Témata
Reklama

Konference Rolling Future se blíží

Česká SKF pozvala Alrika Danielsona, CEO SKF AB, aby byl jedním z keynote speakerů na konferenci, kterou pořádá ke svému stému výročí působení v českých zemích. Účastníci budou mít díky reálnému modelu a rozšířené realitě (augmented reality) možnost vyzkoušet si, jak funguje zcela nová technologie SKF Fiber Optic Sensing (snímání dat z ložisek pomocí optických vláken), která namísto elektřiny využívá světla. Konference Rolling Future se uskuteční 21. května v nové budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky.

Co se stane v příštích sto letech? Tak zní téma konference, která se zaměří právě na to, že v blízké budoucnosti už nemusí fungovat současné obchodní modely. Proměňuje se také přístup k zajištění výrobního procesu, kde jsou nejdůležitějšími hledisky výkonnost a predikce.

Reklama
Reklama

Do Prahy míří Alrik Danielson, CEO SKF AB

Mezi prezentujícími budou odborníci zaměření na toto téma, kteří publiku předají své znalosti a zkušenosti a na nich založené vize budoucnosti. Každý účastník konference si tak odnese inspiraci a také praktické rady, aby mu takříkajíc neujel vlak s digitalizací. Svůj pohled na budoucnost průmyslu představí CEO SKF AB Alrik Danielson. Digitalizace, inovace a s tím související výzkum a technologický vývoj jsou polem působnosti také pro Victorii Van Camp, CTO a President, Innovation and Business Development SKF AB. Ve svém příspěvku se bude věnovat primárně tématu „Data drive business“, kde představí, jak důležitá je práce s velkými daty v průmyslovém prostředí a v čem to může být pro všechny zúčastněné přínosem.

Danielson a Van Camp se zároveň na konferenci sejdou se třemi vítězi výzvy SKF, kterou plnili v rámci prvního českého průmyslového IoT hackathonu. Ten se konal začátkem března a hackeři během něj vylepšovali přístup k údržbě právě za pomoci dat.

CEO SKF Alrik Danielson
SKF Fiber Optic Sensing

Budoucnost českého průmyslu

O tuzemských poznatcích a budoucnosti konkrétně českého průmyslu bude hovořit Jan Vosátka, technický ředitel skupiny firem Wikov, Jaroslav Lískovec, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0, či Stanislav Ryšan, který má v Mondi Štětí na starost spolehlivost strojního zařízení. Českou SKF zde zastoupí generální ředitel české pobočky David Poláček a Tomáš Kozelský, manažer Centra servisu a vibrodiagnostiky SKF v ČR.

Představení technologie SKF Fiber Optic Sensing

Celodenním programem provede účastníky konference Radek Špicar, viceprezident pro hospodářskou politiku a export ve Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Vedle prezentací čekají účastníky panelové diskuze a bohatý doprovodný program. Například představení technologie SKF Fiber Optic Sensing (snímání dat z ložisek pomocí optických vláken), která namísto elektřiny využívá světla, což umožňuje bezpečné měření v nebezpečném prostředí. Absence elektroniky pak zajišťuje bezpečnost použití v elektromagnetických polích. Optická vlákna přenášejí světelné signály na dlouhé vzdálenosti, což umožňuje vzdálené monitorování v místech, kde nelze použít bezdrátové technologie.

Digitalizace v oblasti prediktivní údržby

SKF se dlouhodobě zabývá digitalizací v českém průmyslu, obzvláště v oblasti prediktivní údržby. V závodě SKF Lubrication Systems CZ v Chodově monitoruje několik nejmodernějších japonských CNC obráběcích strojů a robotů za účelem prodloužení jejich životnosti. Užívá k tomu přístroje SKF Quick Collect a IMx-8, díky nimž lze objevit závady ještě předtím, než se promítnou do funkčnosti stroje.

Quick Collect je užíván pro pochůzkový monitoring, IMx-8 je oproti tomu trvale připojen ke strojům a sesbíraná data předává prostřednictvím cloudu do centra vzdálené diagnostiky v Ostravě. Zde jsou data zpracována do podoby diagnostických hlášení a následně se využívají k plánování preventivní údržby a oprav tak, aby nedocházelo k narušení výroby.

Autorem ilustrace ke stoletému výročí SKF CZ je Michal Bačák, držitel ocenění Czech Grand Design v kategorii Ilustrátor roku 2016.

Od prodeje produktů k servitizaci

Vyzkoušené technologie následně SKF pomáhá zavádět u svých zákazníků, a to bez nutnosti vysokých počátečních investic díky systému servisních kontraktů, které SKF svým zákazníkům připravuje na míru. Tento unikátní způsob financování diagnostiky a údržby strojů v sobě zahrnuje shromažďování dat, jejich vyhodnocování i údržbu včetně náhradních dílů. Právě přesun od „pouhého“ prodeje produktů k takzvané servitizaci fungující na principu úzké dlouhodobé spolupráce je dalším typickým rysem budoucnosti fungování nejen českého průmyslu.
SKF CZ

Michaela.fikejzova@skf.com

www.skf.com/cz

Reklama
Související články
Smartifikace průmyslu podle SKF

Digitalizace a mobilita mají v průmyslu stále větší význam a počet průmyslových zařízení připojených k internetu neustále vzrůstá. V průběhu několika uplynulých let se společnost SKF zapojila do procesu "smartifikace průmyslu", který přináší přidanou hodnotu v podobě vyšší výkonnosti výrobních provozů a lepší úrovně služeb.

Prediktivní údržba zvyšuje efektivitu

Přes nesporné výhody prediktivní údržby je její aplikace do praxe průmyslových podniků zatím spíše sporadická. S přechodem na prediktivní údržbu pomáhá společnost SKF nejen svým zákazníkům, ale vše zavádí i ve svých závodech.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Související články
Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Plná digitalizace v systémech zajištění kvality

V posledních době se pojem Průmysl 4.0 stal běžnou součástí našeho života. Co se však za tím skrývá? Cílem této velké změny je vytvořit plně „digitalizovaný systém“, který umožní flexibilní výrobu v celém jejím cyklu. Bude minimalizovat lidské vlivy a optimalizovat na základě získaných dat všechny složky výrobního procesu. To znamená počínaje vývojem a konstrukcí počínaje přes předvýrobní etapy a nákup materiálu až po samotnou výrobu vč. zajištění kvality a distribuci finálních produktů.

Jak změnit Big data na Smart data

Sběr dat je jedna věc, avšak dát jim smysl je to, co přidává hodnotu. V moderní průmyslové hantýrce se jedná o změnu dat z „big data“ na „smart data“.

Digitalizace ve vyhodnocování stavu strojů

Posuzování stavu strojů bez nutnosti odstavení je dnes důležitější než kdy dříve. SKF proto vyvinula systém SKF Enlight založený na sběru dat pomocí mobilních zařízení a jejich ukládání a analýze v cloudové aplikaci, který je vhodný pro potřeby globálního průmyslu. Nové řešení zvyšuje účinnost kontroly a snižuje náklady na údržbu. Provozovatelům také poskytuje v reálném čase rozsáhlá data o výkonnosti a spolehlivosti strojů.

Jaké objektivy vybrat pro strojové vidění a proč

Strojírenské i další výrobní firmy často řeší problém, jak co nejpřesněji a nejefektivněji něco změřit. Ke skutečně přesnému měření je nejúčinnější využít strojové vidění. Jenže abyste dostali opravdu špičkový výsledek, potřebujete nejen kvalitní software a dobrou kameru, ale hlavně správně vybraný typ objektivu. Jde o někdy podceňované téma, nicméně právě ve výběru objektivu se často chybuje, a pak je ohrožen celý výsledek měření, potažmo i výsledná kvalita výrobku. K tomu, aby se to nestalo i vám, pomohou následující řádky.

Jak sledovat Big Data rychlostí formule 1

Velmi rychlé zpracování dat je ve formuli 1 zcela zásadní. To platí nejen pro telemetrii během závodu, ale i pro výzkumná pracoviště, kde se testují pohonné jednotky pro závodní vozy. Inženýři z týmu Scuderia Ferrari mohou nyní díky kombinovanému hardwarovému a softwarovému řešení od SKF sledovat výkon v jednotlivých zkušebních komorách pohonných jednotek v reálném čase.

Nový zdokonalený vizuální IR teploměr

V katalogu výrobků společnosti Fluke Corporation se objevil další přírůstek v kategorii vizuálních IR teploměrů.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Automatizace výroby a kontrola kvality

Stejně jako rostou požadavky na přesnější a efektivnější výrobní procesy, rostou velmi výrazně i požadavky na kvalitu produktu. Kvalita produktu je sledována již od prvopočátku, kdy je za každý vstupní komponent zodpovědný výrobce a dodavatel.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit