Témata
Reklama

Vakuum a jeho výroba

05. 09. 2001

Neustále vyvíjený a zdokonalovaný způsob výroby vakua pomocí vakuových pump pracujících na principu vícestupňového ejektoru umožňuje v současnosti vytvořit vakuum s úrovní až -100,8 kPa (5 milibarů abs.).

Jednoduchý a zároveň velmi efektivní způsob výroby vakua pomocí vícestupňového ejektoru byl patentován počátkem sedmdesátých let švédskou firmou PIAB. Funkce vícestupňového ejektoru je znázorněna na obrázku. Základem je několik za sebou řazených trysek (2) s různými charakteristikami, kterými proudí stlačený vzduch přiváděný na vstup (1). Ten s sebou strhává okolní vzduch v jednotlivých komorách, které jsou vybaveny uzavíracími klapkami (3). Tyto klapky se účinkem rostoucího podtlaku na vakuovém výstupu (4) postupně uzavírají, takže při dosažení maximální úrovně vakua je v činnosti pouze tryska v první komoře.
Energie stlačeného vzduchu je zde maximálně využita, a proto mají tyto ejektory v porovnání s jednostupňovými daleko větší účinnost a tím i výrazně nižší spotřebu stlačeného vzduchu.
Reklama
Reklama

Výhody vícestupňových ejektorů

Tento způsob výroby vakua má řadu předností také v porovnání s klasickými elektromechanickými vývěvami, které lze ve většině případů vícestupňovými ejektory nahradit (až do příkonu motoru cca 12 kW). Kromě nižších pořizovacích nákladů jsou výhodami především minimální nároky na údržbu a velká provozní spolehlivost díky absenci pohyblivých dílů. Dále je to nízká hlučnost, žádné vibrace a zahřívání, kompaktní konstrukce a malé rozměry, které spolu s nízkou hmotností umožňují snadnou montáž vakuové pumpy co nejblíže k místu potřeby vakua. Další předností je velmi rychlá reakce. Vakuum je v systému vytvářeno okamžitě po přivedení napájecího stlačeného vzduchu, který lze ovládat běžnými pneumatickými ventily. Při použití v agresivním prostředí je také důležitá velmi vysoká chemická odolnost. O spolehlivosti svědčí i výrobcem poskytovaná pětiletá záruka.

Aplikační řešení

Vakuovou pumpu lze vybrat z velkého množství typů s maximálními úrovněmi vakua od -75 do -100,8 kPa (263 až 5 mbar absolutního tlaku) a nasávaným množstvím vzduchu od 1,8 do 864 m3.h-1 (0,5 až 240 Nl.s-1). Při aplikacích, kdy konstruktér nedokáže přesně vypočítat potřebný výkon vakuové pumpy - jako například při manipulaci s porézními materiály, vakuovém tváření nebo odstraňování vzduchových bublin z lepidel a tmelů, lze využít možnosti bezplatného zapůjčení vakuové pumpy PIAB.
Pro využití vakua při manipulaci s materiálem je důležité použití kvalitních přísavek. Vybírat lze z nejrůznějších typů v průměrech od 2 do 300 mm. Poslední novinkou je například řada z měkčeného polyuretanu, který nezanechává otisk na manipulovaném předmětu a je velmi odolný proti mechanickému opotřebení a poškození. Při realizaci celých obvodů mají konstruktéři možnost použít široký sortiment příslušenství, jako jsou vakuové spínače, ovládací ventily, vakuové filtry, šroubení, hadičky a další.
Vakuové pumpy pracující na principu vícestupňového ejektoru jsou také základem dopravníků určených pro přepravu nejrůznějších sypkých materiálů, vyráběných v mnoha různých provedeních s maximální přepravní kapacitou až 9 t/h.
Reklama
Vydání #9
Kód článku: 10939
Datum: 05. 09. 2001
Rubrika: Trendy / Pneumatika
Autor:
Firmy
Související články
Modulární příprava vzduchu pro průmyslové aplikace

Stlačený vzduch je bezpečný a spolehlivý zdroj energie za předpokladu, že se správně používá a upravuje. Často je mylně pokládán za levný nebo dokonce "bezplatný" zdroj energie, avšak v místě použití má přibližně stejnou cenu jako zemní plyn. Proto je velmi důležité instalovat správné vybavení pro úpravu a regulaci přívodu vzduchu.

Přichází doba zmenšování

Stále menší jsou nejen naše mobilní telefony, počítače a všechna elektronika obecně. I výrobky pro automatizaci se viditelně zmenšují. Však také tato dvě témata spolu silně souvisejí. Výroba elektroniky je dnes tahounem automatizace. Technologie se odehrává na malém prostoru, velmi často ve formě tzv. stolních aplikací. Koncentrace do malých rozměrů se objevuje u v jiných oblastech - představte si moderní světlomet do automobilu. Jeho výroba vyžaduje značně komplikované přípravky a prostoru také není nazbyt.

Bílá kniha - zónová bezpečnost

Výrobci jsou povinni předcházet pracovním úrazům prevencí bezpečnostních rizik. Dosažení požadované úrovně bezpečnosti může být náročné, jelikož může dojít ke zvýšení složitosti a snížení produktivity. Tato bílá kniha představuje unikátní řešení zónové bezpečnosti, která snižuje složitost konstrukce redundantních pneumatických bezpečnostních okruhů a zvyšuje produktivitu stroje. Jsou zde vysvětleny výhody tohoto konceptu oproti tradičním metodám pneumatických bezpečnostních okruhů, využívajících vypouštěcí ventily a zároveň jsou zmíněny jeho přínosy jak pro výrobce strojů a zařízení (OEM), tak pro koncové uživatele.

Související články
Nové pneumatické válce dle ISO 15552

Nové pneumatické pohony Parker řady P1F s certifikací podle ISO 15552 řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách. Nová série nahrazuje stávající série P1D a AZ. Válce jsou k dispozici ve velikostech pístu od 32 do 125 mm.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak na stlačený vzduch chytře, bezpečně a úsporně

Ať se podíváme kamkoli, všude se mluví o úsporách energií, bezpečném a spolehlivém provozu a co nejvyšší produktivitě. Stlačený vzduch je cennou formou energie, to si jistě uvědomujeme všichni. Méně už ale bývá známo, že ztráty způsobené úniky běžně činí 30 až 70 %. Přitom převážná většina ztrát je způsobena chybami, nedostatky a závadami v rozvodné síti, tedy nikoliv v pohybující se části strojů a zařízení.

Malé velké změny - čidla pro pneumatické válce

Historicky prošla magnetická čidla pro snímání poloh pneumatických válců zajímavým vývojem. Jsou stále menší, výkonnější, levnější a ještě déle vydrží.

Moderní jednotky pro úpravu vzduchu

Účinná úprava vzduchu vytváří ideální provozní podmínky pro nepřetržitě pracující pneumatické pohony – válce a kyvné pohony – a zlepšuje produktivitu stroje.

Efektivní řešení i pro extrémní aplikace

Elektrické a pneumatické prvky společnosti Festo využívá více než 300 000 zákazníků na celém světě. Z širokého portfolia výrobků v následujícím článku představíme trojici komponent z oblasti pneumatických pohonů a automatizace..

Úsporná filtrace stlačeného vzduchu

Kdo potřebuje stlačený vzduch vyšší kvality, nevyhne se jeho odpovídající úpravě filtrací. Právě takové provozy mohou nyní využít nové energeticky úsporné filtry firmy Kaeser.

Technologie pro sušení a filtraci stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je bezpečný a spolehlivý zdroj energie, který je široce používán v celém průmyslu. Toto médium, označované také jako čtvrtá energie, používá v některém aspektu své činnosti přibližně 90 procent všech výrobců. Na rozdíl od jiných energií je však stlačený vzduch generován na místě a jeho kvalita a cena jsou tak odpovědností uživatele. e.

Olejové vývěvy pro chemické aplikace

Firma Ilmvac je výrobcem vývěv a vakuové techniky již od roku 1947. Její vývěvy pokrývají kompletní rozsah vakua od hrubého až po ultravysoké.

Pneumatický motor s certifikací ATEX pro hlubotiskový stroj

Společnost H. C. Moog GmbH vyvíjí a vyrábí inovativní kotoučové hlubotiskové stroje, pomocí kterých se vyrábějí kvalitní obaly. I přes globální nadvládu offsetového tisku se povedlo rodinné firmě z Hessenska zaplnit mezeru na trhu v obloukovém hlubotisku.

Modulární lisovací systémy

Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

Chlazení a mazání kompresorů

V kompresorech se běžně používají chladiva spolu s mazivy. Aby kombinace těchto dvou složek dobře fungovala, je potřeba zvolit vhodné mazivo. Výrobci maziv reagují na změny v legislativě EU o využívání freonů jako chladiva v kompresorech.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit