Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Přehledná nabídka a snadná orientace na MSV 2001
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Přehledná nabídka a snadná orientace na MSV 2001

Vrcholnou událostí brněnské veletržní sezony 2001 je Mezinárodní strojírenský veletrh, který svým 43. ročníkem vstupuje do 3. tisíciletí v postavení největšího veletrhu zemí střední a východní Evropy.

Časopis MM Průmyslové spektrum, mediální partner veletrhu, získal možnost uskutečnit exkluzivní rozhovor s vedoucím manažerem projektu ing. Jiřím Rouskem.
MM: Pane inženýre, loňského ročníku veletrhu se zúčastnilo na 2520 vystavovatelů z 37 zemí. Jaká je bilance ročníku letošního?
Jiří Rousek: I když definitivní čísla budou k dispozici až těsně před veletrhem, vše nasvědčuje tomu, že opět budeme mít nejméně 2500 vystavovatelů. Pokračující trend internacionalizace je potvrzen rozšířením počtu zúčastněných zemí na 39, letos budou na MSV poprvé zastoupeny Portugalsko a Brazílie a z dalších zemí nechybí například Hongkong, Malajsie, Kazachstán nebo Jihoafrická republika.
Pozitivní je také rozšíření účasti některých zemí z regionu střední a východní Evropy, konkrétně Maďarsko bude mít po delší době opět oficiální expozici na ploše 100 m2, v níž budou zastoupeny Maďarská agentura pro rozvoj mezinárodního obchodu, Národní asociace maďarského strojírenského průmyslu a řada významných firem. Dalším příkladem je účast Polska, která se oproti loňsku podstatně posílila. To znamená, že jsme v našem úsilí stát se veletržním centrem pro střední a východní Evropu postoupili zase o krok dále, což pokládám za mimořádně důležité.
MM: MM Průmyslové spektrum představilo v jednotlivých vydáních novou koncepci mezinárodního strojírenského veletrhu prezentací všech devíti specializovaných oborových celků. Co je cílem této nové koncepce? Které obory jsou nejvíce zastoupeny?
Jiří Rousek: Smyslem nového oborového uspořádání MSV je zpřehlednění nabídky a usnadnění orientace odborníků. Nová koncepce nabízí dokonalejší přehled o konkurenci ve svém oboru i snazší kontakt s partnery. Největší zastoupení má podle očekávání oborový celek Obrábění, tváření a povrchové úpravy, který představuje základ veletrhu i celého strojírenství. Mezi nejsilnější oborové celky patří ještě elektronika, automatizace a měřicí technika a energetika a silnoproudá elektronika, které se svou náplní do značné míry prolínají. Nesmím zapomenout ani na obor materiály a komponenty pro strojírenství, který se významně rozvíjí a spadá do něj plných 15 % vystavovatelů.
MM: Zvýrazněným oborem letošního MSV je energetika a silnoproudá elektrotechnika. Velkou událostí nejen tohoto oboru, ale i celého veletrhu je Celoevropské fórum energetického průmyslu Brno Power Conference. Proč se stal právě tento obor pro rok 2001 tím klíčovým?
Jiří Rousek: V poslední době dochází na poli energetiky k významným a dalekosáhlým změnám, které chceme na MSV představit. Záměr postavit tento obor do popředí pozornosti se podle mého názoru vydařil, získali jsme řadu nových vystavovatelů, mimo jiné distribuční společnosti, které se touto cestou zviditelňují před liberalizací energetického trhu. Svůj stánek tu budou mít i společnosti ČEZ a E.ON.
Vedle prezentace významných subjektů energetického trhu jsme se rozhodli umožnit také diskusi k ožehavým energetickým otázkám na vysoké mezinárodní úrovni. Proto jsme oslovili americkou společnost PennWell, která má zkušenosti s pořádáním velkých energetických konferencí v Evropě, Asii i USA. Výsledkem naší spolupráce je dvoudenní Celoevropské energetické fórum "Brno Power Conference" s účastí špičkových manažerů velkých energetických firem ze západní Evropy. Hlavním smyslem konference je co nejširší výměna zkušeností s řešením problémů na liberalizovaných energetických trzích. Pokud jde o konkrétní účastníky, mezi přednášejícími bude vedle ředitelů významných energetických společností, zástupců ministerstev i nezávislých expertů také poradce vedení sekce Energetika & doprava při Evropské komisi pan Johannes Maters. Pro všechny subjekty působící na českém energetickém trhu včetně velkých spotřebitelů energie to bude jedinečná příležitost poučit se z vývoje v zemích, kde liberalizace pokročila již podstatně dále.
MM: Jaký je zájem o premiérový veletrh Transport a logistika, který probíhá současně s letošním MSV?
Jiří Rousek: Ten zájem je opravdu značný a veletrh je zcela vyprodán. Máme přihlášeno více než 200 vystavovatelů na ploše téměř 10 000 m2, což znamená, že půjde o největší prezentaci oborů dopravy a logistiky v novodobé historii brněnského výstaviště. Nový veletrh navíc bude mít poměrně široké mezinárodní zastoupení, protože se ho zúčastní firmy ze třinácti zemí. Představí zde exponáty z oblasti nejnovějších logistických technologií, telematiky, dopravních informačních systémů atd., což bude pro návštěvníky MSV určitě velmi přínosné.
MM: V letošním roce se výrazně posiluje účast malých a středních firem. Jak vysoké procento z celkového počtu přihlášených představují tyto společnosti?
Jiří Rousek: Podle současných informací patří do kategorie tzv. malých a středních firem do 250 zaměstnanců plných 81 % přihlášených, a z toho dokonce 44,5 % firem má maximálně 25 zaměstnanců. Ukazuje se, že na rozdíl od minulosti, která patřila průmyslovým gigantům, hrají dnes ve strojírenství stále významnější roli menší progresivní podniky.
Právě malým a středním firmám, jejichž zástupci jsou na veletrhu přítomni nejen jako vystavovatelé, ale i jako návštěvníci, bude opět sloužit Středisko pro podporu podnikání v Business Center v pavilonu E. Stejně jako v loňském roce se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a za účasti řady významných institucí, jako jsou Agentura pro rozvoj podnikání, CzechIndustry, CzechTrade, ČEB, Česká logistická asociace, Design centrum ČR, EGAP, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz obchodu ČR nebo Svaz průmyslu a dopravy ČR. Smyslem a cílem Střediska je soustředit do jednoho místa veškeré aktivity, které směřují k podpoře malého a středního podnikání. Existuje řada vládních programů k podpoře těchto podniků a jejich exportu a my chceme tuto nabídku centralizovat tak, aby se podnikatel mohl efektivně informovat a konzultovat na jednom místě.
Mohu říci, že loňská premiéra Střediska pro podporu podnikání byla zúčastněnými firmami a institucemi hodnocena jako úspěšná a přínosná.
Účast malých firem na MSV se ovšem snažíme podporovat i jinými formami - letos poprvé pořádáme ve čtvrtek a v pátek 27. a 28. 9. tzv. Elektrokontaktní dny, což je prezentace elektrikářských a elektroinstalatérských firem. Chceme touto cestou umožnit účast i drobnějším podnikatelům a přesvědčit je, že Mezinárodní strojírenský veletrh nabízí řadu konkrétních kontraktačních příležitostí.
MM: V rámci odborných programů letošního ročníku se uskuteční 2. mezinárodní konference "Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků". Co je jejím cílem?
Jiří Rousek: Tématem konference je "Marketingově orientovaný výzkum a vývoj produktů" a jejím cílem tedy bude prezentace možností propojení marketingových nástrojů s programy průmyslového výzkumu a vývoje nových produktů. Jednání se zaměří na oblast řízení technického rozvoje, marketingové a ekonomické aspekty aplikovaného výzkumu a vzdělávací proces směřující k tzv. integrovanému inženýrství - pod tímto pojmem se rozumí integrace tří základních inženýrských činností, tj. projektování a konstrukce, technologie výroby a manažersko-ekonomických aktivit včetně marketingu. Pořadateli konference jsou Fakulta strojní ČVUT Praha spolu se Svazem výrobců a dodavatelů strojírenské techniky a hlavní význam celého projektu spočívá právě ve společné diskusi představitelů průmyslové sféry a odborníků z tuzemských i zahraničních technických vysokých škol. Konference naváže na stejnojmennou akci konanou vloni na půdě ČVUT Praha.
MM: Tak jako již tradičně i při letošním ročníku veletrhu se koná soutěž o Zlatou medaili. Co je vlastně rozhodující pro udělení Zlaté medaile a kdo všechno může do soutěže přihlásit svůj výrobek? Kdy je poslední možný termín přihlásit se k účasti?
Jiří Rousek: Do soutěže o Zlaté medaile může být přihlášen každý veletržní exponát. Šanci uspět ovšem mají jen ty skutečně nejlepší, s výrazným inovačním přínosem nebo mimořádně zdařilým technickým řešením. Vystavovatelé to dobře vědí a počet exponátů přihlášených do posledních ročníků soutěže se tak ve srovnání s počtem zúčastněných firem může zdát nízký. Ovšem rozhodující je jejich kvalita, a ta podle vyjádření členů hodnotitelské komise rok od roku stoupá. Soutěž o Zlaté medaile MSV proto má skutečně vysokou úroveň i značnou váhu.
Letošní ročník soutěže zahrnuje devět kategorií odpovídajících novému oborovému členění veletrhu. K základním posuzovaným kritériím patří novost výrobku, originalita koncepčního a konstrukčního řešení, technická a technologická úroveň, uživatelský komfort, výrobní provedení celku i detailů, design, obchodně-technické parametry, ekologické aspekty, úroveň prezentovaného exponátu a v neposlední řadě připravenost exponátu k dodávkám na český trh. Odborná hodnotitelská komise bude exponáty posuzovat jako již tradičně ve dvou kolech, ovšem novinkou je termín oficiálního vyhlášení soutěžních výsledků. Tento slavnostní ceremoniál se uskuteční již druhý den veletrhu, tj. v úterý 25. září, což všem oceněným poskytne dostatečnou příležitost k zúročení svého úspěchu ještě v průběhu MSV. První uzávěrka přihlášek do soutěže je k datu 5. 9., druhá a závěrečná pak k 18. 9. 2001.
MM: V loňském roce čekalo na návštěvníky veletrhu překvapení v podobě nového pavilonu V. Čím překvapíte návštěvníky letos?
Jiří Rousek: Nový pavilon na brněnském výstavišti nevyrostl, letos jsme se zaměřili na zkvalitnění stávajících kapacit a služeb. Věříme, že návštěvníky příjemně překvapíme novou koncepcí, která do jednotlivých oborů vnese větší přehlednost a možnost celkového posouzení. Určitě je zaujme již zmíněná energetická konference, protože to je skutečně mimořádná akce na tak vysoké mezinárodní úrovni, jakou v Brně již dlouho nepamatujeme. Jinak řečeno, návštěvníky chceme překvapit zejména kvalitou veletržní náplně a vysokou profesionální úrovní doprovodného programu. Příkladem vyšší kvality služeb je např. Internet Point na druhé galerii pavilonu Z, kde bude vystavovatelům i návštěvníkům letos poprvé umožněn bezplatný přístup na internet.
MM: Pane inženýre, náš rozhovor se pomalu blíží k závěru. Neodpustím si otázku, jak v době rozmachu internetu a s ním spojené možnosti pořádat virtuální veletrhy vy osobně vidíte perspektivu pořádání veletrhů "in nature"?
Jiří Rousek: Osobně nepovažuji veletrhy za něco, co by s internetem stálo v přímém rozporu. Naopak si myslím, že je možné obě média propojit a dosáhnout tak zesíleného efektu. Mohu říci, že se touto myšlenkou v současnosti velmi intenzivně zabýváme. Je jednoznačné, že internet obtížně nahradí osobní kontakt a společenskou stránku veletrhu, ale může jej významně doplnit o další informace. Z historie je známo, že vznikem konkurenčního média staré nezaniká, ale hledá si přesněji vymezený prostor. Internet bude výstavnictví bezesporu silně ovlivňovat, ale nemyslím si, že by veletrhy nahradil.
Právě osobní dimenze veletržní účasti a atmosféra výstavních prezentací je jedinečná , což jistě ukáže i návštěva letošního strojírenského veletrhu, ke které si dovoluji pozvat vás i všechny čtenáře časopisu MM Průmyslové spektrum.
MM: Děkuji vám za rozhovor.
Rozmlouvala Martina Šťastná
Vedoucí manažer projektu MSV ing. Jiří Rousek:
"Smyslem nového oborového uspořádání MSV je zpřehlednění nabídky a usnadnění orientace odborníků. Nová koncepce nabízí dokonalejší přehled o konkurenci ve svém oboru i snazší kontakt s partnery."

Další články

Novinky z veletrhů a výstav

Komentáře

Vstup do diskuse

Upraveno: -
Myslím si, že povedená akce. Příště přijdu zase.

Sledujte nás na sociálních sítích: