Témata
Reklama

Nástroje pro zapichovací a kopírovací soustružení

Firma Pramet Tools významně rozšířila svůj program nástrojů pro soustružení o multifunkční systém nástrojů CTP (Copy Turning Pramet). Tyto nástroje umožňují současně provádět soustružení zápichů, podélné i čelní soustružení a kopírovací soustružení ploch obecných tvarů.

Jedním nástrojem s nožovým držákem "klasického" tvaru zapichovacího nože s vyměnitelnou břitovou destičkou (dále VBD) upínanou upínkou shora lze soustružit součásti s tvarově relativně složitým vnějším povrchem nebo uzavřeným "kapsovitým" profilem. CTP nástroje využívají výhody zapichovací břitové destičky typu LCMX s kruhovou pracovní částí - hlavicí, která je upnuta v držáku.
Reklama
Reklama

Multifunkční nástroje CTP

Kruhový břit umožňuje při jedné poloze držáku (obvykle kolmo na osu rotace obrobku) soustružení v axiálním i radiálním směru buď nezávisle na sobě, tj. podélné soustružení i soustružení radiálních zápichů, anebo současnou kombinaci obou posuvů při kopírovacím soustružení, tj. obecně při soustružení tvarových ploch. Jeden nástroj tak nahrazuje tři nástroje - nástroj pro podélné soustružení, nástroj pro soustružení zápichů (tvarových) a nástroj s VBD pro kopírovací soustružení. V porovnání se speciálními nástroji pro kopírovací soustružení aplikujícími VBD tvaru DNMG, VNMG apod., poskytuje kruhové ostří větší rozmanitost kopírování obráběných obecných ploch, protože není nutno reagovat na různé úhly sestupu profilu změnou úhlu nastavení, jako je tomu u běžných kopírovacích nástrojů.
Břitové destičky LCMX jsou dodávány v průměrech kruhové hlavice 3, 4, 5 a 6 mm a umožňují soustružení s radiálním posuvem v rozmezí f = 0,05 ÷ 0,2 mm.ot-1 a podélné soustružení axiálním posuvem v rozmezí f = 0,15 ÷ 0,6 mm.ot-1. Břitové destičky LCMX lze tedy využít pro dokončovací i hrubovací soustružení, přičemž horní hranice posuvů závisí na průměru hlavice.
Utvářeč třísky je tvarován s ohledem na spolehlivé utváření třísky menší tloušťky typické pro práci kruhového ostří. Kruhový profil hlavního ostří přináší další výhodu CTP nástrojů, kterou je obecně nižší drsnost obrobeného povrhu (větší re) v porovnání se standardními nástroji pro kopírovací soustružení. Kruhové ostří přináší i menší citlivost břitu k mechanickému porušení. Úběr tenčí třísky je však doprovázen vznikem větší radiální složky řezné síly. Proto klade použití CTP nástrojů poněkud větší nároky na tuhost soustavy stroj - nástroj - obrobek.

Materiál břitových destiček LCMX

Břitové destičky LCMX jsou z povlakovaného materiálu 8030, u kterého je na houževnatém substrátu nanesen metodou PVD moderní otěruvzdorný povlak, sestávající ze supertvrdých nanokrystalických kompozitních vrstev. Celková tloušťka povlaku sestávajícího z 50 vrstev (TiAl)N+Si3N4 je 3 ÷ 5 µm. Mikrostruktura a doporučené aplikační oblasti materiálu 8030 jsou na obrázku 4. Tento materiál je vhodný pro soustružení ocelí skupiny PI a PII (podle klasifikace obrobitelnosti Pramet) i korozivzdorných ocelí skupiny MI a litiny skupiny KI. Lze jej rovněž použít pro soustružení speciálních slitin zařazených do skupiny MII.

Doporučené rozmezí radiálních i axiálních posuvů

Doporučená rozmezí axiálních a radiálních posuvů a hloubky řezu pro CTP nástroje o různém průměru kruhové hlavice VBD jsou v diagramech na obr. 5. S těmito nástroji lze realizovat dokončovací, polohrubovací i lehčí hrubovací soustružení.
Použití řezné kapaliny s výrazným chladicím účinkem přiváděné ke břitu v dostatečném množství je nutné. Vydatné chlazení musí zabezpečit jednak snížení teploty břitu, ale i podložné části nožového držáku s lůžkem pro VBD.
Příklad úspěšného použití nástroje CTP je soustružení součásti z materiálu 11600 podle obr. 6. Po předhrubování nástrojem s břitovou destičkou WNMG 060408E-M 6630 byla tvarová plocha dokončena nástrojem CTP. V obrázku jsou uvedeny také řezné podmínky pro předhrubování i dokončení tvaru a specifikace použitých nástrojů.
Reklama
Vydání #9
Kód článku: 10901
Datum: 05. 09. 2001
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Československá stopa u nového rekordu

Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

Související články
Novinka z varnsdorfské líhně

Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Optimalizace obrábění zvyšuje trvanlivost

Tři miliony malých součástí pro systémy ABS jsou spolehlivě vyráběny na soustruzích speciálním nástrojem. Řešení vyvinuté společně s výrobcem a uživatelem minimalizuje vedlejší časy a zvyšuje trvanlivost nástroje až o 300 %.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Malosériová výroba ozubených kol

Rostoucí nároky na rychlost a flexibilitu si žádají nová řešení pro výrobu ozubení. Pětiosé frézky a nejnovější funkce nabízené metodou InvoMilling otevírají nové možnosti pro výrobu malých dávek. V následujícím rozhovoru prof. Dr. Ing. Tillmann Körner z Aalen University hovoří o současných trendech v oblasti frézování ozubení.

Technologie pro úlohy rovinného broušení

Klíčová odvětví průmyslu jsou odkázána na součásti broušené s extrémní tvarovou a rozměrovou přesností, i pokud jsou zhotovené z obtížně opracovatelných materiálů. K těmto účelům – od nejmenších (S) až po největší (XXL) součásti pro broušení malých i velkých sérií – nabízí pokrokovou technologii výrobce brusek Okamoto.

S novým katalogem k dlouhotočným automatům

Společnost WNT rozšířila své nástrojové portfolio zaměřené na dlouhotočné automaty. Každý zasvěcený ví, že tento obor je svým způsobem specifický, a proto vyžaduje zvláštní přístup. S tímto vědomím WNT připravila nový samostatný katalog, který je zaměřen výhradně na danou technologii obrábění.

Větší řádkování při obrábění načisto

Při použití fréz s optimálně zakřiveným břitem pro frézování vnějších povrchů je možné časy na dokončovací obrábění značně snížit. Docílit toho lze vzájemnou souhrou stroje, nástroje a softwaru, jak ukazuje následující příklad.

Frézy s kulovým čelem pro plochy v kvalitě leštění

Optika vyráběná z plastů klade vysoké nároky na kvalitu povrchu nástrojů, respektive forem. Nově vyvinutá strategie obrábění umožňuje frézovat i velmi malé a náročné tvary hospodárně až na konečný rozměr s vysokou jakostí povrchu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit