Témata
Reklama

Nová norma stanovuje nová měřítka

10. 09. 2015

Dřívější normy hydraulických hadic byly spíše než na jejich použití zaměřeny na jejich konstrukci. Nová norma ISO 18752 zavádí jiný přístup.

V hydraulických hadicích stále platné mezinárodní normy po mnoho let zevrubně předepisovaly konstrukci i všechny rozměry každého typu hadice. Pro normu ISO 18752 jsou určující užitné vlastnosti – pracovní tlak, světlost (průtok), pracovní teploty a odolnost proti dynamickému tlakovému zatížení a tomu odpovídající životnost –, zatímco z rozměrů je přesněji předepsán jen vnitřní průměr potřebný k zajištění kompatibility a funkce a u těch ostatních pouze jejich mezní hodnoty. Je potom na každém výrobci, jestli takové parametry dokáže splnit, např. hadicí se dvěma ocelovými oplety nebo čtyřmi spirálami, jestli využije horní hranici pro vnější rozměry hadice nebo poloměr ohybu nebo je dokáže zkonstruovat mnohem kompaktnější a ohebnější.

Reklama
Reklama
V mobilní technice jsou tlaky třídy 21 MPa používány v naprosté většině zemědělských strojů; tlaky 28 MPa v menších stavebních strojích a manipulační technice; tlaky 35 MPa ve středních a těžších stavebních a zemních strojích a tlaky 42 MPa v těžkých rypadlech a nakladačích. Tomu se logicky přizpůsobují všechny hydraulické komponenty, včetně hadic.

Nový etalon

Norma ISO 18752, poprvé vydaná v roce 2006 a aktualizovaná v letech 2012 a 2014, byla velmi rychle přijata největšími světovými výrobci strojů a zařízení. Postupem času se splnění, příp. nesplnění normy ISO 18752 stalo i meřítkem vyspělosti výrobců hydraulických hadic.

Norma předvídá i zatím neproveditelné

Jedna jediná norma tak zahrnuje všechny možné varianty tlaků, světlostí a dynamické a teplotní odolnosti hydraulických hadic používaných v hydraulických systémech nejrůznějších strojů a zařízení v dnešní době a dokonce předbíhá technický vývoj a předvídá i varianty, které jsou při dnešní úrovni techniky ještě neproveditelné. To je další odlišnost ISO 18752 proti dřívějším normám, které prakticky pouze doháněly skutečnou technickou úroveň a normalizovaly to, co již bylo vyvinuto a vyráběno vedoucími společnostmi v oboru.

Unifikovaný sortiment hadic a koncovek s malým množstvím položek přináší také úspory logistických nákladů na skladování, manipulaci a dopravu i omezení rizika výběru špatné kombinace hadice - koncovka.

Zaměření normy ISO 18752 na konečnou aplikaci a uživatele značně usnadňuje konstruktérům i uživatelům strojů a zařízení výběr potřebné hadice a vylučuje nebo snižuje možné negativní dopady nevhodného výběru nejen na spolehlivost nebo životnost stroje, ale hlavně na bezpečnost a ochranu zdraví uživatele. Vylučuje rizika i tragické události z důvodu prasklé hadice, vytržené hadice z koncovky nebo popálení horkým olejem. Volnost ponechání volby konstrukce a detailních rozměrů na každém výrobci také podstatně omezuje možnosti pro nejrůznější neautorizované výrobce koncovek a použití nevhodných nebo dokonce nebezpečných kombinací hadic s nekompatibilními a neodzkoušenými koncovkami.

Unifikovaný soubor hadic a koncovek

Divize Hose Product společnosti Parker Hannifin vyvinula ucelenou řadu hydraulických hadic a koncovek odpovídajících normě ISO 18752 a pod názvem GlobalCore ji uvedla na trh v roce 2014. Společnost vyrábí tuto řadu ve všech svých hlavních výrobních závodech na výrobu hadic na všech kontinentech. Je tak schopna dodávat naprosto identické hadice s koncovkami odpovídající této nové a náročné celosvětové normě globálně všem významným světovým výrobcům strojů a zařízení bez ohledu na to, kde se jejich výrobní závody nebo jejich prodejní a servisní sítě nacházejí.

Zaměření normy ISO 18752 na konečnou aplikaci a uživatele značně usnadňuje konstruktérům i uživatelům strojů a zařízení výběr potřebné hadice a vylučuje nebo snižuje možné negativní dopady nevhodného výběru nejen na spolehlivost nebo životnost stroje, ale hlavně na bezpečnost a ochranu zdraví uživatele.

Sortiment GlobalCore pokrývá nejdůležitější a v současných hydraulických systémech nejpoužívanější oblast normy ISO 18752 – tlakové třídy 21 MPa až 42 MPa ve světlostech DN6 až DN51. Celou tuto core oblast přitom zásobuje pouze pěti typy hadic a dvěma sériemi koncovek. Pro vyhovění širšímu okruhu aplikací a pracovních podmínek je každý z těchto pěti typů hadic vyvinut, vyráběn a dodáván ve třech verzích – Good, Better a Best.

Systematické, jednoduché, úplné

Hadice GlobalCore se vyznačují kompaktní konstrukcí a v porovnání s normou ISO 18752 a konkurenčními hadicemi na trhu o až 25 % menšími vnějšími rozměry, o 50 % menšími poloměry ohybu, o 30 % menší silou ohybu a o 25 % menší hmotností. Vzhledově jsou systematicky a efektně odlišeny svojí barvou – všechny typy s pracovními tlaky 21 MPa jsou označeny bíle, s pracovními tlaky 28 MPa šedě, 35 MPa červeně a 42 MPa žlutě. Verze Good, Better a Best jsou rozlišeny grafickým symbolem. Každá hadice je také označena typem kompatibilní série koncovky, vylučuje se tak možnost záměny a funkčních problémů nebo bezpečnostních rizik.

Definice funkčních vlastností dle ISO 18752

Pokud se týče hydraulických parametrů, standardem Parker Hannifin je minimálně dvojnásobná odolnost vůči hydraulickým impulzům v porovnání s normami. Proto jsou hadice GlobalCore testovány až na dva miliony dynamických tlakových cyklů – dvojnásobek nejnáročnějšího stupně DC normy ISO 18752 a čtyřnásobek požadavků klasických norem SAE, resp. pětinásobek norem EN. Kromě počtu cyklů i ostatní podmínky impulz testů – zkušební dynamický tlak (133 % jmenovitého pracovního tlaku) a zkušební teplota (120 °C) – převyšují náročné požadavky klasických norem SAE (120 %), resp. EN (100 °C).

Jednoduchá volba

Hlavním přínosem a také hlavním principem normy ISO 18752 a řady GlobalCore je podnícení výrobců hadic a strojů a konečných uživatelů, aby mechanicky neopakovali staré překonané postupy nebo slepě nekopírovali staré prasklé hadice, ale aby byli přinuceni porozumět konečné aplikaci a snažili se ji technicky i ekonomicky efektivně vyhovět – bez funkčních nebo bezpečnostních rizik z důvodu nedostatečného řešení na jedné straně, i bez zbytečných nákladů a ztrát z důvodu přetechnizovaného řešení na straně druhé.

Marek Elznic
elznic@aetna.cz
www.parker.cz

Firma: Parker Hannifin, umístění na MSV: volná plocha F

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 151036
Datum: 10. 09. 2015
Rubrika: Trendy / MSV 2015
Autor:
Firmy
Související články
Lineární motory - klíč k dokonalému dělení materiálů

Současné tržní prostředí, snaha o dosažení konkurenceschopnosti a zvyšování jakosti výrobků nutí management firem a podniků k zavádění nových technologií. S tím velmi úzce souvisí otázka metod dělení materiálů. Proces dělení má zásadní vliv jak na spotřebu materiálů a výši výrobních nákladů, tak na efektivnost výroby, a tím i na cenu finálního výrobku.

Řemenový pohon snižuje hmotnost prosévacích strojů

Pohon drážkovým klínovým řemenem zajišťuje výraznou úsporu hmotnosti a nižší hlučnost mobilních prosévacích a třídicích strojů, kde řemen nahrazuje řetězový převod v pohonu prosévacího bubnu. Při nastavení optimálního napnutí řemene pomáhá měřicí zařízení.

Místo převodovky řemenové pohony

Synchronní řemeny se v mnoha průmyslových odvětvích prosazují jako nejlepší volba.

Související články
Lineární vedení NSK s vylepšeným těsněním

Společnost NSK představila na veletrhu EMO 2019 optimalizovanou řadu válečkového vedení RA s vylepšeným těsněním. Lineární vedení RA jsou vybavena novými těsněními V1 a vylepšeným krytem, které pomáhají prodloužit životnost a spolehlivost obráběcích strojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Klínové řemeny nejen pro pohony obráběcích strojů

Úzké klínové řemeny Conti V FO Pioneer nabízejí nejvyšší přenášený výkon a teplotní odolnost až do +130 °C. Od letošního roku jsou dostupné také v délkách až do 5 000 mm.

Modulární lisovací systémy

Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

Kuličkové šrouby, ložiska a lineární vedení pro obráběcí stroje

Mezi exponáty z bohaté nabídky firmy NSK na letošním veletrhu EMO 2019 v Hannoveru se objeví mnoho špičkových produktů určených pro obráběcí stroje, včetně nedávno uvedené řady kuličkových šroubů podle normy DIN a nové řady vysoce odolných a přesných kuličkových šroubů.

Nová generace pojezdových drah

Společnost Hiwin, tradiční účastník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, představí v nové expozici na více než 150 m2 výstavní plochy ucelenou nabídku polohovací lineární techniky, které dominuje nová generace pojezdových drah pro průmyslové roboty

Originální řešení osy Z pro manipulátory

Osa Z lineárního systému Hiwin HD4 představuje originální řešení, které rozšiřuje možnosti automatizace a robotizace. Je určena pro kompaktní manipulátory, zakladače a pro aplikace typu pick-and-place.

Elektricky a bez softwaru? Jde to!

Software je fenomén současné techniky. Elektrické pohony nejsou výjimkou, ale jedním z nových směrů v jejich vývoji je stále jednodušší použití a z toho vyplývající menší náklady. Pomocí elektrických pohonů tak můžete řešit mnohem více úkolů, a to i těch jednoduchých.

Řešení pro logistiku letecké nákladní dopravy

Když byl na jaře roku 2018 uveden do provozu nový nákladní terminál na letišti Helsinki-Vantaa, posílila největší finská letecká společnost - jedna z předních, které zajišťují leteckou dopravu mezi Evropou a Asií - své vedoucí postavení leteckého přepravce v severském regionu. Zásadním rozhodnutím pro budoucí rozvoj bylo rozšíření flotily o 19 nových Airbusů A350, z nichž 11 již bylo dodáno. Investice do pozemní infrastruktury i do letadel vytvářejí základnu pro posílení objemu přepravy pasažérů a nákladu v rámci evropských a mezikontinentálních destinací. Řešení pro kompletní tok materiálu pochází od společnosti Lödige Systems z Warburgu a pohonná technika od firmy Lenze.

Doživotní přesnost servopohonů s dutou hřídelí

Požadavky, se kterými se obor pohonné techniky dlouhodobě setkává, jsou velmi různorodé. Kompaktnost a velký výkon se jako klíčové atributy staly standardem v mnoha aplikacích. Zástavbový prostor, který je k dispozici, je stále zmenšován, avšak požadavky na výkon zůstávají buď stejné, nebo se zvyšují. Stále rostoucí globální konkurence vyžaduje trvalou optimalizaci výkonu.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit