Témata
Reklama

Nejdůležitějším materiálem při výrobě zdravotnické techniky jsou dnes plasty, které zaujímají 45 % podíl, přičemž nejdražší materiály (např. pro implantáty) se používají jen minimálně.

Při výrobě klasických produktů na jedno použití (jednorázové stříkačky, pipety) se stále více prosazují masově používané materiály, zejména polypropylen.

Reklama
Reklama

Výlisky s dlouhou životností

Vedle tohoto typického spotřebního zboží se ale v nástrojové a senzorické technice objevují také výlisky, které jsou nadstandardní a mají dlouhou životnost. Nasazení plastů při výrobě komplexních aktuátorů (např. u kardiostimulátorů) napomáhá při optimální integraci mnoha funkčních prvků do velmi malého prostoru.
Z plastových dílů, které se denně používají ve zdravotnických zařízeních, lze jmenovat např. armatury pro zavádění medikamentů a substancí, které jsou prostřednictvím katétrů zaváděny do těla pacienta. Nástavce, spojky, klapky a ventily jsou důležité pro bezpečné a správné dávkování infuzí. Hmotnost používaných malých dílů se pohybuje v rozmezí od 1 do 3 gramů.

Obr. 1. Koncept vstřikovacích strojů Boy s převislou dvoudeskovou uzavírací jednotkou je pro výrobu zdravotnických dílů více než vhodný. Obslužné prvky, hydrauliku a přívod materiálu lze snadno umístit mimo oblast čistého prostředí. Díky aplikaci modulárních systémových komponentů Boy nabízí stroje schopné vyrábět v různých klasifikačních podmínkách čistého prostředí.

Kromě komplexní výliskové geometrie se používá i kombinace extrudovaných a vstřikovaných výlisků, proto je stále častěji poptávka také po výrobním procesu zálisků. Ten omezuje počet dílů vyrobených za jeden cyklus a tím pádem i spotřebu materiálu.

Obtížným úkolem je výroba výlisků ze vstřebatelných materiálů. Typickým příkladem jsou stenty, šroubky implantátů a další výlisky používané chirurgy, které nelze bez problémů opětovně vyjmout. Tyto materiály se začínají rozkládat již při zpracování. Pokud jsou zpracovávány nepřiměřeně, dochází k poškození mechanických vlastností materiálu. Z tohoto důvodu se musí stroje, které pracují s těmito materiály, řídit určitými principy, které jsou beze zbytku dodrženy vstřikovacími lisy Boy.

Hydraulicky poháněné vstřikolisy

Nízké náklady na strojohodinu, malá zastavěná plocha a nízká spotřeba energie ( posledně jmenovaná přednost je mezi jinými zajištěna prostřednictvím servomotorového pohonu čerpadla) tvoří základ ekonomické výroby na hydraulicky poháněných vstřikolisech. Tyto vstřikolisy nesou typové označení „E“. Jestliže zákazník zvolí opce „servoelektricky poháněného šneku“ a „dvojitého čerpadla“, spotřeba energie je ještě nižší, a navíc lze dosáhnout kratších cyklů. Tyto opce umožňují také simultánní měření a vyhazování při pohybu formy.

Obr. 2. Boy XS je ultrakompaktní, zastavěná plocha jen 0,74 m2 a je velmi vhodný pro mikrovstřikování.

Dvoudeskový uzavírací systém

Výrobci zdravotnických nástrojů a pomůcek očekávají od vstřikolisů technicky perfektní produkty. Zároveň výrobce samozřejmě zajímá i maximální ekonomická efektivita a minimální dopad výroby na životní prostředí. Německé stroje Boy díky svému designu a preciznosti všechny tyto náročné požadavky splňují. Konzolová uzavírací jednotka je snadno přístupná a lze na ni bez komplikací integrovat různá periferní zařízení. Co se týká přísných požadavků na výrobu v čistém prostředí, splňuje Boy i ty. Kompaktní dvoudeskový uzavírací systém zajišťuje ideální proudění čistého okolního vzduchu bez významnější vířivosti (laminární proudění). Uzavírací síla stroje je 100 kN/10, 20 Mp/10, 20 t, max. odstup desek je 250 mm, světlá vzdálenost mezi nosníky činí 160 mm (horizontálně) x 205 mm (diagonálně), min. zdvihový objem je 0,1 cm3 a max. zdvihový objem 8,0 cm3 (teoretický).

Pro technologii vstřikování v čistém prostředí lze po přidání periferií, které splňují náročné podmínky této výroby, použít prakticky jakýkoli stroj ze široké produktové řady německé společnosti Boy. Stroje Boy se mohou najít v mnoha významných společnostech zabývajících se výrobou kvalitní zdravotnické techniky.

Hana Jirků

Plastochem Brno
h.jirku@plastochem.cz
www.omya.com

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 120124
Datum: 15. 02. 2012
Rubrika: Trendy / Plasty
Autor:
Firmy
Související články
Biokompatibilní materiály

Na začátku každé technické aplikace směřující k vylepšení kvality života pacientů je dlouhý a náročný vývoj. Celý multidisciplinární proces spočívá v hledání vhodných hmot, konstrukčního uspořádání i lékařských postupů.

Kde nalezneme plasty v medicíně?

Plasty obklopují člověka na každém kroku a plastové výrobky používané v medicíně nejsou výjimkou, ale nutností. Jejich podíl na spotřebě materiálů v tomto oboru dosahuje necelých padesáti procent, což je více než v jiných aplikačních sektorech.

Aplikace plastů v medicíně

Lékařská technika se v posledních letech velmi silně rozvíjí a současně se zde uplatňují v široké míře také plasty. Výrobci plastů vyvinuli v posledních letech zajímavé modifikace materiálů, které vyhovují právě medicíně.

Související články
Výroba lékařské techniky

Když jde o bezpečnost pacienta, je nevyhnutelná spolupráce založená na důvěře a spolehlivosti mezi výrobcem plastů a výrobcem lékařské techniky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výroba kompozitového airboxu pro formuli

V minulém roce dosáhl tým CTU CarTech v soutěži Formula student výborných výsledků postupně 7., 6. a ve španělském závodě Formula Student Spain - Montmélo dokonce 2. místem.

Materiály pro zdravotnictví

Nová produktová řada Medical Grade (MG), dodávaná vedoucí skupinou ve světě polotovarů z termoplastů - společností Röchling High Performance Plastics, je ideálním řešením pro náročný trh zdravotnického a farmaceutického průmyslu.

Kompozity s přírodními vlákennými plnivy kokosu

Polymerní materiály a jejich kompozity patří k nejprogresivněji se rozvíjejícím materiálům. Mezi polymerní materiály s prudkým rozvojem patří aplikace přírodních vláken (NF) do syntetických matric.

Trubičky, které zachraňují životy

Společnost ELLA-CS se zaměřuje na vývoj a výrobu originálních zdravotních prostředků, tzv. stentů. Tato ryze česká společnost funguje bez jakéhokoliv zahraničního kapitálu a má zastoupení v téměř 50 zemích po celém světě.

Selektivní laserové slinování polymerů

Další pokrok lidstva nelze realizovat bez zásadních inovací výroby. Hnací silou je neustále sílící konkurence globálního rozsahu. Ta vyvolává rostoucí tlak na inovace materiálů a výrobních technologií a na efektivnější využívání znalostního potenciálu vědeckých a výzkumných pracovišť. V posledních letech se do popředí zájmu dostávají inovativní výrobní procesy, jejichž podstatou jsou tzv. aditivní technologie, původně vyvinuté pro účely rychlé výroby prototypů (rapid prototyping, 3D printing).

Stroje pro to nejcennější

Než před 40 lety Fran Phillips založil svou firmu, pracoval jako samostatný obráběč - zručný kluk s frézkou a soustruhem v éře vesmírných závodů, kdy NASA velkoryse proměnila slib prezidenta J. F. Kennedyho v realitu, z čehož mohla těžit každá schopná obráběcí dílna v zemi. Jedna ze součástí, které tehdy Fran vyrobil, se stále nachází na Měsíci, přesně tam, kde ji astronauti z lodi Apollo zanechali. Oproti tomu jedna ze součástí, které vyráběl nedávno - stejně špatně dostupná, ale mnohem blíže domovu - je přesně a natrvalo usazena v jeho vlastní páteři. Stejně jako tisíce dalších pacientů z celého světa i Fran Phillips žije s implantátem vyrobeným na CNC obráběcích strojích Haas ve městě Elmwood v americkém státě New Jersey, kde sídlí firma Phillips Precision Medicraft (PPM).

Kostní implantáty na míru - prodlužme si mládí

Žijeme v době, ve které se stává úprava nebo výměna "běžných" částí těla či závažnějších orgánů běžnou realitou a finančně dostupnou pro stále širší populaci. Tyto technologie jsou dnes používané díky prudkému rozvoji výpočetní techniky, zobrazovacích a simulačních programů, moderních materiálů a nových výrobních technologií.

Revoluční 3D laparoskopie vstupuje do chirurgie

Už jsme si zvykli, že 3D technologie jsou všude kolem nás a postupně pronikají snad do všech oblastí zábavního průmyslu. S jejich praktickým využitím se však setkáváme spíše výjimečně, přitom v řadě oborů může mít tato technologie převratné výsledky. Přesně to se potvrzuje v případě nejnovějšího 3D laparoskopického přístroje EinsteinVision společnosti B. Braun, která na jeho vývoji pracovala řadu let.

Platforma pro kolaborativní návrh i výrobu

Každoroční uživatelské setkání společnosti Dessault Systèmes dostalo nové jméno 3DExperience World. Jde o pokračování pravidelné konference Solidworks World pro uživatele softwarových nástrojů Solidworks. Nové jméno odráží nový ekosystém tvořený celou řadou inovativních řešení od společnosti Dassault Systèmes. Akce 3DExperience World 2020 se konala začátkem února v americkém Nashvillu ve státě Tennessee a účastnilo se jí na 6 000 konstruktérů, inženýrů a prodejců z celého světa.

Česko a Sasko společně pro plasty

Pracovní skupina zabývající se technologiemi plastů a vláknových kompozitů se na Vysoké škole v Žitavě/Zhořelci (Hochschule Zittau/Görlitz) začala postupně ustavovat v zimním semestru roku 2015.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit