Témata
Reklama

Nová dimenze v tryskání malých dílů

Inteligentním řešením detailů a použitím osvědčených komponent zajišťuje inovativní Multi-Tumbler Rösler dosud nikdy nedosaženou bezpečnost procesu při bubnovém tryskání dílů.

Ať už jde o díly vyráběné obráběním, lisováním nebo litím, klade dávkové zpracování obrobků velmi neobvyklé požadavky na tryskací zařízení. Kromě toho je nutno zabránit uváznutí a poškození dílů během tryskání. Zároveň lze dosáhnout dobrého výsledku zpracování během krátké doby pouhým optimálním, avšak šetrným promícháváním obrobků. Nový Multi-Tumbler Rösler splňuje tyto požadavky jedinečným způsobem.

Reklama
Reklama
RMT 100 pro maximální hmotnost dávky 2 350 kilogramů. U největšího provedení, RMT 120 HD, lze zpracovávat dávky až 4 000 kilogramů.

Převaha je skryta v detailu

Inovace spočívá ve speciální, nákladnými pokusy vyvinuté geometrii bezspárového tryskacího bubnu. Buben se vyznačuje pyramidově tvarovaným dnem a zvlněnými „unášeči“ na stěnách bubnu. Tento bezkonkurenční design jednak spolehlivě vylučuje uváznutí nebo poškození zejména malých nebo plochých dílů, na druhé straně zaručuje jejich mimořádně účinné promíchávání během procesu tryskání. Během tryskání je buben hermeticky uzavřen víkem, které brání jakémukoli úniku tryskacího prostředku. Umístění turbíny na víku zajišťuje, aby byly všechny díly optimálně zasahovány tryskacím prostředkem a bylo dosaženo absolutně rovnoměrného otryskání. Výpustný úhel plnicí jednotky přibližně 160° zaručuje úplné odstranění obrobků z přepravek.

U tohoto typu zařízení je zvláštností tryskací buben, který se vyznačuje těmito podstatnými faktory: Je vyroben z tvrdé manganové oceli, odolné vůči opotřebení. Speciální geometrie bubnu zaručuje ideální promíchávání dílů a tím reprodukovatelné výsledky (je dostupný se speciálním děrováním). Ani u nejmenších dílů nedochází díky uzavřenému obrysu bubnu k uváznutí.

Flexibilní a snadno automatizovatelný multivalent

Kompaktní zařízení Multi-Tumbler je dostupné v různých provedeních a lze je instalovat bez nutnosti vybudovat základy. Zařízení je vhodné k bubnovému zpracování dílů od velikosti 2,5 mm. Je však též mimořádně výhodné pro zpracování obrobků do 600 mm se složitější geometrií nebo vnitřními obrysy, jejichž vybrání nelze v zavěšených dopravnících nebo dopravnících s drátěným pásem otryskávat. Podle tryskacího prostředku a účelu tryskání – od čištění, otryskávání omítek a čištění jader přes odstraňování otřepů a zdrsňování až po zhutňování povrchu a dekorativní tryskání – lze Multi-Tumbler vybavit jednou nebo dvěma turbínami nezávisle na tom, zda je používán jako samostatné zařízení nebo plně automatický systém integrovaný do výrobní linky. Jsou dostupné rovněž systémy pro tryskání stlačeným vzduchem.

Speciální geometrie bezspárového tryskacího bubnu se vyznačuje pyramidově tvarovaným dnem bubnu a zvlněnými „unášeči“ na jeho stěnách.

Robustní a na údržbu nenáročné provedení

Tryskací buben sestává z odolné manganové oceli. Zařízení vystačí díky promyšlenému designu s malým počtem opotřebitelných dílů, které lze rychle vyměnit. Nový multitalent se tak může stát trumfem v ochraně před opotřebením, v dostupnosti zařízení a snadnosti údržby.

Rösler Oberflächentechnik

Barbara Müller
b.mueller@rosler.com
www.rosler.com

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 130562
Datum: 07. 05. 2013
Rubrika: Komerční příloha / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Vyhodnocování čistoty povrchu

Možnosti kontroly čistoty povrchu z hlediska mastných a prachových nečistot se rozšířily o metodu kontinuálního skenování v reálném čase. Metoda doplňuje již existující statický způsob detekce a přináší možnost snadné a rychlé namátkové kontroly komplexních kovových výrobků a součástí. Její univerzálnost dovoluje použití přímo v provozu, není zapotřebí žádné testovací temné komory, ani laboratoře.

Korozní problémy při spalování biomasy a komunálního odpadu

Kotle pro spalování biomasy jsou určeny buď ke 100% spalování biomasy, nebo ke kombinaci biomasa - uhlí. V současné době se spaluje především dřevní štěpka, ale přechází se i na spalování zemědělských produktů (sláma, otruby, seno, slupky, oříšky). Předpokládá se i spalování energetických rostlin (šťovík, laskavec, topolovka, mužál). Ve srovnání s dřevnými štěpky se jedná o suroviny s vyššími obsahy chlóru a síry a jejich sloučeniny ve spalinách zvyšují korozní problémy teplosměnných ploch kotlů.

Koroze a ochrana proti korozi zásobníku na kapalná paliva

Surová ropa je směsí různých uhlovodíků, které samy nevyvolávají korozi kovů a slitin. Surová ropa obsahuje ale také vodu, některé soli (chlorid sodný, chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý), sulfan (sirovodík) a mikroorganismy. Tyto kontaminanty jsou obsaženy v surové ropě ve velmi malých koncentracích (1-3 % hmotnostních) a působí korozí dna zásobníků, pontonů, střech a nikoliv jejich stěn.

Související články
Koroze kovů ve výrobním procesu a při exportu

V procesu, který začíná příjmem kovových polotovarů a končí hotovým produktem dodaným zákazníkovi, je velké množství rizik, která mohou negativně ovlivnit konečnou kvalitu a vzhled výrobku. Z hlediska balení a protikorozní ochrany s využitím odpařovacích inhibitorů koroze (VCI - vapor/volatile corrosion inhibitor) je klíčový především stav povrchu baleného kovu neboť v případě přítomnosti vody, mastnoty, nečistot a reziduí procesních kapalin na povrchu výrobku, nemohou inhibitory proniknout až ke kovu (potažmo k primární oxidační vrstvě), povrch úspěšně pasivovat a chránit před korozí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Optimalizace omílání lisovaných dílů

Investicí do nového průběžného omílacího zařízení zvýšil podnik s mezinárodní působností v oblasti lisovací techniky svoji kapacitu v opracování povrchu o asi 15 % a tím současně snížil náklady.

Moderní povrchové úpravy

Akciová společnost Liss byla založena a je 100% vlastněna švýcarskou skupinou B.C.I. Group. Od svého založení před více jak 22 lety se vyprofilovala na oblast inovací, zavádění nových technologií a postupů především v oblasti povrchového inženýrství a povrchových úprav. Aktivně působí nejen v oblasti aplikací a vývoje tenkých PVD povlaků. Nabízí svoje služby i v oblasti galvanických vrstev, metalizace nevodivých materiálu a depozici optických vrstev.

Výzkumné a vývojové pracoviště

Společnost Galatek Ledeč nad Sázavou dodává kompletní provozy lakoven a linek povrchových úprav v evropské kvalitě pro nejširší okruh zájemců, se zaměřením na střední a větší zákazníky.

Porušení celistvosti při žárovém zinkování

Nanášení povlaků žárového zinku spočívá v ponoření ocelových součástí do tekutého kovu o teplotě cca 450 °C. Zinkovaný dílec je při ponořování do taveniny vystaven nerovnoměrnému působení zvýšené teploty, kdy část pod hladinou se rychle prohřívá, zatímco část nad hladinou má teplotu prostředí. Součásti jsou proto v průběhu ponořování do zinkové taveniny namáhány významným proměnným pnutím vyvolaným tepelnou roztažností materiálu. Napětí jsou tahová a tlaková a dosahují meze kluzu materiálu. Zinkované dílce se vždy deformují a obsahují zbytková napětí.

International Galvanizing Awards 2012

V roce 2009 Evropské sdružení asociací žárových zinkoven (EGGA) vyhlásilo 1. ročník soutěže o nejlepší evropskou stavbu s užitím žárově pozinkované oceli - European Galvanizing Award 2009. Pro rok 2012 (2. ročník) byla soutěž přejmenována na International Galvanizing Awards a měla již celosvětovou působnost.

Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu

Výroba automobilů, která splní veškerá přání a požadavky zákazníků, je skutečným uměním. V TPCA je za ni zodpovědná Toyota, jejíž výrobní systém TPS (neboli Toyota Production System) je v automobilovém průmyslu pojmem a zárukou efektivní výroby. Hlavní prioritou je skloubit nekompromisní požadavky na kvalitu a bezpečnost s naprostým respektem k ochraně životního prostředí.

Analýza tloušťky pokovení ručním spektrometrem

Příspěvek pojednává o možnostech ručního spektrometru Delta pracujícího na principu ED-XRF (energiově disperzní rentgenové fluorescenci) a jeho možnostech analýzy tloušťky galvanických vrstev.

Ekonomická řešení čištění - základní faktor úspěchu

Kvalitní čištění dílů je v průmyslu stále důležitější. Většina firem klade hlavní důraz na výrobu. Samozřejmě nelze přehlížet vazby mezi výrobním procesem a čištěním. Výrobce čisticích zařízení Pero AG proto svým zákazníkům nabízí vedle moderních technologií i komplexní poradenství pro ekonomiku a efektivitu čisticích procesů. Přesvědčit se o tom, a získat informace o aktuálních inovacích, mohli návštěvníci zákaznických dnů Pero 2018.

Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit