Témata
Reklama

Smartifikace průmyslu podle SKF

Digitalizace a mobilita mají v průmyslu stále větší význam a počet průmyslových zařízení připojených k internetu neustále vzrůstá. V průběhu několika uplynulých let se společnost SKF zapojila do procesu "smartifikace průmyslu", který přináší přidanou hodnotu v podobě vyšší výkonnosti výrobních provozů a lepší úrovně služeb.

Mezi představitele „chytrého průmyslu“ patří například systém SKF Enlight, což je mobilní a cloudové řešení, které spojuje aplikace vyvinuté SKF pro průmyslové použití s celou řadou mobilních platforem a snímacích technologií. Snímací technologie představuje SKF Enlight QuickCollect, který díky rozhraní Bluetooth umožňuje uživatelům v provozu shromažďovat a měřit stavové údaje zařízení.

Reklama
Reklama

Služba SKF DataCollect

Jednoduchý snímač SKF Enlight QuickCollect monitoruje vibrace a teplotu a bezdrátově je přenáší do mobilního zařízení s instalovanou aplikací QuickCollect, která následně tato data ukládá, analyzuje a používá k diagnostice stroje. V případě potřeby se zákazníci mohou okamžitě připojit k předplaceným znalostním službám SKF a využít diagnostickou podporu a doporučení.

Tato služba nazvaná SKF DataCollect umožňuje připojit se ke cloudu SKF, který data získaná snímačem SKF Enlight QuickCollect dále předá analytikům v globální síti center vzdálené diagnostiky společnosti SKF. Na jejich základě odborníci vypracují odbornou zprávu a doporučení týkající další údržby a provozu stroje.

Systém pro včasné zjišťování poruch

Dalším přístrojem, který je možné připojit ke cloudu SKF, je SKF Multilog IMx-8, který v sobě skrývá komplexní systém pro včasné zjišťování poruch. Krabička o rozměrech 104 x 173 x 40 mm pomocí čidel sbírá data z připojených přístrojů a ta následně odesílá prostřednictvím cloudu k analýze do center vzdálené diagnostiky společnosti SKF.

Automatizované pokyny pro nápravu stávajících situací nebo hrozících poruch pomáhají zvyšovat spolehlivost, dostupnost a výkonnost rotačních zařízení. Inteligentní data o stavu stroje z analyzátorů IMx-8 pomáhají eliminovat neplánované odstávky a plánovat údržbu, a to jak preventivní, tak prediktivní.

Jedno celosvětové cloudové úložiště

Cloudová technologie zajišťuje propojení a sjednocení vzdálených diagnostických služeb SKF v rámci jednoho celosvětového úložiště, které zároveň umožňuje zákazníkům rychlý přístup k softwaru pro bezdemontážní diagnostiku bez přerušení provozu stávajících IT systémů. Na základě analýzy dat zpracovaných diagnostickými centry se tak zákazníci mohou zodpovědně rozhodovat a současně zavádět změny výroby, které šetří zdroje a omezují zbytečné prostoje na nejnižší možnou míru. Data jsou přístupná prostřednictvím internetového připojení a lze je sdílet kdekoliv na světě.

Přístroj SKF Multilog IMx-8 sbírá data z připojených přístrojů a následně je odesílá prostřednictvím cloudu k analýze do center vzdálené diagnostiky.

Využití v prediktivní údržbě

V České republice probíhá digitalizace SKF v oblasti prediktivní údržby na základě monitorování stavu strojů. V závodě SKF Lubrication Systems CZ v Chodově, kde se vyrábějí centrální mazací systémy, jsou klasické mechanické poloautomatické a automatické stroje nahrazovány nejmodernějšími japonskými CNC obráběcími stroji a roboty. Aby jejich životnost byla prodloužena na maximum, provádí se monitorování jejich stavu právě pomocí přístrojů Quick Collect a IMx-8, díky čemuž lze závady objevit ještě předtím, než se promítnou do funkčnosti stroje.

Zatímco Quick Collect se využívá pro pochůzkový monitoring, IMx-8 je trvale připojen ke strojům a sesbíraná data předává prostřednictvím cloudu do centra vzdálené diagnostiky v Ostravě. Data zpracovaná do podoby diagnostických hlášení se následně využívají k plánování preventivní údržby a oprav tak, aby nedocházelo k narušení výroby.

Společnost SKF využívá možností digitalizace v oblasti prediktivní údržby i ve svých výrobních provozech.

Servisní programy

Všechny tyto technologie je možné zavádět bez nutnosti vysokých počátečních investic díky systému servisních kontraktů, které SKF svým zákazníkům připravuje na míru. Tento unikátní způsob financování diagnostiky a údržby strojů v sobě zahrnuje shromažďování dat, jejich vyhodnocování i údržbu včetně náhradních dílů.
Základním programem je SKF Premium, který se zaměřuje na výkonnost konkrétních rotačních zařízení a doplňuje rámcový kontrakt nákupu produktů. Naopak program Rotation for Life je poskytován za sjednaný pevný nebo flexibilní měsíční poplatek a zaměřuje se na smluvně stanovené výkonnostní cíle. Zaručuje spolehlivost a dostupnost vybraných klíčových rotačních strojů a snižuje tak zákazníkům celkové náklady na jejich vlastnictví v průběhu sjednaného období smlouvy. U tohoto programu je také možnost posouzení strategie řízení náhradních dílů, posouzení vybraných klíčových rotačních strojů z hlediska spolehlivosti inženýrství či jiných služeb asset managementu.

Vzdělávání zaměstnanců

Zavádění nových technologií do výroby má své dopady i do oblasti lidských zdrojů. Tak, jak si zaměstnanci postupně zvykají na práci s digitálními technologiemi, stávají se pro ně zpestřením v rámci zaběhlého pracovního cyklu. Vzdělávání zaměstnanců s ohledem na zavádění prvků Průmyslu 4.0 je pro SKF zásadní. Nejenže jim dokáže pomoci přizpůsobit se novým požadavkům, ale zároveň je ujišťuje, že i nadále mají své místo i v digitalizovaném světě, kde se s nimi počítá.

SKF

Michaela Fikejzová

michaela.fikejzova@skf.com

www.skf.com/cz


Reklama
Vydání #3
Firmy
Související články
Konference Rolling Future se blíží

Česká SKF pozvala Alrika Danielsona, CEO SKF AB, aby byl jedním z keynote speakerů na konferenci, kterou pořádá ke svému stému výročí působení v českých zemích. Účastníci budou mít díky reálnému modelu a rozšířené realitě (augmented reality) možnost vyzkoušet si, jak funguje zcela nová technologie SKF Fiber Optic Sensing (snímání dat z ložisek pomocí optických vláken), která namísto elektřiny využívá světla. Konference Rolling Future se uskuteční 21. května v nové budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky.

Platforma pro edgecomputing a průmyslový internet věcí

Systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) je platforma určená pro propojení provozních zařízení, která umožňuje rychlý a spolehlivý přístup k výrobním datům s cílem využít je k naplnění koncepce chytré, propojené výroby. Dovoluje realizovat edge computing, tedy shromažďovat a zpracovávat data přímo v provozu, nikoliv až v cloudu, a umožňuje tak činit rozhodnutí, která se týkají jednotlivých strojů a zařízení, mnohem rychleji než u cloudových aplikací. Přitom zůstává zachována možnost, nikoliv povinnost, předem zpracovaná data přenášet k centralizovanému zpracování v informačním systému podniku nebo v cloudu. Účelem je nejen monitorovat, ale i aktivně zasahovat do výrobního procesu ve smyslu regulační smyčky se zpětnou vazbou.

Automatizace výroby a kontrola kvality

Stejně jako rostou požadavky na přesnější a efektivnější výrobní procesy, rostou velmi výrazně i požadavky na kvalitu produktu. Kvalita produktu je sledována již od prvopočátku, kdy je za každý vstupní komponent zodpovědný výrobce a dodavatel.

Související články
Laserové svařování pro Průmysl 4.0

Vláknové lasery jsou významným nástrojem pro svařovací aplikace, které slouží mnoha zavedeným odvětvím i novým rychle rostoucím oborům. Pro progresivní výrobce, kteří již výhod laserového svařování využívají, zůstává otázkou, jak dále zlepšit efektivitu procesu a být krok napřed oproti konkurenci. Optimalizace jakéhokoli průmyslového procesu pro inteligentní výrobu vyžaduje vysoce kvalitní on-line sběr dat. Stále roste potřeba technologií, které pomohou lépe monitorovat proces laserového svařování.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Začlenění smart technologií v podnicích

Návrh na začlenění a rozšíření doprovodných služeb využívající smart technologie (dále DSST) v průmyslových podnicích prezentuje doporučení pro podniky, které ještě nezačaly nebo jsou na začátku poskytování DSST. Mezi často poskytované doprovodné služby, které využívají smart technologie patří např. dálkový monitoring zařízení, diagnostika nebo oprava zařízení na dálku, preventivní? a prediktivní údržba. Doporučení lze rozdělit na dvě části, a to na doporučení pro interní prostředí a pro externí prostředí.

Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Slavnostní otevření Centra vzdálené diagnostiky

Společnost SKF dne 12. září 2019 slavnostně otevřela Centrum vzdálené diagnostiky SKF v Ostravě. Otevření se zúčastnili jak zástupci výrobních firem, pro něž jsou služby centra určeny, tak mezinárodní tým SKF.

Smart technologie pro prediktivní údržbu

V posledních letech se masová produkce stejných výrobků pomalu snižuje, a to díky výrobě upravované na míru potřebám zákazníků. Tyto změny jsou způsobeny narůstajícími schopnostmi dnešních výrobců poskytovat individuální řešení a rozvíjejícími se možnostmi komunikace jejich výrobků. Náročná práce ve složitějších podmínkách je mnohem častěji vykonávána pomocí robotů. Lidé jsou těmi, kdo výrobu sledují, řídí, diagnostikují a analyzují, a to velmi často i na dálku. Právě díky těmto změnám se služby poskytované k průmyslovým výrobkům stávají velmi efektivním způsobem, jak udržet vysokou provozní spolehlivost, snižovat provozní náklady a prodlužovat provozuschopnost výrobních zařízení.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Optická čidla: nečekané změny!

Ve chvíli, kdy se zdá, že už se věci nedají nijak podstatně vylepšit, přichází obvykle výrazná změna. Stejně je tomu u optických čidel. Co by se na nich mohlo měnit? Jiná optika? Jiné vlnové délky? Nebo snad jen rozměry?

Řešení pro inteligentní údržbu

„Konvenční systémy ke sledování stavu strojů jsou nákladné a komplikované. Systém SmartQB firmy Schaeffler je naproti tomu velmi jednoduchý. Naši pracovníci nemusejí mít žádné specifické znalosti z oblasti diagnostiky vibrací. Mohli jsme jej hned začít využívat. A to nás přesvědčilo.“

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

IIoT: vize nebo realita?

Když Kevin Ashton koncem 90. let minulého století vymyslel název Internet of Things – IoT, česky internet věcí –, měl jako uživatele tohoto propojení „chytrých“ zařízení na mysli především lidi či jejich domácnosti a přístroje, které je obklopují.

Monitorování obráběcího procesu přináší přidanou hodnotu

Slovy Garyho Kinga z Harvardovy univerzity, zatímco dat je bezpočtu a je snadné je shromáždit, skutečná hodnota spočívá v tom, co s nimi uděláte.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit