Témata
Zdroj: archiv D. Kačmáře

Příklady táhnou: Stále se učit nové věci

Dr. Ing. Dalibor Kačmář se poněkud vymyká z řady osobností našeho seriálu, které pracují pro zahraniční firmy mimo území ČR. Nicméně, jestliže absolvent české technické univerzity dnes zastává pozici technologického ředitele pro Českou republiku a Slovensko a je členem vedení tak významné společnosti, jakou je Microsoft, prostě nelze jeho příběh nenapsat.

Tento článek je součástí seriálu:
Příklady táhnou aneb mladí nechť jsou inspirací
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

Cesta k této roli byla dost dlouhá a vedla přes technické a vývojářské pozice, přes produktový management až po řadu manažerských rolí ve vedení společnosti,“ říká Dalibor Kačmář.

Jak se však konkrétně jeho kariéra odvíjela? V roce 1985 po absolvování gymnázia v rodné Ostravě byl přijat na VŠB-TUO, kde vystudoval obor Automatizované systémy řízení, v té době ještě na Fakultě strojní a elektrotechnické. Tento obor byl podle jeho slov v té době elitním oborem fakulty a atraktivně kombinoval dohromady elektrotechniku s měřením a řízením. V průběhu studia si pak Dalibor ještě přidal nově vznikající oblasti výpočetní techniky. Po ukončení inženýrského studia dokončil ve stejném oboru i studium doktorandské.

Tato kombinace byla asi nejpřitažlivější,“ hodnotí dnes. „Už během mého studia se obor překotně rozvíjel. Řada věcí byla úplně nových a jako student, a později jako doktorand, jsem měl možnost se učit nejnovější poznatky. A to mě doprovází celý můj pracovní život – stále mám potřebu se učit nové věci a nepřestávat.

Už během mého studia se obor Automatizované systémy řízení překotně rozvíjel. Řada věcí byla úplně nových a jako student, a později jako doktorand, jsem měl možnost se učit nejnovější poznatky,“ říká Dalibor Kačmář. (Zdroj: archiv D. Kačmáře)

Bylo úžasné být u toho

Daliborovo inženýrské studium probíhalo v letech 1985–1990, tedy v době, kdy začala éra osobních počítačů, jež se ihned začaly využívat v oblasti automatizace a řízení. To zcela změnilo přístup k řízení firem, jak v praktické, tak i v teoretické rovině. Jak dnes Dr. Ing. Kačmář říká: „Bylo úžasné být v té době u toho.

Fakt, že ve studiu byl od začátku úspěšný, ovlivnili postupně dva lidé.

Určitě to byla moje maminka, která mě při studiu silně podporovala,“ konstatuje Dalibor Kačmář. „Ať to bylo na VŠB-TUO, nebo později na řadě zahraničních vysokých škol. A pak na katedře to byl můj vedoucí diplomové práce, a později i kolega prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný. Díky jeho vedení, ale hlavně prostoru pro své zájmy, jsem mohl dělat s nejmodernějšími dostupnými technologiemi.

Při doktorandském studiu se Dalibor Kačmář stal zaměstnancem katedry ASŘ VŠB-TUO. Záhy se mu však podařilo získat angažmá na zahraničních univerzitách v USA a Finsku, kde vyučoval informační technologie. Po celou dobu své akademické kariéry, která trvala 12 let, však také úzce spolupracoval se společností Microsoft. A právě do ní v roce 2002 nastoupil.

Reklama

Nepřeberné množství možností

Ve společnosti Microsoft jsou dnes mou odpovědností oblasti spojené s technologickými inovacemi, kyberbezpečností a regulatorním souladem. Je to docela široký záběr začínající u pokročilých technologií a končící v oblasti práva,“ přibližuje Kačmář.

Podle jeho slov velké firmy, jakou je Microsoft, dávají svým lidem doslova nepřeberné množství možností profesního uplatnění. Navíc konkrétně v tomto případě jde o firmu, která se dynamicky mění, a to nejen po stránce svých produktů a služeb, ale i ve způsobu, jak je řízena. Nové příležitosti proto podle něj neustále přicházejí a je důležité být na ně připraven.

Do budoucna je tedy zcela možné, že mohu odpovídat za větší region než doposud nebo se posunout na jinou mezinárodní roli,“ uvažuje Kačmář. „To však dnes nevyžaduje nutnost přestěhování do zahraničí. Většinu řídicích rolí je možné vykonávat z libovolné země, pokud vás zásadně nelimituje časové pásmo.

Dalibor Kačmář říká: „České technické školství urazilo od dob mého studia velký kus cesty. Vidím to na řadě zajímavých projektů, inovací, ale i startupů, které se na vysokých školách rodí. Mnohé z nich na špičkové evropské nebo mezinárodní úrovni. Mám však pocit, že vznikají v mnoha případech pouze na několika místech a pod vedením omezeného počtu osobností. Kde vidím tedy velký prostor pro změnu, jsou reálné zkušenosti z praxe. Pokud chcete srovnání se školstvím ve vyspělých zemích, musím říci, že tam je běžnější kombinovat akademické a komerční úvazky, které ve výsledném efektu významně ovlivňují kvalitu oborů. Bez toho bude studium více akademické a v některých důležitých oborech málo přitažlivé.

Aby práce byla i koníčkem

Nicméně i top manažer nadnárodní firmy má rodinu a potřebuje čas na ni i na své záliby. Jak to však skloubit s náročným zaměstnáním?

Bývá to náročné, to si musíme přiznat,“ konstatuje Kačmář. „Práce v takové firmě a v takové roli, aby byla uspokojením, musí být pro vás zároveň koníčkem. Naštěstí není v mém případě jediným. Jsem celoživotně závislý na sportu, který společně s rodinou má v mém kalendáři vždy místo. Za těch 20 let v komerčním světě jsem se naučil, že na obě tyto priority se musí aktivně myslet a musí se umět je vybalancovat. Bez toho se vám lehce stane, že některou z nich začnete šidit.


Vydání #11
Kód článku: 221122
Datum: 16. 11. 2022
Rubrika: Redakce / Technické školství
Související články
Příklady táhnou aneb Mladí nechť jsou inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci v rámci kampaně podpory technického vzdělávání vracíme a zaměříme se na tuzemské pozice.

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Související články
Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Spolu (nejen) pro informační bezpečnost

Jedním z komerčních subjektů, které dlouhodobě spolupracují s českými univerzitami, je společnost Gordic. Tento tvůrce softwaru, především pro veřejnou správu a bankovnictví, se dlouhodobě zabývá dnes tak žhavou problematikou kybernetické bezpečnosti. Jedním z jeho důležitých partnerů na poli akademickém je Fakulta podnikatelská brněnského VUT. Ohledně názorů na tuto spolupráci tentokrát proběhla diskuze ve třech. Zúčastnila se doc. Ing. Zdeňka Konečná, proděkanka fakulty, Ing. Viktor Ondrák, Ph.D., pracovník Ústavu informatiky, a Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti Gordic.

Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Příklady táhnou:
Z Čech až na vrcholky

Ing. Marek Kožnar dnes pracuje na pozici manažera projektů v oblasti forenzních technologií a eDiscovery ve společnosti Deloitte v Mnichově. Za hlavní (ale zdaleka ne jediný) benefit tohoto místa s manželkou a dětmi považují fakt, že bydliště mají přímo v alpském městečku Zillertal. Na počátku jeho profesní dráhy, která jej dovedla až na úpatí evropských velehor, stálo české technické vzdělání, konkrétně pražské ČVUT.

Odemykání lidského potenciálu podle Jana Mühlfeita

Jan Mühlfeit začínal u Microsoftu na pozici o třídu vyšší než asistentka. Po 22 letech odcházel jako prezident Microsoftu pro Evropu. Přestože svoji práci miloval, spadl až na samé dno. Prošel tvrdou sebereflexí a prací na sobě. Dnes je vyhledávaným koučem a mentorem. O mentální odolnosti a otevírání lidského potenciálu přednáší po celém světě.

České a slovenské odborné školství

Přinášíme vám pohled na problematiku školství a jeho vliv na tvorbu vyspělé ekonomiky očima dvou odborníků - slovenského výzkumného pracovníka a podnikatele prof. Milana Gregora a podnikatele a neústupného reformátora českého školství ing. Jiřího Rosenfelda. S oběma dotyčnými jsme v předchozích vydáních realizovali profilové rozhovory mapující jejich dosavadní profesní příběh. Oblast školství jsme z nich vyjmuli pro tento komplexní pohled, který ve společném regionálním kontextu spatřujeme za velmi poučný a inspirující. Názory vycházejí a jsou opřeny o bohaté zkušenosti jejich působení jak na akademické půdě, tak i v byznyse.

Česko-francouzskou cestou vzhůru

Kombinace magisterského titulu z oboru Industrial Engineering na VUT a inženýrského diplomu ze školy Arts et Métiers – to je dokonalý startovní můstek pro uplatnění ve špičkových zahraničních firmách. Pro brněnskou rodačku Pavlínu Trubačovou to byl začátek profesní cesty do CERNu.

České vize pro evropské plastikářství

Od raného mládí to šluknovského rodáka Zdeňka Rybczuka táhlo ke strojařině. Navzdory tomu je dnes vrcholovým manažerem v oblasti plastikářství – konkrétně působí ve firmě Coveris Rigid Zell Deutschland na pozici ředitele výroby a obchodu. Jaká byla jeho životní cesta a jak se stalo, že „konvertoval“ od kovů k plastům?

Světový design s českými kořeny

„Kolikrát jste se snažili otevřít dveře na špatnou stranu? Mně se to stává neustále,“ říká známá designérka, působící momentálně v Mnichově, Charlota Blunárová.

Výzkum, vývoj, simulace - z Čech až na konec světa

„Všeobecný přehled je vlastně to nejlepší, co styl vysokoškolského vzdělání v Česku mladým lidem dává. Ještě zlepšit jazyky a máme – s malou nadsázkou řečeno – celou Evropu v hrsti.“ To jsou slova Ing. Jakuba Jelínka, vedoucího Střediska virtuálních simulací v německé společnosti TÜV SÜD Czech, které se věnuje nejen zkušebnictví a testování.

Příklady táhnou aneb Mladí nechť jsou inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci v rámci kampaně podpory technického vzdělávání vracíme a zaměříme se na tuzemské pozice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit