Témata
Reklama

Společná řešení pro IT a průmysl

Integrace IT do automatizace tak, aby bylo bezpečné z hlediska výpadků, představuje výzvu, i když infrastruktura, jako elektrické napájení, klimatizace, monitorování a bezpečnost, je podobná. Řešením je společný, modulární základ se standardizovanými systémy, který vyhovuje jak stroji a řídicímu systému, tak i počítačům a serverům.

Jakou roli hraje IT ve světě automatizace a jak podobná je infrastruktura a požadavky? Aby bylo možné na tyto otázky odpovědět, je užitečné podívat se krátce do minulosti, protože tam IT a průmysl prošly podobnými procesy, pouze s malým posunem v čase. Například rozšiřitelná a modulární řešení, bez kterých by dnes efektivní průmyslová výroba vůbec nebyla možná, pocházejí původně z oblasti IT. Tato řešení byla využita k tomu, aby v případě potřeby existovala možnost rychle a efektivně rozšířit kapacitu výpočetních center. Dnes jsou IT a průmysl nejen úzce spjaty, ale i trend jde stejným směrem. Ústředními tématy jsou totiž do-stupnost a výkon, energetická účinnost a automatizace, jakož i autonomní provoz.

Reklama
Reklama
Monitorovací systém CMC III nabízí uživateli integrovaný OPC server, který je kom-patibilní s téměř 99 procenty běžných řídicích systémů.

Také infrastruktura IT a průmyslu je podobná. Bezpečnost, elektrické napájení, klimatizace a monitorování jsou potřebné jak pro stroj a řídicí systém, tak i pro počítač a server. Liší se pouze technické specifikace, jako rozměry a výkony. Při integraci IT do automatizace si proto uživatel musí položit otázku, jaká řešení trh pro splnění požadavků obou odvětví nabízí. Proto pouze společný modulární základ redukuje skladování, zjednodušuje přípravu a snižuje náklady. K tomu se přidává rozšiřitelnost a bezpečnost investic. Další výhodou je, když vše navíc poskytuje jeden jediný dodavatel.

Systém rozváděčových skříní a IT skříní

Jaké možnosti flexibilní systémy nabízejí v obdobných infrastrukturách, ukazují trendy spo-lečnosti Rittal. Zde již IT dávno proniklo do automatizace. Typickým příkladem je různý požadavek na rozváděčové skříně a racky. Zatímco průmysl pracuje s montážními deskami a používá řídicí komponenty s hloubkou 400 až 600 mm, IT odvětví využívá 19" techniku a serverové skříně s hloubkou až 1 200 mm. Platforma systému rozváděčových skříní a IT skříní TS 8 slouží pro obě odvětví a jako žádný jiný výrobek představuje architekturu systému, kterou lze použít ve všech odvětvích průmyslu. Sahá od aplikací pro rozvod energie a průmyslovou automatizaci přes instalaci budov a datovou techniku až ke kompletním datovým centrům.

S programem Rittal – The System spojila společnost Rittal inovační výrobky z oblasti rozváděčových skříní, rozvodu elektrického proudu, klimatizace a IT infrastruktury do jedné systémové platformy.

Čím vyšší je počet elektronických komponent v rozváděčových skříních a racku a čím vyšší je ztrátový výkon, tím více tepla se musí odvádět. Ztrátový výkon přístrojů v IT se nachází v rozmezí 0,5 až 10 kW, zatímco u průmyslových komponent se pohybuje spíše kolem 1–2 kW. V IT oblasti se již proto delší dobu používá centrální chlazení vodou nebo chladicí kapalinou místo obvyklého decentralizovaného vzduchového/kompresorového chlazení, protože díky vysoké tepelné kapacitě vody lze odvádět mnohem vyšší množství tepla než pomocí vzduchu. Ale i v průmyslu jde trend díky neustále stoupajícím ztrátovým výkonům směrem k vodnímu chlazení. K typickým oblastem použití patří výroba strojů a zařízení, jakož i výroba rozváděčů.

Vodní chlazení v systému modulární konstrukce

Takzvané chillery s chlazením vodou, resp. chladicí kapalinou se používají jak samostatně v chlazení procesů a strojů, tak i v kombinaci s výměníky tepla vzduch – voda. Nevýhodou do-posud bylo, že nebyly k dispozici v plném rozsahu výkonů, ale byly vyráběny převážně podle požadavků zákazníka. S rozvojem série TopTherm Chiller v modulárním provedení nabízí společnost Rittal řešení s méně komponentami. Základním modulem je zde rovněž flexibilní systém rozváděčové skříně TS 8, k němuž přistupují vodní a chladicí moduly, jakož i elektrický modul s integrovaným řídicím systémem. S pouhými dvěma konstrukčními velikostmi má uživatel díky kombinaci skříní standardně k dispozici sedm různých chladicích výkonů od 8 do 40 kW. Další možností je flexibilní montáž, variabilní vedení vzduchu, jakož i různá řešení výměníku tepla ve dveřích, podstavci a na střeše.

UPS řady PMC 40 je k dispozici v jediném UPS racku s integrovanými výkonovými moduly a bateriemi.

Jedním z ústředních požadavků v IT a průmyslu je příprava elktrického napájení bezpečného z hlediska výpadků. Zpravidla jsou komponenty zabudovány v rozváděčové skříni nebo racku a napájeny z veřejné sítě. V případě výpadku elektrického proudu naskočí záložní napájení. K překlenutí doby přepínání se používá nepřerušitelný napájecí zdroj (UPS). I pro tento napájecí řetězec nabízí společnost Rittal řešení – od systému Ri4Power, ke kterému patří modulární nízkonapěťový rozváděč a instalační rozváděč v řadovém systému TS 8, až k podružnému rozvodu energie. Zde má uživatel k dispozici systém přípojnic RiLine60, jakož i spínané zásuvkové lišty (PSM/PDM) a UPS systémy Rittal.

UPS pro IT a průmysl

Nepřerušitelné napájecí zdroje série PMC od společnosti Rittal zahrnují jednofázové systémy s rozsahem výkonu od 1 do 12 kVA, jakož i trojfázové systémy od 10 do 960 kW. K dispozici jsou novinky PMC 40 a PMC 120, které jsou koncipovány pro IT a průmysl, například k jištění řídicích systémů strojů nebo robotických výrobních linek. Disponují vysokou 95% účinností a lze je dodat s hloubkou 800 a 1 000 mm.

Verze PMC 40 je k dostání v jediném UPS racku s integrovanými výkonovými moduly a bateriemi. Do jedné skříně lze vložit maximálně tři UPS moduly a čtyři sady baterií. Rozsah výkonu lze redundantně měnit od 10 do 40 kW, maximální výkon je 60 kW. Jejich doby autonomního režimu závisejí na počtu a výkonu použitých modulů baterií a pohybují se v roz-mezí pěti až 26 minut. Volitelně je k dispozici verze PMC 40 s monitorováním UPS pomocí monitorovací karty SNMP. Druhá novinka PMC 120 nabízí výkony od 10 do 120 kW. Maximální stupeň vybavení předpokládá šest UPS modulů, každý s výkonem 20 kW. Doby autonomního režimu jsou v rozmezí sedmi až 28 minut a oblasti použití sahají od řídicích systémů procesů přes řídicí techniku a konstrukci zařízení až k obráběcím a balicím strojům.
Další možnost nepřerušitelného napájecího zdroje pro IT a průmysl nabízejí palivové články. Společnost Rittal je jednou z mála firem, které úspěšně razí cestu kupředu ve vývoji a použití této technologie. Palivové články jsou autonomní, efektivní a ekologické. Díky své dlouhé době autonomního napájení, flexibilní konstrukci a nízké údržbě nabývají stále více na vý-znamu. To potvrzuje i nasazení ve velkosériové výrobě společnosti Rittal v závodě Burbach v rámci projektu podporovaného spolkovou zemí Severní Porýní – Vestfálsko.

Monitorování pomocí OPC

Čtvrtým společným bodem v infrastruktuře IT a průmyslu je monitorování integrovaných komponent z hlediska technického měření, počínaje elektrickým napájením a jištěním přes výrobu a distribuci chladu až po účinnost a spotřebu energie. Aby bylo možné zpracovávat relevantní údaje, je třeba údaje nejprve zjistit, přes OPC/SNMP přenést do řídicího stanoviště (systém SCADA) a tam propojit.

Na loňském veletrhu v Hannoveru společnost Rittal představila třetí generaci inteligentního monitorovacího systému CMC (Computer Multi Control). Doposud systém pracoval se síťo-vým protokolem SNMP, který je běžný v IT. CMC III nyní nabízí uživateli integrovaný OPC server, který je kompatibilní s cca 99 procenty běžných systémů řídicího stanoviště. Novinkou je i přechod na sériové snímače propojené sběrnicemi CANBus. Jsou integrovány do centrální procesorové jednotky a do inteligentních snímačů Rittal. Tyto snímače se sběrnicí CANBus nejsou – jako tradiční I/O jednotky – jednotlivě spojeny s centrální jednotkou, ale sériově za sebou. Připojení do sítě, jakož i konfigurace a uvedení do provozu se u CMC III provádí pohodlně prostřednictvím notebooku a USB konektoru. Síťový protokol si může uži-vatel zvolit buď TCP/IPv4 nebo TCP/IPv6.

Nové řešení monitorování kontroluje nejen důležité údaje o teplotě, vlhkosti vzduchu nebo napětí v rozváděčové skříni, ale nabízí navíc efektivní možnosti úspory energie. Tím lze od-halit zdroje velké spotřeby energie a nahradit je efektivními systémy. Navíc je k dispozici možnost rozsáhlých analýz a analýz orientovaných na výsledek pro zvýšení životnosti použi-tých komponent.

IT již dávno proniklo do automatizované výroby a obě odvětví společně rostou stále rychleji, i když jsou částečně vyžadovány různé rozměry, komponenty a výkony. Základem „společného“ řešení ve vztahu k účinnosti, rozšiřitelnosti a bezpečnosti jsou modulární a standardizované systémy. To zjednodušuje skladování, přípravu a snižuje náklady – jak pro stroje a řídicí systémy v průmyslu, tak i pro počítače a servery ve výpočetních centrech. Řešení nabízená společností Rittal sahají od procesní úrovně přes úroveň řízení a ovládání (SCADA) až do provozní a podnikové oblasti s MES, popřípadě ERP. Promyšlený koncept Rittal – The Sys-tem poskytuje řešení v oblasti rozváděčů, rozvodů proudu, chlazení a IT infrastruktury včetně softwaru a služeb, a to napříč všemi sektory průmyslu.

M. Chromec

Rittal

chromec.m@rittal.cz
www.rittal.cz

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 131007
Datum: 01. 10. 2013
Rubrika: Výroba / Elektrotechnika a elektronika
Autor:
Firmy
Související články
Skutečná účinnost datového centra pomocí transparentnosti napájení

V současné době se velká většina vlastníků a provozovatelů datových center při jejich správě zabývá neuvěřitelným množstvím činností. Od malých až po extrémně velká datová centra je zvláštní pozornost věnována všem aspektům jejich provozu včetně „zelené“ IT, chlazení a topologie. Velký důraz je kladen také na měření výkonu aplikací a na využívání mnoha ukazatelů výkonnosti softwaru pro zvyšování efektivity a optimalizaci. Bohužel nejsou tyto činnosti vždy tak konzistentní a komplexní, jak by mohly být. Dennis O’Sullivan, provozní specialista řešení datových center ve společnosti Eaton EMEA, zkoumá, jak by tento problém měl být řešen.

Energetické úspory pod kontrolou

Chlazení rozváděčů není levnou záležitostí. Navíc, čím je chladicí jednotka v provozu déle, tím vyšší provozní náklady vznikají. Všichni, kdo chtějí vědět, zdali je výhodné kupovat nejnovější produkty, mohou nyní použít nový kalkulátor společnosti Rittal, který spočítá energetickou účinnost a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Stačí čtyři kroky a on-line nástroj rychle, pohodlně a zcela zdarma vypočítá potenciální energetické úspory.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Související články
Ozubené řemeny v pohonech ekologických taxi člunů

Britská firma vyvinula hybridní pohon pro 550 vodních taxíků pro Benátky. Kombinace dieselového motoru a elektromotoru zde snižuje hluk, emise i náklady, přičemž vysoce výkonný řemen Synchrochain Carbon umožňuje použití kompaktního motoru s nízkou hmotností.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Automatický systém aktivního řízení lunet pro ustavení klikových hřídelí při opr

Systém řeší specifické problémy charakteristické pro třískové opracování klikových hřídelí pro pístové motory určené především pro lodní průmysl. Nepřesné uložení klikových hřídelí při opracování se projevuje tzv. dýcháním velikosti v řádu mikronů. Dýchání hřídelí při otáčivém pohybu během opracování je způsobeno pružností hřídele, její hmotností a tím, že osa otáčení nesouhlasí přesně s osou hřídele a má přímý vliv na celkovou přesnost zalomené hřídele. Hodnoty dýchání příslušné k jednotlivým zdvihům se obecně mění v závislosti na úhlu natočení hřídele. Je-li však hřídel přesně ustavena, potom při jejím otáčení nenastává žádné dýchání. Původní technologie je řešena ručním nastavením podpěrných sil oscilačních lunet bez jakékoliv automatizace.

Pracovat pro lidi a s lidmi

Globální hráč v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií. Tak lze stručně charakterizovat společnost Schneider Electric, která poskytuje řešení pro domácnosti, budovy, datová centra, infrastrukturu i průmysl. Využili jsme příležitosti vyzpovídat jejího senior vice prezidenta pro oblast lidských zdrojů, pana Manuela Angel Sanchez Vivase, který v rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích a  v září zavítal do Prahy. V rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích.

Názorové fórum odborníků

S rozšiřující se robotizací, digitalizací a zaváděním umělé inteligence do výroby vznikají požadavky nejen na nové zaměstnanecké pozice, ale mění se i nároky na schopnosti pracovníků. Co dříve byla znalost, je dnes dovednost. Jak se podle vás v příštích pěti letech změní požadavky na pracovníky zabezpečující chod výroby v moderním podniku? Kdo by měl podle vás zabezpečit vzdělávání a osvojování si potřebných dovedností?

Dráty, kabely a trubky opět v Düsseldorfu

V globální informační a komunikační platformu pro klíčové hráče z oboru drátů, kabelů a trubek se od 30. března do 3. dubna 2020 opět promění výstaviště v Düsseldorfu.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Když jde o prostor…

Současné trendy směřují k mnohem větší míře využití elektroniky než doposud. To je hlavní, nikoliv však jediný důvod, proč se množí automatizace výroby menších zařízení, jakými jsou například mobilní telefony, tablety i ostatní elektronika. Ale nejde jen o ni, ale i o laboratoře, farmacii apod.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit