Témata
Reklama

Vysokotlaká hydraulika a její aplikace

25. 06. 2019

Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku je odborná sekce České strojírenské společnosti, která sdružuje nejvýznamnější výrobce hydraulických a pneumatických komponent působících na českém trhu. Každé čtvrtletí ve spolupráci se svými členy pořádá odborné semináře, které se zabývají aktuální problematikou napříč obory hydrauliky i pneumatiky. Seminář nazvaný Vysokotlaká hydraulika se konal začátkem června a své produkty pracující s vysokým tlakem a jejich aplikace představili čtyři členské firmy - Maximator Hochdrucktechnik, Ulbrich Hydroautomatik, Hydac a Hydroma.

Odborným garantem semináře byl Dr. Ing. Radim Olšovský, ABM, který k tématu řekl: „Dříve pojem vysokotlaká hydraulika zahrnovala komponenty pracující s tlaky nad úrovní 400 barů s maximem kolem 700 barů. Dnešní špičkové komponenty a aplikace jsou schopny pracovat s tlaky až 15 000 barů, resp. 25 000 barů, což jsou pro nás, kteří se pohybujeme ve ,standardní‘, ať už průmyslové, nebo mobilní hydraulice, téměř nepředstavitelné hodnoty.“ S takto vysokými tlaky, které Olšovský zmiňuje, pracuje vesměs pouze zkušební a testovací technika a ze čtyř prezentujících společností se výrobou komponent, které vydrží tlaky až 15 000 barů, zabývá pouze společnost Maximator Hochdrucktechnik, jak už napovídá její název. Ostatní řečníci se věnovali vysokotlaké hydraulice pracující s tlaky do 700 barů.

Reklama
Reklama
Odborný seminář s názvem Vysokotlaká hydraulika zahájil odborný garant semináře Dr. Ing. Radim Olšovský, MBA, (vlevo) a první přednášky se ujal Ing. Lukáš Starý ze společnosti Maximator Hochdrucktechnik.Ing. Lukáš Starý ze společnosti Maximator se ujal slova jako první s tím, že komponenty pracující za tlaků vyšších než tisíc barů označují jako nízkotlakou hydrauliku. Není se čemu divit, neboť ta vysokotlaká v podání společnosti Maximator pracuje s tlaky až 25 000 barů. Při takto vysokých tlacích běžné hydraulické oleje degradují, a proto si společnost pro práci v těchto podmínkách vyvíjí vlastní kapaliny. Využití tyto komponenty najdou např. v zařízeních na testování hadic či lekáže na čerpadlech, ve strojích na únavové zkoušky či na zkoušky tlakových lahví apod. Vysokých tlaků také využívá u vstřikolisů k výrobě dutých plastových dílů.


Ing. Josef Bouška posluchačům představil hydraulické válce Ulbrich Hydroautomatik, které pracují s tlaky do 700 barů. Různá provedení těchto válců nacházejí různé aplikace. Obrázky z praxe ukazovali příklady použití např. při předepínání mostních konstrukcí, stavbě mostů či zvedání celých budov. Ing. Petr Jáchym ze společnosti Hydac účastníkům představil portfolio produktů pro vysoký tlak, které nese označení Bieri. Čerpadla, tlakové spínače a hladinové spínače, hydraulické agregáty, ventily a systémy pro medicínské aplikace pracují s tlaky až 700 barů. V neposlední řadě se slova ujal ředitel společnosti Hydroma Ing. Richard Fojtík. Pro práci s vysokým tlakem nabízí Hydroma komponenty amerického výrobce Dynex. Konstrukce těchto komponent se liší od evropských výrobců, to však neubírá na kvalitě. Nejčastější využití nacházejí tyto produkty při přesunu a instalaci velkých objektů, jako jsou lodě, domy či ropné plošiny.

Vysokotlaká hydraulická čerpadla. (Foto: Maximator Hochdrucktechnik)Okolo šedesáti účastníků se zájmem i údivem nad některými aplikacemi kladlo doplňující dotazy a nad kávou diskutovalo o dané problematice. Přiznám se, že i já jsem byla mnohými aplikacemi zaskočená. Je s obdivem, jak je člověk vynalézavý.

Eva Buzková, Praha

eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Aby zákazník na vlastní oči viděl…

Produkty a systémy, jež pracují s kyslíkem, podléhají vysokým bezpečnostním pravidlům, neboť kyslík podporuje hoření. Ta zařízení, která pracují s kyslíkem a jsou určená pro medicínské účely, se navíc musejí vedle vysoké funkčnosti a bezpečnosti vykazovat také vysokou čistotou. Nejen výrobu ventilů určených pro medicínské účely si přijeli dva významní čeští zákazníci společnosti Camozzi prohlédnout do jejích italských výrobních závodů.

Na cestě k autonomním dopravním prostředkům

Ve Stockholmu se bude konat na začátku června globální summit o veřejné dopravě UITP 2019, který pokrývá všechny městské a regionální druhy dopravy po celém světě, kombinuje různorodý program přednášek, workshopů, zasedání a expozic a zůstává největší světovou akcí zaměřenou na udržitelnou mobilitu. Neustále se vyvíjející veřejná doprava je definována potřebami měst a neobejde se bez odborníků, kteří se dívají do budoucnosti. Summitu se účastní ministři dopravy, starostové a zástupci městských dopravních podniků, provozovatelé veřejné dopravy, generální ředitelé průmyslu, výrobci dopravních prostředků, operační a síťoví manažeři, vývojáři a mnoho dalších odborníků v segmentu veřejné dopravy.

Zaostřeno na údržbu

Tooling Room. To je název komplexu, sestávajícího se z dílny, skladových prostor a parkovacích prostor pro automobily. Jeho poslání je jediné a současně extrémně důležité – zajistit zázemí pro komplexní údržbu v Bílinském závodě na výrobu autoskel společnosti AGC Automotive Czech.

Související články
Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jednokomorové dvoupotrubní dávkovače do CMS

Na rozdíl od stávajících dvoukomorových dávkovačů se šoupátkovými rozváděči, např. zn. Lincoln, jsou nové jednokomorové dávkovače řady 2D a 2DD nesrovnatelně jednodušší. Nový princip plnění dávkovacích komor prostřednictvím dvojice jednosměrných ventilů V1-V2 v sobě skrývá potenciál uspokojit poptávku po levném mazání tukem i pro běžné stroje a strojní zařízení. S tím byla odborná veřejnost seznámena v článku MM Průmyslové spektrum 11/2018, nazvaném Nová koncepce dvoupotrubních CMS.

Od matematických modelů k domácí elektrárně

Technici znají organický Rankinův cyklus (ORC) již od 19. století, ale až donedávna se nedařilo pro něj nalézt praktické využití. V posledních letech se na využití principu ORC zaměřili v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB). Výzkum tepelných cyklů s nízkým výkonem se jevil jako perspektivní v oblasti mikrokogenerace a využití odpadního tepla. Zvýšený zájem o ORC souvisel především s vývojem „domácí“‎ mikroelektrárny WAVE, která nyní již úspěšně „běží“‎ ve zkušebním provozu.

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Valné shromáždění evropské komise fluidní techniky

Ve dnech 13. a 14. června 2019 se v Českém Krumlově konalo Valné shromáždění Evropské komise pro fluidní techniku CETOP, jehož hostitelem byla Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (CAHP), člen organizace CETOP. Účastníky setkání uvítal prezident CAHP Bohdan Gajdušek.

Názorové fórum odborníků

Zvyšování výkonů při současné miniaturizaci patří k dlouhodobým trendům snad ve všech oblastech průmyslu, hydrauliku a pneumatiku nevyjímaje. Můžete uvést produkt z vašeho portfolia, který se vyznačuje na svůj výkon nezvykle malými rozměry? Čím je to umožněno?

Dráty, kabely a trubky opět v Düsseldorfu

V globální informační a komunikační platformu pro klíčové hráče z oboru drátů, kabelů a trubek se od 30. března do 3. dubna 2020 opět promění výstaviště v Düsseldorfu.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V tomto vydání jsme zástupcům firem položili následující otázku:

Vírová turbína: řešení pro malé elektrárny

Vírová turbína vznikla kolem roku 2000 jako reakce na požadavky malých investorů snížit náklady na výstavbu říčních vodních elektráren. Důvodem byla značná konstrukční složitost klasických vodních turbín.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit