Témata
Reklama

Vždy přímo na místě

Čerpadla Spandau Pumpen dopravují chladicí kapalinu do obráběcích strojů v závodě SKF Lubrication Systems v České republice.

Spolehlivá dodávka chladicí kapaliny do příslušných obráběcích strojů se významným způsobem podílí na vysoké kvalitě výroby a přispívá k nízkým nákladům na obrábění. V závodě SKF Lubrication Systems v českém městě Chodov začlenili čerpadla na chladicí kapalinu firmy Spandau Pumpen do procesu obrábění a do modulárního centrálního filtračního systému s třískovým dopravníkem. Od jejich instalace zaznamenalo vedení závodu snížení nákladů na energii i provozních nákladů a také vyšší dostupnost systému.

Reklama
Reklama
Martin Zvěřina, ředitel závodu SKF v Chodově, oceňuje výrazné snížení provozních nákladů.

Problém s chlazením nástrojů při obrábění a jeho řešení

V chodovském závodě SKF vyrábějí mj. progresivní rozdělovače pro mazací systémy. Na výrobní lince však dříve docházelo k mnoha problémům. Nástroje s vnitřním chlazením se neustále zanášely zbytkovými nečistotami a usazeninami. Tyto stroje, které pracovaly s poměrně nízkými otáčkami, byly navíc vybaveny samostatnou filtrační stanicí. Projekční tým SKF Manufacturing Technology pod vedením Steffena Siegemunda z Německa dostal za úkol zajistit v Chodově pružnější a kvalitnější výrobu při nižších nákladech. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o pořízení vysokootáčkových jednovřetenových frézovacích center.

Projekční tým SKF a globální nákupní oddělení se obrátily na firmu Mayfran GmbH z německých Cách, aby společně našly způsob, jak efektivně manipulovat s třískami a regenerovat chladicí kapalinu, aby ji bylo možné vrátit zpět do výrobního procesu. Spolu se specialisty na třískové dopravníky a filtrační systémy posuzovali a porovnávali výhody a nevýhody koncepcí systému s jednou stanicí, centrálního systému a centrální dodávky. Nakonec zvolili modulární centrální systém s třískovým dopravníkem. Siegemund a jeho tým byli s nalezeným řešením velmi spokojeni a ve spolupráci s firmou Mayfran GmbH projekt úspěšně zrealizovali.

Pomoc zevnitř

Poslední díl skládačky – výrobce správného čerpadla – však stále chyběl. Projekční tým ho nakonec nalezl uvnitř SKF: firma Spandau Pumpen se sídlem v Berlíně se stala součástí skupiny SKF v roce 2004. Firma vyvíjí a vyrábí výkonná řešení pro centrální dodávku a likvidaci procesních kapalin a dále nabízí zpracovatelská řešení pro obráběcí stroje. „Spandau Pumpen je nezávislá značka v rámci SKF. Rozhodnutí spolehnout se na výrobky z naší skupiny bylo tedy naprosto přirozené,“ vysvětluje Martin Zvěřina, ředitel závodu v Chodově.

Čerpadla Spandau Pumpen dopravují chladicí kapalinu do obráběcích strojů.


Firma Spandau Pumpen dodala pro modulární centrální řešení s třískovým dopravníkem tři nízkotlaká čerpadla řady PS a tři vysokotlaká čerpadla řady LMP s frekvenčními měniči. Použité standardní motory bylo možné dodatečně vybavit frekvenčním měničem připojeným pomocí adaptéru. Čerpadla s měniči pracují paralelně. Tím je odstraněna složitá regulace a současně je zvýšena spolehlivost. Některé části systému jsou podle projektu zálohované, aby bylo vyloučeno jejich selhání. Čištění vždy probíhá stejným způsobem. Proplachovací čerpadla Spandau PSH čerpají kontaminované médium z obráběcích strojů do filtračního systému.

Efektivita a výkon s nízkými náklady na údržbu

Automatická regulace otáček, kterou zajišťuje frekvenční měnič, rovněž kompenzuje možný pokles výkonu způsobený opotřebením vřeten nebo oběžných kol. Požadovaný pracovní bod je průběžně kontrolován a nedochází tak k neplánovaným odstávkám systému. Nutná oprava je zjištěna včas a údržbu lze efektivně naplánovat. Měnič zajišťuje šetrné uvádění systému do provozu bez tlakových rázů. Tím chrání díly, jako například šroubení, hadice a filtry, a prodlužuje užitečnou dobu životnosti celého systému. Výsledkem je výrazné snížení provozních nákladů v Chodově.

Celý systém je navíc vysoce energeticky úsporný. „Na základě měření spotřeby a objemů odřezávaného materiálu jsme vypočítali spotřebu energie, která odpovídá pouhým 40 % spotřeby systému s jednou stanicí,“ uvádí Zvěřina. Úspora energie tedy dosahuje 60 %.

Řešení firmy Spandau Pumpen udělalo na vedení chodovského závodu velký dojem již na samotném začátku. Potěšila ho vysoká dostupnost strojů, které pracují 24 hodin denně, a krátké intervaly údržby. SKF rovněž kladla důraz na plně automatický proces. Koše umístěné před sacími čerpadly, které bylo dříve nutné čistit ručně, již nejsou zapotřebí. K tomuto účelu byly speciálně vyvinuty některé součásti, například související filtrační vložky.


SKF CZ

Michaela Fikejzová

Michaela.fikejzova@skf.com


www.skf.com/cz

Reklama
Související články
Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Efektivní likvidace obráběcích kapalin

Obráběcí emulze jsou klíčovým prvkem celé řady obráběcích procesů. Emulze zajišťují chlazení, odvod vznikajících třísek, dočasně pasivují obrobky v průběhu operací a mají spoustu dalších funkcí. Na konci životnosti emulze je nutné zajistit jejich likvidaci. Vyčerpané emulze jsou klasifikovány jako nebezpečný kapalný odpad, takže je nelze jednoduše vylít do kanalizace. Článek pojednává o možnostech likvidace obráběcích kapalin.

Související články
Syntetické estery a jejich použití nejen při obrábění

Syntetické estery jsou látky, které mohou být vyrobeny v nekonečném množství variací z běžně dostupných mastných kyselin a alkoholů a poskytují nekonečné množství strukturálních i výkonových možností. V současnosti vyráběné estery mohou být speciálně určeny pro specifický druh použití pro různé aplikace a prostředí. Ať již hledáte vynikající hydrolytickou stabilitu, oxidační stabilitu, biodegrabilitu, mazací schopnost, vysoký viskozitní index nebo vlastnosti fungování za nízkých teplot – to vše je možné s tím správným syntetickým esterem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kombinace dopravníků třísek a filtrační jednotky

Významné úspory nákladů a ochrana životního prostředí – to jsou hlavní přínosy pro firmy v mnoha průmyslových odvětvích, které využívají kombinaci dopravníků třísek a filtrace Ecofiltro. Sestavu zařízení dodává na český trh strojírenská společnost Hennlich, naposledy do závodu na výrobu kompresorů v Humpolci.

Rozhodující je použití efektivního chlazení

Chladicí maziva mají při obrábění materiálů splňovat velké množství úloh: díky mazání snižovat tření, díky chlazení snižovat teplo, díky výplachu odvádět třísky. Dále zvyšovat životnost nástrojů, zlepšovat povrch obrobků, zabezpečit co největší úběry materiálu, optimalizovat kontrolu a vedení třísky a zvyšovat tak bezpečnost procesu a v neposlední řadě zabraňovat korozi.

Šetrné procesní kapaliny pro obrábění kovů

Co je to šetrná procesní kapalina pro obrábění kovů? Kapalina, která nezpůsobuje zdravotní problémy lidem, kteří s ní přijdou do kontaktu? Kapalina, která svojí výrobou, transportem k zákazníkovi, skladováním a likvidací nezavdává ke vzniku rizik ohrožujících životní prostředí? Příliš mnoho otázek a žádná konkrétní odpověď. V následujících řádcích bude tento stav pozměněn.

Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Bezpečnost od specialistů: řešení pro leteckou dopravu

Zazní-li u leteckých společností alarm AOG (Aircraft on Ground), počítá se každá minuta. Jestliže v letecké dopravě vypadne stroj kvůli technické závadě, stojí každá hodina, kdy je supermoderní letadlo mimo provoz, leteckou společnost tisíce eur. A pokud je navíc třeba opatřit náhradní stroj, vznikají dodatečné provozní náklady, letištní poplatky a ztráty. Nároky pasažérů na náhradu nebo smluvní pokuty mohou vyhnat finanční riziko do závratných výšek.

Vysoká výkonnost, přirozená bezpečnost

Ačkoliv jsou chladicí kapaliny na bázi minerálního oleje v průmyslu stále velmi rozšířené, náročné obráběcí operace a zvýšené požadavky na zdraví a bezpečnost tlačí výrobce k pokročilejším technologiím. Nejmodernější obráběcí kapaliny na bázi esterů jsou jedním z nejlepších řešení požadavků současného trhu.

Vývoj obráběcích kapalin pohledem tradičního českého výrobce

Používání procesních kapalin, ovšem ne v té podobě, jako je známe dnes, se začalo objevovat v počátcích 20. století ve Fordových závodech. Dnes používané obráběcí kapaliny mísitelné s vodou, které jsou uvedeny v portfoliu společnosti Paramo, se rodí v jejích vlastních laboratořích. Procházejí neustálým procesem vývoje tak, aby zůstaly nepostradatelným nástrojem pro dynamicky se rozvíjející efektivitu procesů obrábění.

MKU_Maziva pro obrábění ozubených kol

Ještě před několika lety se musela k dosažení optimálního obrobení ozubených kol použít velká paleta různých obráběcích kapalin, situaci navíc komplikovaly různorodé povrchy a tepelné zatížení. Dnes je situace přehlednější. Vhodným výběrem pokročilých obráběcích kapalin lze výrobu ozubených kol významně zefektivnit.

Filtrace kapalin odstředivou silou

Firma technology-support, s. r. o., výhradní zástupce renomovaného výrobce vysokotlakých chladicích systémů ChipBlaster, nyní nabízí pod obchodním názvem CentraBlast filtrační čerpadla na bázi odstředivky.

Jednotky pro chlazení oleje v hydraulických okruzích

Ve výrobních oblastech průmyslu se pracovní podmínky liší natolik, že se provozní flexibilita chladicích jednotek stává jedním ze základních požadavků. Bez ohledu na to, zda je teplota vstupní vody +30 nebo +5 °C a venkovní teplota +45 nebo -25 °C, jsou jednotky Hyperchill díky svému technickému provedení a širokým možnostem speciálního vybavení schopny poskytovat nepřetržitý a efektivní výkon.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit