Témata
Reklama

Zdokonalený procesní řetězec

Konstrukce dílů, zhotovení řezných plánů a programů ohýbání, plánování výrobních procesů a jejich kontrola: moderní výrobu plechu si už nelze představit bez výkonného softwaru. Pomocí nového BySoft 7 společnosti Bystronic může uživatel rychle a pohodlně zkonstruovat rozměrově přesné díly a pouhým stisknutím tlačítka vypracovat řezné plány a programy ohýbání. Kromě toho je zajištěno a kontrolováno efektivní plánování výrobních procesů. Pro další zdokonalování procesního řetězce při zpracování plechů jsou však navíc zapotřebí vysoce moderní stroje. V tomto ohledu jsou vhodné oba dva nové stroje firmy Bystronic - laserový řezací stroj ByAutonom a ohraňovací lis Xcite.

„Nový BySoft 7 společnosti Bystronic nabízí rozsáhlou řadu funkcí, a přesto je jeho obsluha velmi jednoduchá,“ jmenuje Reinhold Gelbenegger, jednatel společnosti Bystronic Austria, dvě hlavní přednosti a dodává: „Uživatel má nyní díky plně integrovanému systému Plant Manager neustále přehled o procesu řezání a ohýbání a může rychle, výhodně a spolehlivě vyřídit jednotlivé zakázky.“

Reklama
Reklama
Reklama

Software jako stavebnice

BySoft 7 je stejně jako jeho předchozí verze koncipován jako stavebnice. Software sestává ze čtyř modulů: zpracování rovných plechů, ohýbání, zpracování trubek a Plant Manageru. Tyto moduly si může zákazník pořídit všechny dohromady, jednotlivě nebo podle svých potřeb.

Ideální souhra Bysoft 7 s ByAutonomem vede k maximální transparentnosti při zpracování plechů.

První překvapení zažije uživatel již tehdy, když chce zkonstruovat v BySoft 7 díl nebo komponenty: jedno kliknutí a otevře se nejnovější verze SolidWorks a tím 3D a 2D CAD, systém s mnoha příznivci a vynikající reputací po celém světě. Toto řešení nabízí nezávisle na výrobci stroje mimo jiné tu výhodu, že se procesy řezání a ohýbání ještě více propojí s předchozími a následujícími pracovními operacemi. „BySoft7 nabídne právě ty nástroje, které jsou v příslušné situaci zapotřebí, zprostředkovává jasnou představu o momentálním stavu modelu a uživatel s ním může intuitivně manipulovat, a to bez problémů i v případě, že jde o začátečníka,“ uvádí Gelbenegger.

Větší procesní bezpečnost při řezání

Pomocí modulů zpracování rovných plechů a zpracování trubek může uživatel zkonstruovat díly a komponenty nebo načíst stávající CAD data a zpracovat je. Poté obratem ruky vytvoří řezné programy. Na úrovni CAM najde uživatel BySoft 7 celou řadu novinek. Například vnitřní kontury řezaných dílů se dají automaticky zredukovat tak, že již nedochází k jejich nadzvedávání. Tato funkce minimalizuje pravděpodobnost, že dojde ke kolizi mezi řezací hlavou a zbytkovým plechem. „Stroj tak pracuje ještě spolehlivěji,“ říká Josef Chromý, prokurista a obchodní zástupce Bystronic Czech Republic.

Pomocí nového BySoft 7 dokáže uživatel rychle a pohodlně zkonstruovat rozměrově přesné díly a vypracovat pouhým stisknutím tlačítka řezné plány a programy ohýbání.

Větší procesní bezpečnost nabízí i takzvané proložené vkládání, díky němuž lze vložené díly lépe rozdělit. V této souvislosti to znamená, že BySoft 7 zvětší vzdálenost mezi jednotlivými díly. Pokud chce uživatel postupovat opačně, může využít funkci komprimovaného vkládání. Při komprimovaném vkládání BySoft 7 zmenší bezpečnostní vzdálenost na minimum, aby se na plech dalo vložit více dílů. K tomu se přidává optimalizovaný společný řez, předznačení libovolných kontur nebo automatické skenování.

Při vypracování programů ohýbání se automaticky zjišťuje pořadí ohýbání, poloha zadních dorazů a plán nástrojů, takže lze proces ohýbání spustit rychleji.

Průvodce technologií, takzvaný Technology Wizard, navíc optimalizuje řezné procesy a vždy zvolí tu správnou technologii řezání. Moduly zpracování rovných plechů a zpracování trubek však také zajišťují, že procesy probíhající na stroji jsou bezpečné a spolehlivé. „BySoft 7 optimalizuje například pořadí řezání, tak aby teplo, které je k plechu přiváděno, bylo co nejlépe rozděleno,“ zmiňuje jednatel rakouské pobočky další silnou stránku nového softwaru.

Plně využitá kapacita ohraňovacího lisu

Také modul ohýbání je vybaven SolidWorks pro případné CAD operace. Navíc již není třeba díly programovat přímo na stroji, ale pouze v BySoft 7. Všechna relevantní data o stroji a nástrojích používaného ohraňovacího lisu jsou vložena do BySoft 7. „Výsledkem je korektní postup, přičemž hodnoty pro zkrácení empiricky zjišťují odborníci,“ tolik jednatel rakouské pobočky.

BySoft 7 je možné jednoduše integrovat do stávajícího IT prostředí.

Pořadí ohýbání, poloha zadních dorazů a plán nástrojů se přitom zjišťuje automaticky, takže lze proces ohýbání spustit rychleji. Kromě toho BySoft7 simuluje pořadí ohýbání a automaticky ukazuje případné kolize. „To zaručuje bezpečnost, šetří další čas i materiál a zkracuje průběžný čas zakázek,“ je přesvědčen Gelbenegger o hlavních výhodách pro uživatele.

ByAutonom – uživatel popíše cíl, stroj najde cestu.

Avšak pro optimální využití nového softwaru a tím pro zdokonalení procesního řetězce při zpracování plechů je navíc zapotřebí vysoce moderních strojů. Také zde je společnost Bystronic přesvědčivá mimo jiné díky svým dvěma novým strojům – laserové řezací jednotce ByAutonom a ohraňovacímu lisu Xcite.

Autonomní a s výrazným designem

ByAutonom byl vyvinut jako autonomně pracující stroj, který společně se základními prvky automatizace, např. ByTrans, ByTower a Bycell, může pracovat s minimálními nároky na obsluhu. To platí i tehdy, když se mění typ a tloušťka surového materiálu. „Stroj si jednoduše zjistí vhodnou ohniskovou vzdálenost a odpovídající trysku, provede automatické vycentrování a pokračuje v řezání,“ říká k novému stroji Josef Chromý, prokurista společnosti Bystronic Czech Republic. A pokud se díl zapříčí? „Žádný problém. ByAutonom detektuje kolizi, okamžitě zastaví pracovní proces, zkontroluje, zda je tryska ještě k dispozici, poté přejede k centrovací stanici a provede nové automatické vycentrování trysky. Zaznamená, kde došlo ke kolizi, tento díl přeskočí a pokračuje u dalšího dílu,“ dodává.

Stroj si zjistí vhodnou ohniskovou vzdálenost a odpovídající trysku, provede automatické vycentrování a pokračuje v řezání.

Lineární motory nejnovější generace dávají stroji neuvěřitelnou rychlost a propůjčují ByAutonomu dynamiku, jaké nedosahuje žádné jiné zařízení Bystronic. Rychlosti stroje napomáhá i extrémně robustní lože stroje a most s odlehčenou konstrukcí. „Také řezání silných materiálů je rychlejší a lepší, protože ke standardnímu vybavení patří speciální devítipalcová řezná hlava, která je pro tyto zakázky vhodnější než 7,5 palcová řezná hlava,“ vysvětluje Josef Chromý. Pro zajištění procesní bezpečnosti strojního systému byla řídicí jednotka ByVision doplněna o několik inteligentních prvků. Condition Messenger graficky zobrazuje stav jednotlivých komponent a sděluje obsluze, kdy se má zpracovávaný díl zkontrolovat. K těmto komponentám patří například laserový zdroj, výměnná jednotka trysek a chod paprsků.

Xicte je nový ohraňovací lis s elektrickým pohonem.

Řídicí jednotka však nechává na obsluze, zda bude na hlášení z Condition Messengeru reagovat. „Může se stát, že obsluha chce dokončit důležitou zakázku, dříve než se provede nebo se nechá provést údržba,“ vysvětluje Josef Chromý. Dalším novým prvkem ByVision je Maintenance Messenger. Ten upozorňuje obsluhu, když je třeba provést údržbu u stroje nebo laserového zdroje. „Podle mě jsou oba dva Messengery geniální,“ dodává. Toto své neskromné vyjádření odůvodňuje následovně: „Protože se zákazník může ještě více spolehnout na svůj stroj. Může si užívat výhod kompletně zabezpečeného plánování.“

Díky Force Dynamic Drive vyvinutému společností Bystronic dokáže ohýbat s tolerancí ±25 úhlových minut a s opakovací přesností ±0,002 5 milimetrů.

ByAutonom vypadá jednoduše a dobře, plast namísto plechu umožnil realizovat nové a ergonomické tvary, k tomu navíc je nové barevné řešení.

Ohraňovací lis s elektrickým pohonem

Xcite je nový ohraňovací lis s elektrickým pohonem – to u Bystronic ještě nikdy nebylo. Zní to skvěle, ale co to obnáší? „Je to rychlá a výhodná cesta k vysoce kvalitním ohýbaným dílům,“ naznačuje, v čem spočívá inovace, Radim Vladař, Area Sales Manager firmy Bystronic pro Slovensko. „Především rychlá,“ zdůrazňuje. Konkrétně dokáže Xcite ohýbat asi 2,5krát rychleji než hydraulický ohraňovací lis. A díky bezpečnostnímu systému Fast Bend+ může nástroj lisu Xcite v rychlém chodu najet velmi blízko k plechu, aniž by přitom byla ohrožena obsluha stroje. Teprve poté přepne stroj na ohýbací rychlost.

Xcite je konstruován tak, aby uživatel mohl okamžitě provést údržbu stroje.

„Navíc je Xcite nanejvýš přesný. Díky systému Force Dynamic Drive vyvinutému společností Bystronic dokáže ohýbat s tolerancí ±25 úhlových minut a s opakovací přesností ±0,002 5 milimetrů,“ uvádí Radim Vladař na základě svých praktických zkušeností. Force Dynamic Drive se vyznačuje dokonalou souhrou mezi dolním upnutím a systémem řemenového pohonu horního upínání. „Konstrukce vyvinutá speciálně pro Xcite se výrazně liší od ostatních ohraňovacích listů,“ domnívá se. Kromě toho řemenice, přes které se řemen pohybuje, nejsou ukryty nikde ve stroji, ale uživatel se k nim může jednoduše dostat. „Pokud by bylo někdy potřeba vyměnit řemen nebo řemenice, jde to bez problémů a rychle. Celkově je Xcite konstruován tak, aby bylo možné okamžitě provést údržbu,“ uvádí Radim Vladař další přednosti stroje. Volitelně je Xcite k dostání mimo jiné také s pětiosým zadním dorazem.

Maximální transparentnost při zpracování plechů

Pro využití celého potenciálu stroje při zpracování plechů nabízí společnost Bystronic Plant Manager: tento modul plánuje a kontroluje všechny řezné procesy, za prvé automaticky a za druhé na základě zjištěných faktů. Každý ERP systém je v rámci výrobního řetězce rozdělen na jednotlivé pracovní cykly. Jedním z těchto cyklů je hrubé plánování řezných procesů. Zde Plant Manager určuje plánování a zlepšuje je. „Ušetří se tím pracovní operace a čas, sníží se náklady a zamezí se zdrojům chyb,“ dodává ještě Reinhold Gelbenegger.

Plant Manager poskytuje kompletní přehled o výrobě. Navíc vyhodnocuje všechny relevantní údaje o stroji a zakázce a poskytuje příslušné statistiky.

Plant Manager automaticky přebírá data z ERP systému, popřípadě ze správy zakázky, a také geometrie z CAD programu. Vytvoří řezné plány a poté je přidělí ke strojům. Přitom dokáže zohlednit specifikaci a vytížení strojového parku. Kromě toho Plant Manager dodává uživateli obsáhlé výrobní údaje a údaje o stroji, takže ten je neustále dobře informován o procesech řezání. Během pár kliknutí se dohledá stav konkrétní zakázky nebo dílu a může se tak přesně informovat odběratel. Závěr Reinholda Gelbeneggera je jednoznačný: „Díky BySoft 7 je zpracování plechů produktivnější, a navíc BySoft 7 poskytuje uživateli informace nezbytné pro vytížení kapacity a také volný prostor pro další růst. A to neskutečně jednoduchým způsobem.“

-KK-

"Díky BySoft 7 je zpracování plechů produktivnější, a navíc BySoft 7 poskytuje uživateli prostor potřebný pro další růst." Reinhold Gelbenegger, jednatel společnosti Bystronic Austria
"ByAutonom byl vyvinut jako autonomně pracující stroj, který společně se základními prvky automatizace, např. ByTrans, ByTower a Bycell, může pracovat bez obsluhy." Josef Chromý, prokurista společnosti Bystronic Czech Republic
"Xcite je nanejvýš přesný. Díky Force Dynamic Drive vyvinutému společností Bystronic dokáže ohýbat s tolerancí ±25 úhlových minut a s opakovací přesností ±0,002 5 milimetru.“ Radim Vladař, Area Sales Manager Bystronic Czech Republic pro Slovensko
Reklama
Vydání #5
Kód článku: 130561
Datum: 07. 05. 2013
Rubrika: Výroba / Tváření
Autor:
Firmy
Související články
Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Související články
Na cestě ke zrození stroje,
Část 1. Průzkum trhu

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje postup výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, v jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu a návratnost investic.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Řízení podniku podle ROI - OHLASY ČTENÁŘŮ

Množství ohlasů čtenářů na články, které v průběhu jejich postupné publikace přicházely, překročilo stovku. Věříme, že někteří čtenáři zareagují i na závěrečný článek, k němuž je tato příloha. Velmi si vážíme velké otevřenosti všech stanovisek. Abychom nic netlumili a na druhé straně nikomu v podniku jeho působnosti neublížili, uvádíme reakce anonymně. Plné znění reakcí, z nichž některé překračují i jednu stránku standardního textu, by stěží někdo četl. Vybíráme z nich proto vždy jen věty, charakterizující jádro. Pokud některé z ohlasů nezařazujeme, je tomu tak buď proto, že souhlasné příp. nesouhlasné stanovisko nebylo dle našeho názoru zdůvodněno věcně, nebo proto, že v rozsáhlém příspěvku bylo pro nás jádro obtížné identifikovat.

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit