Témata
Reklama

Soustruh s ergonomickým deginem

Na dubnových dnech otevřených dveří mohli zákazníci a obchodní partneři Kovosvitu MAS na montáži poprvé spatřit nový soustruh KL 435. Jde o další stroj z řady KL (Kovosvit Lathe) v níž navazuje na KL 285, který Kovosvit poprvé představil v minulém roce na MSV v Brně. Letos bude mít v Brně výstavní premiéru soustruh KL 435. Výrobní řada KL je evolucí řady produkčních soustruhů SP. Samotný KL 435 tak navazuje na soustruh SP 430. Konstruktéři se při inovaci zaměřili zejména na ergonomii a celkovou přívětivost ovládání stroje.

Základní parametry původního stroje SP 430, ať už jde o tuhost, provedení skeletu, velikost zástavbového prostoru, či kinematiku, nebylo potřeba zásadně měnit. Proto se pozornost při návrhu stroje KL 435 zaměřila především na vylepšení dílčích detailů. Jedná se například o úpravy na ose Z, jejichž výsledkem je zlepšená tuhost v této ose. Dále byl změněn způsob upevnění lineárního vedení. Tyto drobné úpravy přispějí k delší životnosti zmíněných komponentů.

Další inovace se soustředily na vřeteník, konkrétně na hlavní vřeteno. Původní odměřování bylo nahrazeno odměřováním, které je součástí vřetena, což zajišťuje zvýšenou přesnost polohování osy C. U vřetena došlo zároveň ke zvýšení průchodnosti pro obrábění z tyčového materiálu. Průchod vřetena velikosti A8 se zvětšil z 80 mm na 86 mm a vřetena A11 z 90 mm na 95 mm.

Inovovaný stroj poskytne obsluze podstatně vylepšený způsob seřizování polohy upnutí součásti. Upínací válec je totiž místo indukčních spínačů vybaven přímým odměřováním. Poloha upnutí součásti lze velice jednoduše nastavit na obrazovce řídicího systému pouhým stisknutím tlačítka. Odpadá tak pracné a zdlouhavé mechanické nastavování indukčních spínačů.

Reklama
Reklama

Změna umístění hydraulického agregátu

V soustruhu KL 435 je podobně jako v KL 285 nový hydraulický agregát s proporcionálními ventily pro nastavování upínacích tlaků sklíčidla a koníku. Obsluha si díky tomu může pohodlně přímo z ovládacího panelu určit tlaky upínání. Dříve musela ručně na hydraulickém agregátu nastavit požadovaný tlak a poté ještě na tlakovém snímači tuto hodnotu potvrdit. Podobně jako při nastavení upnutí součásti bude také nastavení tlaku upínání výrazně jednodušší a rychlejší.

U produkční novinky Kovosvitu MAS tedy dojde k výraznému snížení vedlejších neproduktivních časů při seřizování na jiný výrobek. V tomto se komfort obsluhy posune, podobně jako u menšího stroje KL 285.

Nový soustruh KL 435 společnosti Kovosvit MAS se stejně jako jeho předchůdce z této řady pyšní designem studia WRKS. Cílem byla snaha, aby byl do stroje co nejlepší přístup. Stroj však disponuje také dalšími vylepšeními.Další pozitivní změnou je přesunutí hydraulického agregátu. Zatímco u SP 430 je agregát umístěn v blízkosti obsluhy, u KL 435 je v zadní části stroje, stejně jako je tomu u dříve představeného KL 285. Tato změna je pozitivní hned ve dvou ohledech. V první řadě se teplo, které agregát generuje, dostane co nejdále od oblasti vřeteníku, čímž se snižuje riziko deformací způsobené teplotou a zvyšuje se stabilita stroje. Neméně důležité ovšem je, že hluk, který agregát vydává, po umístění v zadní části stroje tolik neobtěžuje obsluhu stroje. Použitím frekvenčního měniče pro řízení hlavního čerpadla se hlučnost samotného hydraulického agregátu také výrazně snížila.

Ovládací panel a krytování

Oproti svému předchůdci, produkčnímu soustruhu SP 430, se stroj KL 435 liší též novým ovládacím panelem řídicího systému. Komfort obsluhy zvyšuje možnost jeho naklápění ve dvou směrech. Ovládací panel je navíc identický se strojem KL 285, což znamená, že když si zákazník zakoupí další stroj nové řady KL, bude pracovat s ovládacím panelem, na který je již zvyklý.

Stejně jako u strojů KL 285 bude i stroj KL 435 osazován řídicími systémy Sinumerik 828D a Fanuc 0iTF. Bylo vytvořeno množství uživatelských obrazovek k usnadnění obsluhy stroje.

Krytování stroje je podobně jako u soustruhu KL 285 provedeno v novém designu navrženým studiem WRKS. Cílem byla snaha, aby byl do stroje co nejlepší přístup a aby byl pracovní prostor snadno přehlédnutelný. Osvětlení pracovního prostoru je zcela přepracováno, pracovní prostor je nyní rovnoměrně a s dostatečnou intenzitou osvětlen. Tyto novinky také pomáhají ke zvýšení komfortu obsluhy soustruhu.

Průmysl 4.0 a energetická úspornost provozu

Podobně jako všechny další nové stroje z produkce Kovosvitu MAS je také soustruh KL 435 kompatibilní s požadavky Průmyslu 4.0. Pokud bude zákazník tuto funkcionalitu požadovat, stroj může zasílat monitoring požadovaných veličin přímo do zvoleného systému tak, aby vedoucí či manažeři výroby měli přehled o stavu a vytíženosti stroje.

Samozřejmostí je připravenost stroje pro robotizaci a možnost jeho začlenění do výrobních linek. Stroj je vybaven v tomto ohledu například automatickým otvíráním dveří. Případnou aplikaci na konkrétní technologii zpracuje divize MAS Automation zabývající se automatizací.

Při návrhu stroje se braly v úvahu i požadavky na šetření energiemi. Stroj je vybaven pohony s rekuperací energie. Vedle toho si může zákazník objednat i tzv. hibernační režimy, které v neproduktivních časech na základě požadavků obsluhy vypínají pomocné agregáty stroje, přívod stlačeného vzduchu, případně i celý stroj.
Kombinace uvedených parametrů a vlastností i těch, které byly převzaty ze stroje SP 430, zaručuje stroj, který bude výkonný, přesný a trvanlivý. Obecně platí, že stroje Kovosvit MAS jsou parametrově nad obdobnými modely jiných výrobců, například z hlediska velikosti nástrojové hlavy či použití motorů vřeten. Stroje postavené v Kovosvitu MAS jsou robustnější, s větším výkonem. Také nový soustruh KL 435 bude patřit do tohoto segmentu.

Kovosvit MAS

Petr Heinrich

jaroslav.martinek@pppartners.cz

https://www.kovosvit.cz/

Reklama
Související články
Automatizační řešení navzdory překážkám

Firma Piesslinger se specializuje na povrchovou úpravu hliníku. S automatizací výroby dílů pomohla firma Hermle a prokázala, že různé tolerance a choulostivé povrchy nemusejí být důvodem, proč se vzdát myšlenky bezobslužného obrábění.

Řídicí systém z vlastní dílny, 1. díl: Filozofie jednoho zdroje

V sérii navazujících článků se budeme zabývat systémem OSP - P300A, který v současné době završuje řadu řídicích systémů vyvinutých a vyráběných společností Okuma pro řízení CNC obráběcích strojů rovněž původem z Okumy.

Důležitá je doba chodu vřetena v řezu

Společnost HZT Honermeier Zerspanungstechnik vyrábí tvářecí nástroje, komponenty, měřidla a prototypy pro strojaře, proto žádné dvě zakázky nejsou stejné. Kvůli flexibilnímu a současně efektivnímu obrábění investovala společnost do pětiosého obráběcího centra s připojenou automatizací od firmy Hermle.

Související články
Mít prostor pro obrábění

Dosažení dalšího zvýšení produktivity v sériové výrobě. To byl cíl těch, kdo vyvinuli úspěšnou konstrukční řadu strojů Hyperturn. Jejím přesvědčivým pokračovatelem je nový Hyperturn 65 Powermill.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Prestižní ocenění Zlatá medaile

Výjimečnost nástroje FreeTurn skupiny Ceratizit potvrdila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu odborná porota prestižního ocenění Zlatá medaile. Ocenění za inovaci ve zpracovatelské technologii bylo společnosti uděleno za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného nástroje. Společně s progresivní obráběcí metodou High Dynamic Turning zvyšuje nástroj FreeTurn dynamičnost a efektivnost procesu soustružení.

Brousicí centrum pro hospodárnou výrobu

Brousicí centrum UW II F od firmy Saacke v mnoha detailech předčí očekávání svých zákazníků. Z hlediska výkonnosti, velikosti a hmotnosti se řadí mezi již zavedené typy brusek UW I F a UW I D a vytváří tak ideální podmínky pro maximální přidanou hodnotu.

Automatizované obrábění zápustek

Díky strategii standardizace a obráběcímu centru C 22 UP Hermle zhospodárnila divize výroby nástrojů a forem ve WMF Group svoji výrobu zápustek a nástrojů a vytvořila tak volné kapacity pro služby externím zákazníkům.

Produktivní vrtání otvorů do hliníku

Výrobci automobilů produkují čím dále více dílů z hliníku s cílem snížit hmotnost vozidel i spotřebu paliva. S ohledem na tuto tendenci je proto jasné, že vzniká poptávka po vrtácích použitelných pro výrobu otvorů ve součástkách z hliníkových slitin. Musí být zároveň schopny zajistit vysokou produktivitu, nízké náklady na otvor, dlouhou a konzistentní životnost, vysokou opakovatelnost i bezpečnost procesů.

Od tlakové slévárny až po kompletní výrobu

Outsourcing u sléváren a kováren nabývá na důležitosti. Přesun obrábění od OEM výrobců do sléváren vedl k tomu, že se řada tlakových sléváren přeorientovala na kompletní výrobu. Příkladem je závod Ljunghäll v České republice, který s podporou firmy Grob rozšířil výrobu z tlakového lití na dodávky komplexních dílů pro automobilový průmysl.

Upínací sady HSK s výměnným kroužkem

Pro vysoce přesné a spolehlivé upínání nástrojů se používají upínací sady HSK. V tomto prostředí firma Röhm, která se specializuje na upínací technologie a automatizaci, některé z osvědčených výrobků významně optimalizovala.

Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Automatizovaná výroba implantátů just-in-time

Pro zakázkovou výrobu vysoce přesných implantátů v časovém limitu 24 hodin vsází švýcarský výrobce a poskytovatel zdravotnických prostředků pro osteosyntézu, firma Medartis, na obráběcí centra a robotické systémy Hermle.

Vřetena svislých CNC soustruhů - Část 1

Je-li řídicí systém mozkem obráběcího stroje, pak vřeteno je jeho srdcem. Japonská výrobní společnost Okuma vytváří tyto dva ústřední orgány svých obráběcích strojů s vynaložením veškerého umu, kterého je schopna a s příslovečnou japonskou pečlivostí. Proto si může dovolit se 100% jistotou prohlásit, že její soustružnická i frézovací vřetena budou pracovat bezchybně po dobu 36 měsíců bez omezení a poskytnou uživatelům tříletou záruku.

Kvalitativní růst díky investicím

Jak si vysoce specializovaný dodavatel obrobků a konstrukčních celků Feusi, mj. pomocí moderních čtyř- a pětiosých obráběcích center od firmy Hermle, trvale zajišťuje svoji výkonnost a tím i svoji konkurenceschopnost?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit