Témata
Reklama

Těsnění plnicích hlav pro linku na stáčení nápojů

I v provozech s vysokým stupněm automatizace dochází občas k nutnosti řešení technických problémů. Ty jsou buď diagnostikovány k tomu účelu instalovaným kontrolním systémem nebo vycházejí z nenadálých opotřebení či vad materiálů. Volba správného postupu při odstranění takového problému pak zpravidla přispívá k prodloužení životnosti celého zařízení, popřípadě i ke zvýšení jeho produktivity.

Stejně tomu bylo i v případě plně automatizované plnicí linky ve stáčírně vod do skleněných lahví. Linka sloužila k plnění lahví nápojovým produktem, který je na trhu široce zastoupen a tvoří tak významný obchodní artikl.

Reklama
Reklama

Nízká životnost těsnění

Plnicí linka dlouhodobě pracovala s kapacitou až 18 000 lahví za hodinu. Její správná funkce zásadně působila na produktivitu, výrazně usnadňovala distribuci a měla markantní vliv na obchodní úspěšnost provozovatele. Bylo tedy zřejmé, že když se začal projevovat problém s životností jedné z nejdůležitějších komponent linky – těsnicí hlavy plnicího zařízení –, hledal provozovatel linky co nejrychlejší, ale zároveň kvalifikovaný způsob nápravy.

Protože šlo o problém v mechanickém automatizovaném systému plnicí linky, obrátil se provozovatel na specialisty z firmy SKF, která díky své nabídce vysoce kvalifikovaných a komplexních programů diagnostiky strojů a údržby mechanických zařízení a automatizovaných technologií byla schopna poskytnout efektivní řešení.

Specifikace problému a jeho řešení

Problém plnicí linky spočíval ve vydírání pryžového materiálu a v důsledku toho v nutnosti příliš časté výměny těsnicích hlav podávacích karuselů. Postupná praxe plnicí linky se stále nepříznivěji odchylovala od optimálního stavu, kdy těsnicí hlava měla vydržet několik tisíc cyklů, než muselo dojít k její výměně. Stávající materiál (pryž EPDM – etylen-propylen-diene monomer), instalovaný v plnicí lince již prvovýrobcem, však tomuto požadavku přestal vyhovovat.

Plnicí linkaSpolečnost SKF provedla přímo u provozovatele analýzu stavu linky. Přitom bylo jako hlavní příčina závady jednoznačně určeno nikoliv mechanické provedení linky, ale materiálové vybavení těsnicí hlavy. Jelikož společnost SKF má vypracovanou celosvětovou databázi řešených případů, nebyl pro její specialisty problém spolupracovat při analýze plnicí linky s kolegy z Polska, kde se obdobný problém v podobném provozu objevil již dříve. Jako řešení pak nabídla náhradu stávajícího materiálu EPDM novým materiálem H-Ecopur, což je termoplastický elastomer polyuretanu (TPU), který je odolný vůči hydrolýze, je stabilní ve vodě až do 90 °C a má vynikající stabilitu v minerálním oleji.

Nový materiál těsnění

H-Ecopur se doporučuje především pro použití u biologicky odbouratelných hydraulických kapalin, jako jsou rostlinné oleje a syntetické estery, a u potravinářských výrobků. Navíc garantuje větší odolnost vůči abrazivnímu opotřebení i chemickou odolnost vůči čisticím prostředkům. Jeho použití pro případ plnicí nápojové linky bylo tedy optimální.

Pro klienta mělo však navržené řešení i další, a to podstatný časový a finanční význam: výroba plnicí hlavy z elastomeru H-ECOPUR byla zajištěna bez nutnosti výroby drahé vstřikovací formy pro elastomery a navíc v krátkém časovém horizontu do zhruba tří dnů. Na základě technického výkresu dodaného klientem byla výroba plnicí hlavy zajištěna technologií třískového CNC obrábění a klient měl možnost ověřit si vynikající vlastnosti těsnění v aplikaci na předem dodaných kusech.

Nové těsnění plnicí hlavy bylo klientovi nabídnuto ve dvou provedeních tvrdosti a sám klient se měl rozhodnout, která z nabídnutých tvrdostí bude lépe vyhovovat. Vzhledem k rozdílné tvrdosti materiálů se předpokládala nutnost přednastavení přítlačné síly podávacího karuselu plnicí hlavy. Provedené testy však ukázaly, že změna přítlačné síly není nutná. Klient pak následně provedl výměnu všech plnicích hlav celé linky.

Desetinásobná životnost oproti původnímu provedení

Řešení nabídnuté a aplikované firmou SKF se plně osvědčilo. Životnost nového těsnění podávacích hlav je nyní přibližně desetkrát delší než u původního řešení. Snížil se tak počet nutných odstávek plnicí linky a bylo dosaženo optimalizace jejího provozního stavu. Nově používaný materiál je navíc více odolný vůči poškození hrdlem láhve, například v případě, že je sklo na hrdle lahve vyštípnuto.

Profil těsnění plnicí hlavy, které dosedá na plněnou lahev.

Společnost SKF Ložiska, a. s., doporučila své řešení také prvovýrobci plnicí linky, který toto doporučení uznal a v současnosti SKF ze strany prvovýrobce eviduje pravidelné roční objednávky na tento typ hlav, včetně dalších objednávek.

Světová databáze řešených případů

I pro firmu SKF byla tato zkušenost cenná – tato aplikace a její technická data byla uložena v databázi řešených případů, které tak mají nyní možnost sdílet všechna světová zastoupení SKF.

Společnost SKF tak svými zkušenostmi napomáhá zkombinovat strategii údržby, strukturované schopnosti a dovednosti (včetně optimální kombinace vlastních zdrojů a externích specialistů klienta) tak, aby údržba strojů a technologií byla prováděna co nejefektivněji vzhledem k vynaloženým nákladům.

Ing. Luděk Holub

SKF Ložiska
ludek.holub@skf.com
www.skf.cz

Reklama
Související články
Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Monitorování stavu hydraulického oleje

Na následujících stranách je ukázán příklad aplikace, jak lze prodloužit životnost oleje v hydraulickém zařízení. U sledovaného zařízení byl na začátku stanoven servisní interval a životnost hydraulického oleje na 2 000 hodin. U maximálně vytíženého stroje by to znamenalo tříměsíční interval výměny oleje.

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Související články
Rodinné stříbro pro plasty

„Historie zavazuje, budoucnost motivuje.“ To je motto české rodinné strojírenské společnosti Chodos Chodov s tradicí dlouhou již 136 let. Firma kompletně vyrábí stroje a zařízení pod vlastní značkou CHODOS pro gumárenský a plastikářský průmysl, včetně příslušenství, tzv. pod jednou střechou. Firma má již od roku 1962 vlastní výrobní program, který konstrukční a technologické oddělení zabezpečuje a rozvíjí do současné doby.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Experimentální zařízení pro měření dynamického chování radiálního vodního čerpadla

Součástí nabídkového řízení velkých vodních čerpadel je i přejímací test zmenšeného modelu čerpadla, na němž jsou zákazníkovi předvedeny jeho hydraulické charakteristiky a současně jsou testovány reakční síly v čerpadle. Tyto údaje jsou velmi důležité pro finální dimenzování stavby vodního díla.

Hromadná výroba? To nestačí!

Všichni jsme svědky nesporně se zrychlujícího vývoje vědy, techniky, ale i světového obchodu. Globalizace trhu vede k poptávce po rychle pracujících výrobních linkách a strojích vykazujících výjimečné výkony. Současně se stále častěji objevuje požadavek uspokojit poptávku na malé série výrobků, které se od těch masových odlišují.

Výroba štíhlá jako kabel

Kladno historicky patřilo k jedné z nejvíce průmyslových lokací u nás. Bohužel z areálu bývalé Poldovky a jejího okolí se mnoho fungujícího nezachovalo, o to více je tedy třeba ocenit ty subjekty, které dokázaly ustát přechod na tržní prostředí a na tyto nové podmínky se ve všech směrech adaptovaly. Mezi ně patří firma nkt cables, která pokračuje v tradici bývalé „Kablovky“. A jelikož se zde v rámci přechodu na moderní výrobu a systémy řízení postupně pod konzultační gescí API - Akademie Produktivity a inovací aplikuje štíhlá výroba, přijali jsme možnost firmu navštívit. Hostiteli byli ředitel závodu Ing. Jaroslav Žižka a lean leader Ing. Karel Holub.

Ochrana rukou v odvětví obnovitelných energií

Bezpečnost a ochrana zdraví hraje důležitou roli i při ekologických zakázkách, neboť trh obnovitelných energií obnáší mnoho rizikových situací v oblasti výroby potřebých zařízení, což se týká obzvláště rukou. Při dynamickém preventivním přístupu je však možné tato rizika podstatně snížit.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Podnikové výzkumné centrum formuje budoucnost vývoje materiálů

Eureka je aplikační laboratoř společnosti JSP, výrobce materiálu Arpro, která nabízí vývoj a výrobu prototypů, jejich testování a ověřování prvních sériových výrobků. Umožňuje dokonce experimenty s technologiemi, jako je například laminace či zalisovávání vkládaných dílů s možností ověření 3D tolerancí.

Platforma pro edgecomputing a průmyslový internet věcí

Systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) je platforma určená pro propojení provozních zařízení, která umožňuje rychlý a spolehlivý přístup k výrobním datům s cílem využít je k naplnění koncepce chytré, propojené výroby. Dovoluje realizovat edge computing, tedy shromažďovat a zpracovávat data přímo v provozu, nikoliv až v cloudu, a umožňuje tak činit rozhodnutí, která se týkají jednotlivých strojů a zařízení, mnohem rychleji než u cloudových aplikací. Přitom zůstává zachována možnost, nikoliv povinnost, předem zpracovaná data přenášet k centralizovanému zpracování v informačním systému podniku nebo v cloudu. Účelem je nejen monitorovat, ale i aktivně zasahovat do výrobního procesu ve smyslu regulační smyčky se zpětnou vazbou.

Žíhání termoplastů

Moderní nauka o plastech v mnoha směrech vychází z nauky o kovech. Příkladem je žíhání, jeden ze způsobů tepelného zpracování. Společným účelem žíhání kovů i plastů je pomocí řízených teplotních změn dosáhnout rovnovážných stavů struktury a tím i cíleně ovlivňovat vlastnosti.

Makroplasty versus mikroplasty

Plasty se staly nenahraditelným materiálem sloužícím téměř všem oblastem lidské činnosti. V poslední době se pozornost odborníků i veřejnosti soustřeďuje na zcela nový ekologický fenomén, zvaný mikroplasty. Ve smyslu ekologické terminologie je pak možné výrobky z plastů označovat jako makroplasty.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit