Témata
Zdroj: Blaser

Průmysl 4.0 v oblasti řezných kapalin

Firma Blaser Swisslube CZ je dceřiná společnost švýcarského výrobce řezných kapalin a má sídlo a sklad u Brna. Firma klade důraz na vývoj a vysokou technickou úroveň výrobků a špičkový servis. Nyní rozšířila své výrobky a služby o zařízení, které kontroluje koncentraci kapaliny a automaticky doplňuje její množství. Toto zařízení je nasazeno i u firmy IMI.

Reklama

Firma IMI v Brně-Modřicích provozuje tři haly, v nichž vyvíjí a montuje ventily a zařízení na ovládání vzduchu jak pro automobilový sektor, tak i pro ostatní odvětví. Od roku 2021 rovněž vyrábí potřebné komponenty. V roce 2021 společnost pořídila nové CNC stroje Makino s 60paletovým systémem PZ1. Díky této investici a automatizaci má pod kontrolou výrobu více zakázek a vychází vstříc požadavkům zákazníků jak termínově, tak celým tokem dodávek. Rozšíření této výroby a orientaci na zákazníky firma podpořila přesunem výrobní divize z Německa a stala se tak klíčovou součástí celého koncernu IMI.

Zapojené zařízení Autopilot ve společnosti IMI. (Zdroj: Blaser)

Společnost IMI jako jedna z prvních firem v České republice aplikovala principy štíhlé výroby (Lean production) a stále se snaží investovat a zlepšovat jednotlivé procesy. Proto bylo logickým krokem aplikovat řešení firmy Blaser: automatický systém na doplňování kapaliny a hlídání její koncentrace, a to i vzdáleně prostřednictvím aplikace.

Spolupráce firem IMI a Blaser začala intenzivně v roce 2021 při odlaďování PKD nástrojů a při konzultacích ohledně bezpečnosti kapalin a jejich vlivu na zaměstnance. Po transferu výrobní divize z Německa do Brna byly oleje nahrazeny a nyní takřka všechny stroje používají chladicí kapaliny a řezné oleje od společnosti Blaser.

Schematické znázornění zařízení na automatickou správu kapalin – měření koncentrace a doplňování. (Zdroj: Blaser)

Co tato spolupráce firmám přináší?

Přínos spolupráce hodnotí ředitel společnosti Blaser Swisslube ČR Pavel Večerka: „Pro nás je důležitý důraz, který firma IMI klade na celkové náklady ve výrobě. Cena kapaliny je druhotná při porovnání s její celkovou spotřebou, možnou úsporou v oblasti nástrojů či možností zvýšit produktivitu. Neméně důležité jsou i další aspekty, jako je vliv na životní prostředí nebo vliv na zdraví pracovníků, což je aspekt zcela zásadní.

Reklama

Jakub Plášek, senior process engineer ve společnosti IMI Norgren, přidává svůj názor: „Díky podpoře ze strany firmy Blaser, jejímu vývoji kapalin a přístupu k individuálním řešením včetně rozborů provedených přímo ve Švýcarsku se společnost IMI posunula a aplikovala oleje na všechny své druhy obrábění, jako je např. soustružení, broušení a frézování.

Detail senzoru na elektronické měření koncentrace. (Zdroj: Blaser)

Kam společnost IMI dál směřuje, nejen ve správě kapalin?

Společnost IMI dále směřuje ke zlepšování automatizačních procesů a neustálému hlídání a zlepšování stability výrobního procesu tak, aby snižovala vliv výrobních odchylek na kvalitu a zvýšila tak spokojenost konečného zákazníka. To vychází z hlavních hodnot společnosti a ze závazků, které společnost IMI má ke svým zákazníkům.

Čtyři kroky ke kapalině Tekutý nástroj

Společnost Blaser Swisslube nabízí svým zákazníkům čtyřbodový plán, jak nejlépe řešit správu kapalin. Postup podle tohoto plánu zajišťuje na straně zákazníka optimální výsledky a spokojenost.

Krok 1 – komplexní analýza současného výrobního procesu
Situace každého zákazníka je jedinečná. Proto se kapaliny Blaser Swisslube, určené pro obrábění kovů, neprodávají jako standardní zboží. Tím, že nejprve zjistíme situaci každého zákazníka, vytvoříme základy pro dlouhodobou úspěšnou spolupráci. Prověříme jeho situaci z hlediska možných zlepšení a pomůžeme mu je v maximální míře realizovat.
Vyškolení odborníci na obrábění společně se zákazníkem analyzují na místě jeho výrobní proces a požadavky. Tuto analýzu nabízíme zdarma, protože jsme přesvědčeni, že pro zákazníka vytváří přidanou hodnotu.

Krok 2 – zpráva o stavu a doporučené řešení
Abychom ověřili prvky přidané hodnoty našeho návrhu, vyvinuli jsme vlastní analyzátor Liquid Tool Analyzer. Na základě výsledků situační analýzy vypracujeme nabídku produktů a služeb na míru, abychom splnili požadavky zákazníka a dosáhli jeho cílů.
Zákazníkovi poskytneme zprávu o stavu jeho současné výroby a upozorníme na oblasti, které lze potenciálně zlepšit. Poté společně se zákazníkem stanovíme konkrétní cíle a definujeme, jak jich lze dosáhnout.

Krok 3 – zkoušky na místě
Naše doporučené řešení otestujeme ve výrobním prostředí zákazníka. Ten si může naši kapalinu pro obrábění kovů vyzkoušet v akci a na vlastní kůži se přesvědčit o jejích vlastnostech. Předtím než nové řešení nasadíme v dílně zákazníka, provedeme implementaci na stroji (nebo strojích), který si zákazník vybere. Tak můžeme zaručit výsledky naší analýzy Liquid Tool Analysis a spokojenost zákazníka zajistit ještě před zavedením nového řešení v plném rozsahu.

Krok 4 – zajištění a implementace
Poté, co se ujistíme, že výsledky testů naplnily jak naše cíle, tak cíle zákazníka, naplánujeme implementaci nového řešení a také školení a podporu zaměstnanců. Na základě našich více než čtyřicetiletých zkušeností v oboru obrábění proškolíme obsluhu zákazníka v zacházení s našimi kapalinami.
Naše služby však implementací nekončí. Vždy budeme spolehlivým partnerem, který zajistí trvalý úspěch. Poskytujeme specializovanou podporu a pravidelně zákazníka kontaktujeme, abychom zaručili, že proces obrábění bude vždy fungovat na špičkové úrovni.


Umístění expozice firmy Blaser Swisslube na MSV 2023:
pavilon F, stánek 53

Související články
Kvalitní chladicí kapaliny pro každou aplikaci

Každá aplikace je jedinečná a společnost Blaser Swisslube dělá vše pro to, aby zákazníci poznali, že kvalitní chladicí kapalina je dalším důležitým nástrojem, zdůrazňuje v tomto rozhovoru Tobias Röder, vedoucí produktového managementu společnosti Blaser Swisslube ze švýcarského Hasle-Rüegsau.

MKU_Maziva pro obrábění ozubených kol

Ještě před několika lety se musela k dosažení optimálního obrobení ozubených kol použít velká paleta různých obráběcích kapalin, situaci navíc komplikovaly různorodé povrchy a tepelné zatížení. Dnes je situace přehlednější. Vhodným výběrem pokročilých obráběcích kapalin lze výrobu ozubených kol významně zefektivnit.

Bezúdržbová filtrace kapalin

Firma technology-support, s. r. o., figuruje na českém trhu v oblasti vysokotlakého a velkoobjemového chlazení pro CNC obrábění již osm let. Během této doby si získala velké množství stálých a spokojených uživatelů, díky jejichž přízni může nadále nabízet svá řešení a služby. Úplnou novinkou v portfoliu technology-support je filtrační čerpadlo CentraBlast od renomovaného výrobce vysokotlakých chladicích systémů, společnosti ChipBlaster.

Související články
Porovnanie postupov pri čistení rezných emulzií

Každý strojársky či kovospracujúci priemyselný podnik produkuje v rámci svojej výroby odpadové vody - rezné emulzie, ktoré musí eliminovať. Existujú dve možnosti. Likvidácia odpadu externou firmou alebo spracovávanie (rozrážanie) emulzií vlastným zariadením a likvidácia reziduí externou firmou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pořádná špona je dnes věda

S obráběním, vrtáním pomocí nástroje začali pravděpodobně jako první už staří Egypťané cca 4 000 let před naším letopočtem, přičemž využívali tětivu luku – základ smyčcového soustruhu. Potom přišel středověk, dále Leonardo da Vinci a návrh prvního soustruhu… Technologie třískového obrábění ale v porovnání s dnešní dynamikou vývoje postupovala jen pomalu.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Efektivní likvidace obráběcích kapalin

Obráběcí emulze jsou klíčovým prvkem celé řady obráběcích procesů. Emulze zajišťují chlazení, odvod vznikajících třísek, dočasně pasivují obrobky v průběhu operací a mají spoustu dalších funkcí. Na konci životnosti emulze je nutné zajistit jejich likvidaci. Vyčerpané emulze jsou klasifikovány jako nebezpečný kapalný odpad, takže je nelze jednoduše vylít do kanalizace. Článek pojednává o možnostech likvidace obráběcích kapalin.

Bezpečnost od specialistů: řešení pro leteckou dopravu

Zazní-li u leteckých společností alarm AOG (Aircraft on Ground), počítá se každá minuta. Jestliže v letecké dopravě vypadne stroj kvůli technické závadě, stojí každá hodina, kdy je supermoderní letadlo mimo provoz, leteckou společnost tisíce eur. A pokud je navíc třeba opatřit náhradní stroj, vznikají dodatečné provozní náklady, letištní poplatky a ztráty. Nároky pasažérů na náhradu nebo smluvní pokuty mohou vyhnat finanční riziko do závratných výšek.

Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

Symbióza hydrauliky a pneumatiky

Když vám společnost Hytek, výrobce hydraulických systémů, pošle seznam svých referencí, dočtete se například: hydraulický agregát pro regulaci Kaplanovy turbíny Poechos v Peru, mazací agregát pro ložiska generátoru turbíny MVE Bugoye v Ugandě, mazací agregát pro ložiska generátoru pro Peltonovu turbínu Patikari v Indii, hydraulický agregát pro regulaci chladicí vody v jaderné elektrárně Temelín, hydraulické agregáty pro ovládání turbíny v Keni na řece Sondu Miriu. Jistě byste za výčtem tohoto typu hledali obrovský nadnárodní koncern, opak je však pravdou: jde o malou firmu šikovných lidí, sídlící v obci Lipůvka.

Simulací ke zlepšení efektu mazání a chlazení

Optimalizace třískového obrábění moderní metodou simulace strategie mazání a chlazení je dnes podrobena systematickému výzkumu. Použitím simulace procesu třískového obrábění a simulace proudění chladicího média se značně sníží náklady na výzkum a vývoj.

Vývoj obráběcích kapalin pohledem tradičního českého výrobce

Používání procesních kapalin, ovšem ne v té podobě, jako je známe dnes, se začalo objevovat v počátcích 20. století ve Fordových závodech. Dnes používané obráběcí kapaliny mísitelné s vodou, které jsou uvedeny v portfoliu společnosti Paramo, se rodí v jejích vlastních laboratořích. Procházejí neustálým procesem vývoje tak, aby zůstaly nepostradatelným nástrojem pro dynamicky se rozvíjející efektivitu procesů obrábění.

Vysoká výkonnost, přirozená bezpečnost

Ačkoliv jsou chladicí kapaliny na bázi minerálního oleje v průmyslu stále velmi rozšířené, náročné obráběcí operace a zvýšené požadavky na zdraví a bezpečnost tlačí výrobce k pokročilejším technologiím. Nejmodernější obráběcí kapaliny na bázi esterů jsou jedním z nejlepších řešení požadavků současného trhu.

Syntetické estery a jejich použití nejen při obrábění

Syntetické estery jsou látky, které mohou být vyrobeny v nekonečném množství variací z běžně dostupných mastných kyselin a alkoholů a poskytují nekonečné množství strukturálních i výkonových možností. V současnosti vyráběné estery mohou být speciálně určeny pro specifický druh použití pro různé aplikace a prostředí. Ať již hledáte vynikající hydrolytickou stabilitu, oxidační stabilitu, biodegrabilitu, mazací schopnost, vysoký viskozitní index nebo vlastnosti fungování za nízkých teplot – to vše je možné s tím správným syntetickým esterem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit