Témata
Reklama

Širokopásmový radioabsorbér ke snížení elektromagnetické interference

Radioabsorbéry zaznamenávají rozmach svého použití ve sféře komerční elektroniky, kde je třeba redukovat interferenci záření jednotlivých zařízení (kanceláře, laboratoře atd.).

Vysokofrekvenční bezdrátová zařízení často obsahují silné vysílače a citlivé přijímače, jež jsou umístěny blízko sebe. Parazitní signál tak může zapříčinit únik vlnění či interferenci systému, které znehodnocují síťové servery. Frekvenční rozsah 0,8 až 10 GHz je obzvláště důležitý, jelikož většina komunikace a přenosu informace se odehrává v tomto frekvenčním pásmu.

Reklama
Reklama

Radioabsorbéry

Jak už sám název napovídá, radioabsorbéry snižují odraz dopadajícího elektromagnetického vlnění díky dielektrickým a/nebo magnetickým ztrátám. Často jsou provedeny ve formě vrstvy (popř. vrstev) radioabsorpčního materiálu uloženého na kovové desce. Typickým cílem návrhu radioabsorbérů je získat absorbér s minimální tloušťkou, který má co možná nejmenší odrazivost v co možná nejširším operačním pásmu (za dostačující se standardně považují hodnoty koeficientu odrazivosti R 10 dB).

Schéma radioabsorbéru s FSP: a) FSP na povrchu radioabsorpčního materiálu, b) FSP uvnitř radioabsorpčního materiálu

Při optimalizaci daného absorbéru je nutno zohlednit následující tři druhy parametrů: elektromagnetické, fyzikální a aplikační. Z hlediska elektrodynamiky lze efektivnější absorpce elektromagnetického záření dosáhnout užitím radioabsorpčních materiálů s vysokou hodnotou magnetické permeability, vysokými magnetickými ztrátami, příhodným průběhem frekvenční závislosti permeability a vhodným poměrem mezi hodnotami permeability a permitivity. Fyzikální výkon je závislý na mechanických vlastnostech, odporu prostředí a životnosti materiálu. Vlastní aplikace pak určuje typ a výběr materiálu radioabsorbéru stejně jako výrobní technologii.

Mezi běžné radioabsorpční materiály patří pěny, plasty a elastomery plněné vodivými či magnetickými plnivy. Každý radioabsorbér pracuje v omezeném frekvenčním pásmu, a proto se operační frekvenční pásmo radioabsorbéru běžně rozšiřuje použitím několika vrstev namísto jedné. To ale vede k nárůstu tloušťky a hmotnosti absorbéru, přičemž jednotlivé vrstvy se navíc mohou navzájem negativně ovlivňovat.

Frekvenčně selektivní povrch

Pokud jde o obecné požadavky a vlastnosti radioabsorbérů, Centru polymerních systémů UTB ve Zlíně se podařilo ve spolupráci s Kotelnikovovým institutem radioinženýrství a elektrotechniky Ruské akademie věd připravit nový tenký širokopásmový absorbér. Návrh a výroba těchto tenkých širokopásmových radioabsorbérů byly nedávno zaregistrovány v rámci patentové přihlášky (č. PV 2014-52). Rozšíření operačního pásma bylo dosaženo vložením frekvenčně selektivního povrchu (FSP) dovnitř radioabsorpčního materiálu (polymerního magnetického kompozitu). Konkrétně se jedná o FSP v podobě biperiodické mřížky obsahující vodivé elementy tvaru prstence, která je umístěna mezi dvě vrstvy radioabsorpčního materiálu či na povrch jedné vrstvy daného radioabsorpčního materiálu (obr. 1). Volbou použitého radioabsorpčního materiálu a polohou FSP lze v relativně širokém frekvenčním rozsahu (1 až 16 GHz) volit operační pásmo radioabsorbéru tak, aby v něm odrazivost byla nižší než –10 až –15 dB (viz tabulka). Jak je patrno z hodnot v tabulce, připravené radioabsorbéry mají dostatečně široké operační pásmo a přitom menší tloušťku než ostatní dostupné radioabsorbéry.

Doc. Ing. Natalia Kazantseva, Ph.D.

Reg. číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum polymerních systémů
silcova@cps.utb.cz
www.cps.utb.cz

Reklama
Firmy
Související články
Návštěva v knihovně materiálů

Když jsem si dojednával návštěvu v Knihovně materiálů matériO, jako technik jsem očekával, že uvidím nudné regály s očíslovanými vzorky ve tvaru různobarevných kvádříků z plastu, kovu nebo dřeva. Realita však byla úplně jiná.

Symbióza plast-kov jako materiálová strategie

Tradiční kovové materiály i nesrovnatelně mladší plasty se vyznačují zcela rozdílnými mechanickými, tepelnými, elektrickými i chemickými vlastnostmi. Zvláště důležitou roli hraje výrazný rozdíl v hustotě. Při výběru materiálu je proto třeba pečlivě zvažovat výhody i nevýhody obou materiálových skupin a hledat pro daný výrobek optimální řešení. Je nezbytné si také uvědomit, že efektivním přínosem pro technickou praxi jsou kombinace vlastností kovů a plastů.

Magnetické nanočástice oxidu železa pro léčbu nádorů

Jednou z oblastí výzkumu skupiny „Přípravy polymerních hybridních kompozitů pro mikrovlnné absorbéry“, která pracuje v rámci Centra polymerních systémů (CPS) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, je vývoj magnetických nanočástic oxidu železa pro léčbu rakoviny pomocí hypertermie

Související články
Laserové řešení pro plastikářský průmysl

Konvenční technologie opracování plastů již v mnoha případech nevyhovuje požadavkům koncových uživatelů. Moderní lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň. Lastic představuje implementaci nejmodernějších laserových technologií a ergonomického ovládání do jediného produktu, jenž je navržen tak, aby jeho aplikace do stávajících výrobních linek byla zcela bezproblémová.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Materiál světí prostředky

Nadpisem tohoto článku je lehce pozměněné rčení „Účel světí prostředky“– někdy pravdivé, někdy demagogické. My si ho vypůjčíme v tom pozitivním slova smyslu a pouze pro potřeby zamyšlení nad obsahem monotematické přílohy časopisu MM Průmyslové spektrum.

Prototypování hliníkových odlitků

V dnešní uspěchané době, kdy jsou kladeny stále větší požadavky na zrychlování zejména výrobních procesů i mezivýrobních fází, zaujímá své místo na výsluní rychlé prototypování. Tento přístup, tzv. rapid prototyping, lze aplikovat i ve slévárenství, a to především za předpokladu součinnosti vývojového pracoviště zadavatele a slévárny ochotné experimentovat.

I jako čerstvý senior představil MSV řadu novinek

Účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu, ať už v roli vystavovatele, nebo pouhého návštěvníka, je v našem oboru již tak trochu nepsaným pravidlem. Tato akce si ovšem i po 60 letech stále drží svou úroveň, a to v nadnárodním měřítku. Jako každý rok také letos zde byly představeny prověřené produkty i spousta novinek a užitečných technických informací.

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Vývoj ve znamení funkce a designu

Slovo design je v posledních letech používáno možná až příliš často, a to jak běžném životě, tak i v odborném prostředí. Někdy bývá ale jako designový označován spíše jen minimalistický vzhled produktu, bez ohledu na jeho funkci a životnost. Jinak je tomu ovšem ve strojním průmyslu, kde design platí jako skutečné propojení estetiky, kvality a funkce. Pravidla hry jsou jasná a současní zákazníci nestojí o kompromisy. Zajímavou úlohu přitom mají především výrobci průmyslových komponent, jejichž produkty se mají stát nerušivou, ale zároveň estetickou a funkční součástí celku.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Optimalizované obrábění tvrdokovů

Tvrdokovy se skládají z jemných zrn velmi tvrdých materiálů - zpravidla karbidu wolframu - s kovovým pojivem, jako je např. kobalt. Jsou vytvářeny metodou práškové metalurgie a po sintrování dosahují vysokých hodnot pevnosti a tvrdosti. Tvrdokovy se přednostně používají pro výrobu obráběcích nástrojů, přesto také u řezných a tvářecích nástrojů vede jejich vynikající životnost k rostoucí poptávce. Pro tento účel vyžadované třískové obrábění přináší vysoké náklady. V rámci semináře u jednoho výrobce obráběcích strojů prezentují odborníci z oblasti technologií, obráběcích strojů, nástrojů a softwaru CAD-CAM své zkušenosti i řešení využitelná v praxi.

Moskva ve znamení trubek a drátů

Oblíbené příležitosti k setkání lidí z branží trubek a drátů se v roce 2019 uskuteční v Moskvě, ale v rozdílných termínech. Přední ruský veletrh drátů a kabelů – wire Russia – se zde uskuteční od 18. do 20. června 2019, zatímco kombinace veletrhů Tube Russia / Metallurgy Russia / Litmash Russia se bude konat o měsíc dříve. Na rozsáhlé ploše moskevského veletržního areálu Krasnaya Presnya očekávají pořadatelé v obou případech rekordní účast.

Výuka a výzkum aditivních technologií

Inovativní výrobní technologie nacházejí své místo také v technickém vzdělávání. Do svých osnov je dříve či později zakomponovaly všechny technické vysoké školy. Avšak pořízení nákladných technologií se neobejde bez podpory ze strany průmyslového výzkumu. Na Fakultě strojní ČVUT v Praze nyní disponují úplně novým zařízením M2 cusing pro výrobu dílů metodou DMLS německého výrobce Concept Laser, dnes působící pod značkou GE Additive. Stroj dodala společnost Misan a technologie slouží primárně pro výzkum v leteckém průmyslu.

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V tomto vydání jsme zástupcům vysokých škol a firem položili následující otázku:

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit