Témata
Zdroj: SKF

Na první pohled se může online monitoring strojů zdát jako velmi nákladná investice, především když jsou stroje v dlouhodobě setrvalém stavu a bez příznaků poškození, i jako investice s dlouhou návratností. Avšak opak může být pravda, a to zejména ve výrobních podnicích v případě kritických strojů, na nichž závisí běh celého závodu.

Reklama

Na základě našich zkušeností z praxe je v takovém případě monitoring více než doporučen, jelikož jsme schopni problém odhalit už v rané fázi, případně na něj upozornit v předstihu, dříve než se stroj zastaví z důvodu havárie. Jestliže máme o stroji a jeho částech dobré znalosti, jsme schopni přesně určit i zdroj problému. Díky tomu je možné případný zásah naplánovat dopředu, nakoupit potřebné díly, které nejsou běžně skladem, zajistit potřebný personál a zaměřit se hned od začátku na prvotní příčinu problému. Tyto kroky vedou k minimalizaci ztráty zisku očekávané v důsledku vynucených odstávek výroby, ke zvýšení dostupnosti stroje a ke snížení celkových nákladů na vlastnictví stroje.

V grafu měřených vibrací jsou dobře patrné změny stavu sledované převodovky.
(Zdroj: SKF)

Jak monitoring pomáhá v praxi

Více než knižní teorie ukážou konkrétní příklady z praxe. Jako první názorný příklad uvádíme případ převodovky formátovacího válce z papírenského průmyslu. Jestliže dojde k nenadálé poruše této převodovky, není možné pokračovat ve výrobě papíru. Je to tedy kritický stroj, a proto je důležité stav stroje neustále monitorovat měřením vibrací. Tato převodovka je osazena a monitorována nejsofistikovanějším SKF online systémem Multilog IMx-8 a data jsou vzdáleně vyhodnocována našimi odborníky z RDC (Remote Diagnostic Center) v Ostravě.

Při opravě technici potvrdili poškození pastorku převodovky (zlomený zub), které bylo zjištěno vzdáleným monitoringem.
(Zdroj: SKF)

Jak na dálku zabránit havárii převodovky

V prosinci 2021 bylo pozorováno zvýšené zatížení převodovky, které v druhé polovině měsíce vyústilo ve výrazné zvýšení hodnot měřených parametrů. Diagnostici z RDC centra společnosti SKF zjistili kritické poškození převodovky, konkrétně poškození ozubení vstupního pastorku. Informaci okamžitě předali zákazníkovi skrze naši komunikační platformu, následně případ vysvětlili telefonicky a doporučili brzkou opravu stroje.

Reklama

Plánovaná oprava je vždy levnější

Zákazník si připravil materiál i lidské zdroje potřebné pro opravu a zařadil tuto opravu do nejbližší plánované strojní odstávky, tudíž nešlo o neplánovaný prostoj. Během této opravy odhalil námi hlášené poškození ozubení (viz foto poskytnuté zákazníkem). Zákazník byl schopen opravu provést během jedné směny, konkrétně za 10 hodin, což výrazně redukovalo případnou ztrátu v porovnání se situací, kdy by došlo k havarijnímu odstavení. Za předpokladu, že hodinová ztráta v dostupnosti takového stroje se běžně pohybuje okolo 2 000 eur za hodinu, činily náklady z neprodukce 20 000 eur. V případě, že by se jednalo o neplánovanou odstávku, bylo by možné z důvodu nepřipravenosti, prodlev, nedostupnosti dílů, personálu a podobně předpokládat čtyřnásobné náklady. To by znamenalo čistou ztrátu 80 000 eur, a to jen v případě, že by nedošlo k poškození ostatních částí stroje. Jestliže by tento případ nastal, ztráty by byly ještě daleko vyšší.

Měření vibrací ventilátoru spolehlivě odhalilo poškození ložiska.
(Zdroj: SKF)

Včasná výměna ložiska ventilátoru

Další případem je vzdálený monitoring ventilátoru z těžkého průmyslu, konkrétně ventilátor průmyslové pece pro zpracování surové oceli, a to za využití senzorů IMx-1 od firmy SKF a jejich bezdrátové technologie. V únoru 2022 diagnostici SKF hlásili zákazníkovi náhlé zvýšení ložiskového parametru a při následné analýze dat bylo zjištěno závažné poškození ložiska. Diagnostici z RDC Ostrava doporučili jeho výměnu. Tento zásah byl naplánován a proveden v běžné produkční krátké odstávce.

Díky včasnému zjištění problému mohlo být poškozené ložisko ventilátoru vyměněno v době plánované údržby.
(Zdroj: SKF)

Díky včasné informaci ani toto poškození nezpůsobilo ztrátu v rámci dostupnosti stroje, jediným nákladem byl v tomto případě nákup nového ložiska a provedení opravy. V tomto případě ani není možné odhadovat případnou ztrátu z neprodukce. Pokud by došlo k havárii stroje, byla by ztráta ve stovkách násobků v porovnání s náklady na provedenou opravu. Tento ventilátor totiž jako jediný dodává do produkce čerstvý vzduch, nutný k technologii zpracování oceli v tomto konkrétním závodě. Je tudíž kritickým strojem pro výrobu.

Související články
Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Balíček pro monitoring a diagnostiku stavu strojů

V době krize často vznikají inovativní projekty, které zefektivňují procesy, a tím pádem šetří finanční i lidské zdroje. Jeden takový vznikl i v SKF. Startovní balíček Plug and Play nabízí senzor QuickCollect spolu s aplikací SKF Pulse, díky níž můžete snadno kontaktovat odborníky ze SKF.

Prediktivní údržba zajišťuje spolehlivost rotačních zařízení

Prediktivní údržba je nejen klíčem k udržitelnosti plynulé výroby, ale i k plnění současných standardů na ekologicky přívětivou výrobu. Předchází haváriím ložisek a potažmo celých strojů, navíc zamezuje velkým finančním ztrátám.

Konference Rolling Future

Budova pražského CIIRC ČVUT (Českého institutu informatiky robotiky a kybernetiky) hostila konferenci Rolling Future, kterou 21. května uspořádala společnost SKF CZ při příležitosti 100. výročí zastoupení SKF v České republice, potažmo Československu.

Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Strojírenské fórum 2019: Zaostřeno na inteligentní výrobu

Letošní podzimní, v pořadí již 10. Strojírenské fórum, bylo opět příležitostí pro setkání špičkových odborníků (nejen) z oblasti výroby. Odehrálo se 19. listopadu v prostorách FEKT VUT v Brně.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit