Témata
Reklama

Vrtání hlubokých otvorů velkých průměrů

V mnoha firmách používají k vrtání otvorů velkých průměrů kopinaté vrtáky i na moderních strojích. V lepším případě s korunkami z moderních HSS ocelí a spékaných ocelí, v opačném případě z klasických rychlořezných ocelí.

Zákazníci společnosti Grumant si oblíbili vrtáky z řady VMD. Ty jsou osazeny vyměnitelnými břitovými destičkami tvaru trigonu a pro zvýšení stability procesu vodicím vrtákem ze spékané oceli. Destičky jsou usazeny v kazetách, jejichž zkrácením lze upravit vrtaný průměr v rozsahu 5 mm. Díky tomu lze vrtat otvory libovolného průměru v rozsahu od 45 do 180 mm.

Reklama
Reklama
Přehled vrtáků dodávaných firmou Grumant

Celý tento systém je pak konstruován jako modulární. Nástroj tak sestává z hlavy, která je vyrobena z výkovku, potřebného počtu prodloužení a případně redukcí a základního upínače. Nabízeny jsou i upínače s nákružkem pro přívod kapaliny do středu nástroje. To umožní využívat tyto vrtáky i na starších strojích bez vnitřního chlazení.

Modulární systém vrtáků VMD

Rozšířená řada korunkových TK vrtáků

Řada korunkových TK vrtáků YTDI a YTDI Kruz umožňuje produktivně a stabilně vrtat otvory průměrů od 8 do 50 mm v hloubkách 3x D, 5x D, 7x D a 10x D. K dispozici jsou korunky se třemi různými geometriemi (standardní, pro vrtání hlubokých otvorů a pro vrtání křížených otvorů). Pro zvýšení stability jsou dodávány také tělesa s přírubou, která se opře o čelo upínače.

Tato řada byla nyní rozšířena o speciální těla vrtáků a korunky pro vrtání stěn normalizovaných profilů. Tomuto účelu byla uzpůsobena délka těles vrtáků a také geometrie korunky vrtáku. Tělo vrtáku je vyrobeno z prémiové nástrojové oceli. Povlak TIN pak prodlužuje životnost těles a v kombinaci s optimálním tvarem šroubovice zlepšuje evakuaci třísek díky nízkému tření.

V případě potřeby vrtání v blízkosti stěn jsou k dispozici vrtáky s prodlouženou délkou. Ty však mají krátkou šroubovici, díky čemuž není zeslabeno tělo vrtáku.

Další novinkou jsou pak nákružky pro srážení hran. Ty v kombinaci s korunkovým vrtákem umožní vyvrtání otvoru a sražení hrany v jedné operaci. To přináší velké úspory například při vrtání trubkovnic.

Novinky mezi monolitními vrtáky

Společnost Grumant nabízí širokou škálu monolitních vrtáků. Ta začíná na průměru 0,1 mm. K dispozici jsou pak vrtáky se speciálními geometriemi na materiály jako slitiny Al, slitiny titanu a HRSA, skelná vlákna nebo zušlechtěné oceli s tvrdostí až 70 HRC.

Zajímavé novinky jsou i v této oblasti. První novinkou jsou vrtáky řady Quadro-Drill. Tyto vrtáky jsou broušeny se čtyřmi fazetkami. Díky tomu je dosahováno maximální stability procesu a jakosti vrtaného otvoru, a to z hlediska geometrie, povrchu i tolerancí průměru. Tyto vrtáky jsou vhodné pro oceli, korozivzdorné oceli a litinu. Standardně se vyrábějí v průměrech od 3 do 16 mm a v délkách 5x D, 8x D a 12x D.

K dispozici je také verze vrtáku s výměnnou korunkou se čtyřmi fazetkami. Tělesa těchto vrtáků se dodávají v délkách 1x D, 3x D, 5x D, 8x D a 12x D. Korunky se třemi geometriemi pro ocel a litinu, korozivzdornou ocel a pro neželezné materiály jsou dodávány v průměrech od 12 do 45 mm. Spolehlivý proces a dobré vedení nástroje jsou pro vrtáky klíčové vlastnosti.

Mega-Drill-Reamer – vrták a výstružník v jednom

Díky řadě vrtáků Giga-Drill jsou dostupné technologie, které perfektně kombinují obě popsané vlastnosti na jednom nástroji. S těmito vrtáky je dosahováno vysokých výkonů a velmi dobré kvality vyvrtaného otvoru díky čtyřem řezným hranám a čtyřem vodicím fazetkám. Tyto vrtáky mohou být využity jak pro vrtání plných průměrů, tak pro vyvrtávání. O to se starají dva hlavní břity a dva vedlejší, hrubovací u vnějšího průměru nástroje. Dosahovaná jakost povrchu spolu s kruhovitostí a rozměrovou stabilitou garantují ty nejlepší výsledky. Tato řada vrtáků se osvědčila také při vrtání s přerušovaným řezem.
Kombinace vrtáku a výstružníku v jednom nástroji

Mega-Drill-Reamer je kombinací vrtáku a výstružníku. S tímto nástrojem mohou být otvory obrobeny mnohem rychleji a efektivněji bez ztráty kvality. Jejich použití na obráběcích centrech přináší současné zkrácení hlavních i vedlejších časů a tím pádem i snížení nákladů na obrábění.

Při použití těchto nástrojů probíhá nejdříve vrtání do plna dvěma hlavními břity. Potom je dokončen otvor čtyřmi vystružovacími břity, které garantují vysokou jakost povrchu, rozměrovou stabilitu a kruhovitost stejnou jako u výstružníku. Tyto nástroje jsou dodávány v průměrech od 5,97 do 12,72 mm a délkách 3x D a 5x D s geometrií vhodnou pro ocel, litinu a slitiny neželezných kovů.

Zdeněk Bělín

belin@grumant.cz

Grumant

www.grumant.cz

Reklama
Související články
Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Související články
Proč používat strategii trochoidního frézování?

Strategie trochoidního frézování byla na trh díky svým výhodám uvedena už před několika léty, ale přesto se často setkáváme se zákazníky, kteří používají výhradně tradiční metody obrábění. Důvodem nejsou nedostatečné možnosti strojového parku nebo absence kvalitního CAM systému pro programování. Důvodem je nejčastěji obecná neznalost této strategie frézování a konzervativní myšlení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zero point - efektivní způsob upínání obrobků

Soustava stroj–nástroj–obrobek předurčuje, jak přesné a kvalitní bude obrobení polotovaru obrobku. K významným, ale bezesporu velmi podceňovaným prvkům tohoto procesu patří také upínání obrobku. O trendech v upínání obrobků pomocí technologických palet pojednává tento příspěvek.

Rychlovýměnný upínací systém

Společnost v-tech v minulém roce představila modulární rychlovýměnný systém pro CNC obráběcí stroje. Slouží jako rozhraní mezi stolem CNC stroje a upínačem obrobku, který může být v podobě svěráku, univerzálního sklíčidla či přípravku.

Na cestě k nulové chybě upínání

I ta nejmenší cizí tělíska (prach, třísky apod.) mezi dutinou vřetena a stopkou nástroje mohou zapříčinit nepřesnost upnutí vrtáku nebo frézy, což má za následek výrobu zmetků nebo poškození nástroje a tím přerušení výroby. Toto mohou odstranit měřicí systémy se senzory.

Jak úspěšné soustružit tvrzené součástí

Soustružení tvrzených součástí (HPT) se v průběhu posledních 10 -15 let stalo respektovanou a cenově efektivní alternativou k broušení. Bylo prokázáno, že díky této metodě lze zkrátit dobu obrábění a snížit náklady o 70% i více. Ale vedle výhod souvisejících se zkrácením vlastního času cyklu, nabízí HPT i celou řadu dalších výhod. HPT je definováno jako soustružení ocelí s tvrdostí vyšší než 45 HRC (obvykle v rozmezí 55-68 HRC), přičemž jako typické příklady obráběných součástí lze zmínit brzdové kotouče, převodová kola, pastorky řízení, sedla ventilů, písty, vložky válců nebo tělesa spojek.

Bezdotykové orovnávání brousicích kotoučů

Exaktní orovnávání diamantových brousicích kotoučů musí zajistit jak vytvoření požadovaného tvaru, tak i optimální topografii povrchu. U mechanických technologií vznikají vždy síly mezi nástrojem a kotoučem. Bezkontaktní strategie nyní používá pro orovnávání kotoučů technologii elektroerozivního řezání drátovou elektrodou.

Evoluce na výstavě Mach

Společnost WNT, dodavatel obráběcích nástrojů, představí své produkty na blížící se výstavě Mach 7. - 11.4. v Birminghamu.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

Povlak DLC zvyšuje trvanlivost závitníků

Pro závitníky na řezání závitů do titanu byl vyvinut nový povlak CrTiN s horní vrstvou DLC. Ve srovnání se závitníky z HSS s povlakem TiCN je možné s nimi pracovat s dvojnásobnou řeznou rychlostí při dvojnásobné trvanlivost.

Soustružení abrazivním kapalinovým paprskem zvyšuje trvanlivost

Soustružení abrazivním vodním paprskem je technologie, která spojuje kinematiku konvenčního soustružení s abrazivním vodním paprskem jako nástrojem. Toto spojení je výhodné zejména při obrábění těžkoobrobitelných materiálů, např. titanových slitin, kde nahrazuje hrubování konvenčním soustružením řezným nástrojem.

EMO Hannover 2013: část 7 - Technologie, které mnohdy nejsou vidět

Význam a odborný dopad hannoverského veletrhu EMO je tak zásadní v oboru technologie obrábění, že se mu věnujeme na stránkách MM Průmyslového spektra i čtvrtý měsíc po zavření bran výstaviště. Tentokrát přinášíme ucelený pohled na materiály použité ve stavbě strojů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit