Je ovsem možné, že se mnoho věcí změnilo od dob, kdy jsem studoval já.

Nový čtyřdobý zážehový benzinový motor Wärtsilä W18V50SG (největší na světě) funguje na principu Ottova cyklu s využitím „lean-burn“ technologie. Tento motor byl navržen po úspěchu menšího osvědčeného benzinového motoru řady Wärtsilä 34SG. (tech. paramtery: motor Wärtsilä, 18 válců, konfigurace „V“, průměr válce 500 mm, zážehový, benzinový).

Na co by se měli studenti během studia soustředit a čeho naopak vyvarovat?

Samozřejmě aby univerzitní systém fungoval, je třeba, aby i studenti sami odvedli dobrou práci. Klišé, ale zároveň stará pravda, „podvádím-li při studiu, podvádím především sám sebe“ platí. Pět let je dlouhá doba a člověk za tu dobu může získat neuvěřitelné množství užitečných informací. Drtivá většina předmětů, které mi byly na VUT předloženy, se ukázala být v praxi prospěšná. V dnešní době je také již nezbytností ovládat, alespoň na komunikativní úrovni, světový jazyk. Osobně bych byl rád, kdybych si těchto pár bodů byl býval schopen uvědomit na začátku svého studia.

Jakou máte dosavadní praxi, z jakých nabídek jste si po absolvování TU a následně vybíral?

V průběhu magisterského a doktorského studia jsem pracoval jako konstruktér u SOMA Engineering v Lanškrouně. Poté jsem nastoupil v TU Tampere na Ústavu mechaniky a konstruování jako výzkumný pracovník. Zde jsem pracoval na vývoji matematických modelů pro dynamickou analýzu mechanických soustav a byl jsem částečně zapojen do výuky týkající se mechanických vibrací a dynamiky strojů. Zajímavá fáze mého působení na TU Tampere byla pozice manažera mezinárodního výzkumného projektu, jehož cílem byl vývoj měřicí metody založené na zpracování obrazu a inverzních metodách. V současné době pracuji jako specialista na simulace dynamických problémů u Rand Simulation Oy ve Vantaa. Kdybych měl zmínit některé zajímavé nabídky, určitě bych jmenoval nabídku Fyzikálního ústavu AV ČR na pozici specialisty dynamických problémů v projektu ELI Beamlines. Musím říci, že nebylo snadné tuto nabídku z rodinných důvodů odmítnout.

Jakým způsobem jste se dostal na stávající post a za co jste zodpovědný?

Na tuto pozici jsem se dostal po třech kolech přijímacího řízení. Zde mi pomohl zajímavý a pro tuto práci vhodný životopis. Také doporučení zahraničních profesorů, kteří znali mou práci, a znalost několika cizích jazyků byla výhodou. Myslím, že i zmínka o zálibě ve sportu také mohla přispět. Na aktuální pozici jsem zodpovědný za dynamické analýzy mechanických a akustických problémů. Jednoduše řečeno jde o vypracování FE modelu, zjištění příčiny problému a navržení řešení vedoucího k odstranění tohoto problému. Tyto analýzy provádíme z velké části pro nadnárodní společnost Wärtsilä, která vyrábí dieselové motory a generátory pro zámořské trajekty a větrné elektrárny.

Jaké musí mít člověk předpoklady, aby mohl vykonávat v zahraničí manažerskou pozici?

Na to mohu odpovědět pouze z mého subjektivního pohledu. Ale myslím, že se s každým shodnu na tom, že je třeba, aby měl člověk analytické myšlení, schopnost rozhodnout se v kritických situacích, dále je třeba umět jednat s lidmi, plánovat a monitorovat progres projektu. Překvapivě odborná znalost není vždy rozhodující.

Čeho všeho se vzdáváte při odchodu za prací?

Řekl bych, že se člověk nemusí vzdát ničeho. Otázkou je, je-li schopen a ochoten si své staré návyky a zvyky udržet. Já osobně musím mimo jiné souhlasit se svým kolegou Adamem Tvarůžkou, jenž byl ve vaší anketě v minulém vydání MM, že český humor a sranda, jak rád říkával pan Werich, je v zahraničí nedostatkovým zbožím.

Jaké máte další ambice v zahraničí?

Mé ambice se nevztahují výhradně k zahraničí, ale profesně bych se rád stal uznávaným expertem v oblasti dynamických simulací a také bych se chtěl více věnovat měřicím metodám v dynamice strojů.

Máte zájem vrátit se časem zpět do ČR, a čím byste se chtěl zde zabývat?

Zájem bych samozřejmě měl. V ČR mám celou svou rodinu a mnoho dobrých kamarádů. Rozhodnutí ale není pouze na mně. Záležet bude na názoru mé partnerky a na pracovních podmínkách. Každopádně bych se rád věnoval stejné profesní problematice.

Co podle vás, viděno zvenčí, našemu průmyslu v porovnání s tím, co nyní znáte, schází?

Myslím si, že by se mělo více investovat do vlastního původního výzkumu a vývoje. Práce pro nadnárodní společnosti přináší své výhody, je ovšem škoda, a řekl bych až nebezpečné, vzdávat se vlastního vývoje. Ze své osobní zkušenosti vím, že ČR má dostatek pracovitých a talentovaných inženýrů a manažerů, kteří jsou původního výzkumu a vývoje schopni.

Zpracoval
Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Rand Simulation Oy je finská společnost, která patří ke skupině RAND Finland. Tato skupina distribuuje CAD a FEM software a poskytuje odborná firemní školení. Rand Simulation se specializuje výhradně na FEM simulace za využití softwaru ABAQUS a dlouhodobě poskytuje statické, dynamické a únavové pevnostní výpočty, v současné době také akustické analýzy různých mechanických soustav.

Projekty, na kterých doktor Dospěl pracuje (převážně v souvislosti s W18V50SG motorem s generátorem):
- Napěťová analýza a výpočty pevnosti svárových spojů na únavové namáhaní při operačních otáčkách;
- Frekvenční analýza – amplitudy rychlostí zvolených uzlů v závislosti na frekvenci buzení;
- Akustická analýza turbodmychadla pro W18V50SG.

Reklama
Související články
Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

IA CR Garant rozvoje techniky a konkurence schopnosti

S aktuálními novými zajímavými poznatky ze všech oblastí techniky vás budou členové IA CR seznamovat i v rámci seriálu v MM Průmyslové spektru, jehož první příspěvek prof. Maříka se týká otázek spojených se strategií Průmysl 4.0.

Semináře - platforma předávání zkušeností

Celoživotní systém profesního vzdělávání – nikdy nekončící proces, přinášející jeho aktérům benefity v podobě získaných zkušeností, vzájemně sdílených v dané komunitě. V tom se nachází jeho největší hodnota.

Související články
Česká škola 21. století

V paláci Rytířská České spořitelny v Praze se konal třetí ročník konference Česká škola 21. století, tentokráte na téma Mozky odcházejí, firmy pláčou... Dopolední část byla věnována přednáškám a diskusnímu panelu, odpolední pak samostatným čtyřem sekcím.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 1: Problém začíná již na základní

V červencovém vydání MM Průmyslového spektra jsme avizovali sérii článků, které budou věnovány výsledkům projektu „Maturita efektivní a sociálně spravedlivá“, financovaného Technologickou agenturou ČR. Jde o studii, jejímž hlavním cílem je odpovědět na otázku, co určuje úspěšné zakončení středního vzdělání a složení maturitní zkoušky a jak systém středního vzdělání a současný model státních maturit ovlivňují rozhodování studentů o jejich budoucí vzdělávací a profesní dráze. Proto se projekt zaměřuje nejen na intelektuální dispozice studentů, ale také na nerovnosti, které významně ovlivňují to, jak mladý člověk svůj intelektuální potenciál dalším vzděláváním rozvine.

Výuka mechatroniky a automatizace

Svaz strojírenské technologie realizuje projekt zaměřený na vzájemnou provázanost a podporu praxe při výuce mechatroniky a automatizace na středních odborných školách a učilištích. Jelikož jedním z hlavních směrů činnosti svazu vedle podpory a ochrany podnikatelských zájmů jejich členů je spolupráce s vysokými a středními školami, je tento projekt tzv. ve správných rukách u ideálního řešitele. Pojďme zrekapitulovat dosavadní realizované kroky v rámci projektu „Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057.

Spolupracujme ve vzdělávání

V rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání vyhlášeného loni na podzim uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR na počátku června další z řady diskusních panelů, tentokrát s podtitulem „Spolupráce ve vzdělávání: To je, oč tu běží“. Celodenní akci hostila Škoda Auto ve svém Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi.

Kompozitní materiály z přírodních zdrojů

Veřejnost se stále více snaží být environmentálně odpovědnou. Ani napříč odvětvími průmyslu tomu není jinak. V oblasti kompozitních materiálů můžeme v posledních letech sledovat stále častější tendence využívat přírodní materiály jako náhradu konvenčních syntetických produktů. Roste poptávka po vláknech na rostlinné bázi (například vláknech ze lnu, konopí nebo sisalu) a tyto materiály získávají významný podíl na celkové produkci kompozitních výrobků.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Výběr nejlepšího vývojáře

V mnoha strojírenských firmách, které jsem navštívil, mají inovace rozděleny na dvě části: CI (Continual Improvement) - kontinuální zlepšování, a R&D (Research and Development) - výzkum a vývoj. Oddělení CI se obvykle stará o drobnější technická a organizační zlepšování v procesech a v provozech. Souvisí s lean managementem, metodou Six Sigma a metodou kaizen (každý den na každém pracovišti jedno malé zlepšení). Oddělení R&D má za úkol, často ve spolupráci se strategickým marketingem, vyvíjet nové produkty - výrobky nebo služby. Strategický marketing ve spolupráci s topmanagementem zase vymýšlí nové obchodní modely. Zřejmě v podnicích nenajdete oddělení, které by nemuselo něco zlepšovat a inovovat. Které aktivity jsou nejnáročnější? Asi změna konceptu - skoková inovace. Ale jak na trhu práce najít člověka, který to bude umět?

Elektromobilita pro energetickou nezávislost

Téměř veškeré hlavní fosilní zdroje energie planety – ropa nebo uhlí, se nacházejí v nějak problematických oblastech, ať už místem, nebo politicky, či ekonomicky, a závislost na nich je snadno zneužitelná. Proto je snaha o energetickou samostatnost tak strategicky důležitá pro celou Evropu.

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit