Témata
Zdroj: Misan

Slyšet hlas uživatele

Nespornou výhodou kompletátora složitých výrobků je průběžná a vzájemná součinnost vlastních zaměstnanců ve vývoji, výrobě a následných úpravách všech komponentů finálního produktu. To platí zejména v podmínkách vlastní výroby těchto komponentů, kde přínosem je vyšší vzájemná koordinovanost a rychlá a pružná reakce na přání zákazníka. Není to však zadarmo.

Reklama

Výrobci samostatných zařízení, skupin či komponentů jistě docilují svou specializací i vyráběným množstvím příznivějších ekonomických efektů. Konečný strategický přínos volby musí proto trvale vyhodnocovat sám konečný výrobce kompletního stroje.

Japonský výrobce obráběcích strojů, patřící dlouhodobě mezi světové Top 10 – společnost Okuma – je ve světě výrobců obráběcích strojů zcela ojedinělý tím, že zastává strategii vlastní výroby klíčových komponentů.

Proces výroby formy. (Zdroj: Misan)

Ve výrobním sortimentu Okumy stojí na nejvyšším technickém stupni víceúčelové CNC obráběcí stroje, kombinující obě hlavní technologie odběru třísky – soustružení a frézování. Hned vedle stojí pětiosá obráběcí centra, z nichž se jedna větev víceúčelových center v minulosti vyvinula.

Počet současně řízených os a schopnost těchto center zvládnout technologii složitých prostorových dílů je předurčuje k nasazení při výrobě forem, lisovacích nástrojů a zápustek. Zvládnutí výroby prostorových tvarových, a navíc velmi přesných dílů vyžaduje nejen týmové nasazení špičkových CAD/CAM programátorů, obsluhujícího personálu, nástrojových specialistů i zdatných údržbářů, ale v neposlední řadě i efektivní komunikaci a podporu výrobce.

Okuma má v nabídce více než 15 typů svislých i vodorovných pětiosých center od velikosti stolu Ø 400 mm až po portálová centra se stolem 2 500 x 6 500 mm. (Zdroj: Misan)

Vývojáři Okumy spolupracují s uživateli svých strojů a reagují bezprostředně neustálým zlepšováním konstrukce a funkcí na jejich požadavky. Ty jsou tříděny do pěti základních řešitelských oblastí: zkrácení doby seřizování, zkrácení výrobního času, zjednodušení spasování forem, vyloučení procesu leštění, a konečně zvyšování podílu efektivního času obrábění.

Podívejme se nyní společně na současný stav řešení jednotlivých okruhů.

Reklama
Reklama

Zkrácení doby seřizování

Akce a) Automatizace nastavení nulového bodu obrobku a kontrola nástrojů.
Ověřený přínos: Zkrácení času nastavení a snížení požadavku na kvalifikaci a zkušenost obsluhy.

Akce b) CAS – Systém zabraňující kolizím. Reálná 3D kontrola zahrnující 3D model dílu, nástrojů, přípravků, vřetena a stolu v reálném čase těsně před provedením příkazu se schopností zastavit stroj, pokud zjistí možnou kolizi.
Ověřený přínos:
Zkrácení času seřízení i času obrobení prvního dílu.

Akce c) Autoidentifikace nástroje – čip nesoucí údaje o nástroji (korekce, životnost atd.) je zabudován do nástroje. Údaje jsou automaticky načteny do stroje a po skončení operace nově zapsány do čipu.
Ověřený přínos:
Vyloučení kolizí chybným ručním zápisem.

Akce d) Autokompenzace polohy výměnné hlavy (u portálových center) je příslušenství, které přeměří a vykompenzuje polohu hlavy během 20 minut.
Ověřený přínos:
Výrazná úspora neproduktivních časů a zvýšení přesnosti obrábění.

Hyper-surface pro zvýšení přesnosti obrábění tvarových ploch vyhlazováním příkazů poloh z CAM systémů aproximací bodů na dráze a porovnáním sousedních drah. (Zdroj: Misan)

Zkrácení výrobního času

Akce a) Inteligentní funkce ServoNavi automaticky zjišťuje hmotnost obrobku a přípravku na stole. Optimalizuje servo-parametry pohonu stolu dle naměřených hodnot.
Ověřený přínos:
Zkrácení času obrábění dílu až o 12 %, zejména u menších a lehčích dílů s častým zrychlením a brzděním pohybu.

Akce b) Hyper-surface – zvýšení přesnosti obrábění tvarových ploch vyhlazováním příkazů poloh z CAM systémů aproximací bodů na dráze a porovnáním sousedních drah.
Ověřený přínos:
Zkrácení času obrábění a zvýšení kvality obrábění a jakosti povrchu.

Akce c) Kompenzace změny naklopení nástroje. Udržování konstantního posuvu při změně úhlu nastavení nástroje.
Ověřený přínos:
Zkrácení výrobního času a zvýšení jakosti opracovaného povrchu.

Reklama

Zjednodušení spasování forem

Akce a) Zajištění konstantní a trvalé vysoké přesnosti polohování při dlouhodobém běhu stroje (zhotovení složité formy trvá až desítky hodin) pomocí funkce 3D kompenzace teplotních odchylek TFC (Thermo-Friendly Concept).
Ověřený přínos:
Zkracuje čas pro zahřátí stroje po jeho zapnutí, zamezuje odchylkám 3D polohování po restartu obrábění a eliminuje vliv změn teploty okolí. Vysokou přesností dílů formy zkracuje čas pro konečnou montáž a spasování forem.

Akce b) Pětiosé autoseřízení geometrie stroje – 5axis Auto Tuning System. Eliminace až 11 geometrických odchylek je prováděna automaticky během 10 minut.
Ověřený přínos:
Doladění geometrické přesnosti stroje může provádět i obsluha bez zkušeností. Zkrácení neproduktivních prostojů stroje zdlouhavým a komplikovaným měřením a následnou složitou kompenzací zjištěných odchylek.

Akce c) Přeměření přesnosti dílu před jeho vyjmutím ze stroje pomocí aplikace NC Gage.
Ověřený přínos:
Úspora času, neboť opětovné navrácení na přípravek a opětovné nastavení výchozích bodů je časově náročné.

Vyhlazení bodové odchylky v Hyper-surface. (Zdroj: Misan)

Vyloučení procesu leštění

Akce a) Zvýšení jakosti povrchu aplikací funkce Hyper-surface porovnáním a sjednocením sousedních drah. Funkce automaticky kompenzuje lokální odchylky a zajišťuje hladký povrch bez mikro-rýh.
Ověřený přínos:
Ruční doleštění je výrazně zredukováno a je dosaženo vyšší přesnosti tvaru.

Akce b) ServoNavi SF (Surface Finish) vyhodnocuje aktuální stav a pasivní opory na posuvových osách. Automaticky mění a optimalizuje nastavení servo-parametrů dle zjištěných hodnot.
Ověřený přínos:
Zvyšuje jakost povrchu potlačením vzniku odchylek jakosti povrchu v důsledku optimalizace nastavení parametrů serv na pohybových osách.

Akce c) Přesné měření kulových nástrojů v místě odběru třísky na portálových centrech s naklápěcí hlavou výklopným laserovým snímačem v těsné blízkosti místa obrábění.
Ověřený přínos:
Zvyšuje přesnost obrábění a jakost povrchu na tvarových plochách.

CAS – systém zabraňující kolizím. Reálná 3D kontrola zahrnující 3D model dílu, nástrojů, přípravků, vřetena a stolu. (Zdroj: Misan)

Zvyšování podílu efektivního času obrábění

Akce a) Factory Operation Control – funkce pomáhá analyzovat neproduktivní časy stroje v reálném čase i zpětně z minulosti.
Ověřený přínos: Zvýšení podílu produktivní složky ve využití stroje. Zefektivňuje plánování a provádění údržby a oprav.

Akce b) Správce souboru obrábění (Machining Records Manager) – funkce umožňuje srovnávat obrábění stejného dílce v minulosti.
Ověřený přínos:
Eviduje chyby při obrábění a zefektivňuje výrobu.

Akce c) Monitor řezných podmínek (Cutting Status Monitor) sleduje aktuální hodnoty zatížení a vyhodnocuje je v porovnání s nastavenými limity nebo s hodnotami z předchozího obrábění.
Ověřený přínos: Autozastavení stroje při překročení limitů zatížení zabrání poškození obrobku i poškození stroje.

Akce d) Záznamník stavu stroje (Machine Status Logger) slouží k záznamu dat (zatížení vřetena, os při obrábění, stejně jako teploty stroje, chladicí kapaliny i okolí).
Ověřený přínos: Významné pro opakované obrábění.

Akce e) Prohlížeč dat protokolu (Log Data Viewer) na PC.
Ověřený přínos: Analýza průběhu obrábění a posouzení efektivnosti použité výrobní techniky.

Výše uvedené příklady svědčí o dobrém vyslyšení a rychlé reakci výrobce na výzvy uživatelů. Neustálé zlepšování, vývoj nových výrobků i strategie vlastní výroby všech klíčových komponentů stejně jako „slyšení hlasu uživatele“ u japonského výrobce obráběcích strojů Okuma trvá již více než 120 let.

Související články
Nová řešení pro české strojírenství

Společnost Misan připravila pro letošní Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně soubor exponátů, které cílí na bolavá místa českého strojírenství, jež je pod velkým tlakem na zvyšování produktivity výroby. Představovaná řešení nabízejí zvýšení bezobslužnosti provozů a snížení nároků na kvalifikovanou obsluhu výrobních systémů.

Nové japonské obráběcí stroje na EMO 2023

V „normálních“ dobách bývalo dobrým zvykem, že výrobci číslicově řízených obráběcích strojů si své největší novinky schovávali právě na evropský veletrh EMO – zejména pak, pokud se aktuální ročník pořádal v německém Hannoveru. Zaplněné výstaviště si (i díky své rozlehlosti) vynucovalo několikadenní pobyt, aby měl návštěvník vůbec šanci projít alespoň ty nejdůležitější pavilony. Největší novodobá pandemie lidské choroby vystavila celosvětovou stopku veškerým veletržním akcím (v prezenční formě) a někteří škarohlídi prorokovali nástup digitálních prezentačních platforem a zánik tradičních veletrhů. Letošní EMO v Hannoveru však slibuje opět velkou podívanou – soudě podle ohlášených novinek japonských výrobců Okuma, Brother a Okamoto.

Produktivita, automatizace, univerzálnost

Produktivita, automatizace a univerzálnost, to jsou témata, kterým se věnují letošní expozice firmy Misan na MSV v Brně. Skladba exponátů sahá od kusové (prototypové) přes malosériovou až po velkosériovou výrobu v technologiích třískového obrábění i v technologiích aditivních.

Související články
Unikátní portálová obráběcí centra

V srpnu letošního roku se tradiční japonský výrobce číslicově řízených obráběcích strojů, firma Okuma, pochlubil světu vynikajícím výsledkem v oblasti velkých obráběcích center. Právě v tomto měsíci totiž dodal již desetitisící portálový obráběcí stroj vlastní konstrukce, a samozřejmě také vlastní výroby.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Robot ve stroji:
Automatizace pro obráběče všech velikostí

Robotická řešení Armroid a Standroid japonské společnosti Okuma redukují manuální zásahy, zvyšují využití stroje a zpřesňují výrobu. Evropský zástupce japonského výrobce obráběcích strojů předvedl na EMO Milán, co tato inovativní automatizace nabízí strojírenským podnikům všech velikostí.

Přidaná hodnota
obráběcích strojů

Ve strojírenské výrobě neustále roste požadavek na zvyšování poměru mezi užitnou hodnotou stroje
a jeho prodejní cenou. Obzvláště toto platí v subdodavatelském sektoru, kde nízká výrobní marže bývá klíčovým kritériem uzavřeného kontraktu. Obráběcí stroje jsou ve velké míře používány v sériové výrobě, a proto jejich výrobci hledají způsoby, jak zvyšovat svou produktivitu a zároveň zkracovat vedlejší nevýrobní časy. Navyšování produktivity vylepšením konstrukce obráběcích strojů má své fyzikální limity, proto se nové cesty hledají například ve schopnosti stroje pracovat v bezobslužném režimu, a to díky automatizaci výrobního procesu. Jednou z možností je aplikace průmyslových robotů pro obrobkovou, případně i nástrojovou manipulaci.

Ztráty možno odřezávat

Máme pro vás dobrou zprávu: na trhu je novinka ve třídě obráběcích center s kuželem vřetena velikosti 30 od japonské firmy Brother, kterou v ČR zastupuje společnost Misan z Lysé nad Labem. Aby zvýšila produktivitu nového modelu Speedio W1000Xd1, firma Brother doslova „odřízla“ každý ztrátový čas.

Japonské brousicí stroje

Japonská společnost Okamoto působí na trhu již necelých sto let. Za dobu své existence vyprodukovala mnoho typů strojů, všechny však brousicí. Následující článek představuje historii tohoto tradičního japonského výrobce a průřez portfoliem brousících strojů.

Řídicí systém z vlastní dílny, 3. díl: Pokročilé technologické aplikace

Třetí díl našeho seriálu o řídicím systému OSP - P300A firmy Okuma navazuje na dvě předchozí kapitoly, ve kterých jsme stručně představili architekturu systému a inteligentní funkce, které podstatně navyšují přesnost stroje, kvalitu obráběného povrchu i hospodárnost a bezpečnost stroje. Tato část série bude o technologických aplikacích implementovaných do OSP k jednoduchému použití operátorem.

Řídicí systém z vlastní dílny, 2. díl: Inteligentní funkce

Tento článek je pokračováním seriálu o japonském "řídicím systému z vlastní dílny" OSP - P300A pro CNC obráběcí stroje firmy Okuma. V první části jsme nejprve hovořili o historii systému OSP, jehož první model byl uveden na trh v roce 1963. Zmínili jsme se o filozofii firmy zvané Monozukuri, jejíž jednou z hlavních zásad je vyrábět všechny díly stroje ve firmě a představili jsme také architekturu řídicího systému OSP - P300A. Nyní navážeme představením inteligentních funkcí, kterými se systém OSP pyšní.

Řídicí systém z vlastní dílny, 1. díl: Filozofie jednoho zdroje

V sérii navazujících článků se budeme zabývat systémem OSP - P300A, který v současné době završuje řadu řídicích systémů vyvinutých a vyráběných společností Okuma pro řízení CNC obráběcích strojů rovněž původem z Okumy.

Vřetena svislých CNC soustruhů - Část 1

Je-li řídicí systém mozkem obráběcího stroje, pak vřeteno je jeho srdcem. Japonská výrobní společnost Okuma vytváří tyto dva ústřední orgány svých obráběcích strojů s vynaložením veškerého umu, kterého je schopna a s příslovečnou japonskou pečlivostí. Proto si může dovolit se 100% jistotou prohlásit, že její soustružnická i frézovací vřetena budou pracovat bezchybně po dobu 36 měsíců bez omezení a poskytnou uživatelům tříletou záruku.

Vřetena frézovacích strojů

Chceme-li jednoduše definovat vřeteno obráběcího stroje, musíme především říci, o jaký typ stroje se jedná. Vřetena různých obráběcích strojů mají společné znaky (rotační pohyb, upínání apod.), ale liší se jejich konstrukce.

Rozdíl spočívá v konstrukčních detailech

Ať se jedná o letectví a kosmonautiku, automobilový průmysl, strojírenství nebo o medicínu a elektroniku, hladké plochy jsou klíčem k inovativním výrobkům. Proto stoupá potřeba řešení, při nichž lze při broušení mimořádně hladkých ploch dosáhnout vysoké přesnosti. Výrobce brusek Okamoto nabízí pro tento účel komplexní systémy broušení, které díky směrodatným konstrukčním detailům otevírají uživatelům cestu k nejvyšší možné přesnosti a hladkosti jejich výrobků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit