Témata

Jaderné dny

14. 09. 2023 – 15. 09. 2023

Západočeská univerzita, Plzeň
www.jadernedny.cz

Mezinárodní konference "Jaderná energetika - cesta z energetické krize Evropy" proběhne 14. - 15. září 2023 na Západočeské univerzitě v Plzni. Doprovodná výstava se bude konat ve dnech 14. září–18. října 2023 v kampusu Západočeské univerzity na Borských polích. V rámci výstavy proběhnou též nejrůznější konference a semináře se společným jmenovatelem – jaderná energetika.

Program konference se aktuálně připravuje a brzy bude zveřejněn.


Posterová sekce pro studenty

Chtěli byste prezentovat svoji bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci z oblasti jaderné energetiky? Nebo máte jen zajímavé téma z této oblasti a jste studentem?

Pak využijte jedinečné příležitosti prezentovat se na Jaderných dnech 2023, připravte zajímavý poster a vyhrajte finanční odměnu!

Zaslané postery rozdělíme do tří kategorií dle prezentované závěrečné práce či Vašeho aktuálního studia následovně:

A) Bakalářské práce nebo studenti bakalářských studijních programů

B) Diplomové práce nebo studenti magisterských studijních programů

C) Disertační práce nebo studenti doktorských studijních programů

Akceptovány jsou postery ohledně závěrečných prací, které budou obhajovány v roce 2023, příp. byly obhájeny v roce 2022. Účastnit se mohou studenti českých i zahraničních vysokých škol.

Postery v každé kategorii posoudí odborná komise, která bude složena z akademických i neakademických odborníků z oblasti jaderné energetiky a v každé sekci vybere tři nejlepší příspěvky. Autoři těchto příspěvků budou finančně ohodnoceni.


MM Průmyslové spektrum je mediálním partnerem konference


Pořadatel

Ing. Jan Zdebor, CSc

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) poskytuje vzdělání na devíti fakultách v Plzni, z nichž dvě působí rovněž v Chebu. Její součástí jsou také dva vysokoškolské ústavy. ZČU vyrostla na tradici technických oborů, které postupně doplnily obory humanitní, ekonomické, umělecké a zdravotnické. Pestré zaměření fakult a zároveň jejich blízkost tak univerzitě poskytuje podmínky pro rozvoj interdisciplinárních studijních programů.
V akademickém roce 2021/22 studovalo na ZČU v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech celkem 11 800 studentů.
Úspěchy na poli vědy a výzkumu univerzitě přinášejí její výzkumná centra – Nové technologie – výzkumné centrum (NTC), Nové technologie pro informační společnost (NTIS) Fakulty aplikovaných věd, Regionální technologický institut (RTI) Fakulty strojní a výzkumné centrum RICE Fakulty elektrotechnické.
V roce 2019 udělil Národní akreditační úřad pro vysoké školství Západočeské univerzitě institucionální akreditaci, která jí umožňuje autonomně schvalovat studijní programy. Osm součástí ZČU je nositelem známky HR Award, kterou uděluje Evropská komise za péči o lidské zdroje v oblasti vědy a výzkumu. V akademickém roce 2021/22 oslavila ZČU 30. výročí existence.

Číst dál