Témata
Reklama

Efektivní monitoring strojů a ložisek

SKF přichází na trh s novou možností jak monitorovat a vyhodnocovat stav strojů a ložisek. Tento kompaktní systém se skládá z bezdrátových senzorů IMx-1 a brány, která komunikuje se softwarem SKF.

Systém IMx -1plnohodnotně nahrazuje a vylepšuje manuální sběr vibrodiagnostických dat o stavu strojů a zařízení a je zvláště vhodný pro aplikace, ke kterým je obtížný přístup. Jedná se o plně samostatný systém – po prvotním nastavení a instalaci snímače na měřicí místo už není potřeba dalších zásahů. Díky možnosti nastavení četnosti měření můžeme pracovat a vyhodnocovat mnohem větší množství dat, což zjednodušuje diagnostickou práci a pomáhá včas odhalit například vznikající poškození, které by mohlo vést k havarijnímu stavu.

Reklama
Reklama

Jednoduchý sběr dat

Sběr dat prostřednictvím systému IMx-1 se stává mnohem jednodušším, bezpečnějším a dostupnějším. S tím také souvisí úspora finanční – zaměstnanci, kteří jsou pověřeni manuálním sběrem dat, mohou vykonávat činnost, která má vyšší přidanou hodnotu. V případě, že službu sběru dat zajišťuje externí firma, pak tato služba již není potřeba.
Díky dostupnosti vibrodiagnostických dat a signálů lze následně diagnostikovat poruchy typu mechanického uvolnění, nesouososti, nevývahy nebo brzké odhalení poškození ložisek či ozubených kol aj.

Brána Enlight Collect Gateway a bezdrátový senzor IMx-1. (Zdroj: SKF)

Popis systému SKF Enlight IMx-1

oučástí systému SKF Enlight IMx-1 jsou malé, kompaktní senzory s vlastním napájením, které sbírají data o vibracích a teplotě. Dále do balíčku patří brána Enlight Collect Gateway, což je vlastně síťový manažer, který kontroluje síť senzorů a prostřednictvím Ethernetu, Wi-Fi nebo GSM modemu komunikuje s SKF softwarem @ptitude Observer. V současnosti je jedna brána Enlight Collect Gateway schopna podporovat až padesát senzorů Enlight Collect IMx-1.
Nedílnou součástí systému SKF Enlight IMx-1 je aplikace Enlight Collect Manager, určená pro nastavení celého systému a zároveň k propojení senzorů s konkrétním počítačem nebo databází na cloudu. Tato aplikace je vhodná pro operační systém Android a je dostupná zdarma.

Jak funguje otok dat

Senzory posílají data přes bezdrátovou síť s nízkou spotřebou energie a společně tvoří tzv. mesh síť. Není potřeba, aby každý jednotlivý snímač měl přímé spojení s bránou. Snímače mohou fungovat jako uzly, které přijmou data z jiného snímače a následně je zašlou dál, dokud data neprojdou sítí snímačů až k bráně. Brána je připojena do firemní sítě datovým kabelem nebo pomocí Wi-Fi. Pokud takovéto připojení není možné, je možné bránu dovybavit GSM modemem a data odesílat pomocí GSM.
Schéma systému SKF Enlight IMx-1. (Zdroj: SKF)

Analýza dat následně probíhá v softwaru SKF @ptitude Observer (verze 12.0 a vyšší), který je možné nainstalovat lokálně u zákazníka nebo lze využít on-line licenci spolu s cloudovým uložištěm SKF. V případě využití on-line licence lze celý balíček doplnit o službu vzdáleného monitoringu, diagnostiky a reportingu SKF. Tuto službu primárně zajišťuje Centrum vzdálené diagnostiky SKF v Ostravě. V jejím rámci se „v rukou“ specializovaných diagnostiků data změní v konkrétní informace o sledovaných strojích a zařízeních a v konkrétní doporučení, jak jejich stav zlepšit.

Michaela Fikejzová

SKF CZ

Reklama
Související články
Balíček pro monitoring a diagnostiku stavu strojů

V době krize často vznikají inovativní projekty, které zefektivňují procesy, a tím pádem šetří finanční i lidské zdroje. Jeden takový vznikl i v SKF. Startovní balíček Plug and Play nabízí senzor QuickCollect spolu s aplikací SKF Pulse, díky níž můžete snadno kontaktovat odborníky ze SKF.

Slavnostní otevření Centra vzdálené diagnostiky

Společnost SKF dne 12. září 2019 slavnostně otevřela Centrum vzdálené diagnostiky SKF v Ostravě. Otevření se zúčastnili jak zástupci výrobních firem, pro něž jsou služby centra určeny, tak mezinárodní tým SKF.

Konference Rolling Future se blíží

Česká SKF pozvala Alrika Danielsona, CEO SKF AB, aby byl jedním z keynote speakerů na konferenci, kterou pořádá ke svému stému výročí působení v českých zemích. Účastníci budou mít díky reálnému modelu a rozšířené realitě (augmented reality) možnost vyzkoušet si, jak funguje zcela nová technologie SKF Fiber Optic Sensing (snímání dat z ložisek pomocí optických vláken), která namísto elektřiny využívá světla. Konference Rolling Future se uskuteční 21. května v nové budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky.

Související články
Online monitoring strojů předchází ztrátám

Na první pohled se může online monitoring strojů zdát jako velmi nákladná investice, především když jsou stroje v dlouhodobě setrvalém stavu a bez příznaků poškození, i jako investice s dlouhou návratností. Avšak opak může být pravda, a to zejména ve výrobních podnicích v případě kritických strojů, na nichž závisí běh celého závodu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Prediktivní údržba zajišťuje spolehlivost rotačních zařízení

Prediktivní údržba je nejen klíčem k udržitelnosti plynulé výroby, ale i k plnění současných standardů na ekologicky přívětivou výrobu. Předchází haváriím ložisek a potažmo celých strojů, navíc zamezuje velkým finančním ztrátám.

Přínosy nástrojů pro monitoring a diagnostiku strojů

V roce 2018 začal výrobní závod SKF na mazací systémy v Chodově používat dva nástroje pro monitoring a diagnostiku strojů – QuickCollect pro pochůzkovou kontrolu a online monitorovací systém IMx-8. V současné době už je známo, co všechno v Chodově díky užívání těchto systémů získali a jak jsou s nimi spokojeni. Užívání monitoringu a vzdálené diagnostiky přineslo především velké úspory, snížení rizika a snížení času na sběr dat v budoucnu.

Konference Rolling Future

Budova pražského CIIRC ČVUT (Českého institutu informatiky robotiky a kybernetiky) hostila konferenci Rolling Future, kterou 21. května uspořádala společnost SKF CZ při příležitosti 100. výročí zastoupení SKF v České republice, potažmo Československu.

Prediktivní údržba zvyšuje efektivitu

Přes nesporné výhody prediktivní údržby je její aplikace do praxe průmyslových podniků zatím spíše sporadická. S přechodem na prediktivní údržbu pomáhá společnost SKF nejen svým zákazníkům, ale vše zavádí i ve svých závodech.

Smartifikace průmyslu podle SKF

Digitalizace a mobilita mají v průmyslu stále větší význam a počet průmyslových zařízení připojených k internetu neustále vzrůstá. V průběhu několika uplynulých let se společnost SKF zapojila do procesu "smartifikace průmyslu", který přináší přidanou hodnotu v podobě vyšší výkonnosti výrobních provozů a lepší úrovně služeb.

Jak změnit Big data na Smart data

Sběr dat je jedna věc, avšak dát jim smysl je to, co přidává hodnotu. V moderní průmyslové hantýrce se jedná o změnu dat z „big data“ na „smart data“.

Smart technologie pro prediktivní údržbu

V posledních letech se masová produkce stejných výrobků pomalu snižuje, a to díky výrobě upravované na míru potřebám zákazníků. Tyto změny jsou způsobeny narůstajícími schopnostmi dnešních výrobců poskytovat individuální řešení a rozvíjejícími se možnostmi komunikace jejich výrobků. Náročná práce ve složitějších podmínkách je mnohem častěji vykonávána pomocí robotů. Lidé jsou těmi, kdo výrobu sledují, řídí, diagnostikují a analyzují, a to velmi často i na dálku. Právě díky těmto změnám se služby poskytované k průmyslovým výrobkům stávají velmi efektivním způsobem, jak udržet vysokou provozní spolehlivost, snižovat provozní náklady a prodlužovat provozuschopnost výrobních zařízení.

Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Platforma pro edgecomputing a průmyslový internet věcí

Systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) je platforma určená pro propojení provozních zařízení, která umožňuje rychlý a spolehlivý přístup k výrobním datům s cílem využít je k naplnění koncepce chytré, propojené výroby. Dovoluje realizovat edge computing, tedy shromažďovat a zpracovávat data přímo v provozu, nikoliv až v cloudu, a umožňuje tak činit rozhodnutí, která se týkají jednotlivých strojů a zařízení, mnohem rychleji než u cloudových aplikací. Přitom zůstává zachována možnost, nikoliv povinnost, předem zpracovaná data přenášet k centralizovanému zpracování v informačním systému podniku nebo v cloudu. Účelem je nejen monitorovat, ale i aktivně zasahovat do výrobního procesu ve smyslu regulační smyčky se zpětnou vazbou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit