Témata
Reklama

V loňském roce na MSV v Brně uvedla společnost Kovosvit MAS nové pětiosé vertikální centrum MCU450. Symbolicky na stánku společnosti Siemens, která pro prototyp stroje dodala řídicí systém, pohony, motory a zároveň rozváděč osazený ze 100 % komponenty Siemens. Již na veletrhu bylo oznámeno, že prvním zákazníkem obráběcího centra MCU450 bude katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Vznikla intenzivní spolupráce mezi Kovosvitem MAS, Siemensem a vysokou školou, která již přináší první výsledky: aktuálně společnými silami zmíněné subjekty úspěšně řeší mikroobrábění. Předmětem jejich zájmu je těleso náramkových hodinek.

Spolupráce je založena na aplikovaném výzkumu. Vertikální obráběcí centrum MCU450 na katedru obrábění dostali v listopadu a po jeho oživení pracovali již na dvou projektech. Porovnávali složité dílce určené pro letecký průmysl vzniklé 3D tiskem z kovu a pětiosým obráběním. Tento projekt je zatím stále vyhodnocován. Druhým projektem je mikroobrábění, kdy je na stroji podle plánu vyráběno těleso náramkových hodinek, přičemž je dosahováno přesnosti až tisíciny milimetru.

Reklama
Reklama

Bez nástrojů to nepůjde

K tomuto účelu bylo potřeba zvolit vhodné mikronástroje včetně jejich vysoce přesných upínačů ve vřetenu stroje, které zaručí požadovanou přesnost a opakovatelnost celého procesu obrábění ukázkového obrobku v plně automatickém cyklu stroje.

Do spolupráce se tak zapojil další partner, s nímž Kovosvit MAS dlouhodobě spolupracuje – společnost Iscar, výrobce monolitních nástrojů a nástrojů s výměnnými břitovými destičkami pro třískové obrábění kovů. Iscar ČR dodal kompletní sestavu potřebných tvrdokovových mikronástrojů. Pro ilustraci šlo o spirálové vrtáky v průměru od 0,75 mm a monolitní frézy od průměru 0,6 mm takových délek a vyložení, aby bylo možno obrobit všechny miniaturní detaily tělesa hodinek ve velmi vysoké požadované přesnosti a kvalitě opracovaných ploch.

Malé nástroje potřebují odpovídající řeznou rychlost, a tedy i vysoké otáčky vřetena. Vřeteno stroje MCU450 dosahuje max. 18 000 otáček za minutu. Proto do nástrojové sestavy v řetězovém zásobníku automatické výměny nástrojů byly použity tři typy zrychlovacích přesných vysokootáčkových vřeten Spin Jet společnosti Iscar upnutých do vřetena stroje a poháněných turbínkou. Samotná turbínka je poháněna vysokotlakou technologickou a chladicí kapalinou přiváděnou vřetenem stroje. Takto bylo na nejmenších nástrojích dosaženo otáček vyšších než 40 000 min-1. Optimální řezné podmínky nástrojů se pak odrazily pochopitelně i v přesnosti a vysoké kvalitě obrobených ploch, což by ve standardním pracovním režimu stroje nebylo možné.

Západočeská univerzita dokazuje na konkrétním příkladu hodinového tělesa, že lze na vertikálním obráběcím centru MCU450 provádět mikroobrábění s příslušnou jakostí a přesností v řádu setin až tisícin milimetru. Jako materiál byla zvolena mosaz, ale již je plánováno obrábění také na jiných materiálech. Mosaz je dobře obrobitelná, avšak u jiných materiálů se mohou objevit problémy. V plánu je zadání této problematiky jako diplomové práce – porovnání mosazi, oceli a titanu. Pouzdra hodinek jsou totiž poměrně často titanová.

Kovosvit MAS se u každé novinky věnuje důkladnému testování, buď přímo v areálu podniku, u zákazníků, nebo právě na akademické půdě. Na Západočeské univerzitě se stroj MCU450 dočkal důkladného testování a odladění, které probíhalo mezi všemi zúčastněnými subjekty. Celkově hodnotí akademický pracovník katedry technologie obráběcí centrum velmi pozitivně a podle jeho slov je již nyní, po několika měsících, kompletně odladěné, naprosto funkční a je možné jej zařadit do výroby. MCU450 je typické obráběcí centrum vhodné například pro nástrojárny. Pro firmy, kde se vyrábějí tvarově složitější dílce a kde je potřeba dosáhnout velmi přesného obrábění. Jeho výhodou je, že umožňuje u pětiosého obrábění současný plynulý provoz ve všech pěti osách oproti řadě jiných strojů, kde je možné obrábět současně například ve třech osách.

MCU450 je typické obráběcí centrum vhodné například pro nástrojárny; pro firmy, kde se vyrábějí tvarově složitější dílce a kde je potřeba dosáhnout velmi přesného obrábění.

Se Siemensem po boku

To, že se stroj MCU450, který doplňuje produkční řadu pětiosých frézovacích a multifunkčních strojů MCU700 a MCU1100, dostal na půdu Západočeské univerzity v Plzni, je dílem společnosti Siemens, která s univerzitou intenzivně spolupracuje, a Kovosvit MAS jako partnera a tvůrce nového pětiosého vertikálního obráběcího centra doporučila.

Ve spolupráci s univerzitou chce Siemens vytvořit technologické centrum a v rámci workshopů zákazníkům předvádět, co všechno lze na stroji udělat– a to je i pro Kovosvit cenná reference. Kromě toho se počítá s diplomovými či doktorskými pracemi, se stážemi v podniku. K tomu má nyní univerzita k dispozici kvalitní stroj, na němž byla poprvé v České republice představena nová verze softwaru 4.8 SP1. Nový software představuje z pohledu frézování výrazný posun. Nabízí celou řadu opcí, díky nimž má obrobek kvalitní povrchy a jeho obrábění je rychlé. Ve spolupráci se Siemensem došlo ještě před loňským veletrhem v Brně k optimalizaci pohonů i technologie, takže stroj snese ta nejpřísnější kritéria. I když jde stavebně o standardní pětiosé obráběcí centrum, je to unikátní stroj z hlediska řízení a elektroniky. A navíc má MCU450 rotační osy (které mají standardně mechanické pohony) řešené elektrickými rotačními pohony s přímým odměřováním.

Ukázka obrábění tělesa hodinek na stroji MCU450 s nástroji Iscar

Západočeská univerzita spolupracovala s Kovosvitem MAS v devadesátých letech minulého století, poté byla spolupráce přerušena. Díky vertikálnímu obráběcímu centru MCU450 byla znovu obnovena. Dříve probíhala spolupráce na bázi podpory, nyní je snaha rozvíjet partnerskou spolupráci na základě výzkumu a vývoje.

Kovosvit MAS

Jaroslav Martínek

jaroslav.martinek@pppartners.cz

https://www.kovosvit.cz/

Reklama
Související články
Výuka programování obráběcích strojů

Na počátku devadesátých let minulého století vtrhla do našeho života výpočetní technika. Začalo masivní, mnohdy překotné používání informatiky ve všech oblastech života. Rovněž na středních školách se zaváděli počítače do výuky, hledala se náplň a metodika použití informatiky ve výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

EMO Hannover 2013: část 7 - Technologie, které mnohdy nejsou vidět

Význam a odborný dopad hannoverského veletrhu EMO je tak zásadní v oboru technologie obrábění, že se mu věnujeme na stránkách MM Průmyslového spektra i čtvrtý měsíc po zavření bran výstaviště. Tentokrát přinášíme ucelený pohled na materiály použité ve stavbě strojů.

Související články
Příručka pro technology: Kompenzační přístup při frézování - poloha frézy

Výroba správně opracovaného komponentu je přeměna hrubého obrobku v dokonale dokončený kus tím nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem. Dosažení tohoto cíle je částečně věcí geometrie (dráha frézy) a částečně technologie (výběr frézy a metody frézování (řezné podmínky)).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Léčivá mračna

Oftalmologie je lékařský obor, který se zabývá anatomií, fyziologií a nemocemi očí. V Indii je šedý zákal nejčastější příčinou slepoty, jíž by šlo zabránit, a jistá firma vyrábí potřebné zařízení, které oční lékaři potřebují a používají k léčbě postižených.

Aditivní výroba unikátních řezných nástrojů

Aditivní technologie jsou jedním z nosných pilířů Průmyslu 4.0. Od roku 2014, kdy v ČR 3D tisk kovů odstartoval „ve velkém“, byla o této problematice napsána celá řada publikací, díky nimž je tato technologie považována za poměrně známou. Jedním z průkopníků 3D tisku v ČR je firma Innomia, která přinášela informace o technologii DMLS do povědomí českého průmyslu již několik let před tímto zmiňovaných boomem.

Stroje pro to nejcennější

Než před 40 lety Fran Phillips založil svou firmu, pracoval jako samostatný obráběč - zručný kluk s frézkou a soustruhem v éře vesmírných závodů, kdy NASA velkoryse proměnila slib prezidenta J. F. Kennedyho v realitu, z čehož mohla těžit každá schopná obráběcí dílna v zemi. Jedna ze součástí, které tehdy Fran vyrobil, se stále nachází na Měsíci, přesně tam, kde ji astronauti z lodi Apollo zanechali. Oproti tomu jedna ze součástí, které vyráběl nedávno - stejně špatně dostupná, ale mnohem blíže domovu - je přesně a natrvalo usazena v jeho vlastní páteři. Stejně jako tisíce dalších pacientů z celého světa i Fran Phillips žije s implantátem vyrobeným na CNC obráběcích strojích Haas ve městě Elmwood v americkém státě New Jersey, kde sídlí firma Phillips Precision Medicraft (PPM).

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Horké komory pro práci s radioaktivním materiálem

V Řeži u Prahy bylo vybudováno nové výzkumné centrum, jehož součástí byla také výstavba kom-plexu horkých komor. Účelem výstavby bylo vytvořit pracoviště pro bezpečnou práci s vysoce radi-oaktivním materiálem. Po pěti letech budování se na začátku roku 2017 podařilo úspěšně zahájit aktivní provoz laboratoří, které jsou schopné zpracování, mechanického testování a mikrostrukturní analýzy radioaktivních materiálů (tlakové nádoby, vnitřní vestavby reaktorů, pokrytí paliva) s aktivi-tou až 300 TBq 60Co, materiálů pro reaktory III. a IV. generace a fúzní reaktory.

Ohlédnutí za soutěžemi mladých programátorů

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů se koná pravidelně každý rok v rámci MSV v Brně v kategoriích podle řídicích systémů (abecední pořadí) Fanuc, Heidenhain a Siemens. Pořadatelem je Svaz strojírenské technologie pod záštitou MPO České republiky. V roce 2016, ve čtyřech dnech strojírenského veletrhu, vyslalo své reprezentanty na 35 škol – zejména gymnázia, SOŠ, SPŠ a VOŠ.

Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Partnerství k podpoře a zviditelnění strojařiny

Česká republika se v současné době nachází v celé řadě oblastí na rozcestí. K těm nejzásadnějším patří školství, které od roku 1990 prochází dramatickým vývojem a stále hledá svoji optimální cestu, bohužel s velmi často měněnými cílovými souřadnicemi. Základním úkolem vzdělávacího systému vždy bylo připravit jedince nejen na život, a to v čím dál složitějším prostředí, ale jasnou součástí tohoto úkolu musí být u vysokých a středních škol – s podporou základních a mateřských – příprava na budoucí profesi s plnohodnotným a přínosným uplatněním na trhu práce.

Úspěšná strojírenská technologie v Plzni

Po dvou letech se opět z iniciativy katedry obrábění Fakulty strojní ZČU v Plzni začátkem února konal další ročník konference Strojírenská technologie a samozřejmě kde jinde než v plzeňském pivovaře. V podstatě se v současnosti jedná o jedinou akci v oblasti technologie obrábění, kde se scházejí pracovníci všech technologických kateder a ústavů z České republiky i ze Slovenska společně s průmyslovou praxí. Letošní ročník byl účastníky hodnocen velmi pozitivně a my se k tomuto verdiktu přidáváme.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit