Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Desatero pro export

Cílem tohoto seriálu, připravovaného ve spolupráci s agenturou CzechTrad, je seznámit zájemce z řad malých a středních firem, které v sobě tuší dosud nevyužitý exportní potenciál, se základními informacemi, na něž by se při zvažování, zda se do vývozu pustit, nemělo zapomenout. Ambicí seriálu není poskytnout vyčerpávající odpovědi na všechny související otázky, ale jeho smyslem je nastínit, oč by se měl začínající exportér přednostně zajímat, případně v obecných rysech uvést možné scénáře a postupy.
 

Příprava na export

Exportní strategie

Marketingový průzkum poprvé

Marketingový průzkum podruhé

Distribuční kanály na zahraničním trhu

Distribuční kanály na zahraničním trhu II

Cenotvorba v mezinárodním obchodě

Veletrhy a výstavy

Státní podpora exportu

Státní podpora exportu podruhé

 

 

 

Sledujte nás na sociálních sítích: