Témata

Vždy přímo na místě

Čerpadla Spandau Pumpen dopravují chladicí kapalinu do obráběcích strojů v závodě SKF Lubrication Systems v České republice.

Spolehlivá dodávka chladicí kapaliny do příslušných obráběcích strojů se významným způsobem podílí na vysoké kvalitě výroby a přispívá k nízkým nákladům na obrábění. V závodě SKF Lubrication Systems v českém městě Chodov začlenili čerpadla na chladicí kapalinu firmy Spandau Pumpen do procesu obrábění a do modulárního centrálního filtračního systému s třískovým dopravníkem. Od jejich instalace zaznamenalo vedení závodu snížení nákladů na energii i provozních nákladů a také vyšší dostupnost systému.

Martin Zvěřina, ředitel závodu SKF v Chodově, oceňuje výrazné snížení provozních nákladů.

Problém s chlazením nástrojů při obrábění a jeho řešení

V chodovském závodě SKF vyrábějí mj. progresivní rozdělovače pro mazací systémy. Na výrobní lince však dříve docházelo k mnoha problémům. Nástroje s vnitřním chlazením se neustále zanášely zbytkovými nečistotami a usazeninami. Tyto stroje, které pracovaly s poměrně nízkými otáčkami, byly navíc vybaveny samostatnou filtrační stanicí. Projekční tým SKF Manufacturing Technology pod vedením Steffena Siegemunda z Německa dostal za úkol zajistit v Chodově pružnější a kvalitnější výrobu při nižších nákladech. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o pořízení vysokootáčkových jednovřetenových frézovacích center.

Projekční tým SKF a globální nákupní oddělení se obrátily na firmu Mayfran GmbH z německých Cách, aby společně našly způsob, jak efektivně manipulovat s třískami a regenerovat chladicí kapalinu, aby ji bylo možné vrátit zpět do výrobního procesu. Spolu se specialisty na třískové dopravníky a filtrační systémy posuzovali a porovnávali výhody a nevýhody koncepcí systému s jednou stanicí, centrálního systému a centrální dodávky. Nakonec zvolili modulární centrální systém s třískovým dopravníkem. Siegemund a jeho tým byli s nalezeným řešením velmi spokojeni a ve spolupráci s firmou Mayfran GmbH projekt úspěšně zrealizovali.

Pomoc zevnitř

Poslední díl skládačky – výrobce správného čerpadla – však stále chyběl. Projekční tým ho nakonec nalezl uvnitř SKF: firma Spandau Pumpen se sídlem v Berlíně se stala součástí skupiny SKF v roce 2004. Firma vyvíjí a vyrábí výkonná řešení pro centrální dodávku a likvidaci procesních kapalin a dále nabízí zpracovatelská řešení pro obráběcí stroje. „Spandau Pumpen je nezávislá značka v rámci SKF. Rozhodnutí spolehnout se na výrobky z naší skupiny bylo tedy naprosto přirozené,“ vysvětluje Martin Zvěřina, ředitel závodu v Chodově.

Čerpadla Spandau Pumpen dopravují chladicí kapalinu do obráběcích strojů.


Firma Spandau Pumpen dodala pro modulární centrální řešení s třískovým dopravníkem tři nízkotlaká čerpadla řady PS a tři vysokotlaká čerpadla řady LMP s frekvenčními měniči. Použité standardní motory bylo možné dodatečně vybavit frekvenčním měničem připojeným pomocí adaptéru. Čerpadla s měniči pracují paralelně. Tím je odstraněna složitá regulace a současně je zvýšena spolehlivost. Některé části systému jsou podle projektu zálohované, aby bylo vyloučeno jejich selhání. Čištění vždy probíhá stejným způsobem. Proplachovací čerpadla Spandau PSH čerpají kontaminované médium z obráběcích strojů do filtračního systému.

Efektivita a výkon s nízkými náklady na údržbu

Automatická regulace otáček, kterou zajišťuje frekvenční měnič, rovněž kompenzuje možný pokles výkonu způsobený opotřebením vřeten nebo oběžných kol. Požadovaný pracovní bod je průběžně kontrolován a nedochází tak k neplánovaným odstávkám systému. Nutná oprava je zjištěna včas a údržbu lze efektivně naplánovat. Měnič zajišťuje šetrné uvádění systému do provozu bez tlakových rázů. Tím chrání díly, jako například šroubení, hadice a filtry, a prodlužuje užitečnou dobu životnosti celého systému. Výsledkem je výrazné snížení provozních nákladů v Chodově.

Celý systém je navíc vysoce energeticky úsporný. „Na základě měření spotřeby a objemů odřezávaného materiálu jsme vypočítali spotřebu energie, která odpovídá pouhým 40 % spotřeby systému s jednou stanicí,“ uvádí Zvěřina. Úspora energie tedy dosahuje 60 %.

Řešení firmy Spandau Pumpen udělalo na vedení chodovského závodu velký dojem již na samotném začátku. Potěšila ho vysoká dostupnost strojů, které pracují 24 hodin denně, a krátké intervaly údržby. SKF rovněž kladla důraz na plně automatický proces. Koše umístěné před sacími čerpadly, které bylo dříve nutné čistit ručně, již nejsou zapotřebí. K tomuto účelu byly speciálně vyvinuty některé součásti, například související filtrační vložky.


SKF CZ

Michaela Fikejzová

Michaela.fikejzova@skf.com


www.skf.com/cz

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit