Témata
Reklama

Neexistuje mnoho komodit na světě, kde by výrobky, řekněme prvních TOP deseti firem, byly na tak podobně špičkové technické úrovni, jako je tomu v oblasti řezných nástrojů. Globalizace a fúze, jejíž jsme v poslední době svědky, hraje v těchto případech prim a pomáhá firmám těžit z celé řady výhod vyplývajících ze členství v nadnárodních korporacích. Od většího objemu financí do centralizovaného výzkumu a inovací, využívání dílčích know-how, přes snadnější přístup na trhy, kde jsou ostatní členové uskupení již dobře etablováni, až po upevňování vazeb se stávajícími a získávání nových zákazníků jenž reflektují jejich inovace a profesionální servisní služby vycházející z jejich globálního působení. Na druhou stranu však zákazníci nadnárodních koncernů mohou postrádat individuální přístup více se koncentrující na spokojenost konkrétního zákazníka v dané lokalitě a jsou "obětmi" dosažení každoročních nárůstů obratu, jenž stanovuje management působící na druhé polokouli světa. Pozitiva z globálního uskupení jsou bezesporu však převažující.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Pojďme se na jeden úspěšný případ podívat z blízka. Z výše uvedených faktů profitují firmy spadající do skupiny IMC Group, jejichž investice, mj. do výzkumu a vývoje a do výrobního zázemí, jsou kryty finanční jistotou majoritního vlastníka, americké skupiny Berkshire Hathaway, investora Warrenna Buffetta.

V květnovém vydání MM Průmyslového spektra jsme vás v reportáži informovali o rozříření vývojových a výrobních prostor korejské společnosti Taegutec. Uplynul více než měsíc a my jsme se na pozvání vydali k dalšímu členu v současné době světové dvojky IMC Group, japonské firmě Tungaloy. Ta se dostala pod její křídla v roce 2008 a disponuje v Japonsku pěti výrobními závody. Naše cesta směřovala do největšího z nich sídlícího v průmyslové zóně nedaleko města Iwaki v prefektuře Fukušima, která je bohužel díky přírodní katastrofě z března loňského roku skloňována ve všech světových médiích.

Reklama
Reklama
Areál jednoho z pěti závodů japonské firmy Tungaloy se nachází na okraji města Iwaki v prefektuře Fukušima.

Do půl roku po katastrofě

11. března 2011 ve 14.46 místního času došlo k zemětřesení na dně oceánu, jenž následně zvedlo masu vody, která pronikla daleko do vnitrozemí. Přesto, že se město Iwaki nachází přibližně 40 km od pobřeží, záplavová vlna si cestu našla i sem, kde napáchala velké škody ve staré části závodu. Právě dokončený nový výrobní závod poškodilo silné zemětřesení. Stalo se tomu tak dva týdny před jeho plánovaným slavnostním otevřením. Vše bylo zaplaveno, zničeno... Shodně jako celý japonský národ, jenž se dokázal s materiálními dopady katastrofy vyrovnat velmi rychle, i v iwackém závodě se za měsíc opět vyrábělo a do půl roku (!) se podařilo následky tsunami odstranit, jak ve stávajících prostorech, tak i v těch nových, a vše uvést do původního stavu – stavby, technologie, vybavení… Uplynulo osm měsíců a ke slavnostnímu aktu došlo i za osobní účasti osoby nejdůležitější – Warrena Buffetta a managementu IMC Group.

Historické milníky

Malý výlet do minulosti přiblíží kořeny výroby řezných nástrojů v zemi vycházejícícho slunce. Na několika místech na světě v rozpětí pouhých tří let došlo k vývoji a praktické aplikaci slinutého karbidu. Úplně první jeho aplikace pro řezné nástroje se datuje k roku 1926, kdy v německé firmě Krupp byl pod označením Widia tento kompozitní materiál poprvé testován a následně uveden do komerčního použití. O dva roky později v roce 1928 oznamuje firma GE svůj řezný materiál cermet – slinutý karbid a nazývá ho Carboloy. Rok 1929 je ve znamení jeho vývoje v Japonsku a firma Toshiba (Tokia Shibaura Electric Company) vyvíjí slinutý karbid a následně ho pro komerční použití prodává pod značkou Tungaloy… Jde o úplně první výskyt tohoto jména. Počátky produkce řezných nástrojů Tungaloy se datují k roku 1961, kdy byl v Nagoji postaven první výrobní závod, kde se nyní vyrábí rotační nástroje pro automotive. Druhý v pořadí byl v roce 1970 otevřen v Nirasaki, o šest let později pak závod na výrobu speciálních nástrojů Yamato v jihovýchodní části Japonska. V roce 1989 se spouští výrobní závod na řezné destičky a držáky nástrojů zde v Iwaki a nejmladší závod, neméně důležitý, neboť se zde vyrábějí CBN a PKD materiály, byl v roce 2007 otevřen v Kjúšu. Velkým zlomovým okamžikem v dosavadní historii firmy Tungaloy je rok 2008, kdy dochází k akvizici skupinou IMC Group. Údajně prý byla tímto počinem existence produktů značky Tungaloy zachráněna, neboť před akvizící se firma potýkala s problémy. Nyní ve všech pěti japonských závodech je zaměstnáno 1 650 pracovníků. Dalších 750 je v zámoří ve 22 obchodních zastoupeních. V České republice se historie zastoupení datuje k roku 1998, kdy byla učiněna obchodní nabídka plzeňské firmě Hofmeister, poté od roku 2007 již jako přímé obchodní zastoupení Tungaloy Europe. Po vstupu IMC do Tungaloy Corp. vzniká v roce 2009 plnohodnotné zastoupení pod názvem Tungaloy Czech se sídlem v Brně. Nejmladší obchodní zastoupení založené v letošním roce nalezneme v Maďarsku a Turecku, naopak nejstarší vzniklo v Německu v roce 1985, o rok později pak v USA.

Tungaloy a jeho pozice

V současné době je podíl produktů Tungaloy na japonském trhu 12 % a rádi by podle slov prezidenta firmy pana Yoshito Uehara za tři roky docílili podílu 18 %. Jak jsme byli při návštěvě svědky, společnost IMC zde v Iwaki značně investuje, nové výrobní prostory o rozloze dvacet tisíc metrů čtverečních jsou osazeny novými technologiemi. Investováno bylo i do nového technického centra R&D a demonstračních a přednáškových prostor. Iwaki se nově stalo i místem vedení společnosti. Těmito kroky chce vlastník docílit zvýšení produkce a prezident Uehara nám v rozhovoru řekl, že velmi reálně vidí plnění v roce 2015, kdy ze současných 35 % exportu porostou na 65 %.

Tungaloy Corp. patří v současnosti mezi tři největší dodavatele nástrojů na domácím japonském trhu, a pokud budou prognózy IMC Group naplněny, stane se brzy největším dodavatelem řezných nástrojů v Japonsku.

Technický seminář

Nejen výrobní objekty doznaly nových tváří. Jak již bylo řečeno, investováno bylo i do přednáškových a demonstračních prostor. A jsou v patřičné míře využívány. Pravidelně po celý rok se zde konají technické semináře pro odborníky z celého světa. Nejinak tomu bylo i pro společnou akci účástníků ze Skandinávie, Polska, Indie, Austrálie, České republiky a Slovenska. Těmto akcím jsou přítomni jak obchodní reprezentanti a zastoupení, tak i stěžejní zákazníci. Formou technických přednášek jsou prezentovány nejnovější řezné nástroje a trendy vývoje. O tom, že nejde pouze o teoretická chvástání, se mohou účastníci následně přesvědčit při praktických ukázkách obrábění. Prezentace jsou děleny podle jednotlivých technologií obrábění. U firmy Tungaloy hraje prim soustružení, tomu byla i značná pozornost věnována.

Bloky přednášek, demonstrativní ukázky obrábění i výklad během prohlídky výrobních prostor – to vše mělo vysokou odbornou úroveň.

Jak měl autor této reportáže možnost se na předchozích seminářích členů skupiny IMC Group – firem Iscar v Izraeli či Taegutecu v Koreji – přesvědčit, všichni podobnou strategií velmi názorných výpočtů a s doprovodnou grafikou přistupují k prezentaci nových typů nástrojů a materiálů. Důraz je kladen na zvyšování produktvity výroby a snižování výrobních nákladů u zákazníka. Jedná se nejen o volbu správných řezných nástrojů, ale i optimálních řezných podmínek a využití stávajícícho moderního výrobního parku v možnostech, které nabízí.

Firma Tungaloy je zásadním nositelem nových patentů. Levá strana obrázku přináší srovnání s jeho japonskými konkurenty, pravá pak informace o počtu nových produktů značky Tungaloy podle jednotlivých technologií

V novém…

Původní výrobní prostory ve spodní části celého areálu byly po březnovém zemětřesení zrekonstruovány. Sloupec vody výšky jeden metr zde napáchal nedozírné škody. Staronový komplex se skládá celkem ze sedmi hal obsahujících jednak CVD a PVD povlakování, tak i třískové obrábění, kde jsou vyráběny držáky nástrojů, tělesa, velké frézovací hlavy do průměru 400 mm a další. Jak je obvyklé u japonských výrobců, strojní park a technologie jsou převážně domácí provenience.

Nové objekty se nacházejí v horní části areálu postavené na zelené louce, který byl dříve příležitostně využíván jako volná plocha pro různé slavnostní události. Jsou tvořeny třemi halami poskytujícími zázemí pro navazující technologie od výroby elektrod pro elektroerozivní obrábění, nekonvenční obrábění forem přes samotné lisování řezných destiček a jejich následné tepelné slinování a broušení až po PVD a CVD povlakování, kontrolní pracoviště a expediční oddělení.

Prezident Yoshito Uehara uvedl, že novými investicemi by se měla navýšit kapacita výroby VBD až čtyřnásobně oproti stávajícímu stavu. Firma plánuje radikální nárůst jak exportu do zámoří, tak i pokrytí domácího trhu. V roce 2008 představoval poměr tuzemský/zahraniční 65/35, nyní je 50/50 a podle jeho slov by se měl za tři roky navýšit na 35/65 s dvoutřetinovým podílem exportu ve čtyřnásobném růstu.

Celý výrobní park v nových prostorech od výroby elektrod a forem až po závěrečné povlakování je taktéž převážně japonské výroby. Například jedna z hal obsahuje desítky a desítky brousicích strojů Makino pro broušení destiček před procesem povlakování.

„Soustružení je v sortimentu firmy Tungaloy historicky číslo jedna. Nyní se zaměřujeme na frézování a nástroje pro výrobu otvorů,“ říká prezident firmy Tungaloy Yoshito Uehara.

Koncepce produktových a obchodních strategií jednotlivých členů IMC Group jde z pera managementu po případných konzultacích s představiteli jednotlivých firem. Cílem je vyvážený produktový mix. Přesto, že jsou Iscar, Taegutec, Tungaloy a Ingersoll v některých segmentech konkurenty, duplicity jsou bezesporu ku prospěchu obchodní strategie. Produkty ale nejsou vzájemně zaměnitelné.

Kvůli IMC restrikcím vlastníka IMC Group na podávání informací prezident Yoshito Uehara v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum nemohl uvést výši investice do nových prostor. Nový komplex se skládá celkem ze tří hal, čísla 9 a 10 přestavují plochu 16 tisíc metrů čtverečních, hala 8 pak 4,5 tisíce.

Před dvěma lety uvedli na trh devatenáct nových produktů a ty prezentovali na prestižní japonské výstavě Jimtof; letos jich podle slov prezidenta bude třicet a budou mít svoji premiéru jak na Jimtofu, tak i předtím na IMTS v Chicagu.

Jejich vývojové centrum je úzce navázáno jak na uživatele, tak i producenty strojů, kteří jim mj. navozují směr, kudy se dále ubírat. Pro tento účel byl před nedávnem vytvořen nový tým odborníků spadající přímo pod vedení prezidenta Uehary, jenž bude úzce spolupracovat s japonskými výrobci obráběcích strojů při vývoji nových technologií a jejich aplikací na progresivních strojích.

Bohužel v prefektuře Fukušima nejsou žádné technické univerzity, se kterými by mohli spolupracovat a vláda prý ani o otevření neuvažuje. V závodě v Iwaki je na 1 000 zaměstnanců, z toho 20 % absolventů technické univerzity. Přesto, že prefektura Fukushima je hodně průmyslová oblast, nejbližší technická univerzita je v 250 km vzdáleném Tokiu. Stav technických absolventů v Japonsku však nyní postupně roste. Je to dáno poptávkou po nich z důvodu růstu produkce v celé řadě komodit.

Filozofie společnosti Tungaloy je směřována ke spokojenému zákazníkovi a produkci nástrojů s nejvyšší technologickou kvalitou nabízející zákazníkovi maximální produktivitu a ekonomiku výroby. Díky skutečnosti, že cena karbidu za posledních 10 let stoupla o 300 %, je snahou konstruktérů nástrojů aplikovat na každou břitovou destičku co nejvíce řezných hran. „Původně byly jednostranné VBD, oboustranné VBD, pak například trigony a nyní Tungaloy u  destiček nabízejí až šestnáct hran,“ říká ředitel Tungaloy Czech Petr Galuška a vysvětluje ekonomičnost pro uživatele. „Přestože stoupla jednotková prodejní cena, zákazník na jedné destičce získává více břitů. Rozhodující je cena na břit,“ ukončuje výčet kladů tohoto trendu posledních let. Naše exkurze dále pokračuje částí automatické optické kontroly před procesem povlakováním. Zde se skenuje tvar destičky, porovnává se s ideálním tvarem.

Stoprocentní kontrola neumožní postup neshodným produktům.

Přicházíme do další haly, kde se manuálně do stromečku zavěšují destičky na přípravky, než budou vloženy do povlakovacích zařízení. Trendem posledních 15 let je příklon k PVD povlakování, které převažuje i ve zdejší výrobě.

Svým výkladem dává Petr Galuška možnost nahlédnout více pod pokličku, než může pouhé oko rozpoznat. „Pro každý typ řezného materiálu je kvůli jeho smrštění jiná velikost formy na totožný typ destičky, to samé platí i pro PVD a CVD povlakování kvůli rozdílnosti tlouštky povlaku u obou metod.“ Z teorie pak víme, že povlak CVD má více vrstev, každá je specifická pro rozdílnou vlastnost, kdežto PVD má většinou jednu vrstvu.

Po povlakování následuje mikroskopická kontrola povlaku destiček. Přicházíme do rozlehlé haly, kde na šedesát dívek hledí do mikroskopu a kontroluje každou destičku po destičce umístěné po desítkách v plastových držácích a vyhovující následně ukládá do přepravních boxů. Poté se destičky oštítkují a označí identifikačními RIF kódy. Výroba ve firmě Tungaloy je velmi ekologická a v rámci svého celého procesu, např. ve fázi zpracování těžkých kovů, nevypouští žádně nečistoty do ovzduší a veškerý odpad recykluje.

Logistické centrum

Veškerá produkce VBD destiček ze všech pěti japonských závodů se den co den soustřeďuje na jednom místě. Tsurumi-Yokohama, část Tokia, je místem, kde se nachází centrání sklad, jenž byl otevřen v roce 2010. Stávající rozložení se skládá ze čtyř skladových karuselů vzájemně propojených sítí válečkových dopravníků, po nichž se pohybuje na 20 tisíc přepravek – pět tisíc pro každý zásobník. Každá přepravka je z důvodu identifikace opatřena RIF kodem. Vizuální dělení je podle barvy – produkty v zelené přepravce zůstávají přechodně na místě, žluté jsou expedovány do zámoří a produkty v modré krabičce směřují na tuzemský trh.

Každý den ráno v 7 hodin je provedena inventura objednávek za předchozích 24 hodin a v následující směně se připravuje expedice. Zásilka zboží pro Evropu směřující do belgického skladu je realizována třikrát týdně. Zdejší haly mají kapacitu pro plánované navýšení produkce a evropská expedice bude poté realizována každý den. I tento fakt však neovlivní rychlost dodávky. Samotná doprava trvá dva dny, ale bohužel díky celním a dalším administrativním záležitostem při vstupu zboží do EU je zde kontejner s příslušnou zásilkou k dispozici k dalšímu rozeslání až za týden.

Logistické centrum firmy Tungaloy v tokijské části Tsurumi-Jokohama. Zde se sbíhá výroba ze všech pěti japonských závodů a následně je distribuována do celého světa či japonskému zákazníkovi. Část zde zůstává jako skladová položka.

Filozofie na českém trhu

Je pravda, že Tungaloy vstupuje na trh relativně pozdě a prosadit se není jednoduché. Jak se k této skutečnosti staví ředitel Tungaloy Czech Petr Galuška, jemuž byla tato funkce v roce 2009 nabídnuta po předchozím 13letém zastupování firmy Iscar v jihomoravském regionu? K produktům patří servis a technická podpora a na tom je třeba stavět úspěch firmy. Jeho úkolem je vytvořit na trhu kvalitní a poctivou firmu s atributy špičkových produktů, servisu a zákaznické podpory. Bezesporu vidí stávající situaci reálně. „Zatím nemůžeme konkurovat několika TOP firmám zavedeným zde na českém trhu, jež mají specialisty na jednotlivé obory, techniky, obchodníky. Cílovým stavem je tým 15 odborníků. Nestát se ,kabelovýmʻ prodejcem nabízejícím produkt od dveří ke dveřím,“ říká Petr Galuška a odkrývá své znalosti po dlouhá léta nabyté. „Pro uplatnění nového nástroje musíme stoprocentně předat jeho know-how, ale v rámci obchodní strategie je třeba převzít i zvyklosti zákazníka a do nich pak právě rozumným způsobem implementovat to, co náš nástroj dokáže. Cílem je naučit zákazníka s naším nástrojem myslet, pak bude spokojený a docílíme přirozeného postupu. Pokud se jedná o mechanické překlopení zákazníka od dodavatele A k dodavateli B, jde o velmi krátkodobé řešení. Zákazník musí pochopit, že je pro něj nástroj potřebný a že ho chce mít. Tím eliminujeme možnost, že za týden bude odebírat zase od někoho jiného.”

Podle Petra Galušky získává obchodník objednávku dvěma způsoby. Opakovaně dodavatele „otravuje“ do té doby, až ji má v ruce. Druhým způsobem je přesvědčit zákazníka, že jde o produkt dobrý, splňující parametry pro jeho produktivitu, který potřebuje ve své výrobě. Je to však běh na dlouhou trať, ale se stabilním výsledkem.

Petr Galuška, ředitel Tungaloy Czech

„Úkol najít kvalitního odborníka je jedna z nejtěžších otázek, kterou neustále řeším. Vychovat si mladé lidi, kteří jsou komunikativní a někdy si sáhli na železo, je cesta, jak vytvořit kvalitní tým. Zdatní technici i čerství absolventi technických škol mají u nás dveře otevřené. Vzhledem k tomu, že jsme na trhu třetí rok, je to o to těžší!“

Když Petr Galuška dostal v roce 2009 nabídku odejít z pozice prodejce společnosti Iscar a přijmout novou výzvu, dal si tři dny na rozmyšlení a pak šel do toho. Rozhodnutí bylo těžké a následující dva roky byly ještě těžší. „Mám jednu výhodu, že Tungaloy spadá pod skupinu IMC, pod kterou jsem pracoval již třináct let. To byl základní pevný bod při rozhodování.“ To byl určitě i důvod, že prezident Jacob Harpaz vybral do vedení firmy právě jeho. Měl coby obchodní zástupce Iscaru pro jižní Moravu velké zkušenosti a umí se pohybovat od dílny až po vedení firmy. „Hlavní je kontakt se zákazníkem, sedět v autě a jezdit. Na druhou stranu to však nelze přehánět a nasmlouvat si schůzku za schůzkou a pouze rozvážet katalogy a následně se tam rok neukázat.“ Z jeho osobní zkušenosti je třeba po 2 až 3 letech zhodnotit stávajicí situaci a přehodnotit strategii. „Systém se mění, a pokud jedeš stále stejně, najednou zjistíš, že stojíš. Nikdo to nezvládne na 100 %, ale je třeba se tomuto stavu přibližovat. My jsme se po necelých třech letech dostali nyní do bodu, kdy máme spoustu nových zákazníků, s nimiž je potřeba být v kontaktu a rozšiřovat spolupráci. K tomu však neustále rozšiřovat portfolio spokojených zákazníků, kterým pojem Tungaloy nebude cizí a vyvolá v nich vždy pocit uspokojení.“

Petr Galuška má kromě velmi vysokých odborných znalostí a přehledu v sobě pověstnou moravskou dobrotu a upřímnost. Spolu s kvalitním týmem, bez kterého se nedokáže nic, mu bezesporu mimo jiné pomáhá u zákazníků získávat potřebnou důvěru v navazování obchodních partnerů. A to Tungaloy v České republice nyní potřebuje nejvíce. Japonské produkty pod izraelským managementem s americkým kapitálem pilíř jeho snažení ještě více podepřou.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com
Iwaki, Tokio – Japonsko
Foto: autor

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 120963
Datum: 04. 09. 2012
Rubrika: Servis / Reportáž
Firmy
Související články
TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Související články
Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Made in Asia

Třináctý ročník výstavy China International Machine Tool Show se opět nesl v duchu změn, které v Číně delší dobu probíhají. Čeští škarohlídi se ve zprávách „radují“, že růst Číny v minulém kvartále zpomalil. A hned udávají čísla ze 7,4 na 7 procent. Zajisté katastrofální – sarkasmus. V tomto textu se dostaneme k některým aspektům i konkrétním objektům vystavované výrobní techniky, kterých si letos stálo za to všimnout.

Perspektivy asijských trhů

Čína se v roce 2009 stala největším výrobcem obráběcích a tvářecích strojů na světě a o dva roky později dosáhla své dosavadní největší produkce v historii v hodnotě 29,5 mld. dolarů. Od té doby tři roky po sobě dochází k postupnému poklesu až na loňský objem 23,8 miliardy dolarů v poměru 6:4 ve prospěch obráběcích strojů. Vzhledem k povaze čínského trhu obráběcích strojů a ochazování jeho hospodářství lze očekávat další pokles v produkci a spotřebě i v letošním roce 2015.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit