Témata
Reklama

Opravdu kvalitní venkovní žaluzie poznáte až podle detailů

Na první pohled vypadá většina předokenních žaluzií stejně. Rozdíly poznáte, až když se zaměříte na detaily jako textilní pásky nebo vodicí kolíky. Ty ovlivňují, jak dlouho vám žaluzie vydrží i to, jak dobře stíní.

Komerční článek

Venkovní žaluzie vás ochrání proti slunci a teplu. (Zdroj: neva.eu)

Nejvýraznějším prvkem venkovních žaluzií jsou široké lamely. Ty se vyrábí válcováním hliníkových svitků (slitiny hliníku s příměsí manganu, magnezia nebo železa) a jejich kvalita je u českých výrobců srovnatelná. U ostatních důležitých součástek jsou už ale rozdíly větší.

Čím kvalitnější textilní páska, tím déle vydrží

Jednou z kritických komponent předokenních žaluzií je textilní páska. Prochází skrz každou lamelu a dokud není žaluzie zcela spuštěná dolů, visí na ní hmotnost celého paketu. Z toho důvodu je textilní páska extrémně namáhaná a patří mezi nejčastější součástky žaluzií, které potřebují servis a výměnu.

Mnozí výrobci venkovních žaluzií se spokojí s tenčími 6mm páskami, protože je považují za dostačující. Pro srovnání český výrobce venkovního stínění NEVA využívá kvalitnější 8mm textilní pásky od švýcarského dodavatele, které jsou dle interních zátěžových testů až o třetinu pevnější v tahu než pásky konkurence.

Roli hrají také otvory v lamelách, kterými textilní páska prochází. Pokud jsou hrany otvorů ostré, páska se o ně řeže, což zvyšuje riziko jejího přetržení. Někteří výrobci z tohoto důvodu otvory zaoblují (lepší varianta), nebo alespoň vyplňují plastovou vložkou. Ta ovšem může po pár letech prasknout.

Předokenní žaluzie jsou odolnější, pokud jsou vedené ve vodicích profilech. (Zdroj: neva.eu)

Pozor na kvalitu kolíků a žebříčků

Vodicí kolíky jsou součástky, které vedou lamely v postranních vodicích profilech. Plastové jsou levnější a urychlují servis, daní je však kratší životnost. Žaluzie s plastovými kolíky jsou proto vhodné spíše pro administrativní budovy, kde se s rychlejším opotřebením stínění počítá. Pro rodinné domy a budovy volte raději kovové kolíky.

Kromě materiálu hraje roli tvar kolíků. Ideální jsou žaluzie s eliptickými kolíky, které při zatemnění žaluzií kompletně vyplní prostor ve vodicím profilu. Díky tomu je vnější žaluzie odolnější vůči větru.

Materiál je důležitý také u žebříčku nebo spojky žebříčku. Plast je opět je v porovnání s kovem méně kvalitní a náchylnější na prasknutí. Pokud se tak stane, žaluzie spadne do spodní polohy a nelze s ní manipulovat. Proto jsou vždy lepší kvalitnější kovové spojky z nerezové oceli.

Široké háčky lamel neumožňují plné zatemnění místnosti

Na hraně každé lamely je nastřelený háček, který drží vodicí pásku pro naklápění žaluzie. Jelikož je každá lamela silná 0,4 mm, měl by i háček mít stejnou tloušťku, aby z lamel nevyčníval. Pokud je širší, mírně přesahuje, žaluzie se při plném zatemnění zcela nedovřou a do místnosti bude stále pronikat troška světla.

Je proto potřeba, aby výrobci používali válcovací tratě s dostatečným tlakem, který háčky zploští na 0,4 mm. Lamely by měly být ideálně po celou dobu válcování pod kontrolou laserů, aby je stroje vyválcovaly na setinu milimetru přesně.

Při nákupu exteriérových žaluzií je potřeba být na pozoru a zajímat se o detaily. Právě ty do značné míry rozhodují o tom, jak dlouho předokenní žaluzie vydrží a jak s nimi budete spokojeni.

Související články
Cyklické zkoušky pro reálnější simulace

Životnost, trvanlivost, odolnost, ale i třeba degradace jsou důležitými pojmy, pokud se bavíme o životním cyklu jakékoliv součásti. Kupující nebo odběratel požaduje záruky, že právě obdržený díl, zařízení či konstrukce bude fungovat předem stanovenou dobu, navíc je-li ve hře také otázka bezpečnosti. Udělení certifikace či určení doby trvanlivosti často předcházejí různé zkoušky. Důležitou skupinou z nich jsou urychlené korozní zkoušky. Nejen jimi se v úzké spolupráci s průmyslem zabývají ve vědecko-technickém parku v Kralupech nad Vltavou.

Plzeňské setkání strojařů

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni letos uspořádala již devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. V porovnání s minulým ročníkem zaznamenala podstatně větší návštěvnost – čítala téměř dvě stě účastníků a uskutečnilo se bezmála šedesát prezentací. Náš časopis na konferenci figuroval jako mediální partner akce.

Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Související články
Prostor pro laserovou automatizace je stále obrovský

Česká společnost Lascam systems se zabývá zejména dodávkami laserových zařízení pro obrábění kovů a plastů. Byla včas u rozvoje moderních laserových technologií a dnes pomáhá firmám s integrací laserových aplikací do výrobních procesů. Podle slov obchodního ředitele společnosti Karola Flimela se považují spíše za dodavatele řešení než distributora jednotlivých zařízení a za největší výzvu považují složité inovativní projekty, které přinášejí nový způsob výroby.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Výrobní laserové technologie

Výrobní laserové technologie lze dělit mnoha způsoby-, podle použitého výkonu, délky pulzu nebo interakce s materiálem. Nejjednodušší způsob rozdělení laserových technologií je do tří skupin: dělení a odebírání materiálu, spojování materiálu a úprava povrchu materiálu. Vzhledem k rozmanitosti využití laseru není toto dělení zcela jednoznačné a existuje několik dalších technologií, které se nacházejí mezi těmito kategoriemi.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Moderní způsoby ochrany vysokopevných ocelí

V posledních letech je v automobilovém průmyslu kladen stále větší důraz na snižování hmotnosti vozu, potažmo spotřeby a z ní plynoucích emisí, za současného zvýšení bezpečnosti posádky. Jednou z možností, jak splnit tyto požadavky, je nahrazení starých materiálů používaných pro výrobu určitých komponentů za nové, pevnější. Díl z pevnějšího materiálu může být tenčí a potažmo i lehčí oproti dílu původnímu, ale současně je schopen vydržet stejné, nebo i větší namáhání.

Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

Laserové řešení pro plastikářský průmysl

Konvenční technologie opracování plastů již v mnoha případech nevyhovuje požadavkům koncových uživatelů. Moderní lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň. Lastic představuje implementaci nejmodernějších laserových technologií a ergonomického ovládání do jediného produktu, jenž je navržen tak, aby jeho aplikace do stávajících výrobních linek byla zcela bezproblémová.

Průmyslové využití nejvýkonnějších laserů

Již několik desetiletí jsme svědky postupného nabývání významu a upevňování pozice laserů nejen v průmyslových provozech, ale i ve zdravotnictví, metrologii a mnoha dalších oblastech. Na stránkách tohoto vydání je uvedeno hned několik možností jejich využití, všechny jsou však velmi vzdálené možnostem laserů vyvíjených v centru HiLASE. V Dolních Břežanech u Prahy totiž vyvíjejí „superlasery“.

Oscilující paprsek laseru pracuje přesněji

Univerzálním nástrojem naší doby je laser, kterým je možné bezdotykově opracovávat téměř všechny materiály. Ještě lépe a přesněji se podaří materiály řezat nebo gravírovat, když paprsek laseru kmitá.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit