Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Vždy přímo na místě
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Vždy přímo na místě

Čerpadla Spandau Pumpen dopravují chladicí kapalinu do obráběcích strojů v závodě SKF Lubrication Systems v České republice.

Spolehlivá dodávka chladicí kapaliny do příslušných obráběcích strojů se významným způsobem podílí na vysoké kvalitě výroby a přispívá k nízkým nákladům na obrábění. V závodě SKF Lubrication Systems v českém městě Chodov začlenili čerpadla na chladicí kapalinu firmy Spandau Pumpen do procesu obrábění a do modulárního centrálního filtračního systému s třískovým dopravníkem. Od jejich instalace zaznamenalo vedení závodu snížení nákladů na energii i provozních nákladů a také vyšší dostupnost systému.


Martin Zvěřina, ředitel závodu SKF v Chodově, oceňuje výrazné snížení provozních nákladů.

Problém s chlazením nástrojů při obrábění a jeho řešení

V chodovském závodě SKF vyrábějí mj. progresivní rozdělovače pro mazací systémy. Na výrobní lince však dříve docházelo k mnoha problémům. Nástroje s vnitřním chlazením se neustále zanášely zbytkovými nečistotami a usazeninami. Tyto stroje, které pracovaly s poměrně nízkými otáčkami, byly navíc vybaveny samostatnou filtrační stanicí. Projekční tým SKF Manufacturing Technology pod vedením Steffena Siegemunda z Německa dostal za úkol zajistit v Chodově pružnější a kvalitnější výrobu při nižších nákladech. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o pořízení vysokootáčkových jednovřetenových frézovacích center.

Projekční tým SKF a globální nákupní oddělení se obrátily na firmu Mayfran GmbH z německých Cách, aby společně našly způsob, jak efektivně manipulovat s třískami a regenerovat chladicí kapalinu, aby ji bylo možné vrátit zpět do výrobního procesu. Spolu se specialisty na třískové dopravníky a filtrační systémy posuzovali a porovnávali výhody a nevýhody koncepcí systému s jednou stanicí, centrálního systému a centrální dodávky. Nakonec zvolili modulární centrální systém s třískovým dopravníkem. Siegemund a jeho tým byli s nalezeným řešením velmi spokojeni a ve spolupráci s firmou Mayfran GmbH projekt úspěšně zrealizovali.

Pomoc zevnitř

Poslední díl skládačky – výrobce správného čerpadla – však stále chyběl. Projekční tým ho nakonec nalezl uvnitř SKF: firma Spandau Pumpen se sídlem v Berlíně se stala součástí skupiny SKF v roce 2004. Firma vyvíjí a vyrábí výkonná řešení pro centrální dodávku a likvidaci procesních kapalin a dále nabízí zpracovatelská řešení pro obráběcí stroje. „Spandau Pumpen je nezávislá značka v rámci SKF. Rozhodnutí spolehnout se na výrobky z naší skupiny bylo tedy naprosto přirozené,“ vysvětluje Martin Zvěřina, ředitel závodu v Chodově.


Čerpadla Spandau Pumpen dopravují chladicí kapalinu do obráběcích strojů.

Firma Spandau Pumpen dodala pro modulární centrální řešení s třískovým dopravníkem tři nízkotlaká čerpadla řady PS a tři vysokotlaká čerpadla řady LMP s frekvenčními měniči. Použité standardní motory bylo možné dodatečně vybavit frekvenčním měničem připojeným pomocí adaptéru. Čerpadla s měniči pracují paralelně. Tím je odstraněna složitá regulace a současně je zvýšena spolehlivost. Některé části systému jsou podle projektu zálohované, aby bylo vyloučeno jejich selhání. Čištění vždy probíhá stejným způsobem. Proplachovací čerpadla Spandau PSH čerpají kontaminované médium z obráběcích strojů do filtračního systému.

Efektivita a výkon s nízkými náklady na údržbu

Automatická regulace otáček, kterou zajišťuje frekvenční měnič, rovněž kompenzuje možný pokles výkonu způsobený opotřebením vřeten nebo oběžných kol. Požadovaný pracovní bod je průběžně kontrolován a nedochází tak k neplánovaným odstávkám systému. Nutná oprava je zjištěna včas a údržbu lze efektivně naplánovat. Měnič zajišťuje šetrné uvádění systému do provozu bez tlakových rázů. Tím chrání díly, jako například šroubení, hadice a filtry, a prodlužuje užitečnou dobu životnosti celého systému. Výsledkem je výrazné snížení provozních nákladů v Chodově.

Celý systém je navíc vysoce energeticky úsporný. „Na základě měření spotřeby a objemů odřezávaného materiálu jsme vypočítali spotřebu energie, která odpovídá pouhým 40 % spotřeby systému s jednou stanicí,“ uvádí Zvěřina. Úspora energie tedy dosahuje 60 %.


Řešení firmy Spandau Pumpen udělalo na vedení chodovského závodu velký dojem již na samotném začátku. Potěšila ho vysoká dostupnost strojů, které pracují 24 hodin denně, a krátké intervaly údržby. SKF rovněž kladla důraz na plně automatický proces. Koše umístěné před sacími čerpadly, které bylo dříve nutné čistit ručně, již nejsou zapotřebí. K tomuto účelu byly speciálně vyvinuty některé součásti, například související filtrační vložky.

 
SKF CZ

Michaela Fikejzová

Michaela.fikejzova@skf.com


www.skf.com/cz

Další články

Průmyslové kapaliny
Čerpadla/ armatury/ doprava tekutin
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: