Témata
Zdroj: Misan

Slyšet hlas uživatele

Nespornou výhodou kompletátora složitých výrobků je průběžná a vzájemná součinnost vlastních zaměstnanců ve vývoji, výrobě a následných úpravách všech komponentů finálního produktu. To platí zejména v podmínkách vlastní výroby těchto komponentů, kde přínosem je vyšší vzájemná koordinovanost a rychlá a pružná reakce na přání zákazníka. Není to však zadarmo.

Reklama

Výrobci samostatných zařízení, skupin či komponentů jistě docilují svou specializací i vyráběným množstvím příznivějších ekonomických efektů. Konečný strategický přínos volby musí proto trvale vyhodnocovat sám konečný výrobce kompletního stroje.

Japonský výrobce obráběcích strojů, patřící dlouhodobě mezi světové Top 10 – společnost Okuma – je ve světě výrobců obráběcích strojů zcela ojedinělý tím, že zastává strategii vlastní výroby klíčových komponentů.

Proces výroby formy. (Zdroj: Misan)

Ve výrobním sortimentu Okumy stojí na nejvyšším technickém stupni víceúčelové CNC obráběcí stroje, kombinující obě hlavní technologie odběru třísky – soustružení a frézování. Hned vedle stojí pětiosá obráběcí centra, z nichž se jedna větev víceúčelových center v minulosti vyvinula.

Počet současně řízených os a schopnost těchto center zvládnout technologii složitých prostorových dílů je předurčuje k nasazení při výrobě forem, lisovacích nástrojů a zápustek. Zvládnutí výroby prostorových tvarových, a navíc velmi přesných dílů vyžaduje nejen týmové nasazení špičkových CAD/CAM programátorů, obsluhujícího personálu, nástrojových specialistů i zdatných údržbářů, ale v neposlední řadě i efektivní komunikaci a podporu výrobce.

Okuma má v nabídce více než 15 typů svislých i vodorovných pětiosých center od velikosti stolu Ø 400 mm až po portálová centra se stolem 2 500 x 6 500 mm. (Zdroj: Misan)

Vývojáři Okumy spolupracují s uživateli svých strojů a reagují bezprostředně neustálým zlepšováním konstrukce a funkcí na jejich požadavky. Ty jsou tříděny do pěti základních řešitelských oblastí: zkrácení doby seřizování, zkrácení výrobního času, zjednodušení spasování forem, vyloučení procesu leštění, a konečně zvyšování podílu efektivního času obrábění.

Podívejme se nyní společně na současný stav řešení jednotlivých okruhů.

Reklama
Reklama

Zkrácení doby seřizování

Akce a) Automatizace nastavení nulového bodu obrobku a kontrola nástrojů.
Ověřený přínos: Zkrácení času nastavení a snížení požadavku na kvalifikaci a zkušenost obsluhy.

Akce b) CAS – Systém zabraňující kolizím. Reálná 3D kontrola zahrnující 3D model dílu, nástrojů, přípravků, vřetena a stolu v reálném čase těsně před provedením příkazu se schopností zastavit stroj, pokud zjistí možnou kolizi.
Ověřený přínos:
Zkrácení času seřízení i času obrobení prvního dílu.

Akce c) Autoidentifikace nástroje – čip nesoucí údaje o nástroji (korekce, životnost atd.) je zabudován do nástroje. Údaje jsou automaticky načteny do stroje a po skončení operace nově zapsány do čipu.
Ověřený přínos:
Vyloučení kolizí chybným ručním zápisem.

Akce d) Autokompenzace polohy výměnné hlavy (u portálových center) je příslušenství, které přeměří a vykompenzuje polohu hlavy během 20 minut.
Ověřený přínos:
Výrazná úspora neproduktivních časů a zvýšení přesnosti obrábění.

Hyper-surface pro zvýšení přesnosti obrábění tvarových ploch vyhlazováním příkazů poloh z CAM systémů aproximací bodů na dráze a porovnáním sousedních drah. (Zdroj: Misan)

Zkrácení výrobního času

Akce a) Inteligentní funkce ServoNavi automaticky zjišťuje hmotnost obrobku a přípravku na stole. Optimalizuje servo-parametry pohonu stolu dle naměřených hodnot.
Ověřený přínos:
Zkrácení času obrábění dílu až o 12 %, zejména u menších a lehčích dílů s častým zrychlením a brzděním pohybu.

Akce b) Hyper-surface – zvýšení přesnosti obrábění tvarových ploch vyhlazováním příkazů poloh z CAM systémů aproximací bodů na dráze a porovnáním sousedních drah.
Ověřený přínos:
Zkrácení času obrábění a zvýšení kvality obrábění a jakosti povrchu.

Akce c) Kompenzace změny naklopení nástroje. Udržování konstantního posuvu při změně úhlu nastavení nástroje.
Ověřený přínos:
Zkrácení výrobního času a zvýšení jakosti opracovaného povrchu.

Reklama

Zjednodušení spasování forem

Akce a) Zajištění konstantní a trvalé vysoké přesnosti polohování při dlouhodobém běhu stroje (zhotovení složité formy trvá až desítky hodin) pomocí funkce 3D kompenzace teplotních odchylek TFC (Thermo-Friendly Concept).
Ověřený přínos:
Zkracuje čas pro zahřátí stroje po jeho zapnutí, zamezuje odchylkám 3D polohování po restartu obrábění a eliminuje vliv změn teploty okolí. Vysokou přesností dílů formy zkracuje čas pro konečnou montáž a spasování forem.

Akce b) Pětiosé autoseřízení geometrie stroje – 5axis Auto Tuning System. Eliminace až 11 geometrických odchylek je prováděna automaticky během 10 minut.
Ověřený přínos:
Doladění geometrické přesnosti stroje může provádět i obsluha bez zkušeností. Zkrácení neproduktivních prostojů stroje zdlouhavým a komplikovaným měřením a následnou složitou kompenzací zjištěných odchylek.

Akce c) Přeměření přesnosti dílu před jeho vyjmutím ze stroje pomocí aplikace NC Gage.
Ověřený přínos:
Úspora času, neboť opětovné navrácení na přípravek a opětovné nastavení výchozích bodů je časově náročné.

Vyhlazení bodové odchylky v Hyper-surface. (Zdroj: Misan)

Vyloučení procesu leštění

Akce a) Zvýšení jakosti povrchu aplikací funkce Hyper-surface porovnáním a sjednocením sousedních drah. Funkce automaticky kompenzuje lokální odchylky a zajišťuje hladký povrch bez mikro-rýh.
Ověřený přínos:
Ruční doleštění je výrazně zredukováno a je dosaženo vyšší přesnosti tvaru.

Akce b) ServoNavi SF (Surface Finish) vyhodnocuje aktuální stav a pasivní opory na posuvových osách. Automaticky mění a optimalizuje nastavení servo-parametrů dle zjištěných hodnot.
Ověřený přínos:
Zvyšuje jakost povrchu potlačením vzniku odchylek jakosti povrchu v důsledku optimalizace nastavení parametrů serv na pohybových osách.

Akce c) Přesné měření kulových nástrojů v místě odběru třísky na portálových centrech s naklápěcí hlavou výklopným laserovým snímačem v těsné blízkosti místa obrábění.
Ověřený přínos:
Zvyšuje přesnost obrábění a jakost povrchu na tvarových plochách.

CAS – systém zabraňující kolizím. Reálná 3D kontrola zahrnující 3D model dílu, nástrojů, přípravků, vřetena a stolu. (Zdroj: Misan)

Zvyšování podílu efektivního času obrábění

Akce a) Factory Operation Control – funkce pomáhá analyzovat neproduktivní časy stroje v reálném čase i zpětně z minulosti.
Ověřený přínos: Zvýšení podílu produktivní složky ve využití stroje. Zefektivňuje plánování a provádění údržby a oprav.

Akce b) Správce souboru obrábění (Machining Records Manager) – funkce umožňuje srovnávat obrábění stejného dílce v minulosti.
Ověřený přínos:
Eviduje chyby při obrábění a zefektivňuje výrobu.

Akce c) Monitor řezných podmínek (Cutting Status Monitor) sleduje aktuální hodnoty zatížení a vyhodnocuje je v porovnání s nastavenými limity nebo s hodnotami z předchozího obrábění.
Ověřený přínos: Autozastavení stroje při překročení limitů zatížení zabrání poškození obrobku i poškození stroje.

Akce d) Záznamník stavu stroje (Machine Status Logger) slouží k záznamu dat (zatížení vřetena, os při obrábění, stejně jako teploty stroje, chladicí kapaliny i okolí).
Ověřený přínos: Významné pro opakované obrábění.

Akce e) Prohlížeč dat protokolu (Log Data Viewer) na PC.
Ověřený přínos: Analýza průběhu obrábění a posouzení efektivnosti použité výrobní techniky.

Výše uvedené příklady svědčí o dobrém vyslyšení a rychlé reakci výrobce na výzvy uživatelů. Neustálé zlepšování, vývoj nových výrobků i strategie vlastní výroby všech klíčových komponentů stejně jako „slyšení hlasu uživatele“ u japonského výrobce obráběcích strojů Okuma trvá již více než 120 let.

Související články
Ztráty možno odřezávat

Máme pro vás dobrou zprávu: na trhu je novinka ve třídě obráběcích center s kuželem vřetena velikosti 30 od japonské firmy Brother, kterou v ČR zastupuje společnost Misan z Lysé nad Labem. Aby zvýšila produktivitu nového modelu Speedio W1000Xd1, firma Brother doslova „odřízla“ každý ztrátový čas.

Řídicí systém z vlastní dílny, 2. díl: Inteligentní funkce

Tento článek je pokračováním seriálu o japonském "řídicím systému z vlastní dílny" OSP - P300A pro CNC obráběcí stroje firmy Okuma. V první části jsme nejprve hovořili o historii systému OSP, jehož první model byl uveden na trh v roce 1963. Zmínili jsme se o filozofii firmy zvané Monozukuri, jejíž jednou z hlavních zásad je vyrábět všechny díly stroje ve firmě a představili jsme také architekturu řídicího systému OSP - P300A. Nyní navážeme představením inteligentních funkcí, kterými se systém OSP pyšní.

Okuma v novém zastoupení

Odborná veřejnost v České republice i na Slovensku již z kuloárů zaregistrovala připravovanou změnu, ke které se rozhodl japonský výrobce obráběcích strojů společnost Okuma na těchto dvou trzích.

Související články
Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Řídicí systém z vlastní dílny, 5. díl: Zákaznické aplikace, podpora automatizace

V předchozích článcích této série o řídicím systému Okuma OSP-P300A jsme se věnovali nejprve základnímu popisu filosofie a architektury systému. Navázali jsme informací o inteligentních funkcích a ve třetím pokračování se mluvilo o pokročilých technologických funkcích podporovaných OSP. Čtvrté pokračování bylo o Suite aplikacích a na závěr se dostáváme k zákaznickým aplikacím. Ne všechny, o kterých budeme mluvit, jsou u nás k vidění. Přesto jsme je zařadili v naději, že časem se objeví i u českých uživatelů strojů Okuma.

Řídicí systém z vlastní dílny, 4. díl: Tabletová filosofie OSP-Suite

Čtvrté pokračování seriálu o řídicím systému OSP-P300A japonské firmy Okuma přináší téma "OSP Suite". Pod tímto označením je prezentován soubor (suite) aplikací, které usnadňují operátorovi stroje zvládnout opracování obrobku bezpečně, co nejrychleji a přitom přesně. Okuma využila masového rozšíření tabletů a chytrých telefonů a na dotykové obrazovce řídicího systému poskytuje operátorovi stroje rychlý přístup k řadě aplikací stejným způsobem jako na tabletu.

Z EMO rovnou na MSV

Přípravy letošního strojírenského veletrhu v Brně konaného 9.–13. října 2017 vrcholí a budou opět charakterizovány nervozitou při transportu exponátů z EMO Hannover, který končí 14 dní předtím.

Neobráběj jako šnek

Nadpis článku byl převzat z názvu jednoho ze seminářů, které pravidelně pořádá společnost Misan ve svém školicím a předváděcím centru v Lysé nad Labem. Tento poslední se konal koncem května a partnerskými společnostmi semináře byly firmy Hofmeister a t-support.

Japonské brousicí stroje

Japonská společnost Okamoto působí na trhu již necelých sto let. Za dobu své existence vyprodukovala mnoho typů strojů, všechny však brousicí. Následující článek představuje historii tohoto tradičního japonského výrobce a průřez portfoliem brousících strojů.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Manipulační systém HS flex heavy

Firma Hermle se již téměř dvacet let zabývá automatizací svých obráběcích center a jako pokračování tohoto vývoje nyní uvádí na trh výkonný, kompaktní a rovněž cenově mimořádně atraktivní automatizační nástroj - manipulační systém HS flex heavy.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Bezobslužná výroba forem rychle a přesně

Požadavky na výrobce nástrojů pro vstřikování plastových dílců rostou kontinuálně, současně se zvyšuje tlak na ceny ze zemí s nízkými mzdami. Pro výrobu těchto nástrojů jsou proto vyžadovány obráběcí stroje, které jsou vysoce produktivní i velmi přesné, aby bylo možné snížit náklady na opravu zmetků a rychle splnit přání zákazníků. Kromě toho musí "ladit" podpora ze strany výrobce stroje.

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit