Témata
Reklama

Technická keramika na bázi karbidu křemíku

Keramika může být nasazena v oblastech, kde kovové materiály pracují na hranici svých výkonových možností. Vlastnosti systémů, které jsou namáhány teplotně, tribologicky nebo na otěr, se použitím karbidu křemíku výrazně zlepší, nebo dokonce bez něho nejsou realizovatelné.

Technická keramika se od roku 1994 vyrábí také v šumperské firmě CeramTec CZ, s. r. o., která je dceřinou společností německé firmy CeramTec. Keramika je zde vyráběna ve dvou variantách: jednak jako karbid křemíku infiltrovaný křemíkem (SiSiC), který je dodáván pod obchodním názvem Rocar Si, jednak jako slinovaný karbid křemíku (SSiC), označovaný jako Rocar S.
Reklama
Reklama

Karbid křemíku infiltrovaný křemíkem

SiSiC je mnohostranně využitelnou surovinou v oblasti inženýrské keramiky. Keramické díly se vyrábějí lisováním ze směsi karbidu křemíku a uhlíku a mechanickým opracováním. V následném silicizačním procesu se infiltrují roztaveným tekutým křemíkem, přičemž uhlík původně obsažený v součástkách reaguje s křemíkem za silného uvolňování energie na karbid křemíku. Tím se již existující zrna karbidu křemíku propojují do trojrozměrné kosterní struktury, která propůjčuje materiálu vynikající mechanické vlastnosti a odolnost vůči korozi a oxidaci. Při procesu jsou také kovovým křemíkem zaplněny všechny póry a dutiny kostry, čímž vzniká naprosto těsný nenasákavý materiál. Velmi nízké smrštění při výpalu navíc umožňuje vyrábět velké a tvarově komplikované součásti v úzkých tolerancích.

Slinovaný karbid křemíku

SSiC je rovněž široce využitelným materiálem, který je na rozdíl od infiltrovaného karbidu křemíku složen pouze z karbidu křemíku, z něhož se lisují polotovary, které se pak případně ještě mechanicky obrábějí. Své vlastnosti materiál získává slinovacím výpalem, během něhož dochází k růstu krystalů z použitých prášků karbidu křemíku a ke smrštění, čímž se vytvoří pevné monolitické těleso. Určitou nevýhodou je, že smršťování dílů při výpalu nezaručuje dodržení tolerancí bez dodatečného obrábění, jak je to možné u SiSiC.

Oblasti použití

Karbid křemíku je vynikajícím materiálem pro kluzná těsnění sestávající ze dvou těsnicích kroužků. Mechanické vlastnosti a otěruvzdornost umožňují jeho nasazení i pro silně abrazivní média. Tvorba nosného mazacího filmu mezi kluznými díly je zajištěna topografií povrchu. Pevnost zrn je dostatečně vysoká na to, aby zabránila poškození i při krátkém běhu nasucho. Materiál je rovněž vhodný pro aplikace v bezúdržbových kluzných těsněních a zaručuje jejich bezpečný provoz i v kritických podmínkách.
Díky vysoké tvrdosti, otěruvzdornosti a korozivzdornosti lze karbid křemíku využívat ve strojírenství také na ochranu proti otěru, například ve výstelkách oběžných kol turbín nebo trysek či ve výstelkách mlýnů, dále v dílech pro stavbu chemických zařízení, pro expandéry a extrudéry, v tryskách pro tepelnou techniku apod. Toxická nezávadnost umožňuje využití i v potravinářském průmyslu.
Reklama
Vydání #9
Kód článku: 10913
Datum: 05. 09. 2001
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Optimalizované obrábění tvrdokovů

Tvrdokovy se skládají z jemných zrn velmi tvrdých materiálů - zpravidla karbidu wolframu - s kovovým pojivem, jako je např. kobalt. Jsou vytvářeny metodou práškové metalurgie a po sintrování dosahují vysokých hodnot pevnosti a tvrdosti. Tvrdokovy se přednostně používají pro výrobu obráběcích nástrojů, přesto také u řezných a tvářecích nástrojů vede jejich vynikající životnost k rostoucí poptávce. Pro tento účel vyžadované třískové obrábění přináší vysoké náklady. V rámci semináře u jednoho výrobce obráběcích strojů prezentují odborníci z oblasti technologií, obráběcích strojů, nástrojů a softwaru CAD-CAM své zkušenosti i řešení využitelná v praxi.

Zubní náhrady aneb strojírenství i v dentálním průmyslu

Zubní náhrady se vyrábějí již od dob egyptských faraonů téměř stejným způsobem. Pouze materiály a metody se za tu dobu vyvinuly na úroveň 21. století.

Zrod (a znovuzrození) břitové destičky

Prakticky veškeré výrobky z kovů se obrábějí pomocí břitových destiček – ať už se jedná o letecký průmysl, výrobu energetických zařízení, nebo oblast spotřebního zboží. Břitové destičky jsou využívány ve velkém měřítku a pro širokou škálu aplikací, od frézování masivních bloků motorů a tvarového obrábění forem využívaných výrobci sportovní obuvi až po obrábění číselníků. Seznam požadavků na břitové destičky je dlouhý: vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost, vysoké rychlosti úběru kovu a maximální spolehlivost, a to i v náročných podmínkách, jako jsou složité dráhy nástrojů nebo hluboké dutiny, špičková výkonnost při obrábění za sucha i za mokra a vynikající kvalita obrobené plochy při dodržení přísných tolerancí.

Související články
Vzestup leteckého a vesmírného trhu

Pro sektor třískového obrábění je automobilový průmysl jedním z nejdůležitějších trhů. V trendu stále více se uplatňujícího elektrického pohonu automobilů se výrobci obráběcích strojů a nástrojů snaží objevit nové trhy. Zaměřují se na letecký a vesmírný průmysl.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
EMO Hannover 2013: část 7 - Technologie, které mnohdy nejsou vidět

Význam a odborný dopad hannoverského veletrhu EMO je tak zásadní v oboru technologie obrábění, že se mu věnujeme na stránkách MM Průmyslového spektra i čtvrtý měsíc po zavření bran výstaviště. Tentokrát přinášíme ucelený pohled na materiály použité ve stavbě strojů.

EMO Hannover 2011, Část 8 - Materiály ve stavbě strojů

Dnešním předposledním dílem již pomalu uzavíráme náš profesně tříděný pohled na loňskou výstavu EMO Hannover. Dnes se zabýváme materiály ve stavbě obráběcích strojů, v příštím vydání se můžete těšit na zpracovanou oblast brousicích strojů.

Vývoj ve znamení funkce a designu

Slovo design je v posledních letech používáno možná až příliš často, a to jak běžném životě, tak i v odborném prostředí. Někdy bývá ale jako designový označován spíše jen minimalistický vzhled produktu, bez ohledu na jeho funkci a životnost. Jinak je tomu ovšem ve strojním průmyslu, kde design platí jako skutečné propojení estetiky, kvality a funkce. Pravidla hry jsou jasná a současní zákazníci nestojí o kompromisy. Zajímavou úlohu přitom mají především výrobci průmyslových komponent, jejichž produkty se mají stát nerušivou, ale zároveň estetickou a funkční součástí celku.

Regulační prvky a utahovací kolečka

Regulační prvky a utahovací kolečka tvoří standardní součást portfolia snad každého výrobce normalizovaných součástí. I v této oblasti je však stále co zlepšovat, o čemž svědčí nedávno představené novinky od spolešnosti Elesa+Ganter – ovládací kolečka MBR, kruhové libely GN 2277, ruční trojhranná utahovací kolečka v hygienickém provedení GN 5445 a bezpečnostní ruční kolečka se zámkem VLSK.

Normalizované součásti v široké škále barev

Díky současným materiálům a technologiím mohou výrobci vyvíjet nové, pro průmysl doposud netradiční barvy, jež přispívají nejen k estetickému vzhledu celku, ale často také k vyššímu bezpečnostnímu či hygienickému standardu koncové aplikace.

Oscilující paprsek laseru pracuje přesněji

Univerzálním nástrojem naší doby je laser, kterým je možné bezdotykově opracovávat téměř všechny materiály. Ještě lépe a přesněji se podaří materiály řezat nebo gravírovat, když paprsek laseru kmitá.

Prvky pro tlumení vibrací

ACEolator-gumokovové tlumiče od společnosti ACE jsou určeny k tlumení rušivých rázů, vibrací strojů a motorů pro zlepšení pracovních podmínek, životního prostředí a zvýšení výrobní kvality. Průmyslové výrobní podniky, které používají dopravní systémy, vzduchové pružiny nebo např. kompresory, mají nyní možnost s pomocí osmi různých typů gumokovových tlumičů vibrace a s nimi spojenou výslednou kvalitu výroby ovlivnit.

Siemens pro Red Bull Racing

Název článku dává tušit, oč půjde v dnešním průvodci světem úspěšných aplikací, spojených se jménem Sinumerik. Opustíme prostředí leteckého průmyslu, kde Sinumerik odpovídal na volání "vysoko" (viz MM Průmyslové spektrum 6/2012, www.mmspektrum.com/120616), protože dnes se jedná o jinou výzvu - "rychle".

Vysoce kvalitní ozubené pohony a transportní technika

Prvky pohonové, transportní a systémové techniky nechybějí téměř v žádném výrobním stroji nebo procesu. Jihočeský dodavatel pohonové techniky společnost TAT na následujících řádcích představuje své portfolio ozubených pohonů a transportní techniky.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit